Елохими, Ангели и Осветляващи Деви

три дни, от 10 до 18 часа

за записване email: stgermain.bg@gmail.com

Водещ: Георги Георгиев

  Общуване с Девите на Природата

 • Преоткриване на Осветляващите Деви
 • Връзката им с Космическите Енергии
 • 7-те Плана на Системата на Живот
 • Деви на кристалите, растенията, водата и планетата
 • Активиране на Вибрациите на Здравето, хармонията и изобилието
 • Начина, по който Законът за проявлението работи чрез Девите
 • Съзнателно Творчество

Как да бъдем в 'издигнато' състояние на съзнанието, за да можем да разберем и да живеем в Плана на Светлината? Енергията на Душата (Преображение - способността да виждаме и да общуваме с невидимите сили на светлината), Искрата на Христовото Съзнание (Майсторството) и достъпът през тях до енергийните матрици на обкръщаващата среда. Енергийните структури и ядра на местата, в които живеем. Енергийните меридиани, които свързват отделните области на Земята. Космическите Лъчи и Лъчите, които изграждат енергийната среда.

  7-те Архангелски Лъча

 • Свързване с Осветляващите Деви чрез Ангелите
 • Творене в Системата на Живот на Земята
 • Съзнателни Промени в обкръжаващата среда
 • Откриване, синхронизиране и трансформиране на енергийни структури

Връзката между съзнание, енергийна система и обкръжаващата среда. Пречистване на тази връзка и активацията й по конкретен повод и с конкретно намерение. Кои са вътрешните състояния, на които Девите реагират и заради които остават с нас?

  12 Елохима и Осветляващите Деви

 • Какво наистина представлява родовата памет и структурите по "наследство"?
 • Преоткриване на силните страни на Рода
 • Морфогенетичните полета - какво идва от Душата и кое - през тялото
 • Нулиране и Ново Начало

Как да разпознаваме кое идва от Душата и собствените светлиини полета и кое идва от архетипните енергии на Земята? Защо има енергии, които идват от други поколения и как се разпределят през различните членове на Рода? Как да трансформираме без да се превърнем в "сифон" за миналото? Свързване с Елохимите и Осветляващите Деви, които изграждат Силата.

  Практики

 • Поддържане на светлинна връзка с околната среда
 • Трансцедентиране на Ниския Астрал и Тъмните Психични Измерения
 • Светлинните Структури на Земята и използването им
 • Интеграция на 12-те Архангела, 12-те Елохима, 12-те Космически Лъча
 • Връзката между 7:7:7 и 12:12:12 - защо това, което е в съзнанието ни, не е точно това, което се проявява извън нас?

За да можете да се регистрирате за семинара и да участвате, трябва да сте преминали Махатма Инициации I: Навлизане.