К Ъ М   ШАМБАЛА и МАХАТМАШамбала
Шамбала Махатма Микротронът Медитации Мер Ка Ба
Шамбала Мултиизмерно Лечение Курсове Форум За сайта
За много от нас, които имаме поне малко чувствителност към дълбоките духовни промени, случващи се на Земята, е ясно, че от няколко години Преходът, който ние, нашата Земя и всичко в нея преминаваме, съдържа фактор, който е повече от 'нормален' (ако тези прекрасни промени дори за момент биха могли да се нарекат 'нормални').

Този фактор се съдържа в МАХАТМА Откровението.

Източникът на този Цикъл от Творението, Източникът на този Космически Ден (периода на проявление) се разшири. И това разширение отеква през цялото творение, надолу през всички измерения на съзнанието и живота. То достигна и се свърза с / в нашата Земя.

На енергията и съзнанието на Източника беше дадена мантрата (звука, името) МАХАТМА от Архангел Метатрон.

Тази мантра, МАХАТМА, е звук, който е познаваем, използваем и достъпен за всички, които са на Земята.

Тази мантра, МАХАТМА, е звук, който може да завибрира през цялата вътрешна система на духовното съзнание, през Чакра Системата.

МАХАТМА не е древна мъдрост, свещена геометрия, религия, философия или наука.

МАХАТМА е източникът на всичко това и понастоящем се разпростира, разширява и вкоренява още по-дълбоко в съзнанието на тези от нас, които сме отворени за нея, и на нашата Духовна Йерархия. МАХАТМА е всичко от изброените неща в пречистен, обединен, излекуван и разширен вид. МАХАТМА се отнася само до самата себе си и е сравнима само със самата себе си.

Един от пътищата за Възнесение е Любовта, Любовта без условия. Шамбала Мултиизмерно Лечение се фокусира върху Любовта като средство за преживяване на Свободата. Семинарите Шамбала Основен Курс и Шамбала 13д Мастер Лечител, както и Махатма Инициации са особено подкрепящи в това отношение, като наблягат на светлинните медитации, трансформацията и освобождаването на тези енергии, които вече не са за наше най-висше добро, както и активирането на вътрешната реалност чрез Любов.

Център Сен Жермен е радостен да ви предложи тези незабравими преживявания и отваряния в Светлината на вашата собствена божествена същност било то чрез курсовете в Нова Парадигма за Многоизмерна Трансформация или Махатма Инициации, или чрез седмичните медитации.

Шамбала Включена
Махатма Включена