Медитация на Десетия Пламък

Вивамус чрез Браян Гратън
Бодхисатва медитацияПоканете всеки Архангел, поотделно, в системата от 4ри тела: Душа, ментално, емоционално и физическо тяло.

Медитацията започва след като се отворите към възможно най-високите достъпни за вас в момента енергии. Поканете Махатма в цялото ви същество. Позволете на себе си да бъдете изпълнени с чистата бяла Светлина на Неизразимия Източник и й позволете да премине напълно през вас и около вас, свързвайки се с вашата Звезда на Земята. След това поканете и вижте чистата златна Светлина на Махатма да изпълва цялото ви същество - да прониква дълбоко и да ви обгръща всеобхватно. Да ви насища с вездесъщото Пръствие на Всичко-което-Е.

Когато почувствате, че сте готови, поканете Архангел Метатрон в чакрата/сефирата на Звездата на Душата. Метатрон резонира много добре с това име/мантра/звук. Поканете първо тази енергия/съзнание/присъствие/аспект на източника в нивото на Душата и позволете да се интегрира. След това го поканете в менталното си тяло и позволете да се интегрира. След това в емоционалното тяло и отново позволете интеграцията. Най - накрая го поканете във вашата физическа система и позволете да се интегрира.

За да се случи това, трябва да имате дълбокото намерение да поканите, да позволите, да се предадете (наистина дълбоко позволение). (Ако имате проблеми с предаването, медитациите с вашата гърлена чакра могат да бъдат от полза.)

Когато се почувствате готови и Метатрон успешно е интегриран за момента, поканете Архангел Рациел във вашата Коронна чакра и 3то око. Рациел също знае името си и се отзовава. Поканете го поотделно във всяко ниво - от Душата до физическото тяло и позволете интеграция на всяко от тях.

Поканете Архангел Камаел в сърдечната ви чакра и гърления център. Позволете интеграция на нивото на Душата. След това продължете с менталното, емоционалното и физическото тяло. Позволете интеграция и се предайте на неговото пръсъствие.

Сега поканете Архангел Михаел в Слънчевия си сплит и го интегрирайте последователно на ниво Душа - ментално - емоционално - физическо тяло. Позволете и отделете достатъчно време за всяка покана. Времето не е от значение.

Трябва да отделите толкова време за всяка покана, колкото изисква настоящия мометн. Когато за първи път правите тази медитация, ще ви трябва повече време. Всеки нов ден с медитацията ще носи и своите изисквания и може да настъпят промени. Във вас се случва огромна Духовна Еволюция, а Еволюцията е промяна. Позволете и се предайте на промяната.

След това поканете Архангел Рафаел във вашето ниво на Душата. Неговото положение е от ляво на пъпната чакра (вижте графиката по-долу). Поканете го през цялата ви система от 4ри тела, като позволявате интеграция на всяко ниво.

Сега поканете Архангел Ауриел от дясната страна на стомаха и му позволете да се интегрира през 4те нива.

Когато станете по-опитни в тази медитация, може да откриете, че Рафаел и Ауриел искат да навлязат едновременно. Ако това се случи и можете да подържате фокуса си върху двата Архангела едновременно, значи всичко е наред.

Следващата покана се отнася до Архангел Габриел. Поканете Габриел във вашата "линейна" чакра - работеща с плътното съзнание, точно под стомаха. Пъпната и половата чакри съдържат огромни дисбаланси и голяма степен на полярност. Вашето емоционално тяло е заключено в половата/линейната чакра, затова и тук може да изпитате трудности с предаването и интегрирането. Отделете достатъчно време за всяко ниво.

Михаел, Рафаел, Ауриел и Габриел са Архангелите на Четирите Ъгъла. Те работят заедно в много специално отношение. Може да има моменти във вашата медитация, когато ще бъдете насочени да ги държите във фокус. Нечистотата на долните чакри причинява смущенията в съзнанието на хората. Забележете, че 4 Архангела отговарят за 3те долни чакри - Слънчевия сплит, Пъпната и Половата. Това може да ви даде представа колко много дисбаланс съществува в тях. В миналото често се е препоръчвало да се постави енергиен блокаж (чрез поведение, начин на мислене) точно над Слънчевия Сплиет, за да можете да се справите по-добре с живота. А сега дойде времето да се занимаем директно с пречистване на проблемите.

Най - накрая изпратете вашата покана към Архангел Сандалфон. Сандалфон е известен като Архангела на Физическата Вселена и отговаря за 12те нива на Аз-а, разпръснати през всичките физически измерения, като неговата интеграция може да продължи доста дълго време. Поканете Сандалфон в Коренната чакра до Звездата на Земята, през всяко ниво на Душата, менталното, емоционалното и физическото тяло. Можете да откриете в този момент, че ви трябва връзка с Центъра на Земята. Сандалфон може да ви помогне в това.

Сандалфон и Метатрон често работят заедно чрез вашата Земна чакра под краката ви и Центъра на Душата над главата. През този меридиан те се сливат във вашата енергийна система, затова вижте много ясно тази права линия и връзка между тях. Съществува още едно енергийно отношение, включващо Камаел, Рафаел, Ауриел и Сандалфон, което обхваща споменатото по-горе. Тези отношения могат да бъдат използвани в медитацията.

След това поканете енергията на Божествената Майка (Лейди Махатма) в единството на сърдечната-гърлената чакра. Нейните прекрасни и интегриращи енергии могат да ви бъдат полезни в тази медитация. Интеграцията на Богинята ще бъде посрещната добре от мъжете, които в тази част на Галактиката страдат от липса на досег с нея. Поканете я също в 4те ви тела, във всяко едно поотделно, и й позволете да се интегрира. Сигурен съм, че независимо дали сте мъж или жена, ще намерите нейното пръствие божествено прекрасно. Можете да я поканите да присъства постоянно в сърдечната-гърлената чакра.

Вашите покани към Архангелите също могат да бъдат постоянни.

В този момент, поканете Десети Лъч във вашето същество. Този Лъч е с красив блестящо перлен цвят. Чувствайте се свободни да се потопите в неговото присъствие по всеки повод. Фокусирайте се върху Десети Лъч за балансиране на тази медитация, само ако не сте насочени да направите нещо друго. Позволете на Десети Лъч да премине през всяко едно ниво: всички горни и долни чакри, ментално ниво, емоционално ниво, ендокринните жлези, физическо тяло, през нервната система на тялото, през всички записи на линейната еволюция, днк, атомната структура и каквото още бъдете насочени да направите.* * *