К Ъ М   ШАМБАЛА и МАХАТМАШамбала
Шамбала Махатма Микротронът Медитации Мер Ка Ба
Шамбала Курсове Форум За сайта
За много от нас, които имаме поне малко чувствителност към дълбоките духовни промени, случващи се на Земята, е ясно, че от няколко години Преходът, който ние, нашата Земя и всичко в нея преминаваме, съдържа фактор, който е повече от 'нормален' (ако тези прекрасни промени дори за момент биха могли да се нарекат 'нормални').

Този фактор се съдържа в МАХАТМА Откровението.

Източникът на този Цикъл от Творението, Източникът на този Космически Ден (периода на проявление) се разшири. И това разширение отеква през цялото творение, надолу през всички измерения на съзнанието и живота. То достигна и се свърза с / в нашата Земя.

На енергията и съзнанието на Източника беше дадена мантрата (звука, името) МАХАТМА от Архангел Метатрон.

Тази мантра, МАХАТМА, е звук, който е познаваем, използваем и достъпен за всички, които са на Земята.

Тази мантра, МАХАТМА, е звук, който може да завибрира през цялата вътрешна система на духовното съзнание, през Чакра Системата.

МАХАТМА не е древна мъдрост, свещена геометрия, религия, философия или наука.

МАХАТМА е източникът на всичко това и понастоящем се разпростира, разширява и вкоренява още по-дълбоко в съзнанието на тези от нас, които сме отворени за нея, и на нашата Духовна Йерархия. МАХАТМА е всичко от изброените неща в пречистен, обединен, излекуван и разширен вид. МАХАТМА се отнася само до самата себе си и е сравнима само със самата себе си.

Един от пътищата за Възнесение е Любовта, Любовта без условия. Всички светлинни практики се фокусират върху Любовта като средство за преживяване на Свободата. Семинарите в Махатма Инициации или Пробуждане на Озареното Сърце са особено подкрепящи в това отношение, като наблягат на светлинните медитации, трансформацията и освобождаването на тези енергии, които вече не са за наше най-висше добро, както и активирането на вътрешната реалност чрез Любов.

Център Сен Жермен е радостен да ви предложи тези незабравими преживявания и отваряния в Светлината на вашата собствена божествена същност било то чрез курсовете в Махатма Инициации, или чрез седмичните медитации.

Шамбала Включена
Махатма Включена