Помощ - Търсене - Потребители - Календар
Пълна версия: Интересни ченълинги I
Шамбала форумите > Шамбала и Махатма форуми > Махатма
Страници: 1, 2
GoddessLight
Възнесението – това е живот, преживяван в радост

Предадено чрез Лори Гилмор – 05.2007год.


Аз съм Метатрон. Призван съм да служа чрез предаването на информация. Тя помага при преминаването през преобразуванията, които очакват планетата и обитаващия на нея живот през периода на възнесението. Тази планета и всичко, което я обитава са в процес на възнесение. Възнесението означава: всички жизнени форми от първо и второ измерение да се „издигнат" до жизнени форми от трето измерение. Хората и жизнените форми от трето измерение ще преминат или в четвърто, или в пето, в зависимост от нивото им на развитие и намеренията. Сега възнесението следва своя ход стъпка по стъпка и ще продължава така, защото такава е волята на всички.
Обикновено, планетите и въплътените на тях животи се възнасят чрез катастрофи, съпроводени от цикъла смърт-възкресение. В цикъла белязан с идването на Христос, катаклизмите биха довели планетата до гибел. Това, че обичайното възнесение протича по точно такъв начин е добре известно и разбираемо на ниво Универсален ум. Ето защо, още от древни времена съществуват пророчества за ужасни разрушения, които ще се случат в края на времената. Цикълът на възкресението е възнесение, при което целият живот започва отново, на ново ниво на съзнание, в света на по-високо измерение. Възкресението не е тъждествено с превъплъщението, защото последното носи концепцията за кармата. Но преди възкресението да стане реалност, цялата карма трябва да бъде очистена. Възнесението не е само съществуване в звездните светове като дух, то е възможно и във физическа форма.
Процесът на възнесението променя физическото тяло чрез сливане в едно същество на тялото и духа. Това същество става съвършено същество от светлина във физическо светлинно тяло. В действителност, процесът на възнесението е започнал преди хиляди години, с напускането на Египет от евреите. Историята на Мойсей, който извел народа си от робство е метафора на възнесението. В този процес на възнесение, главен повратен момент е въплъщението на Исус. Мекото възнесение е станало възможно само благодарение на преобразуването на кармата. Мекото възнесение е възнесение без катастрофи, развиващо се посредством редица етапи или нива. Процесът продължава дотогава, докато човек не стане същество от светлина. Духовната Христова алхимия е първия етап от развитието на Светлинното Тяло. За неговото завършване са били нужни около 2000 години.
Като експеримент, Светлинното Тяло се е появило през 1988 година, седем месеца след Хармоничната Конвергенция. Това е „експеримент", защото никога преди възнесение не е извършвано по този начин. Този начин – поетапно увеличаване на светлината във физическите тела на всички жизнени форми и на планетата, едновременно с повишаване нивото на вибрациите – никога не е използвано преди В НИТО ЕДНА от възнеслите се Вселени. В Универсалния Ум съществува теория, как може да протече този процес, но понякога практическите резултати се различават от предположенията. В такива случаи са правени поправки. Като фундамент за следващата информация, трябва да се обясни последователността при образуването на Светлинното Тяло. Отначало трябва да разберете процеса на лично ниво. На „лично ниво" означава: влияние физически, емоционално и ментално. След това ще ви представя информация, как Светлинното Тяло действа на планетата и на обществените ви структури.
Най-важният и вълнуващ аспект на Светлинното Тяло според мен е следния: експериментът преобразува физическата обвивка в подходяща за пълното сливане с Висшия Аз. При това процесът протича синхронно с физическото преобразуване. Сливането става чрез редица слизания на духа, съобразени с количеството светлина, която можете да задържите в клетките си. Количеството светлина съвпада с нивото на Светлинното Тяло, и колкото е по-голямо, толкова по-малко плътно става тялото. В края на процеса при формирането на Светлинното Тяло, продължава движението към възнесение и напълно ще се слеете с Висшия си Аз. Спусканията на духа са механизми, които се използват при предаването или включването на духовните дарове при Майсторите. Светлинното Тяло се развива на дванадесет нива или стъпки. След завършването на всяка от тях, настъпилите промени трябва да бъдат усвоени във всички области на живота и духа.
С напредването, Светлинното Тяло изважда на повърхността всички човешки проблеми и всяко по-високо ниво издига по-дълбок слой от проблеми. Това помага при менталното, емоционалното, физическото и духовното очистване. Когато възникват проблеми, можете да ги изчистите като използвате светлинните технологии, които са ви достъпни през последните две десетилетия (НЛП, работа с тялото, ребъртинг електроника на тялото и т.н.). В края на всяко ниво от Светлинното Тяло, има празно пространство, което наричаме „смъртта на егото"; може да се прояви като депресия или усещане за собствената си незначителност. Празното пространство се използва като спирка преди продължаването на пътешествието. Празното пространство е енергийно място, където няма нищо; преди да преминете на следващото ниво, имате възможност да изградите нова представа за себе си и живота си. Празното пространство е камера за усвояване, мога да я опиша като пашкул, където можете да починете и да формирате красивата пеперуда, в която ще се превърнете през следващото ниво.
През първите шест нива, в Светлинното Тяло се извършва постепенно преобразуване на всички нива, които съпровождат обичайното духовно пробуждане, наситено с физически ментални и емоционални промени. От седмо до десето ниво процесът се променя и се фокусира върху една област от опита на всяко отделно ниво.
Например, на седмо ниво повечето хора са усетили слизането на духа и свързаното с това духовно пробуждане. Може да сте имали прояви на ясновиждане, ясночуване или кинетично осъзнаване на енергията. Говоря в минало време, защото сега планетата е в началото на девето ниво. Да живеете на по-ниски вибрации от планетата е много болезнен опит и това се отнася и за тези, които са на осмо ниво. Но щом четете тази статия, сигурен съм, че се намирате някъде между празното пространство на осмо и единадесето ниво. Ако сте на по-ниско ниво не би ви интересувала духовна литература.
Единадесето ниво от Светлинното Тяло предизвиква промените по много екстремни начини. Много често се срещат физически симптоми, които напомнят вирусни инфекции. На това ниво може да забележите, че поне веднъж месечно настивате. Други симптоми са болки в главата (зад очите), защото при приемането на светлината участват оптичните нервни пътища и се активизира шишарковидната жлеза. Може да имате болки в ушите, защото за да можете да разшифровате светлините послания, трябва да се преобразува слуховата структура. Възможни са прекалено потене или прилошаване, защото клетките на тялото губят плътността си. Нашата гледна точка по тези проблеми е следната: към своята ДНК добавяте трета физическа спирала. А телата на някои хора могат да се съпротивляват от загубената плътност, предизвикана от спускането на духа. Симптом на съпротивата е повишаване на килограмите.
Човешките тела са склонни да опитват да се справят със спускането на духа като стават по-големи за да поберат навлизащата в тях духовна маса. Единственият и ефективен начин да се ограничи този процес, щом бъде забелязан, са физическите упражнения. Имам предвид много интензивни упражнения, такива като вдигане на тежести, каране на велосипед, бягане или плуване. Упражнението трябва да бъде достатъчно интензивно за да започне формирането на мускулна маса. Увеличаването на мускулната маса ще защити нервната система, защото низходящите енергии са доста по-силни от обичайните. Мастните тъкани не могат да защитят нервната тъкан по същия начин като мускулите, които поемат излишната енергия върху себе си. От излишната енергия мастните тъкани се „пържат", в резултат на което, се разрушават инсулиновите рецептори вътре в клетките.
Метаболизмът излиза от равновесие и следствие на това се покачват килограмите. Формираната чрез упражнения мускулна маса поема върху себе си излишната енергия от нервната система и така ще убеди телесното съзнание, че е „достатъчно голямо" за да побере духа. На вътрешния екран може да започнете да забелязвате проблясването на различни цветове, да ви идват на ум геометрични уравнения или да чувате жужене. Това е началото на способността за превод, преводът позволява включването на светлинния код в познавателното разбиране и постигане.
Обкръжаващите планетата решетки предават непрекъснато послания до всички жизнени форми, въплътени на планетата. Посланията са във вид на светлинни пакети. Те са кодирани. Този код наричаме „светлинен". Информацията трябва да бъде „разшифрована" или „преведена" (преобразувана) в съзнателна мисъл, така че да я разберете и използвате в ежедневието си. Предназначението на посланията е да обясняват, какво се случва енергийно в честотите на по-високите измерения. Ако сте толкова чувствителни, че да чувате жуженето, моля ви, съобщете на наставниците си. Те опитват да ви предадат светлинния код, но не знаят дали го чувате докато не реагирате.
Наставниците ви ще се опитват да ви помогнат, като регулират обема и честотата на светлинния код, докато не забележат ваша реакция. Светлинният код във вид на жужене, може да е много досаден и дори да създава физическо неудобство. Ако усещате такъв симптом, „помолете" наставниците си да намалят обема и честотата така, че да не ви дразни. Промените на осмо ниво могат да отнемат две години. На планетата бяха нужни три години.
Девето ниво е усвояването на духовните промени, на седмо и осмо ниво са физическите промени. На девето ниво се фокусирате върху взаимоотношенията, защото чрез тях проверявате себе си и промените във вас. Може да откриете, че всякакви отношения основани на контрола и манипулацията, са нетърпими за вас и на тази фаза много от взаимоотношенията се прекратяват. Може да откриете, че работата ви в света се променя с усвояването на нови способности. Празното пространство след девето ниво на Светлинното Тяло може да е много болезнено, защото след интензивното фокусиране върху взаимоотношенията, трябва да останете насаме със себе си. Нещо повече, най-важните отношения, които имате са отношението към самия себе си, не е ли така? Девето ниво завършва (а понякога започва) с доста масивно слизане на духа и като част от процеса се предлага усвояването на още едно отношение.
В началото на десето ниво, животът се възприема по съвсем нов начин, може да имате усещането, че сте се родили отново и сте станали много чувствителни. Десето ниво е начало на духовното пробуждане, водещо до способности присъщи на духовните майстори и адепти. С енергийното ви очистване, способностите или даровете на духа стават все по-силни. На десето ниво се фокусирате върху усвояването на духовните дарове и пълното им прилагане в ежедневния живот. Първи се проявява най-големият духовен дар, другите се проявяват постепенно след това. От вас се иска да живеете с духовните дарове. Например, ако сте ясновиждащи, ще трябва да вземате решения основани на ясновиждането, а не на физическите си възприятия.
На десето ниво ясновиждането надделява над физическото зрение. Ще забележите изведнъж, че виждате три канавки или три тротоара. Решението, къде да поставите крак, ще ви обърква. Виждате физически тротоар и ефирен тротоар, а също и тротоар от четвърто измерение. Ако разчитате изцяло на ясновиждането, а не на физическото зрение, ще знаете къде да стъпите. Но ако разчитате само на физическото зрение, ще се спъвате известно време на обществени места. С времето ще се научите да ползвате този вид зрение. Процесът на очистване е освобождение от натрупаните енергии в емоционалното и ментално тяло, и преместването им в духовното тяло, където можете да ги използвате. Точно по този начин се сътворяват чудесата.
Единствената разлика между Аватара и обикновения човек е, в местоположението на енергията в енергийните тела. Обикновеният човек съхранява цялата си енергия „заключена" във вид на: натрупани емоции и спомени в емоционалното си тяло; вярвания и мисли в менталното тяло. В обикновения човек духовното тяло е едва мъждукащо, защото не може да ползва енергиите на мислите и емоциите. При Аватара емоционалното и ментално тяло са чисти. Цялата енергия е натрупана във фините му тела. Затова енергията свързана с емоциите МОМЕНТАЛНО се спуска от духовното в емоционалното тяло и се освобождава обратно веднага след като емоционалните стимули изчезнат.
Енергията на мисълта, протича от духовното тяло в менталното и се освобождава обратно, щом свърши своята работа. Затова енергията на Аватара е свободна винаги и може да бъде използвана по желание. Духовната му енергия е винаги на разположение, защото не е ангажирана с мисли, вярвания, емоции и спомени. На десето и единадесето ниво от Светлинното Тяло, всеки човек трябва да организира по този начин енергийната си структура. Това ще му позволи да твори чудеса, такива като проявяване на мислите във физическата реалност.
Единадесето ниво на Светлинното Тяло е естествено продължение на десето и в много случаи преходът се осъществява толкова лесно, че дори не се забелязва. Духовните способности продължават да нарастват, а физическото тяло започва да променя своя външен вид. То става светещо, сияещо и много красиво. Приятели и познати изведнъж започват да забелязват, че започвате да се подмладявате или, че нещо се е променило. Единадесето ниво изважда на повърхността по-дълбоки слоеве от емоционални проблеми. На него ще ви се наложи да си имате работа със своите мисъл-форми и убеждения за смъртта, и загубата.
Можете да сътворите разочарования или дори да осъзнаете, че сътворявате най-дълбоки страхове. Затова, преживявайки ги отново, можете да ги изчистите напълно. След завършването на десетото ниво, на единадесето, цялата натрупана енергия в емоционалното и ментално тяло, трябва да бъде освободена в духовното тяло. Ако не сте се справили с тези проблеми, докато сте били на десето ниво, на единадесето ниво постоянно ще изплуват в живота ви. Но когато вече сте на единадесето ниво, няма вече от какво да се страхувате, освен от самия страх.
Дванадесето ниво на Светлинното Тяло е възнесението. То е забележително с преместването на Меркаба в сърдечния център. Най-елементарното описание на Меркаба е златно кълбо от светлина. Това е транспортното средство на възнесението и последното посвещение. Преместването на Меркаба е началото на личното възнесение в света на единството в пета плътност. Възнесението може да протича на индивидуално ниво, групово или като част от колективен опит. Ще се възнесете едва тогава, когато сте готови за това, независимо дали индивидуално, като част от група или като част от приближаващия планетарен скок. Във всички случаи, сроковете за възнесението не са фиксирани, защото на индивидуално ниво възнесения стават всеки ден.
1995 година е първата след Хармоничната конвергенция, когато е станала достъпна енергията за преместване на съзнанието в пето измерение, дори за човека във физическо тяло. Има много същества, въплътили се като доброволци за проверка на експеримента с Светлинното Тяло. Те са първите, които се движат към възнесението. За останалите програмата ще продължава дотогава, докато не станат готови да направят своя преход. Възнесението е много просто нещо. Това е мигновено протичаща промяна, а вие все още сте тук. Все още свети Слънцето и звездите ви подмигват. Новото е Радостта, способността ви да усещате радост и да живеете в нея.
Най-лесният начин да се убедите в настъпилото възнесение е да забележите качеството радост в личния си живот. Възнесението започва тогава, когато човек започне да живее живота си като сътворява фантазиите си в реалността. Аз, Метатрон, мога да определя РАДОСТТА като самадхи, екстаз или възторг. Това е състояние на единство с Бога. Може да бъде определена също като център или пребиваване в центъра. Това е най-чистото пространство, което постигате при медитация, когато енергията струи, а вие усещате абсолютното космическо единство с всичко. Пътят към това състояние е чрез всичко, което ви доставя удоволствие или усещането за лекота, всичко, което бихте сметнали за радост.
Ако работите в състава на духовна група, ще усетите серия от бързи промени. Когато един от членовете на групата забележи свързването си с Меркаба, получават я всички, и скоро ще я осъзнаят и другите. Отначало, някои могат да не забележат случилото се, но поне един от членовете на групата е готов за това. Като резултат, полза има цялата група. Работата над възнесението в група е огромно предимство, защото съзнанието на пето измерение е съзнание на „единството". С други думи, групата е едно цяло. Работата в група сътворява огромна съвместна енергия, където всеки член от групата е много по-силен, отколкото, ако е сам. Но е предоставена възможност всеки член от групата да действа и самостоятелно като индивид, и като едно цяло с групата. По същество, точно това е промяната в съзнанието, която дава пето измерение и която трябва да направи всеки от вас.
Когато индивидите и групата са фокусирани върху възнесението, трябва да са фокусирани и върху сътворяването на свои шедьоври от радост. Осъществявайки го, започвате да живеете, основавайки се на радостта, а по този начин сами ставате радост. Постепенно започвате да променяте всички, с които влизате в контакт в ежедневието си, като им предавате енергията на радостта, пробуждайки ги за тази честота. Масовото възнесение ще настане тогава, когато повечето от възнасящите се хора на планетата съществуват в състояние на радост, и нито миг по-рано. Причина за това е, че планетарният опит е в резултат от свободна воля. Във Вселената това измерение от свободна воля е Божествен закон.
Когато повечето хора основават живота си на радостта, опитът на планетата се насочва към света на единството и любовта. Когато повечето хора престанат да играят поляризирани игри, защото вече са научили всичко, от което са имали нужда, по собствен избор ще се преместят в радостта и единството, и тогава ще настъпи масовото възнесение. Докато не настъпи този момент, а той обезателно ще настъпи, процесът на формиране на Светлинното Тяло ще продължава. За възнесението ще е нужно толкова време, колкото трябва, защото човечеството като колективна група решава, кога да стане това велико събитие. Не бива да бъде оказван натиск върху свободния избор, дори с най-висши намерения, дори и за да бъде сътворено възнесението.
Идеята, която ми се иска да предам с тази информация е следната: най-великият начин, чрез който всеки от вас може да служи на Бога, на цялото човечество, на планетата и на самия себе си, е като сътвори в живота си шедьоври от радост. Бъдете безпощадни в оценката за живота си, очистете всичко, което не ви носи радост. Позволете на старите емоции и проблеми да си идат, защото те консумират енергия, чрез която можете да усещате радост. Ако се съсредоточите върху този процес и се фокусирате върху задачата да живеете в радост, приемайки това като пътя на посвещението, така се превръщате в адепти и духовни майстори, такива, които толкова ви се иска да бъдете. Със своето присъствие ще помагате на всички, които срещате. Така ще закотвяте енергията на радостта и за планетата, като и помагате да роди ново проявление на всичко. Екстатичното състояние на съюз с Бог е част от потенциала, който е отворен за всички. Пътят на радостта ще направи възнесението много лесно, защото всичко, което е нужно, е всеки човек да се фокусира и да поеме отговорност за живота си. Живейте живота си като шедьовър на РАДОСТТА.
Мнозина се плашат от промените на планетата, предсказани за времето, в което живеете. Но понеже няма от какво да се страхувате, освен от самия страх, ще дам информация, как формирането на Светлинното Тяло е променило вероятното бъдеще на планетата. Вече посочих, как този процес влияе на физическия аз и на личния живот. Сега ще обясня, как Светлинното Тяло влияе на планетата, защото планетата е материална и е основа за физическия живот. Когато ставате светлинно същество, планетата също се променя. Тя се превръща в кристална сфера от светлина. Когато през 1988 започна експериментът със Светлинното Тяло, планетата се издигна на трето ниво.
След това, всяка година се издигаше на по-високо ниво: на пето през 1990 и на шесто през 1991. на 11 януари 1992 г., с отварянето на портала 11:11, планетата достигна седмо ниво и остана на това ниво до отварянето на следващия портал, което стана на 5 май 1992 година. В този процес порталите инициираха началото на осмо ниво от Светлинното Тяло. На това ниво, промените на Земята получиха най-голяма вероятност. Промените винаги са се правили чрез редица технологии, които наричаме „портали". Порталът е енергиен канал, отворен към вселена с по-високо измерение. Такива канали се създават от енергии, които са нужни за промяната на масовото съзнание, промяната на планетните честоти и вибрациите на измеренията. За създаването на такива портали, а също и за очистването на енергиите с определена конкретна цел, е нужна помощта на космическите братя и на много същества с по-високи честоти и измерения.
Целта на порталите и времето на създаването им е прерогатив на Светлинния Съвет (Кармичния съвет) и на Великото Бяло Братство. Тези съвети наблюдават процеса и помагат при необходимост. Целта на портала, създаден на 5 май 1992 година е предотвратяването на вероятността от катаклизми и катастрофи, случващи се винаги, когато планетата започне да губи от плътността си. Най-вероятната възможна катастрофа е преместването на полюсите. Порталът от 5 май 1992 г. отбелязва промяната между вдишването и издишването на Бога, промяната между разширението и свиването на Вселената. Този портал предопредели времето на затишие между промяната на направленията. Това време на затишие продължава до 2012 година, след това започва издишване. Тази физическа Вселена се разширяваше и следствие от това е индивидуализацията. Когато започне свиването, всичко се слива в единство.
Доколкото този портал фиксира промените в посоката на енергията, е уместно да бъде използвана за промяна на решетката около планетата. Обкръжаващата планетарна ефирна решетка създава шаблон за лей линиите или енергийните потоци вътре в планетата. Решетката е енергийния орган на планетата и може да бъде сравнена с нервната система вътре и извън физическото ви тяло. Решетките се структурират и програмират с конкретна цел, и в съответното време. Те се променят регулярно. От времето на Атлантида, решетките на икономическото могъщество са били разположени над западното полушарие, а на духовното могъщество над източното, но са бездействали. Включени са с началото колониализацията на Новия свят (Америките). Тогава са били насочени да се движат от изток на запад.
Това означава, че от 5 май 1992 год. Решетките на духовното могъщество са вече и над западното полушарие. Промяната в решетките представлява обратно движение на енергиите и е еквивалентно на преместването на полюсите, но без физическо преместване. Това е крайно необходима промяна. Понеже универсалният поток от енергия се е променил, планетата и всяка жизнена форма на нея също трябва да промени посоката на енергията. Ако не е направена промяна в решетката, промяната в посоката на енергията би предизвикала физическо преместване на земните полюси за три месеца. Промяната в решетката създава същата енергийна структура, както промяната на полюсите, но на енергийно, а не на физическо ниво. Периода на вероятност от възможен катаклизъм е продължил десет месеца след промяната в решетката. Промяната в решетката е толкова колосална, че за извършването й са били нужни обединените усилия на много въплътени, невъплътени и възнесени същества. За да бъде предотвратена евентуална катастрофа е била нужна и помощта от корабите на космическите братя.
Понеже решетката се променя, планетните промени се „насочвали" от тези същества така, че или да се предотвратят катастрофите, или да се регулира времето им така, че да няма голяма загуба на животи. Понеже планетата завърши осмо ниво, вероятността от катастрофални катаклизми е много по-малка. Затова страховете свързани с възнесение чрез смърт-възкресение могат да се изоставят, защото възникна вероятност, формирането на Светлинното Тяло да продължи докато планетата стане достатъчно стабилна. Нима не е по-лесно да си представите такава възможност, отколкото предсказаните катастрофи? Промяната на решетката също така стартира последния двадесетгодишен цикъл преди да започне друго звездно събитие, показателно за свиването на вселенските измерения. В развитието на Светлинното Тяло като план за възнесението, сегашния двадесетгодишен цикъл е един от циклите „променяй се или умирай".
Промяната на решетката е осъществена за да помогне при промените на тези, които наричате Работници на Светлината. Тя позволява на планетарните честоти да се повишат и да достигнат ниските честоти на четвърто измерение. Промяната изравни планетните вибрации в областта известна като астрален свят. Астралният свят е все още сят на полярност и илюзии, но е по-малко физически. Това дава възможност, всеки човек да започне да открива потенциала на радостта и когато го реализирате, вероятността за катастрофи намалява. Тези, които осъзнават и се учат на духовно могъщество за да творят във физическия свят, могат да се възползват от енергиите на новото изравняване в решетката за сътворяването на личната си версия за „небеса на Земята". Мнозина са молили за такава помощ, защото Работниците на Светлината искат да постигнат способността да влияят на материята със силата на мисълта. Те искат да се научат да се предвижва или да преместват обекти с помощта на левитацията. Иска им се да имат винаги пълен портфейл. Чрез промяната на измеренията, извършено с промяната в решетката, Небесата са направили това възможно. Такава потенциална възможност се е появила, защото промяната в решетката е намалила плътността на материята, поне с една трета. И сега за тези, които използват силата на мисълта за да творят във физическия свят, ще стане много по-лесно. Тези, които са способни на това, ще им бъде предоставена възможност да се възнесат не само до четвърто измерение, на което вибрирате сега, но и да стигнете до пето. Единственото изискване е да постигнете нужното ниво вибрации и качество на радостта в живота си.
Всеки човек има ляво и дясно полукълбо на мозъка си, и всяко полукълбо има своите функции. При това винаги доминира едно от тях. Както горе, така и долу – това се отнася и за планетата. Когато човекът се пробужда духовно, функционирането на полукълбата се уравновесява и става еднакво, същата ситуация се отнася и за планетата като цяло. Лявото полукълбо – Западът – и дясното – Изтокът – трябва да достигнат до ново равновесие. За да продължи възнесението, във физическия живот, западът и изтокът трябва да се изравнят. Промяната в решетката направи възможно духовното майсторство и сила за западния ум, и ново равновесие в икономическото и политическо могъщество за Изтока. Вече в сегашния живот, промяната в решетката, направи възможно пълното духовно могъщество.
Западният свят никога не е имал добър модел за практикуването на духовността. Ето защо мнозина са приспособили за себе си източните религии или стъпвайки на духовния път веднага са започвали монашески живот. Решетката дава възможност за нова духовност, подходяща за западния ум и култура. Всеки човек трябва да знае: следването на монашеския път, отделянето от всекидневния живот или живота на аскет не са подходящи повече. Трябва да живеете в света. Новият духовен път ще донесе равновесие и сливане на разни области от живота. Ще следвате духовния път живеейки в света, водейки семеен живот, работейки и занимавайки се с бизнес. Всички аспекти на ежедневието ще станат духовни. Новият духовен път ще доведе до равновесие всички тези, които живеят и работят в източното полукълбо, позволявайки им да постигнат политическо могъщество и икономическо благосъстояние още в този живот. Новото равновесие ще доведе до ново равновесие в Кармата, необходимо за премахване на полярността, свойствена за световете от трета и четвърта плътност.
Промяната в решетката влияе на физическото тяло като сменя полярността му. От 1992 година, много хора са имали възможност да се приспособят напълно към енергийната промяна. Това е ускорило процеса на формиране на Светлинното Тяло и разбира се, този процес е съпроводен със странични ефекти, също така, буквално е преобърнало електромагнитното поле на планетата.
Промяната е довела до сливането на физическото и духовното в седемте Светлинни Градове, които се преместват от източното в западното полукълбо. Всеки Светлинен Град има свой майстор; в Северна Америка, майсторите захранват с енергия местата на своето физическо местожителство. Това е нужно за да се подхранват хората с енергията на майсторите и да се пробуждат масите. Светлинни Градове има в Маунт Райнер, Солт Лейк Сити, в Денвър, до Стоун Маунт, в Джорджия, на крайбрежието в Хилтън Хеад, малко по-на запад и север от Дейтройт, на границата между САЩ и Канада, в Бъфало, Ню-Йорк. Допълнителна връзка на Шамбала се премести от изток в облата около Байи, а от Авалон в Южна Оклахома.
В югозападните щати и в Северно Мексико се пробудиха седемте Златни Градове. Портал към Едемската Градина е отворен в щата Мисури. В периода между вдишването и издишването на Бог, всичко е спокойно. Благодарение на спокойната енергия, всеки човек може да сътвори за себе си всичко, което поиска. На ваше разположение са енергиите, произвеждани от Светлинните Градове, енергиите предавани от майсторите в тези градове. Възползвайте се по свой избор. Работниците на Светлината получават възможност да станат възнесени майстори и да сътворят в себе си промяната, известна като преобразуване. Останалото възнасящо се човечество ще премине от съзнание в трето измерение в четвърто.
В настоящия момент живеете в света на четвърто измерение – астралния свят. Това все още е свят на полярността, но някои неща са се променили. Полярността просто е илюзия. Съществуват много разкази, за съществуването на всеки етап от посвещението „Пазач на Прага" и много често го изобразяват като страшно чудовище. Когато посветеният се развие достатъчно за да пътешества в астралния свят, първото с което се сблъсква е, Пазача на Прага. За да се движи по-нататък по духовния път, посветеният трябва да удържи победа над Пазача. Това се разглежда като изпитание и то трябва да бъде успешно преодоляно, в противен случай наставленията за майстора се прекратяват. Всяка езотерична традиция има свои способи, как да се справи с Пазача и да го победи. Но, универсалната истина на изпитанието е следната: Пазачът сте самите вие. Този ужасен демон е проява на най-големите ви страхове. Да, това чудовище не е нищо друго, освен илюзия.
Във всяка традиция от посветения се иска да се избави от страховете си и от личните си демони, едва тогава ще може да победи Пазача. Последният просто ще изчезне. Точно затова всяка духовна традиция или път на посвещение са винаги фокусирани върху развитието на чистотата или на такива лични качества като смирението, прошката и любовта. Тези качества са единствения начин за преодоляване на астралните илюзии. Както в традициите на миналото, така и в процеса на възнесението, докато не е преодоляно това изпитание, преди посвещението не се отваря по-високо измерение. В този процес е невъзможен провал. Ако изпитанието не е преодоляно, ще се повтаря до пълен успех. Това е най-добрата метафора, която мога да предложа за описанието на това, през което преминавате при тази промяна. Помнете: Пазачът е илюзия и полярността също е илюзия. Ако се освободите от илюзиите, вярванията и страховете, Пазачът изчезва! Светът, в който живеете, се възстановява чрез новото ви възприемане на реалността.
За всеки човек е достъпна помощта на целите Небеса, но трябва да помолите. Ние не можем да нарушаваме свободната воля, дори и да е за помощ. На всеки е на разположение цялата помощ, от която има нужда, за да премине радостно и мирно през промяната. Тази информация се дава за да сте сигурни, че всичко е както трябва. Моята роля е да прогоня страховете ви, да ви уверя в Божествената любов и да ви събудя за потенциала, който е възможно да притежавате, за да помогнете на колектива. През този живот, всеки човек има само една отговорност – отговорността за СОБСТВЕНИЯ СИ ЖИВОТ. Божественият закон гласи: Както горе, така и долу, както вътре, така и отвън. Ако във външния свят се сблъсквате с трудности, врагове или стремежи, обърнете внимание на вътрешния си живот, защото всичко е там. Ако очистите вътрешния си свят, ще откриете, че външният живот, усещанията, опитът и възприятията се променят по вълшебен начин. Това е Божествен закон. Много лесно можете да премахнете полярността, като работите над живота си и това е всичко, което се иска от вас. Вървете напред и сътворете от живота си шедьовър от радост. Дадени са ви всички инструменти и могъществото, имате на разположение цялата помощ и ръководство, от които имате нужда. И всеки трябва ДА ГО НАПРАВИ, защото само така ще преобразите своя свят и големите светове. Няма от какво да се страхувате, освен от самия страх, защото страхът е последното велико зло, останало в света. Работете над страха, премахнете го от менталното и емоционалното си тяло, само така ще го премахнете от живота си. Страхът е единствения останал враг и той съществува вътре във всеки от вас. Благословени сте, защото ви обичаме. Почитаме ви и искаме само едно – да служим на всеки от вас. Наистина, блажени са тези, които са въплътени в тази епоха на промени. Посвещението ви почти е завършено. Всеки от вас трябва да премине само изпитанието на Радост.http://www.soznanie.org/
GoddessLight
Трансмисия на Висшата Светлина – Очистваме комуникационните ви канали
Чрез Каролин Томпсън – 1 ноември 2008 г.


С напредването през ноември, мнозина ще усещат комуникационните си канали. Това са: гърления енергиен център (5-ти), енергийния център на духовното око (6-ти), коронния енергиен център (7-ми) и девети енергиен център. Мнозина са усетили очистването на гърлото чрез кашляне и дишане, като болки в гърлото и областта на шията, температура и дразнене в задната част на гърлото/шията и гърба. Всичките тези енергийни центрове са свързани с комуникацията.
С предвижването на Земята в честотите на висшите сфери, ще откриете, че мутациите в тялото протичат с значителни промени. Голяма част от населението на света са в различни фази на отваряне/затваряне на сърдечния енергиен център, ежедневието носи най-различни реакции. Ако човек е вътрешно спокоен или медитира върху усещането за спокойно и безмълвно равновесие, външните стимули отварят Сърдечния енергиен център. Както всички енергийни центрове, и сърцето е двете полярности и всичко между тях.

Сърдечни полярности
В най-позитивната си полярност, сърцето реагира с любов и състрадание, с разширение на енергиите, с грижа и отговорност. В най-негативната полярност реагира със съпротива, осъждане и увеличаване на егото – ще заеме защитно поведение. Следствие полярностите в този енергиен център са и любовта, и самозащитата. Ето защо наблюдаваме някои изключително любвеобилни хора, изведнъж да заемат отбранителна позиция или да се гневят – те са принудени да го правят. Това е уравновесяването на крайните противоположности. Наблюдаваме такива реакции в най-самозащитаващите се и реакционни хора, понякога изведнъж проявяват самоотвержена Любов и грижа!
Това са важни времена, защото балансирането изважда много неща на повърхността за преоценка. Имате възможност да откриете всичко, което действително има значение, действителните желания на сърцето си, да се ръководите от неговите мотиви. Но независимо от развъртането на Сърдечния център, това е само много малка версия на Любовта във Вселената. Това е истинското начало на вашето свързване с вселенския Аз. Затова много учения наричат Сърдечния център „точка в средата на пътя”.
Сърцето носи истинска комуникация, защото съдържа чувствителна природа, която го отваря. С интегрирането на много противоположности в този център, ще откриете, че гърления ви център започва да се отваря все повече. Може да ви се стори, че очистването на гърлото е болезнено и трудно, защото тази област е подлагана на най-голямо въздействие през земната история. Точно тук са най-големите колективни поражения.

Казано колективно
Позволявали сте другите да ви казват, какво да правите. Има хора, които ви внушават, че трябва да мълчите, при всички ситуации. Или говорите само приятни неща, или да мълчите. Разрешавате само на „най-добрите” гласове да пеят и осъждате вокалните дарби на другите хора. Огромна част от живота ви е фокусирана върху ограничаването на тази област. Началството трябва да говори, а вие трябва да сте много предпазливи, за да не се изпуснете нещо. Родителите карат децата си да бъдат видими, но да не се чуват. Новини ви съобщават телевизия, радио, вестници. Кога да се изкажете? Кога да проявите енергиите на гърлото?
Това, което смятате за разговор, е само повърхностна беседа. Много рядко достигате до съкровеното. А певците имат такава свобода. В ежедневието се води битка между еготата – кой какво казал, по кое време и кога разговора може да се довърши. Това е само повърхността. Вие се движите към време, когато хората трябва да отворят гърло и да бъдат чути. Хората трябва да слушат по-внимателно, да мислят в дълбочина с разума и сърцето си, преди да изразят истинските си чувства, мисли и идеи. Промяната е точно в тази посока. Сега наблюдавате началото на тази огромна промяна.
Отначало, отвореното за първи, път гърло ще крещи и убеждава, защото не е свикнало с големи количества естествена енергия да протича през него. След няколко истински разговора, гърлото ще се научи да направлява енергията по естествен, течащ начин.

Свобода в общуването
Трите горни енергийни центрове се отварят доста бързо, в сравнение с долните, след като централния – Сърдечния – е широко отворен. Щом гърлото се отвори, в различни степени се отварят третото око и короната. Трите горни центъра работят в хармония. Духовното око получава информация през короната, която трябва да бъде изразена чрез гърлото. Такъв вид дейност се смята психичен. Учите се да четете астралните нива (4D).
Щом преминете през коронния център (7-ми), ще усещате нещата през девети енергиен център – навлизате във Висшия си Аз. Висшия Аз има напълно ново ниво на информация, излизащо извън пределите на психичните способности.
Колкото сте по-съзнателно свързани с Висшия си Аз, толкова по-голяма сплотеност придобивате, сливате се и правите обединения. Това е състояние на просветление, защото това единство ви допуска до вселенското знание.
Когато общувате в такова единство, се намирате на по-високо ниво на изразена Любов, защото сърдечния център вече е напълно свързан с девети, нивото на Висшия Аз, там е равновесието, изразявате по-зряло състрадание. Обичайната полярност вече не е толкова ясно забележима, защото обръщате внимание и на двете страни, получавате аргументите им. Деветия енергиен център обединява всички перспективи.

Общуването
Промените, чрез които се усъвършенствате са в областта на комуникацията. Тъй като вече няма да има толкова много хора, които да ви „одумват”, ще намерите време да покажете един на друг истинския си аз, ще намерите време да се изслушате внимателно едни други. С развитието на тези енергийни центрове в Божествени комуникатори, ще откриете, че света изведнъж е станал много по-спокоен и обективен.
Когато хората не могат да изразят и/или да получат своите потребности ще воюват с това, което не разбират. Бедните хора/страни, в миналото са имали малко „авторитетни” лидери, които да изразяват техните нужди. И разочарованието от неизказаните нужди ще прерасне в гняв, който всеки може да преобразува в жестокост. Щом всеки може да изразява своите потребности, изказани на глас, необходимостта от жестоко изразяване на разочарованията и преглътнатите думи, ще намалее.
Помислете, какво означава това за вас, да имате възможност да се изкажете? Слуша ли ви някой? Виждате, че ушите също са част от комуникационните енергийни центрове. Ушите имат собствени енергийни вихри, които се въртят от вътрешното ухо до метър навън от ухото. Те стават по-чувствителни и активни, когато отваряте горните центрове.

Мир
Комуникацията е част от световния пъзел, който ще донесе на всички мир, хармония и равенство. Известно време ще бъде неустойчиво, защото хората трябва първо да балансират сърцето си и да се освободят от защитата на егото. Прогреса може да изглежда много бавен и болезнен. Но щом Сърцата на достатъчно хора станат балансирани, хората ще започнат да общуват по-задушевно, тогава скоростта на прогреса в целия свят ще е поразителна.
Поощрява ме ви да осъзнавате, какво говорите за другите и себе си. Особено внимание обръщайте на всякакви защитни механизми и ги неутрализирайте. Тренирайте се да слушате, тренирайте умението си да позволявате пълно изказване, преди да отговорите. Това ще ви донесе необходимото равновесие, което ще направи сериозни промени в света. Оставяме ви на тази нота.

Каролин Томпсън и Съвета на Висшата Светлина
www.synergytransmissions.org

028.gif
amitofo
Много благодаря за ченълингите на български 019.gif
GoddessLight
"Осъзнаване на собствената си духовност"

Този жив ченълинг се е състоял на 7 юли 2007 г. в Мак Касавил - Университета Делфи, щата Джорджия.
(а това е част от текста)

Истината - Основа на Вярата и Действието

Преди да започнем урока, трябва да обсъдим предпоставките, които вече обсъждахме: "Що е истина?". В твоята собствена реалност, ограничена от стените на възприятието, които си построил сам около своето съзнание, наречени "3D", съществуват абсолютни принципи за истината, математиката и науката. Когато започнеш да събаряш тези тримерни стени и попаднеш в системата на междупространствената реалност, и в частност в духовната сфера, всички правила за реалността се променят. Затова някои от вас могат да не се съгласят с някои неща, които се каня сега да кажа, защото ще преценяват думите ми по тримерен начин, вместо по многомерен, защото така работи вашето съзнание.
Истината зависи от вашия път и затова истините са много. Мнозина веднага ще възразят: "Крион, това не ни харесва. Трябва да съществува една истина, защото истината определя направлението в което Човека търси Бога. Следователно може да има само една истина, защото Бог е един". Действително ли един Бог означава една истина или в действителност можете да видите много пътища, които водят до един и същи Бог? Когато попаднете от другата страна на завесата (след смъртта) не изпадайте в шок, ако срещнете други, които не са част от вашата църква или от вашата истина. В действителност, има много истини и заедно с чистото намерение всички те, са пълните със страст и любов пътища, които водят към Бог и в "семейството на Бог"
За тези, които изискват да има само една истина, ще им я дам. Действително, съществува една обща истина, основна истина, и тя се състои в следното, че в центъра на всеки атом от тази ваша Вселена, ще откриете любовта на Бог към този атом. Това е базовата енергия. Това е истина. Но вие може да кажете: "О, колко сладко, колко сантиментално!". А аз ще кажа, о, не, аз не говоря за сладкото. Аз говоря за физика. Има енергия в сърцевината на всеки атом и тази енергия движи всичко, и ако вие премахнете тази божествена енергия, всичко ще рухне. Вие можете да кажете - това е пространството между електронния облак и ядрото на атома, което поддържа движението и отделя едното от другото. Това е нещо повече, от това, което някога ще успеете да измерите и да разберете. Това е основата на физиката и това е любовта на Бога. Това е основната истина и учените са на прага на нейното осъзнаване. Те ще я нарекат по някакъв друг начин, но това ще е осъзнаването на разумната сила, която крепи всичко.
Ето определението на истината: Когато Човешкото Същество съедини своето сърце със страстта на Бог и създаде откритие. Това е признанието за личното търсене, ако искате, което не изисква никакво друго допълнително знание. Това е готовността, притежавайки свободния избор, да изучиш Бог отвътре. Това е истина. Следователно вие срещате много истини, когато се движите през залата и преминавате от един Човек към друг. Но отново на някого може да не му хареса. Вие казвате: "Трябва да има една истина, една доктрина, едно здание". А ние казваме, "Колко сте тримерни!" Вие сте пренесли линейността на своето съществуване върху Бог и сте решили да направите тримерен Бог! Това отговаря на вашия Човешки опит. Нима не забелязвате, колко ограничено е това? Това е нарисуван карикатурен персонаж, слизащ от 2D листа и срещаш се с Човека. Но той крещи от смущение и отчаяние, виждайки за първи път 3D. Той не може да го разбере това и да го приеме… защото за него това няма никакъв смисъл. Затова той се завръща на своята територия, т.е. върху своя лист, и рисува хората в 2D за да му е ясно всичко. И всичко разглежда като 2D, поради ограниченията на наблюдателя.
Вътре във всеки от вас ще откриете "семейство". Това семейство е интуитивната "група", от която се състои цялото - Бог. В сърцевината на семейството се намира същата система от междупространствени дела и тя произлиза от любовта на Бога, и от състраданието на този, когото наричате Дух. Затова, вашата истина е това, което правите, когато следвате своята страст да творите новото в своя живот. Че повечето Човешки Същества не разбират и няма да разберат, че тази система представлява лепилото, свързващото звено, между вашите многобройни истини. Трудно е да се обяснява в 3D, нали? Но между вашите търсения, на това, което се предполага, че би следвало да правите, има лепилото на знанията и синхронизираността, и всичко това работи заедно вътре в потенциала на системата, за да може вашите дела да се реализират в 3D формат. В това има много повече смисъл, отколкото изглежда.

Начални предпоставки

И така, да започнем с предпоставките. Ти не търсиш доктрината. Ти не търсиш пророка. Ти не слизаш от листа на 3D убежденията, следвайки другите вътре в общата кутия на убежденията, а приемаш риска от идеята, че Бог е много повече от това, което някога са ти говорили. Търсиш, за какво си тук и предпоставката е в това, че търсенето ще ти разкрие не само твоя път, но също и това, че ти самият си част от тази грандиозна система. Това е междупространствена система и обяснява как работи всичко и тя е интуитивно съвместима с другите хора от целия свят. Тя е вродена, т.е. "вградена е в клетките на човечеството". Това е величествено и това също ще разкрие Бога отвътре до такава степен, че ти ще можеш да станеш свой собствен пророк, свой собствен учител, разкриващ божественото вътре в своето вечно съществуване. Това ще те доведе до осъзнаването, че си живял и по-рано, и че това е главния елемент на системата, не случайността и не странността, а по-скоро мъдрото спазване на всеобщото съответствие. Това застава пред лицето на тези, които са потопили главата си в 3D митологията, дадена им от тези, които са съществували в много по-малко просветлена енергия и време на тази планета.
Не бъди прекалено критичен към себе си, ако не изпълняваш това, което ти е казало друго Човешко Същество или организация, какво е това духовност. Защото тяхната истина се различава от твоята. Тяхното търсене на Бога се различава от твоето. Благословено е Човешкото Същество, което търси Бога по всички пътища! Благословен е Човека, който е спрял, готов да продължи, и казва: "Господи, кажи ми, какво трябва да зная. Искам да срежа тази стена, тази дуалност между тримерността и многомерността. Искам да срежа тази стена, за да открия собственото ми величие. Знам, че това е там. Чувствам го. Покажи ми пътя към собственото ми откровение".
Когато човек следва своята истина, той открива своята страст към Бога. По този път, той намира своето лично откритие, как да открие Бога в своя живот. Това е истината. Тя е различна, тъй като е различен индивидуалния път при всеки човек. Всеки човек е духовно уникален. Един работи върху въпросите за изобилието, друг върху въпросите за здравето, трети върху самоценността, а четвърти воюва със страховете си. Много от тези пътища са резултат от миналия опит в други въплъщения (минали животи), създаващи дълбоки разлики от момента на раждането - с техните силни страни, и изпитания, с фобиите им и талантите им. Виждаш ли защо не можеш да създадеш едно духовно виждане за всички?

Новата енергия - Какво се случи?

И така, пътешествието започва. За какво изобщо е този ню ейдж? Какво е това "голяма промяна"? Започваме отначало и това начало не е толкова далеч в миналото. В твоето измерение на времето, това е едва 1987 година. Не се каня да навлизам по-нататък в миналото, защото от там, от 1987 започва тази енергия, тази, която позволява на Крайон да се изяви като учител, а всичко, което е било преди това е стара, по-плътна енергия. Това е старата енергия, чиито пророци си отидоха един след друг. Ти забеляза ли, че енергията днес е друга? Старата енергия представляваше Земята, която днес я няма, ако си забелязал. И така, тази информация е предназначена за тези, които научават това за първи път, и които трябва да чуят всичко отначало.
През 1987 г. се случи уникално събитие във вашата история. Нарекоха го "Хармонична Конвергенция", а по-късно го нарекоха "11:11". Неговата уникалност беше езотерична. Земята достигна вибрационно ниво на духовна неутралност, където за бъдещето са възможни различни пътища. Тя можеше да премине на по-високо ниво, междупространствено ниво или да премине по старите предсказания за гибел и Армагедон. Всички Висши Аз ангажирани със системата на Земята бяха допитани. Това е извън вашето време и е трудно да бъде обяснено. Всички Човешки Същества, които някога са били на планетата, са в момента там или някога потенциално ще бъдат на нея, им бе зададен въпроса: "Искате ли да продължите с енергиите на старите пророчества, със старите потенциали или искате да преминете на нова енергия, за която са ви говорили древните? (Маите и 2012г.). Това е енергия, която не съществува в текущите ви пророчества, нещо, което ще създаде мир на Земята, нещо, което ще отвори работа на Лемурийците, които са тук, а също и на старите души. Това ще създаде духовни Маяци, които ще се пробудят в голямо количество. Какъв е вашият избор?"
И отговора беше: "Искаме да вървим напред". И като драматично доказателство за това езотерично събитие, почти само за една нощ, няколко години след това събитие, геополитическата структура на планетата се промени и преобрази така, както никой не очакваше. Въпреки всички случайности и всички предсказания, страните, които бяха главни участнички в стария сценарий в последно време, се промениха съществено. (особено Съветския съюз). Пред вашия поглед неочаквано застана реалност, която никой не беше предсказвал. Нямаше повече студена война. Това, което създаваше в продължение на повече от 50 години безпорядък, страх, и на което не се виждаше края, неочаквано само по себе си се прекрати. Времето обявено за Армагедона дойде и отмина (от 1999 до 2001 година).
След това се случи развълнувалото умовете събитие през 2001 г. наречено 9/11. Нямаше го в пророчествата, нямаше го при Нострадамус, няма го и в Свещеното писание (Откровението). Както казах в ООН преди две години, това събитие 9/11, ще влияе на действията на вашето ръководство (на САЩ) в продължение на две поколения. Мислите ли, че такова важно събитие би липсвало в старите пророчества? Това доказва, че се намирате в ново бъдеще. И така, повтаряме отново, че Хармоничната Конвергенция през 1987 година заедно с Хармоничното Съгласие в последвалите години, са тези предпоставки, създадени от вас, които промениха, повдигнаха енергията.
И така, ако четеш това за първи път и искаш да знаеш, какво означава всичко това за теб, чети внимателно и вниквай в логиката, докато е в развитие. Ето, ти седиш тук на променената Земя, на тази, която никога не беше предсказана. Може да попиташ: "Какво трябва да направя, за да променя нещо и как мога да се променя сам?" ще ти кажа, особено ако си начинаещ: Самия факт, че питаш, променя Земята.
Благословено е Човешко Същество, което пита: "Какво мога да направя? Какво следва?" Защото с този акт на състрадание към планетата, тези хора показват вътре в себе си, че са започнали да разбиват стената. Това ти ли си? Ако да, означава, че питаш, какво да предприемеш за възнесението. Обаче аз няма да ти ги дам, защото такива инструкции няма. Освен една: Започвай! И така, ние казваме, че човека, който е започнал пътешествието и пита: "Как да разруша тази стена?", вече е взел кирката в ръце и работи над загадката, и през него протича някакво количество светлина.

Променящата се Система на Кармата

Искам още веднъж да обясня, какво става с кармата. Това е стар духовен процес, който винаги ще бъде с вас и с планетата Земя. Той е описан много кратко в някои от най-старите системи от вярвания на планетата. Истина е и днес, че кармата представлява енергийна система, която съществува и действа сама по себе си, също както и много други процеси, отнасящи се до енергията на живота. Дори и Човешкото Същество да не прави нищо за да я види или осъзнае, тя присъства и влияе върху това, което прави Човек.
ВАЖНО: Никой Човек не е предназначен да прави нещо на Земята. Не съществува предопределен път (съдба). В замяна "по подразбиране", хората са предразположени да следват кармичния път просто защото го има и те пристигат на планетата емоционално подготвени да го следват автоматично. Позволете ми да го обясня. Толкова много разнообразни неща са сега в действие, включително и вашия свободен избор да нямате свободен избор. Вие се сражавате точно сега и действително, ако позволите на съзнанието си да се върне назад, в състоянието, в което е било в миналото, то дори на просветлената Земя можете да проявите свободната си воля, че повече няма да имате свободна воля! Това е все едно да гласувате, че отменяте всички бъдещи гласувания! Ето каква власт притежавате. Вие сте ангели и можете да създадете на Земята всичко, което поискате. Най-тъмната тъмнина и най-светлата светлина присъстват в енергийната ви палитра. Каквото и да пожелаете, можете да го правите. Това е критично време.
Нещата се промениха. Старите пророчества, че това, което ти е било казано, трябва да се случи, са изхвърлени и заменени със свободен избор. Маите са ти дали информация, че 2012 година е начало за повдигане на вибрациите на планетата… започва нова енергия. Това е енергията 11:11. Действително, 2012 година живее с 11:11. това число, 11:11, което мнозина от вас виждат на часовниците си се отнася до обещания преход през 2012 г. в нова, по-позитивна енергия, до началото на новата парадигма. Работнико на Светлината, можеш много добре да доплуваш до 2012 г. със способността да имаш такава поддръжка от Земята, която никога по-рано не си имал. Промени, за които не знаеш нищо, са в краката ти. Но аз ще избързам напред.
Всеки Човек, родил се на тази планета, получава незабавно кармичен печат. Той идва и носи своя кристал в Пещерата на Творението. Този кристал е енергия на паметта, която се присъединява към Кристалната Решетка. Това е част от Гея и следователно Гея знае, че си тук. Това се отнася до всички вас. Когато пристигаш на тази планета, кармичната енергия се вкарва в твоята ДНК и ти стартираш с тази енергия. Кармическата енергия е част от системата, за която казваме, че е жизнената сила на Земята. Това е този случай, когато Човека избира не езотеричния път, а просто да следва "коловоза на съществуващата карма", създадена от минали енергии и въплъщения на тази планета, заедно с други хора. Те често следват семейната традиция и правят това, което са правили семействата им. Ако семейството им са фермери и те стават фермери. Това е най-естественото и лесно решение за тях. Това е като път без препятствия, по който е толкова приятно да се ходи и това е техния кармичен път.
Този път често ги води до трудни изпитания, защото нещо е ставало някога, и то отново се повтаря в този им живот. Често това се повтаря и повтаря докато кармичната енергия се разгръща. При това се проявяват много от енергиите ин и ян. Това е истина, действително, това, което е било, се случва отново. И това всичкото е част от много стара система с много стари духовни вибрации…, тази, която работи автоматично. Но това не е задължително да бъде твое. Слушай внимателно, защото тук преминаваме към хубавото (Крион се усмихва).
През 1989 година започнах да ви говоря, че с тази нова енергия, ще се появи възможността, ако не и нуждата, да се разделите с кармата и да преминете на пътя на свободния избор. Защото като стара душа, съдържаща величието си вътре, имате възможност да излезете от коловоза. Можете да вземете тази стара карма, да я оставите някъде в страни и да я замените с много по-висока енергия… енергия с много по-определена духовна насоченост за вас и за планетата. Можете да кажете: "Желая да създам мое собствено творение, моя собствена реалност, а не старата карма, с която съм дошъл". Чухте ли фразата "създаване на своя собствена реалност"? Точно това означава, което чухте. И Хармоничната Конвергенция ви дава силата за това.
През 1989 година с моя партньор направихме ченелинг, в който казахме, че можете да създадете ситуация, с която да отмените своята карма и да преминете на собствен свободен избор и да създадете за себе си жизнения урок, за който сте дошли. Тогава говорихме за имплант, за който никога до сега не сме говорили отново. Не сме говорили, защото променихме интерпретацията му на друга - "внедряване на разрешението да се излезе от коловоза!" Вие внедрявате в себе си страстта и правдата, и излизате от кармата, а в замяна попадате на място, където можете да избирате енергията, която да създадете с чисто намерение.
Кармата е интересна. Ето нещо, за което ти, Човеко, не си и помислял - дълбочината на кармата. Гледам душите, които са в тази зала (в Джорджия). В тази зала, където се случва всичко това, има осем от вас, които са живи днес, защото са напуснали кармата! Ако бяхте останали в кармичния коловоз, в който сте родени, и правехте това, което другите искат от вас и следвахте кармичния път, нямаше да сте днес тук. Това е, защото вашата потенциална кармическа "среща със смъртта" би ви вземала със себе си. Щяхте да се окажете на това кармично място и по това време, където бихте се срещнали с вашата потенциална (по карма) смърт. Но понеже сте излезли от кармичния коловоз и сте демонстрирали свой собствен жизнен курс, всички кармични атрибути на вашата смърт са отпаднали. Сега седите тук и вие решавате кога да дойдете и кога да си тръгнете. Осем от вас.
А ето с какво хората ни озадачават от моята страна на завесата. Защото току-що ви дадох истина, пълна със сила и радост и вие трябва да я празнувате. Трябваше точно сега да поставите статуя на смъртта, покрай която сте минали! Но вие не го правите. Не знаете това, което не се е случило, нали така? Добре, аз зная. Кой има контрол над смъртта? Какво са ви говорили за това? Кой е този Персонаж с Косата? Това е човек, който решава никога да не търси Бог! Това е човек, който просто се появява и не взема участие в своята съдба… просто си върви по кармичния път, включително и пътешествието направо към смъртта си. Няма присъда за човека, който прави това. Но осем от вас не биха били тук, на тези столове, ако не бяха се отклонили от кармичния път. Поздравления, семейство, вие знаете за какво.
И така, за начинаещия казваме, че може да остави настрана своята карма, в която се е родил и да започне да създава своя собствена реалност. Това е и новият дар, който получавате с тази енергия. Това позволява да преминете към създаването на нов тип Човешко Същество, което да избира собствената си съдба. Някои наричат този статус възнесение, преминаване в съзидателната енергия.
Следващия въпрос, разбира се е, "Крион, каква да бъде следващата ми стъпка?". Отговора е най-трудния от всички - имай търпение с тази система. Хората го правят това не особено добре. Търпението е нужно за да може системата да подхване твоите избори. Ако си нов и едва започваш да слушаш това съобщение, първото, което ще ти се прииска да започнеш да се катериш по стъпалата. Ще поискаш да направиш нещо със своето знание, със своята страст, с новата си възбуда. Искаш да направиш нещо в 3D.
При старата парадигма трябва да направиш нещо физическо, за да се прояви нещо духовно. Това е част от твоята история и част от твоята митология, но това не работи при новите енергии. Ние знаем, кой си ти, и какво се опитваш да направиш. Всяка истина е уникална и е възможно, твоята истина да е да бутнеш топката, за да се търкулне тя, и да те доведе от точка А в точка В. Ти започваш да виждаш своя жизнен урок и започваш да се пробуждаш и да осъзнаваш тази стара душа, която си.
Мнозина са тези, които са започнали да усещат това във себе си, усещат се все едно, че са купили билет за влак и очакват той скоро да се появи. Добре, аз ще ви кажа, че дори релсите още не са поставени! Не се отчайвай, скъпи, вече си започнал процеса. И така, докато чакаш, дай старт на изучаването на това, което е вътре в теб, което не е такова, каквото си си мислил по-рано. И най-доброто място за стартиране е да погледнеш напредналите на тази планета. Защото напредналите са тези, на които ще се опитваш да подражаваш, защото това е новият инструмент на това време - майсторството.
Да си майстор означава да си анулирал кармата си и да преминеш от живот в старата енергия в следващата, при това да останеш в своето собствено тяло! Инструментите за това лежат в решетката. Инструменти за това лежат вътре в Кристалина. Паметта на тази планета се намества физически, за да се приспособи към майстора, който има твоето име! Мнозина се пробуждат, мнозина правят това, което по-рано са правили само майсторите от миналото и това е навсякъде. И между другото, на това се учат тук, в този дворец, в който седите. Помислете над това.
И така, ние ти казваме, подражавай на тези майстори, които са ходили по тази планета преди теб. Какво са имали те, което ти нямаш? Първо… нищо! Всички те са били Човешки Същества. Те не са били суперсъздания и те не са били родени по някакъв друг начин, различен от теб. Този, който е казал, че е Син на Бога, го е казал много ясно. Той е казал: "Аз съм Син на Бога, но и ти също!". Неговото съобщение е било за да ти помогне да разбереш, че величието, което е имал в Себе си, също е и твое. Това не се е връзвало много с културата и епохата Му и завоевателите на земята му Го убили.
Искам да ви кажа, че Той ви е показал това, което можете да правите сами, ако използвате майсторството. Можете да променяте материята, можете да връщате назад часовника във вашата ДНК, вие можете да лекувате така, че многократно да превишите това, което сте си представяли, че е възможно, и това произлиза направо от Висшия Аз вътре във вас. Енергията на майсторите е с вас и единствената причина, поради която те са идвали тук, е за да дадат пример, за да видите и да го правите също толкова добре.

Завръщане на земните Майстори

Има хора, които учат, че майсторите се канят да се завърнат някога на тази планета. И много земни религии твърдят това. Някои гледат към небето и казват, "Наближава, наближава… времето, когато майсторите ще се върнат, за да ни спасят". Те трупат все нови надежди и желания, пеят песни, провеждат богослужения и очакват завръщането на майсторите. Ето какво ще ти кажа: Тези хора, които правят това, не разбират, не виждат реалността и това, което вече се е случило. Защото всички майстори са се върнали и те седят тук на това място.
Където и да си, те са там. Те са част от структурата на новата магнитна решетка и те тук са като духове, а не във физически тела. Те са тук за да влязат в теб, ако поискаш, по този начин, че да създадат в теб здраве и решение на твоите проблеми. Тъмнината ще избяга надалеч от светлината, когато ти решиш да разтвориш вратата и да ги пуснеш да влязат. По този начин Бог използва мъжете и жените на тази планета. Така че, ако си начинаещ и ако го търсиш това, аз ти казвам, че майсторите са ти показали това, което е възможно за този момент. Хармоничната Конвергенция е позволила това да е твой избор, като Човешко Същество да изследваш това или не.

Новата Решетка и Нейната Невидима Резервна Система

Съществуват резервни системи, за които дори не се досещаш. Тази информация е предназначена за тези, които се пробуждат сега и искат да получат известна информация из зад завесата. Кристалната Решетка е паметта на тази планета. Част от това, което бихте нарекли Гея. Кристалната Решетка на тази планета сега е активна и е черната дъска, върху която записвате енергията, докато се предвижвате напред. Тя попива всичко, което правите докато се предвижвате от едно до друго място. Кристалната Решетка знае къде сте ходили и какви следи сте оставили, защото тази решетка познава човечеството. Гея знае всяко Човешко Същество, което се пробужда на тази планета. Вашите намерения излъчват светлина, която анулира аспектите на вашата тримерна реалност.
Съществува резервна система на Кристалната Решетка на планетата… системата за запомняне. Кристалната Решетка никога няма да бъде унищожена, обаче има части от нея, които могат да бъдат ползвани от хората и човечеството, и които могат да я повредят така, че да нарушат целостта й. Това може да прекъсне веригата; прекалено много електромагнетизъм е разположен по таен начин на Земята и може временно да разруши целостта. Затова съществува резервна система и тя е жива, и някои от вас трябва да го знаят това. Тя винаги ще бъде с вас и това са китовете на тази планета. Вие обичате делфините, нали? Разпитайте биолог за тях. В действителност, те са малки китове! Така че, когато говорим за китове, имаме в предвид всичките. Кои други млекопитаещи са защитени от договори в повече от 80% от страните в света. Никои. Защото интуитивно, Човешката раса знае, че тези величествени създания трябва да останат на планетата непокътнати. Сега знаете тайната, защо изпитвате към тях такива чувства.

Изводи

Може ли тук да се случват много повече неща, отколкото беше разказано за тях? Какво говори интуицията ти в този момент? Хармоничната Конвергенция е направила много повече освен повдигането на енергията на тази планета. Тя ти е дала разрешение за статуса на просветен и ето ти си тук.
Винаги съществува 3D въпроса: "Какво трябва да направя?". Благословен е Човека, който чувства това в сърцето си толкова силно, че да каже: "Ще тръгна на това пътешествие. Ще открия моята истина." Затова разбери, че самият процес на търсене създава светлината на тази планета. Няма да се присъединиш към нищо и няма да принадлежиш на никаква човешка организация. Вместо това, ще започнеш сам да си задаваш въпроси.
Ние често използваме метафората за светлината и тъмнината. Това е най-добрата метафора, с която разполагаме. В действителност, на енергийно ниво, твоето любопитство отваря врати и повишава вибрациите на тази планета. По-малко от половин процент от населението трябва да се пробуди, за да се промени планетата завинаги. Сега на земята са почти седем милиарда Човешки Същества, по-голямата част от които няма да се събуди, на тях това не им е интересно. Мнозинството е в режим на изчакване и могат да се грижат само за храната и живота си. Но ти имаш привилегията да се занимаваш с езотерика, с духовен живот. Фактически, ти държиш потенциала от светлина на тази планета.
Затова е важно да разбереш, че системата, за която не знаеш, знае за твоето пробуждане. Тази система, за която нямаш понятие, знае, че твоите очи сега са на тази страница, или че твоите уши слушат това сега, или седиш сега в тази зала и възприемаш този момент. Тази система знае за Маяка, който ще станеш, ако не си станал вече. По-късно (в друг урок) ще дадем определение на тази система и ще ти разкажем, как работи тя. Вселената знае за този семинар. Ето колко значително е това. Действително, трудно е да се повярва в това в 3D.
Сега нека се обърнем към тези, които искат малко повече. Ако си начинаещ, ще ти кажа, че тук има богати. Когато стигнеш до тази информация и узнаеш повече за себе си и за ДНК, за своите способности, за своето майсторство, ти можеш да промениш ситуацията и да решиш проблемите в своя живот - ти можеш да победиш страха. Ти можеш да развиеш своята самоценност и от записите в Акаша на своето съществуване, да измъкнеш това, което ти е нужно. Ти можеш да отидеш при източника на своята собствена духовност и да станеш шамана, който си бил вероятно, не много отдавна. Ти можеш да станеш великолепен лечител, ако това е твоят избор, или да станеш този, който медитира и изпраща светлина на планетата всеки ден. Каквото и да правиш, каквато и да е твоята страст, заради това си дошъл днес и затова четеш това.
А следващата стъпка е доверието. Не прави никакви предположения. Никакви предположения! Движи се напред с търпение и след това ще обсъдим следващата част. Следващата част ще се нарича "Живот със Своята Собствена Дуалност". Това е трудно. Това ще бъде следващият урок от тази поредица.
Шаманите в тази зала, маскирани като обикновени Човешки Същества, не е ли настанало времето да отворите шаманския си съд? Да, вие предполагате, че ще сте лечители. Вие сте го знаели винаги. Още не е късно. Ето за какво сте дошли.
Аз съм Крайон. Не се каня да се сбогувам. Енергията на това обкръжение остава тук, от утре тя ще се разпространява по неведоми за вас пътища. Защото във вашите времеви рамки, утрешния ден ще ви донесе някои неща, които трябва да чуете, неща, които ще давам на моя партньор в продължение на целия ден, дори без ченелинг - това, което трябва да чуеш за самия себе си, за дуалността, за това, което следва.
Ти никога не си сам. Не е важно какво мислиш, ние винаги сме тук. Това е истина. Ти не знаеш, кой кого е дошъл да види днес, нали? Аз ще ви видя отново, семейство, както е било това много пъти. Аз съм енергията, която виждате, когато идвате на Земята. Аз съм тази енергия, която виждате, когато си тръгвате. Някои ме наричат Пазача на Вратите, само затова, защото Аз съм Крайон, който обича човечеството. В действителност, аз не съм Пазача на Вратите, това е митология, но аз съм този, който стои до вратата на вашия живот, когато идвате и заминавате.
И това е така.

KRYON.


http://www.kryon.com

028.gif
blue orchid
{}
GoddessLight
Солара – Заличавайки противоречията

16. 7. 2008 г.Още един важен момент в този изглеждащ безкраен период на очакване е премахването на противоречието между, Кой Сте в Действителност и този, който сте в ежедневния живот. Това противоречие може да има различна форма. Всичко, което създава изкуствена дистанция вътре във вас е противоречие. Голяма част от него е била създадена от нас преди много години, като механизъм за оцеляване. Но повече не ни служи и трябва да бъде премахнато. Важното е да бъдат намерени противоречията и да се изградят мостове, за да се заличи противопоставянето колкото се може по-бързо.

Ето няколко области, които трябва да проверите и да премахнете:

*Покривайки се с невидимост и едновременно разочаровани, че не сте забелязвани.

*С изричането на лъжи и разочарованието, че не ви слушат и разбират.

*Непълно реализиране на истината, в която сте убедени дълбоко в себе си.

*Да позволявате на минали страхове и опит да влияят върху настоящето ви, което е много по-различно.

*Да поддържате увереността си, че трябва да избирате между две неща с убеждението, че не можете да имаме всичко.

*Да стискате стари обиди и рани, като оправдавате с това нежеланието си да разтворите сърцето си.

*Да искате да бъдете с Единствената Истинска Любов и едновременно да опитвате всичко наред.

*Да се облягате на надеждата или доверието, вместо на знанието.

*Да искате издигането на ново ниво, но да се отказвате да напуснете зоната на комфорт.

*Да се пълните с умствени концепции, които не ги правите свои и не ги прилагате в живота си.

*Да разчитате на знания от втора ръка, вместо да следвате вътрешното знание. Да искате да промените света, а се отказвате да променяте себе си.

*Да искате да служите на Единния, но да се интересувате само от собствените процеси, лечение или проблеми, върху които сте фокусирани.

*Да сте „духовни” в един момент и тримерни в друг.

*Да изпълвате живота си с илюзиите и практиките на Новата Епоха вместо да сте ИСТИНСКИ, В ТОЗИ МОМЕНТ.

*В действителност, да притежавате дълбок вътрешен свят, а да го държите затворен в себе си, вместо да го въплътите и споделите с другите.

*Да се държите за вярата, че нямате право да имаме пари, ако сте „духовни” хора.

*Да носите в себе си разлика между вътрешното знание и да поставяте под съмнение, знанията си.

*Да стоите отстрани и да критикувате действията на другите, без сами да опитате да построите новия свят.

*Да приемате компромис между това, което правите в действителност и това, което искате да правите.

*Да се страхувате да скочите, а да искате да скочите.

*Да имате усещането, че медитацията заменя жаждата за действие и пълното преживяване на желаното от вас.

*Да запазвате дистанция между духовния и семейния живот. Същото се отнася и за колеги и приятели.

*Да искате дълбоки промени и едновременно да се стискате здраво за сегашното положение на нещата.

*Да искате повече любов в живота си без да давате такава.

*Да искате единение с другите, а да държите вратата на душата си затворена.

*Да имате нужда от лечение и да го отблъсквате.

*Да сте дееспособни и здрави, но постоянно да искате още повече.

*Да искате движение напред, без да искате да работите с миналото.

*Да се държите за минали постижения и да се оплаквате от липса на ново в живота си.

*Да знаете за истинската сакрална любов, но да оставате привърженик на деструктивните сексуални нагласи и поведение.

*Да искате да бъдете истински, но да потискате чувствата си.

*Да преценявате постоянно с категориите „добро” и „лошо”.

*Да вярвате в разликата между „духовно” и „не духовно”.

*Да вярвате, че да си силен и честен изключва „духовното”.

*Да вярвате, че ако си уязвим и несъвършен, това е слабост.

*Да очаквате да се случи нещо повече, вместо да забелязвате, че вече е тук!

Това е само част от списъка с вътрешни противоречия. Но се надявам, че и той ще помогне.

Докато продължавате да носите противоречие в себе си, не можете да се движите напред в Новия Живот. Ако не уравновесите вътрешната си същност, как можете да очаквате това, за което сте дошли тук? Как можете да изживеете най-дръзките си мечти?

Докато носите в себе си големи противоречия, ще се усещате подтиквани в две, а дори и в повече направления. Това ви прави уязвими за постоянно разсейване, което ви отклонява от истинската ви съдба и цел. МОЛЯ ВИ, не забравяйте за ходещия по въже – от него се изисква ПЪЛНО ФОКУСИРАНЕ И ЦЯЛОСТНО СЪСРЕДОТОЧАВАНЕ за постигането на целта. Ако се оглеждате встрани, вместо да сте съсредоточени върху целта, за която сте тук, защо сте въобще тук, в това време, ще загубите баланса. Ако скачате назад-напред между противоречията на вашата същност, няма да успеете да облечете същността си в съответната форма.

Ако пасивно седите отстрани като наблюдатели, ако медитирате постоянно, вместо да въплъщаваме Великата Реалност в ежедневния физически живот, ако се тъпчете постоянно с алкохол или наркотици или изпълнявате безсъзнателно духовните техники и очаквате „Духът” или „Вселената” да направи всичко вместо вас, без да влагате усилия, тогава ще провалите целта си, с която сте дошли на тази планета – да служите при прехода от дуалността към Единното в това сложно време на приключване.

Всички противоречия във вас трябва да бъдат свързани с мостове колкото се може по-бързо. Всички рани трябва да бъдат затворени и излекувани. Вашата истинска природа е единна и всяко усетено разделение вътре във вас е фалшиво. Трябва внимателно да проверите и да откриете тези вярвания и убеждения, които ви ограничават, които ви карат да се страхувате или ви създават противоречия. Едновременно с това, връзката ви с истинското трябва постоянно да се подхранва и усилва. Върху това трябва да се работи постоянно, за да достигнете до следващото ниво на вашия нов Живот.

Солара www.nvisible.com


028.gif
WhiteRider
Solara rocks, бях я позабравил, мерси много 1.gif 011.gif
Omni
Уау 030.gif Прекрасно 3.gif
GoddessLight
Архангел Михаил (чрез Рона Херман)
март 2001 год.

Възлюбени Майстори,
Настана времето да престанете да се преструвате, че вие и светът ви не се променяте през времето от мислите ви. Време е да престанете да отричате, че Новият Век вече е настъпил и с всяка своя мисия, с всяко свое действие вземате решение да следвате Светлината или сенчестата страна на живота. Не проектирайте мислите си в бъдещето и позволете на миналото да се поправи само, защото точно това се случва докато се движите през четвърто измерение и всички негативни мисъл-форми от Земната история влизат в равновесие.
През миналия месец говорихме за използването на космическите ресурси. Позволете ни да ви просветим, как мислите ви и съзнателните ви намерения въздействат на бъдещето. Съществува множество паралелни бъдещи възможности (вероятности) за планетата Земя, които са били сътворени от колективното съзнание и вярванията на човечеството. Всеки от вас също има множество паралелни или вероятни възможности, които сте създали за себе си, някои от тях са слаби, някои са по-силни. Обикновено съществува едно, най-вероятното бъдеще, тъй като сте вложили в него най-много енергия. Всеки пророк се включва към вероятното бъдеще, което има най-силна динамична енергия. Но благодарение на свободния избор, бъдещето е променливо и може да се промени само за миг.
Също така обяснявахме по-рано, как събираме заедно енергията на колективното човешко съзнание всяка година и след разглеждане състоянието на Земята, вземаме решение, върху кой вариант от паралелното бъдеще да концентрираме усилията си. Земята продължава да си остава планетата на свободния избор, но беше допуснат специален компромис, за да ви помогнем в процеса на еволюцията и издигането ви. Когато съгласуваш своето намерение с Духа, провъзгласявайки: „Да бъде волята ти” или просто молейки най-благоприятното за всички, даваш разрешение да добавим твоята любяща енергия към енергията на Цялото и тя се усилва експоненциално. Това означава също, че много от вероятните бъдещи възможности, които са слаби енергийно, ще отслабнат или дори ще се разтворят съвсем, тъй като не получават повече захранване, което да ги поддържа. Това помага ли ти да разбереш, защо ти и Земята сте постигнали такъв динамичен прогрес и правите такива гигантски скокове в съзнанието?
Мнозина от вас започват да разбират, че действително създавате свой собствен свят, своя реалност и ставате достатъчно опитни при претворяване на желанията си. Но независимо от това, по-голямата част от движението си остава слепешката, докато усъвършенствате майсторството си. Все още в някаква степен сте ограничени от знанията на тримерния свят, макар понякога да се включвате към по-високите вибрации на четвъртото, а още по-рядко, към петото измерение. Позволете ми да илюстрирам с пример, как повечето от вас се включват към различните нива вибрации и творят чрез достъпните ви енергии.
Представете си се в асансьор, който се движи между етажите на така наречения Космически търговски център. Асансьорът спира на тримерния етаж и слизаш от него. Представете си огромно помещение, пълно с всичко, което можете да си пожелаете, но всичко е в огромен безпорядък и хаос. Много неща са повредени, смачкани или недовършени и трябва да прехвърлиш купища, да преминеш през много стаи, нива и отдели за да откриеш това, което ти трябва и то да е изправно. От всички страни си обкръжен с какафония от звуци, безпорядъчно движение и объркване, докато всички се опитват да намерят това, което искат да си купят. В тълпата цари объркване, раздразнение и разочарование; безпокойство, нетърпение и страх изпълват помещението.
Връщате се в асансьора и се качвате до четвъртото измерение. Излизайки забелязвате, че всичко е организирано много по-добре. Все още има известно объркване, но намирането пътя към съкровищата, които търсите, е много по-лесно. В някои места, нещата са недовършени или второ качество, но когато подобрите фокусирането върху това, което ви е нужно, бързо намирате нужното място, и можете лесно да го откриете. Тук съществуват много различни нива и с постигането на осъзнаване, получавате способност да отключвате вратите, зад които се намират още по-ценни съкровища. Постепенно получавате достъп до много неща, за които сте си мечтали. И докато намерението ви остава чисто и виждането непоколебимо, винаги можете да заявите правата си над желаното и да го отнасяте във физическия свят.
След известно време ви се разрешава да се върнете в асансьора и се изкачвате на петото измерение. Стъпвате на прага и сърцето ви замира от възторг от разкриващата се пред вас гледка. Необикновена красота, която едва ли можеш да си представите, ви заобикаля отвсякъде, въздейства на усещанията ви и разбирате, че ви се иска да останете точно тук. Но знаеш, че не може и си тук само за да напълниш съкровищницата си от мечти и да се върнеш обратно на Земята. Каквото и да пожелае сърцето ви, веднага се материализира пред вас. Всичко на този етаж е възхитително и съвършено, защото тук няма сбъркани неща или второ качество. Откривате, че желанията ви се променят бързо и ви се иска да въплътите в живота си не вещи, а качества, достойнства и свойства. Сега когато знаете, че можете да получите всичко, което пожелаете, създаването на нещата придобива съвсем друг смисъл.
Прилича ли ви това на прекрасна приказка, скъпи приятели? Казваме ви, че не е приказка. Точно по този начин творите и проявявате желаното в света на въплъщението си. Понякога се включвате към енергийните структури на по-високите измерения, и когато желанията ви се изпълнят, това се възприема като чудо. Учудени сте, защо това понякога работи, а някога не. Ще ви дадем безпогрешен начин за да се включвате към петото измерение и неговите съкровища, по всяко време, когато ви се прииска.
Често говорим за пирамидата и нейната сила. Помогнахме ви да построите пирамида в петото измерение, където можете да се съедините с духовното си семейство и с други звездни пътешественици. Надяваме се, че я посещавате често, съединявайки се с любовни намерения, изпращайки Любов/Светлина и лечебна енергия на Земята и на цялото човечество. Сега ще ви помогнем да изградите пирамида на Силата, където ще можете да се отправите по време на сън или покой, за да получите излекуване и грижа, за да създадете това, което ви е нужно, а също и за да намирате Божествено решение за всяка ситуация или проблем, с който можете да се сблъскате.
По всякакъв възможен начин си представете пирамида от Светлина. Обявете намерението си, тази пирамида да бъде проявена в пето измерение. На върха на пирамидата ви се намира кристал и той съдържа спирален многоцветен лъч от Светлина, който съдържа в себе си всички цветове, качества и добродетели на нашия Бог-Баща/Майка. Когато попаднете вътре в пирамидата, огледайте се наоколо: стените и пода излъчват вътрешна светлина и наоколо са разположени дванадесет кристални кресла (можете да добавите и допълнително, ако е нужно). В средата се намира кристална маса, и когато лежиш на нея, тя съвършено повтаря контурите на тялото ти. Над средата на масата виси изумително прозрачен кварцов кристал. Кристалът е правилно оформен от всички страни и горната му част преминава през върха на пирамидата. Това е основната структура на вашата пирамида, но можете да добавите и свои елементи по време на посещенията си в този храм.
Ще преведем няколко примера, как можете да използвате пирамидата си с най-голяма полза. Да кажем, с някого сте в състояние на конфликт. В медитативно състояние се отправяте в своята свещена пирамида. Сядате на едно от кристалните кресла, а срещу вас, от другата страна на масата, седи този човек. Помоли Висшия Аз на този човек да се присъедини към вас, за да можете да проведете диалог. Моля ви, превключете егото си в позитивно състояние и говорете от сърце, като позволите на душата си да ръководи този процес. Опишете обективно ситуацията и я разположете на кристалната маса като помолите за Божествено решение, което да даде най-добрия резултат и за двама ви. Представете си виолетовия Пламък на Преображението, който се разгаря под масата и обхваща цялата ситуация, като балансира и хармонизира енергията вътре в мисъл-формата на тази ситуация. Забележете, как великолепният кристал, който виси над масата, започва да свети и потоците светлина се фокусират на кристалната маса и вашата ситуация, след това се насочват към всеки от вас, като постепенно запълват цялото вътрешно пространство на пирамидата. Включвате се към енергията на Божествения източник и вие, човекът срещу теб, и ситуацията ви се зарежда с космическа жизнена сила на Творението. След това, трябва да оставите решението на Духа. Трябва да се превключите на така наречения автопилот, когато не знаеш къде отиваш, и какъв резултат може да очакваш, но вярваш, че ще е за доброто на всеки.
Ако искате да се съсредоточите върху физическото си тяло, върху болезнените и небалансирани ситуации, легнете на кристалната маса. Обявете желанието си, което може да бъде напълно конкретно, но може да има и по-общ характер. Помолете Висшия си Аз или АЗ СЪМ Присъствието да ви бъдат космически наставници и да проследят за процеса, докато виолетовия пламък бушува и ви обгръща, а след това се активизират потоците Светлина. Това ще усили и ускори в значителна степен процеса за освобождаване от всякаква остатъчна негативна енергия във физическото ви тяло и изграждане на тяло от Светлина. Ще откриете, че не можете да поставите никого другиго на кристалната маса, без неговото разрешение, а в особени случаи, с разрешението на Висшия им Аз.
Прекарайте известно време вътре в вашата Пирамида на Силата, когато ви е нужно да вземете решение, да укрепите и усилите виждането си и стремежите си. Тук можете да използвате Универсалния Закон за Въплъщението в неговата най-динамична форма, с напредването в по-ефективното майсторство при съ-творението. Прекарайте времето в проясняване на вашето виждане за бъдещето във всички области: духовни, ментални, емоционални и физически. Описвали сме по-рано начина за претворяване на желанията си в живота, а сега ви молим да ги приложите вътре в пирамидата и да видите разкриването на чудесата пред теб.
Ако съществува някаква групова ситуация, например в семейството или на работното място, представете си всички участници седнали в кристалните кресла и поставете ситуацията в средата на масата. Помолете Висшия Аз на всеки да застане зад креслото му. Помолете за Божествено решение и след това прекарайте нужното време във фокусиране на енергията върху ситуацията. Забележете, как виолетовият пламък я неутрализира магически и Светлините мълнии на Духа я трансформират в най-висшата й форма.
Понякога ще ви се прииска да сте в Пирамида на Светлината сами, друг път можете да увеличите токова размерите й, колкото е нужно за да поканите голямо количество хора и ситуации, които имат нужда от трансформация по най-добрия възможен начин. Включвайте се към енергията на пето измерение вътре в пирамидата и ще избегнете негативните и изкривени енергии на трето измерение и конфликтните, и неопределени енергии на четвъртото. Настанало е време да възстановите своите действия на по-фините нива на Светлината, където само съвършенството е възможно.
Възлюбени приятели, вие ставате многомерни Същества от Светлина и с интегрирането на Душа-Аз ставате постепенно междуличностни. Мнозина от вас, вече са интегрирали своето Слънце-Аз, своето Галактическо-Аз и значително сте напреднали към включването си в своя Аз-Първоизточник. Точно това е духовното израстване, възлюбени мои; завръщането на множество чудесни аспекти на Аза, които сте изгубили по пътя при слизането си в страната на сънищата, наречена Земя. Ние знаем, колко великолепни сте и виждаме забележителния ви потенциал. Влезте в нашия свят, скъпи сърца, чакаме ви за да ви приветстваме. Аз съм Архангел Михаил.


http://www.ronnastar.com/latest.html

028.gif
GoddessLight
ИЗВИСЯВАНЕ
Ченълинг проведен в Портланд (щат Орегон) през 1997 г.

Приветствам ви, скъпи мои. Аз съм Крион от магнетичната служба. Приемете тази енергия, защото сега е настъпил удивителен момент. В сегашната енергия има оттенък, който го нямаше преди. Тази енергия служи да предаде днешните послания за великите дарове на човечеството. Но засега само я усетете. Любовта между човека и Духа е подобна на роза – нежна, ароматна, красива. Тя трябва да бъде пазена и подхранвана. Тя не прилича на тези неща, които могат да се оставят настрани, и които ще останат красиви сами по себе си. За нея трябва да се полагат грижи. Тази роза е като дете, ако се грижите за нея, ако я храните и обичате, тя ще разцъфти. А днес искаме да поговорим с вас именно за това цвете.
В тази зала има някои, които се отнасят скептично към това, което се случва. Те предполагат, че Бог е престанал да разговаря с хората, по този, начин преди много години. А ние сме тук за да кажем, че той никога не е прекъсвал общуването с вас, защото никога не е преставал да обича хората! Защо му е да прекъсва общуването, ако вие изпълнявате толкова важна задача – нали вие сте най-уважаваните и любими същества във Вселената? Кой е казал, че е настанало времето, когато не можете да общувате с Бог? Този, който ви го е казал си е изпълнил лошо задължението, защото именно такова общуване подхранва вашето сърце. И не само вашето, защото Духа също има сърце пълно с Любов. И тя е велика, защото, когато казваме, че ви обичаме, това действително означава, че сме ВЛЮБЕНИ!
Говорили сме много пъти на подобни събрания, че думите, които чувате или четете са подобни на думите от горящия храст преди много години. И аз не бих повтарял това толкова често, ако това не беше така. Сега мнозина започват да разбират смисъла на образа, защото в него е скрита дълбока метафора. Вече сте слушали такива думи и преди и източникът им е също толкова авторитетен. Това е авторитета на ЛЮБОВТА, авторитета на родния ДОМ. Днес сме дошли при вас да умием краката ви и да ви кажем, че ви обичаме безкрайно. Нашия авторитет е авторитета на Духа. Свикнете с това. Защото днес се осъществява ченълинг послание от Духа.
О, днес тук е съсредоточена огромна енергия. Позволете ми да опиша тази енергия така, както не съм го правил по-рано. Сега времето е ДРАГОЦЕННО. В предишните сеанси никога не съм използвал тази дума и партньора ми я превежда правилно. Сега енергията в тази зала е изпълнена с нежност. И всичко това е защото мнозина от вас разбират, че пред вас не е сянката на Отеца, не е авторитетна фигура, а партньор, който казва: „Искам да ви хвана всички вас за ръце. Настана времето, когато мога да ви покажа нещо, което не сте виждали по-рано”. Енергията на днешния урок е драгоценна и нежна, в нея има велика мощ и потенциал! Днес за втори път ще засегнем тема, по която сме разговаряли и преди, но сега ще я обсъдим по-подробно. Нашата тема може да се определи с една дума – дума, която не предава много точно смисъла, но с по добра не разполагаме. И тази дума е ИЗВИСЯВАНЕ. Днес ще разговаряме за ИЗВИСЯВАНЕТО в условията на енергия, която беше невъзможна преди месец. Но вече разполагаме с нея.
Тя стана възможна именно благодарение на събралите се в тази зала хора, дошли по предварителна договорка. И работата не е само в искреността на присъстващите, а в дълбочината на страстта на тези, които седят на тези столове и си казват: „Готов съм да науча много повече”. Нали мнозина от вас разбират, че не се намират случайно на тази планета именно сега. Сред вас има и такива, които си мислят: „Прекалено съм стар. Защо всичко това не се случи преди години?” (Става въпрос за просветеното разбиране на духовната цел.) Ех, скъпи мои, възрастта ви няма никакво значение тук и едновременно има най-непосредствено значение към случващото се. Вашата възраст е това „сега”. Идеалното време за вас. Хора преживели много години, натрупали мъдрост. Почувствайте го това! Всичко е както трябва. Ако това се беше случило по-рано, не бихте имали никаква полза и вие разбирате, за какво говоря. Тези, които са по-възрастни по човешките мерки, споделят мъдростта си с по-младите, които дойдат при тях за съвет. А младите притежават повече енергия, необходима за предвижването им и за да съществуват!
ИЗВИСЯВАНЕ. Не най-добрата дума, но вие нямате такава дума, която да предава смисъла на този процес. Има още и „обучение” също добре описващо това явление, но дори и то не предаващо смисъла напълно. Извисяване означава повдигане и това е правилно, защото става въпрос за повдигане на вибрациите на всичко съществуващо. На всичко! В хода на беседата ще поясним по-подробно. Но някои смислови оттенъци на вашата дума „Извисяване” ги няма в това явление, за което става дума. Някои от вас чакат с нетърпение личното си Извисяване и казват: „Искам да се възнеса към облаците, както някои Учители в миналото. Искам да изоставя това място и своята биологична обвивка”.
А ние ви казваме, приятели, че не това има в предвид Духа. Сега е благо време и предаваната ви сега информация ще ви помогне да забележите новите дарове и да осъзнаете могъществото си. Позволете ми да ви обясня, какво е Извисяването – това е обучение, постигането на най-висшето човешко състояние. Такава възможност е била заложена във вас изначално, а сега получавате разрешение да се възползвате от нея. Сега хората са получили разрешение да постигнат нов статус (и всеки от вас си го е ЗАСЛУЖИЛ). Този статус ви позволява да ОСТАНЕТЕ на планетата и да живеете много дълго, преминавайки при това в нова инкарнация, която сте планирали за себе си. При това, не е нужно да преминавате през смъртта! Това е извисяването. Разбирате ли? Преминавате в следващото си планирано въплъщение, запазвайки предишната си биологична обвивка. При достатъчно високи вибрации това е възможно без преминаване през смъртта. Сега разбирате ли защо искаме да останете тук много дълго? Помислете за това.
Да, но тук има определен график и сега искаме да поговорим за това. Извисяването е брак. Това е партньорство със златния ангел, стоящ на трона на живота ви. Вие наричате този златен ангел своето висше „Аз”. Това е брак с всички произтичащи от това следствия: задължения, обещания и вярност. Брак – ето какво е Извисяването.
Кои са хората, готови да приемат новия статус? В хода на нашите разяснения, ще ви стане ясно за какъв график става въпрос. Обаче, опитайте се да ни разберете правилно и не се разстройвайте, когато казваме, че не всички от вас ще се Извисят. Повтарям, този статус не е за всички. Но процеса, който води до постигането на този статус, е за всички. Работата е там, че процеса, който води до началото на вашето Извисяване и повишаването на собствените вибрации, ако такъв е вашият избор, можете да започнете още сега. И колко далеко ще стигнете по този път, също зависи само от вас. Не съществуват правила, които изискват да постигнете определени цели, да поддържате това или онова ниво на вибрации или ежедневно да произнасяте някакви мантри. Не! Това е изключително личен процес!
В хода на по-нататъшните ни разсъждения ще ви стане ясно, защо някои хора ще предпочетат да се спрат на определено ниво на вибрации, служейки на плана точно в този режим, без да се движат по-нататък. Някои от вас ще поискат да изминат целият път до края, някои ще се спрат по-рано, а някои само ще започнат процеса. Във всеки случай вашият избор е достоен за почит, уникален е и индивидуален. Възможно е, да не ви учуди факта, че именно този континент (Северна Америка) изостава по броя, претендиращи за статуса Извисяване. На другите континенти има повече хора въвлечени в този процес. Там повече хора разбират и приемат тази нова възможност. Затова тяхното съзнание се приближава до критическата маса по-бързо. Този път, е общ за цялата Земя, но на другите континенти промените са по-интензивни отколкото тук. Ето защо Земята се променя толкова бързо.
О, вие играете в това голяма роля, но и така трябва да бъде. По този повод сега се провежда още един ченълинг в друга част на вашата планета, където се предава същото послание, със същите думи. Досега не съм ви говорил за това, нали? Различни групи получават ченълинга едновременно и Духа често постъпва по този начин. Това послание не принадлежи само на някаква определена група. То е предназначено за всички хора. Макар и да може да се каже, къде става другия ченълинг, предпочитам да не го правя. Тези хора са свързани с вас, а вие с тях. Те говорят на друг език, но принадлежат към славен род.

Земята

Преди да продължим разговора за Извисяването да поговорим за Земята. Някой може да попита: „Крион, защо да говорим за Земята, когато ни разказваш за Извисяването? Нека по-добре да поговорим за хората, за това, какво е това Извисяване, с какви усещания е свързано то и какви дарове ни носи”. Не. Отначало сме длъжни да поговорим за Земята. Това е свързано непосредствено с информацията, която давам днес тук и на другото място. Вече съм ви казвал: „На където се движи Земята, натам се движи и човечеството”. Ето защо се интересуваме от това, което става на планетата. Сега се обръщам към тази елитна група хора, които разбират, че дори прахта на тази планета притежава съзнание!
Скъпи мои, именно от Земята са всичките съставки на вашата биологична обвивка. Защото на планетата ви има ограничено число химически елементи и независимо от това, дали участват в движението на жизнената енергия (химическите преобразования на сложните въглеродосъдържащи съединения) или остават част от скала, качествата им остават непроменени. Затова химическите елементи, изграждащи вашето тяло и клетки, и протичащата през вас жизнена енергия, са изначално част от Земята. Вашата Земя има съзнание. Преди да ви бъде позволено да продължите по-нататък, Земята също трябва да се промени. Нейното съзнание трябва да си сътрудничи с вашето. В това няма нищо ново.
На вашата планета стават четири типа промени – магнитни, метеорологични, геологични и духовни. Магнитната промяна, за която сме говорили често, представлява промяна на структурата на магнитната решетка, която, между другото е подложена на влиянието на Слънцето. Магнитната решетка е комуникационен портал – за това сме говорили вече. Именно новата настройка на тази решетка ви дава възможност да получите даровете на Новата Ера, защото тази решетка въздейства на завесата (духовното образувание, което определя двойственото положение на човека на Земята), така че тя започва да се повдига. Преди да получите даровете си, завесата трябва да се повдигне до определено ниво, а засега тя не се е повдигнала достатъчно. Разказвайки ви за графика, ви давам да разберете и какво трябва да очаквате. Наблюдавате преместване на магнитните полюси на Земята. Говорих ви за тези промени, когато бях току що пристигнал на Земята – през 1989 година, а сега можете и да ги измерите тези промени.
Преди няколко години, на изказване пред също такава група, като вашата, разказвах и за промените в климата. Трябва да знаете, че те ще продължат. Това прилича на нещо като ремонт в къщи – работа, която често действа на нервите и доставя неудобства. И тя върви по определено разписание – всичко това става не защото аз съм казал, а защото материята реагира на вашето съзнание! Това става непрекъснато и ние ви казваме, скъпи мои, че информацията за промените е непредсказуема. Вие ще се научите да работите с тях, ще трябва да привиквате с нови корита на реките, да премествате и преоборудвате своите диги. Зимите както и преди ще бъдат необичайно студени и сурови и ви очакват нови потопи, каквито не е имало до 1989 година.
Всичко това е част от преустройството на планетата. Планетата трябва да се промени, за да позволи да се променят живеещите на нея хора. Промените на Земята са част от процеса на Възнесението. Няма за какво да се страхувате, но сред вас има и такива, които не разбират Извисяванетото, които не са усвоили високите вибрации! Възможно е, те да се страхуват.
Разрешете да ви разкажа за геологическите свойства на планетата. Сега се провеждат измервания – научни измервания – на това, което наричате резонанс. Измерват се постоянните вълнови съответствия между повърхността на Земята и горните слоеве на йоносферата. В продължение на много епохи е наблюдаван резонанс на честота 7 ваши вибрационни единици (херца). Сега вече е 10 и клони към 11 херца. Знаете ли за това? Не само времето, но и геологическите структури на планетата, се променят заради вас. И това, което ще кажем сега, не трябва да предизвиква ужас в хората, живеещи тук, защото всичко това се прави с любов и се отнася до планетата като цяло. В близко време ви предстои да виждате недрата на Земята, излизащи на повърхността. Някои от тези събития ще се случат на неочаквани места – не там, където предполагате, скъпи мои, не там.
Макар тук, (в района на Портланд) да е напълно вероятна вулканична активност, но ваше задължение е, ако такъв е избора ви, да поддържате енергията именно тук, на мястото на потенциалното бедствие – трябва да изчистите енергията на това място и да не позволите на бедствието да се случи. Слушайте, скъпи мои, през миналата година бе променена орбитата на един астероид и той премина покрай Земята. Този астероид донесе със себе си немислимо количество енергия за ВАС и прелитайки наблизо, той я отдаде на планетата. Виждате ли, този астероид не се сблъска с планетата благодарение на работниците на светлината, на техните медитации и на намеренията им. Именно войните на светлината на вашата планета промениха орбитата на небесното тяло! Удивително ли е, че можете да контролирате изхвърлянето на магма на повърхността на Земята в своя район? Това не е много трудно. Медитирайте. Ваш дълг е да осигурите безопасността на района си, защото той е прекрасен и безценен, а да го защитите можете само вие. Повтарям, човешкото съзнание влияе на физическите процеси! Както казахме по-рано, съзнанието и материята са свързани взаимно. Но ви престои да станете свидетели на вулканична дейност, там, където никой не е очаквал. Следете за съобщенията – това ще стане скоро.
Тези, които изучават духовния аспект на случващото се на планетата, не могат да не са забелязали: ние предаваме даровете на планетата и на вас в най-разнообразни форми. Едва не сблъскалия се през миналата година астероид, кометите, които ви посещават през последните две години, активизирането на гама-излъчването. Тези и много други физически явления, които все още са загадка за вас, са тримерни физически прояви на даровете от Духа. И тези дарове са предназначени за вас. Специално предаваме на Земята тази енергия, за да можете да направите Извисяването. Повтарям: физическото е свързано с духовното.
Дайте да поговорим сега за даденото на науката. Бъдете внимателни сега, приятели, защото в следващите минути ще ви съобщя нова за вас информация. Отнесете се към нея спокойно, защото мнозина са склонни да виждат в това сензация, а това е неуместно. Ако има нещо сензационно тук, това е, че сега изливаме в сърцата ви необичайно силен заряд любов.
Началото на графика е през 1987 година, когато на вашата планета беше дадена възможност да разбере и най-после да използва технологията на скаларните вълни. Приблизително по същото време започнахте експерименти с тази технология (предлага ме ви сами да проверите информацията, която ще ви съобщим сега). Насочихте се към някои стари изобретения и открития (в частност, към разработките на „тримерната наука” на този, който наричате Тесла) и започнахте експерименти през тази година. Но не на този континент. Не. Предлагам ви да се върнем в 1987 година, на континента, който наричате Австралия. В средата на този континент, на мястото, което наричате Пайн-Геп, вашето правителство (на САЩ) построи две кули. След това бяха проведени серия експерименти за предаване на енергия през Земята с използване на скаларните вълни. Но скъпи мои, при това бяха допуснати известни грешки. Защото не разбирате сложните фазови взаимоотношения и резонансните явления, свързани със скаларните вълни. Тези явления имат колосален мащаб и много бързо придобиват експоненциален характер. Резонанса в тези случаи създава огромни вълнови смущения – нещо подобно се получава когато колона войници марширува по мост. Доколкото нямахте понятие за това, експеримента предизвика преместване на земната кора на противоположната страна на земното кълбо. Сред вас има хора, които ще направят съответните разследвания и ще разберат с изумление, че това е точно така. Хора предизвикаха земетресение – първото ръкотворно земетресение в историята!
Сега отново работите с тази технология, но вече не насочвате енергията към Земята. Сега сте решили да я насочите към небето! Четирима в тази зала ще разберат за какво говоря, защото следващото изречение съдържа кодирано послание за тях: „Нашият съвет е: нека ваша ЦЕЛ да стане самата технология – разобличете я”. Това е нашето кодово послание за вас. Говори ли сме за това и преди. Ах, скъпи мои, планетата е предадена на науката, за да я използвате за излекуване и благодарение на нея започвате да разбирате и да изследвате ДУХОВНИТЕ аспекти на своята биология. Това е ваше право, защото такъв е дарът, даден ви с любов и така е повсеместно. Технологията, представител, на която присъства в тази зала (доктор Тод Овокайтис) е една от многото. И между всички нови технологии има нещо общо. Не се съмнявайте. Сред вас, в тази зала, присъстват тези, които променят планетата. Тук има воини на науката! Тук има воини на намеренията! Тук има воини на медитацията, които ще променят тази планета, ако е такъв избора им. Избор! Намерение! Разбирате ли, че тук има някаква закономерност?
И така, Земята се е променила много. И това е необходимо за да се подготви възможност на човечеството за Извисяване. И предадените ви научни данни са предназначени за това, за да продължите и да обогатите живота си. Това е единствената причина, поради която са ви предадени. Но както винаги се случва с научните постижения, част от знанията се използват за други цели – много по-малко почетни от духовното осъзнаване. С цялата си любов ви казваме, че тези дарове са ви дадени за продължаване на човешки живот – за мир. И те ще се слеят с даровете, предназначени лично за всеки от вас, ако направите избора си в полза на това, да използвате тези дарове за постигане на обучението – за Извисяване.
А сега нека да поговорим за графика. Графика за Извисяванетото представлява 24 годишен прозорец. Този прозорец се простира в линейното време от края на 1987 до началото на 2012 година. Тези от вас, които започват да осъзнават, какво се случва в този прозорец, разбират, че всичко е започнало със събитието, което в някои книги се нарича „11:11” (Така наречената „активация 11:11” е била една от най-мащабните езотерически акции на движението Нова Ера. Вижте за подробности в книгата на Крион „Алхимията на човешкия дух”). Помните ли какво е 11:11? Позволете ми да ви напомня: това е духовен прозорец – врата, даваща достъп до промяната на вашата ДНК. В този момент хората получиха разрешение да постигнат потенциала на Извисяването. Това разрешение стана възможно в резултат на измерванията, които фиксираха резултата от това, което наричате Хармонична Конвергенция. И всичко това започна през 1987 година. След това пред хората се отвори прозореца 12:12, когато се състоя „предаването на факела” на човека от множество нечовешки същности, които подържаха равновесието на планетата. От сега цялата отговорност е предадена на вас и хората на планетата най-после се разпореждат сами със своята съдба.
Сега вече притежавате много повече енергия, от когато и да е било. Можете да взаимодействате с висшия си Аз без странична помощ. Извисяването е дадено позволение да завършите обучението си, разрешение за движение напред! След това към планетата били насочени комети и астероид, а също и други източници за попълване с енергия – за да може при необходимост да използвате тази духовна енергия от запасите на Земята.
Отначало Земята била вашата каручка, твърдта, върху която стоите, вашият партньор, от чиито частици се състои човешкото тяло. Като начало трябва да се поработи със съзнанието на Земята. Сега е ваш ред. За седящите тук това означава, че за вас още има време за да продължите работата по обучението си. Духът е дошъл тук не за това, да обяви, че всичко това трябва да се извърши за една нощ. Съвсем не! А и това е невъзможно. Все още не сте получили енергията необходима за Извисяването. Тя приижда постепенно. Било е дадено разрешение и енергията започнала да приижда – мнозина от вас започнаха вече да я приемат. И според потребностите ви ще пристига още, а разрешение за продължаването на този процес вече е дадено.
Вие получихте вече много инструкции относно етапите необходими за изпълнението на това, което предстои. Тези инструкции са много, те са дадени с прекрасни намерения и са правилни. Обаче формулировките понякога са неточни и доколкото това е нов за хората опит, свързан с други измерения, много в тези инструкции остават неясни. Често едни и същи явления и процеси носят различни названия. Скоро предстои посредством ченелинг да получите послания, които ще имат повече смисъл в контекста на ежедневната реалност. Затова, отново ви молим, да не бързате. Разберете, имате още четиринадесет години (този ченълинг е проведен през 1997 година) и за това време ще бъде предадена допълнителна енергия, необходима за осъществяването на тези задачи.

Човечеството

А сега да поговорим за човечеството. Разбирате ли, какво представляват даровете и инструментите, дадени ви за да постигнете обучението си? Когато дойдох за първи път и разказах за неутралния имплант и за освобождението от кармата, поясних, че това е дар. Аз само ви съобщих за духовната възможност, до която имате достъп през Новата Епоха. Аз не съм ви я ДОНЕСЪЛ. ВИЕ самите, в процеса на своята работа на планетата, сте създали възможността за това. След това е последвала Хармоничната Съвместимост и 11:11, и 12:12. Този дар ви позволява да се очистите от своята карма и е необходима част от процеса на Извисяванетото. Това е почетен дар и той ви е даден по право. Вие сте си го заслужили!
Предусещането за бедствия и страх – ах, скъпи мои, даровете на любовта и бъдещите промени действително могат да предизвикат опасения във вас. Защото вие усещате промените като вътрешно вълнение. Някои са усетили това вълнение и си мислят: „Всичко е наред, това все още нищо не означава”. Други казват: „Отново това усещане. Вече съм усещал нещо подобно!” Знаете ли откъде идва това? О, ние вече сме ви говорили за това. Много от вас на едно дивно място са били братя и сестри, и това място е Атлантида. Ето къде сте усетили нещо подобно преди. Моя партньор поставя ръката си на част от тялото, за която ще поговорим преди края на срещата (Ли поставя ръката си на гърдите), и това не е сърцето.
Даровете и инструментите, необходими за постигането на обучението си и Извисяването, ще постъпват постоянно през този 24-годишен прозорец. Всичко това сте го заслужили и вече сте получили много от даровете. Първия от тях е разрешението. Дарът за изчистване от кармата, дарът за самоизлекуване и най-могъщия дар, даващ огромна енергийна помощ, е дарът за НАМЕРЕНИЕТО. Няма по-велик дар от този – хората получиха възможност да проявят НАМЕРЕНИЕТО и да получат чрез него колосален заряд от енергия, за себе си и за околните. Замислете се над това почти вълшебно НАМЕРЕНИЕ!
Какви емоции изпитвате (тези, които са решили да преминат на следващо ниво - да повишат своите вибрации)? Някои казват: „Скъпи Боже (Дух), не знам на къде води пътя, но аз правя избора си за тази първа крачка към обучението си и Извисяването”. Какво чувствате при това? Разрешете ми да кажа: ТЪГА! Възможно е да сте удивени. Това не е същото, за което мислите, не е. Това не е тъга и печал заради проблемите в живота и недостатъците на обкръжаващия свят. Не, просто чувствате, че се разделяте с миналия си живот, със старото си Аз. Вие ставате друг човек. Вече сме казвали, че през Новата Ера хората не са такива, каквито са били. Това е тъгата от раздялата.
Сред вас има и такива, които са виждали собствената си смърт в сънища и видения, но ми позволете да кажа, че по-голямата част от тези видения вече не е реална. Това не означава, че ви предстои скоро да умрете, приятели. Това е метафора. Това означава, че старото ви Аз, с което сте дошли на Земята, ви е напуснало. И тялото ви се изпълва с ново Аз, за което сте молили и то притежава по-високи вибрации. Знаете ли какво чувстваме ние (същностите, които се намират от същата страна на завесата, където е Крион), когато виждаме всичко това? Ние изпитваме невероятна надежда, огромна надежда, дивна надежда – надеждата, че след 12 – 14 години ще имаме щастието да видим потресаващи промени на тази планета. Когато бъде достигната критическата маса, навсякъде ще започнат да стават удивителни неща. Много от вас усещат тъгата от раздялата и ние искаме да обясним защо. В това няма нищо странно. Вие отивате там, където досега са били малцина и ВИЕ сте пионерите в процеса на Извисяването.
А със семействата? Какво ще се случи със семействата? Позволете ми да ви кажа, че отговора на този въпрос се състои от две части. Първата ще ви озадачи, доколкото става въпрос за „кармично семейство”. Вие знаете ли за кармичните групи? Всички вие се познавате един с друг! Предполагам, че това вече ви е известно, така ли е? Братя, сестри, майки, бащи, чичовци и лели – всички вече сте били тук, пътешествайки с групата си от инкарнация в инкарнация, при вас са били различни възрастови съотношения, виждали сте раждането и смъртта един на друг, пътешествайки в групата. Вие имате кармична връзка с човека, седящ на стола до вас в тази зала, макар, възможно е, дори да не знаете името му. Аз ви гарантирам това. За първи път откакто съществува човечеството, ви е позволено да излезете извън рамките на тези кармични групи, да тръгнете по свой път и да провъзгласите независимостта на своя остров (личност). Имате я тази възможност! Разказвайки за семейството, ние имаме в предвид кармичното семейство. Не се учудвайте, че изпитвате тъга, защото се прощавате с голяма група същности, с които сте пътешествали заедно в продължение на много епохи, а сега се разделяте с тях, защото избора ви е да станете нещо друго.
С очистена карма вие преминавате към статута на завършено обучение и ги оставяте да направят същото,ако пожелаят или нещо друго. И те също могат да направят същото или да не го направят – както искат. Нищо повече не ви свързва. Нишката се е скъсала и вие го усещате.
А какво може да се каже за ЧОВЕШКИТЕ семейства? Приятели, много е важно да разберете едно нещо: ние сме казвали много пъти, че приемайки дара за очистване от кармата, ще станете по-добри. И сме ви казвали, че обкръжаващите ви ще го забележат, защото покрай вас ще има повече мир и по-малко безпокойство и вие ще осъзнаете по-дълбоко своята отговорност пред другите и ще проявите истинската ви същност. Съпрузите ви ще се радват. Децата ви ще се радват. Роднини и приятели ще се радват, защото имате потенциала и разрешението да станете по-умиротворен човек. А сега да се обърнем към друг аспект на тази нова, по-мощна енергия и да поговорим за това, от което НЯМА нужда при промяната на вибрациите и статута на завършено обучение и Извисяване.
Прощавайки се със старият Аз и освобождавайки се от кармата, възможно е да постигнете вибрации, които ги няма съпруга или съпругата. Но има причини, които ще ви накарат да запазите отношенията си. Защото е възможно да е по-добре да живеете, както преди. Това е в интереса ви. Това е в интереса на децата ви, а значи и на цялата планета. И може би ще предпочетете по-късно да продължите по-нататък. Решавате само ВИЕ и НИКОЙ не може да ви съди! Няма да ви стъпчат в калта (казано образно)! Всеки човек, взел решението да вибрира на по-високо ниво, дори намиращия се на първия стадий от обучението, е също толкова почитан и любим, както всички останали. И ако човек реши да премине само част от пътя, а след това да се спре, значи това е уместно за него. За да се разбере едно или друго решение е необходима проницателност и интуиция – тогава човек разбира, какво трябва да направи. Това не е състезание. Тук става въпрос само за духовна целесъобразност и за личен договор.
Но ето какво странно се получава: ако искате да вървите по този път, да постигнете по-високи вибрации и да останете информирани за ставащото на планетата, знайте, че има група хора, които ще ви разберат и ще тръгнат заедно с вас. Мнозина от присъстващите няма да се учудят ни най-малко, че говоря за децата на тази планета. Децата ще разберат, какво правите и ще искат да вземат пример от вас. На клетъчно ниво в тях възниква благодарност за това, което правите и много от тях ще правят същото. Защото за децата е по-лесно да разберат, какво се случва през този 24-годишен прозорец, нали те са дошли с ново осъзнаване и усещане за целта.
Семейство! Общо кармично, общо биологично и с общи задачи – нима сте очаквали нещо друго?(Виж книгата „Децата индиго”)
Какво усеща човек приел абитюрентски статус? Позволете ми да ви разкажа. Ние вече сме говорили, че тези, които имат по-високи вибрации, спят по други начин, не като другите. Вие си спомняте, нали? (Става въпрос, че тези хора се събуждат често по два пъти на нощ с усещането, че не са сами.) И сме говорили още, че сред вас има хора, които с промяната на нивото на вибрациите се оказват по-близо до някои астрални явления и същности, отколкото са били преди. И затова започвате да виждате около себе си някои от тези същности – събуждате се посред нощ с усещането, че стаята ви е пълна със същности. Ха-ха! Точно така: ПРАВИ СТЕ! Вече сме ви разказвали за вашата поддържаща група и за нейния числен състав. Не е учудващо, че сте изумени. Защото всеки човек има легион помощници. И те ви познават. Избирайки пътя на възхода, се оказвате близо до тяхното измерение.
За какво си мислите вие, приелите статуса за Извисяване? Позволете ми да разкажа. Не е лесно да бъдете разсърдени. При вас се е появила търпимост, за която дори не сте мечтали преди. Да, това е истина. Изпълва ви енергията на любовта и гледате по друг начин на другите хора. А ето и най-главното: вие осъзнавате своята цел! Това разбиране идва отвътре. Седящия на трона златен ангел, когото наричате Висш Аз, ви дава отговори на всякакви въпроси. Да? И така, разбирането, какво трябва да се прави по-нататък и силата за решаването на предстоящите задачи излизат от вас. Не от гуру и не от канал. Не от медиума и не от тази сцена (става въпрос за катедрата зад която стои Ли) Това (ченълинга) е само информация, скъпи мои. Духовното действие произлиза от вас. Ние ви предаваме с любов тази информация, а вие я приемате и се ръководите от нея. Ние ви предаваме тук само Божията Любов – а промените на планетата стават с ваши усилия. Работата я вършите ВИЕ.
А сега дайте да си поприказваме за вашата биология. Вече сме говорили за това преди. Във вашите тела, на клетъчно ниво се случват много неща (става въпрос за тези, които са стъпили на пътя на Извисяването). Ще настъпи деня, когато в телата на Извисените ще открият феномени достойни за изследване и учените-медици ще са изумени, че толкова много хора притежават тези „странни” свойства! Какво е предизвикало внезапната активация на органа наречен тимусна жлеза при всичките тези хора? – ще попитат медиците. Какво става? А работата е в НАМЕРЕНИЕТО! Намерението да живеят дълго. В намерението да поправят своето здраве – в НАМЕРЕНИЕТО да останат. Нали вашите тела са разчетени за повече от 900 години живот! А метода, който позволява да се включи отвътре този механизъм е основан на активизирането на тимусната жлеза. Той е основан на промяната в своята ДНК с помощта на НАМЕРЕНИЕТО, на органичните екстракти, на различни методи (в това число и използването на магнетизъм) и помощници. Съмнявате ли се, че това е възможно? Това е възможно дори сега! Не трябва да чакате 14 години. Всичко това е достъпно дори днес! Тук няма дори един човек, който да не може да излезе от тази зала излекуван и готов да продължи по-нататък. Ако ви е нужна помощ, тук има помощници, има и необходимите екстракти. Моят партньор е довел тук помощници, каквито вероятно не сте виждали по-рано, но те са подходящи за тази зала (става въпрос за работниците на Крион, участващи в конференцията). В тази зала има хора, които ще се запознаят с други хора тук и благодарение на това ще живеят по-дълго! Затова и сте дошли тук. Затова седите на тези столове.
Накрая ще ви кажем, че става нещо с вътрешния часовник на вашето тяло (с часовниците на тези, които са изразили намерението си). Те се забавят, но е възможно, да ви се струва, че не е така. А ето в какво е работата: ако ви се струва, че Земята се движи по-бързо, значи сте се забавили ВИЕ. Вътрешните часовници работят по-бавно, пулса се забавя и тялото служи по-дълго. Това се случва.
Ах, приятели, разказахме ви за графика. Разказах ме ви за вашето биологическо тяло и за емоциите. Обяснихме ви, какво трябва да очаквате. Дадохме информация за това, че не всичко още е завършило, но вас ви почитат вече за това, че започнахте това пътешествие, без дори да имате някаква престава за него. Казахме, че някои от вас могат да изминат само част от пътя, и решението им да спрат ще бъде напълно уместно и никой няма да ги съди за това. Казвали сме още, че някои от вас ще изминат целия път докрай. Какво ще се случи през 2012? Поредното замерване. И ако това замерване, скъпи мои, открие тук определени вибрации, ще видите около себе си съвършено друга планета – и ще започне масово приземяване. Точно така. Те не могат да дойдат, докато не се окажете в тяхната временна система на координати. Ето защо, някои от вашите древни пророци са казвали, че завършването на времето в този вид, в който го познавате, ще стане в 2012 година. Обаче, времето ще завърши само във вида, в който го познавате сега, а вие ще преминете във друга времева система. Ако замерването даде определени резултати, Земята ще получи нов часовник. Защото времето е относително – възможно е дори да не забележите промяната, но астрономите ще ви разкажат за всичко. Те ще забележат свидетелства, че в космоса наоколо всичко се променя. Космическите обекти, които изглежда, че са се въртели бавно, ще се забързат. В действителност, забавяте се вие и затова започвате да виждате по-ясно аномалиите в обкръжаващия ви свят.
Любовта. Няма по голяма сила във Вселената. Замисляли ли сте, от къде са дошли наставниците ви? Старшите наставници идват от там, от където ви изпращаме енергията. От Великото Централно Слънце. От източника, който се намира толкова далеко, че не можете да си представите. От там съм и аз, и вие. Това е енергията на родния Дом. А за сега аз съм дошъл за да ви обичам, да седя в краката ви на такива срещи и да ви разказвам за това, какво удивително време е сега; да ви разкажа, че искам да умия стъпалата ви със сълзи на радост за хората, седящи в тази зала (и четящи тези редове). Това повече никога няма да се повтори, защото никога няма да се съберат на едно място енергиите на всичките тези хора. А това означава, че това място е свято; означава, че това място е уникално и аз искам да остана още малко тук и да помисля за това.
Вас ви обединяват договорите на седящите един до друг хора, за които дори не подозирате. В съседство с вас стоят любими – в миналото сте страдали и умирали заради тях, а сега дори не си спомняте това. Не знаете имената им, сега те изглеждат по съвсем друг начин, не както преди, защото това, което е било в предишни инкарнации, сега е скрито от вас. Но всички вие сте едно семейство. Повярвайте! Повтарям отново, че царящата тук енергия е нежна и драгоценна, защото днешната енергия се различава от енергията, която е била на други срещи – тя е силна и подходяща за това свещено послание. Иска ми се, излизайки днес от тук, да запазите в паметта си думите, които ние повтаряме много често, защото са истина: обичаме ви безкрайно и помним имената ви. Знаем през какво сте преминали и затова:
Много ви обичат.
И това действително е така.
Крион.


http://www.kryon.com028.gif
GoddessLight
Архангел Михаил* Преодолявайки вятъра на промяната...

чрез Рона Херман
декември 2008


Любими майстори! Съществуват много предсказания и теории за бъдещето на човечеството и Земята. Напълно е възможно, някои от тези предсказания да се сбъднат, а други не. В продължение на много векове човечеството е изпълнявало съществена роля в създаването на структура от вярвания и убеждения в колективното съзнание и благодарение на това са грандиозните драми – както позитивни, така и негативни – които се разиграват в много страни, между различни раси и култури, а също и между индивидите.
Действително, всеки век е бивал осветяван от темите, предпочитани през епохата. Имало е и сложни, и удобни моменти по всяко време, отразили се на всяко живо същество по Земята, а всяко взето решение – благотворно или пагубно, е оказвало своето въздействие върху всичко съществуващо.
Обаче, нищо или никой не може да промени Вселенския Божествен План, освен нашият Баща-Майка – Бог.
Цикъл след цикъл преминават и водят до завършването на личните, планетните, галактическите, вселенските и омниверсалните периоди, при това, всичко Сътворено се изравнява със сърдечния център на Всевишния Създател.
За да разбирате по-добре тези ускорени времена на промени, ще ви представим няколко сценария в общи линии – какво няма да се случи в бъдещето ви и някои представи за промени, които се случват или могат да се случат в близко бъдеще. Надяваме се, по този начин да намалим безпокойството ви и да премахнем страховете, които вилнеят в този момент по Земята.
Преди всичко, няма да има никаква «галактическа флотилия от спасители», които «ще дойдат на Земята в огромни Светлинни кораби и ще издигнат праведните души от Земята в Небесните Сфери». Всеки от вас, в една или друга степен, е участвал в създаването на дисбаланса, на плътния и ограничен свят, в който живеете в момента и всеки от вас е длъжен да вземе активно участие в спасителната мисия, като спасява първо себе си, а след това подпомага възстановяването на Земята, а също премахването на негативните вярвания в масовото съзнание наследено от миналото.
Как може да се осъществи такава монументална задача? Преди всичко, фокусирайки се върху собствната си трансформация и възстановяване на баланса, и хармонията в приемливия спектър от Светлина и сянка, за да излъчвате възвишени, позитивни мисли вместо негативни, подтискащи енергии.
Извънредно важен компонент при постигането на своето Майсторство, е овладяването на господството над себе си, за да можете да създадете по-добър свят за себе си и другите, и да се фокусирате върху осъществяването на отворен портал към Свещенното си сърце. Така позволявате на Божиите Частици от Жива Светлина да текат през физическото ви тяло. Трябва да вземете част, която ви е нужна на вас самите и да позволите на останалото количество да струи по Земята, а след това в системата на Кристалната Решетка, обгръщаща Земята. Би било прекрасно и от голяма полза, ако Божествените Частици, които сте привлекли в Светлинната Пирамида на Пето измерение, използвате с максимална полза за човечеството, Земята и цялото Творение.
Като стражи на Светлината, изпълнявате прекрасна служба на човечеството и Земята. Бъдете очистени съдове за Адамантните частици от Светлината на Създателя и ги споделяйте с останалите. Като Воини на Светлината извършвате велико дело, тъй като поддържате правилния курс и сте се издигнали над страховете и негативите, които властват на Земята по това време. Отчаянието и страхът се усилват тогава, когато проникващата духовно очистена Светлина се сблъсква със структурите, построени върху подвижните пясъци на лакомията, създадени от тези, които искат да властват и да контролират другите.
Всичко това, оказва грандиозно влияние върху затъналите в илюзиите на трето/четвърто измерение, които се съпротивляват на промените. Вибрациите от духовна чистота и разширение, не могат да бъдат отречени и с нарастването на натиска им, пребиваващите в състояние на съпротива и отрицание, ще вият за помощ. Но независимо от воплите им, за тези скъпи души не може да има спасение, докато не се откажат от егоистичното си мислене и не започнат процеса на само-трансформация.
Както всички знаете, това е времето, когато търсещите любов, щастие и удовлетворение извън себе си, забелязват как материалната им собственост изчезва или става голямо бреме. Огромно количество души, родени като представители на последните поколения, не са изпитевали никога лишения или нищета и за тях удовлетворяванието на желанията им е норма.
Както личната карма, така и кармата на поколението, се натрупва от голямото количество безотговорни постъпки и се понася от голямо количество души. Тези условия ще се влошават през следващите няколко години и много души ще предпочетат да продължат пътешествието си в други светове на трето/четвърто измерение, защото или не са готови, или нямат желание да направят промените, необходими за постигането на баланс и хармония, както вътре в тях, така и около тях.
Благословенни са тези от вас, които са изравнили своята воля с волята на нашите Баща-Майка – с Бога и са я насочили към всеобщото благо. Божията сила вътре във вас, трябва да бъде активирана с любовни намерения – в противен сличай ще остане статична, незадействана и нереагираща. Вселенските Закони си остават непоколебими. Но когато се изравните с Благочестивия си Аз, богатствата в Космическия склад стават достъпни и никога не се изчерпват.
Земята нама да бъде разрушена нито от естествени сили, нито от хората. Но е вярно също така, че очистването й продължава и се ускорява по честота и сила на разни места по целия свят. Но тези от вас, които се стараят да постигнат майсторство или самообладание, са много по-могъщи, отколкото можете да осъзнаете. Всички вие сте Звездно Семе, вече постигнали способноста да навлизате непренудено в честотите на Светлината от висшите измерения, достигнали сте до съвършенство в свещенното дишане и техниките на съзнателно творчество, и наистина извършвате велико дело! Всеки от вас е много по-могъщ от 100 000 души, които все още са в негативизма на трето/четвърто измерение и имат достъп само до половината от началната Жизнена Сила.
Но независимо от това, заявяваме – напълно е възможно през следващите двадесет години, много от крайбрежните зони, особено тези, които са под нивото на морето по цялата Земя, ще трябва да бъдат напуснати, защото ще стане очевидно, че е невъзможна борбата с елементалите и никакви диги и изкуствени заграждения няма да имат траен успех.
Време е да приемете факта, че човечеството и Земята са в разгара на глобални преобразования и единственият начин да бъдат укротени Елементалните Природни Сили е признаването на Деви-царството и да се стремите към сътрудничество с тях, извличайки поука от катастрофалните събития, които се случват все по-често през това време на очистване и преустройство по Земята!
Всички от вас имат известна вина за печалното състояние на Земята и това ви кара да правите всичко възможно, за да върнете на дома си първоначалната красота!
Мнозина от вас изпитват силно вътрешно желание да се преместят на друго място, което им изглежда по-безопасно. Но не забравяйте, скъпи мои, че носите безопасноста си или катаклизмите със себе си.
Не забравяйте никога:
Тези от вас, които са в хармония с вечно променящите се образци на Възнесението, ще са винаги в безопастност – винаги ще са на правилното място и време. Ако оставате съсредоточени в своето Свещенно Сърце и позволявате на Божествените светлинни частици да струят през вас, изпълвайки и възбуждайки Кристалната Решетка чрез духовно очистени честоти на Светлината, като с това създавате безопасни, Свещенни Места по Земята, а също и около всеки от вас.
В края на декември 2012 година няма да има край на света. Но ден след ден този свят, такъв, какъвто го познавате, се променя бързо и до настъпването на тази дата, ще живеете в съвсем друг свят!
Бездната между Светлината и сянката ще се откроява все по-отчетливо и по целия свят духовно очистените Светлинни Градове ще започнат да приемат все по-ясни очертания на разни свещенни места. Тези свещенни градове ще бъдат построени в тези райони, където се пресичат Кристалната Решетка и Енергийните земни линии (лей линии), където светлинните пулсации на Създателя са най-силни, а това ще привлича тези, които са в резонанс и хармония с тези духовно очистени вибрации на съответния Светлинен Град. Тези, които функционират на ниските небалансирани честоти, няма да се чувстват комфортно в тези Оазиси на Висшите Измерения. Те могат да ги посещават, но дълго няма да могат се задържат.
Очистването на Земята ще продължава, но към това време (2012г.), вече ще е напълно ясно, къде се намират най-безопасните места, а къде все още има нужда от очистване. Все още ще има локални войни и междуособици, но много страни по света ще се съсредоточат върху нуждите на населението си и подържането на порядъка по време на радикалните промени. Настава времето, когато всяка нация, както и всяка личност, трябва да се стремят да очистят собствената си дисхармония, преди да сочат с пръст другите, като с това се опитват да отвлекат вниманието от собствените проблеми.
Настанало е времето, когато трябва да можете да разчитате на намеренията и честността на своите ръководители. Настанало е времето, когато трябва да премахнете от ръководни длъжности тези, които казват: «Вярвайте на това, което ви говоря, не гледайте, какво правя». Дошло е време да потърсите отговорност и честност от всички, които избирате на всякакъв управленски пост. Няма да имате отговорни, просветлени и благосклонни ръководители, докато не започнете да изисквате и не престанете да се задоволявате с лъжливите обещания «да ви спасят» и да направят света по-добър. Повтарям отново, скъпи мои, вие сте собствените си спасители и докато всеки от вас не поеме отговорност за това, което сътворява, над вас ще доминират тези, чийто приоритет са собствените им интереси.
Любими мои! Вие сте Звездно Семе, вие сте Пътеводни Свтлини за тези, които се опитват да се избавят от страха и от оковите на илюзиите в трето/четвърто измерение. Още преди да се инкарнирате на Земята за този извънредно важен жизнен период, сте излезли напред и сте дали съгласие да сте в състава на авангарда, за да бъдете сияещ пример и да поведете другите след себе си. Вътре във вас е заложена цялата мъдрост, която ви е нужна за изпълнението на мисията ви. Когато във вас се надигат съмнения, винаги си припомняйте, че целия опит от миналото – успешен или струващ ви се поражение – ви е дал богатството на мъдростта.
Ние сте стараем да ви помогнем да си припомните своето могъщество и да осъзнаете факта, че това, което искаме от вас, вече сте го правили много пъти. Молим ви, да се отправите чрез вашата Светлинна Пирамида в пето измерение и да пребивавате в енергията на Висшия си Аз. Какво е най-страсното ви желание? Какви са съкровените пориви на сърцето ви? Духът ви нашепва, и ако отговорите на призива му, пред вас се разкрива чудесна перспектива и възможности, които надминават и най-смелото ви въображение, а ние, както винаги, сме готови да ви насочваме и вдъхновяваме.
През това време, мнозина от вас изпитват Божествено недоволство, но също и много жизнени промени. Това, което някога ви е носило удоволствие, не ви удовлетворява повече и е възможно да сте загубили общите интереси с много от приятелите си. Това е следствие подбутването от страна на душата ви, да се движите напред, да разширявате мирогледа си и да поемете контрола на съдбата си в свои ръце. Вие и Просветените ви Братя и Сестри сте строители на бъдещето.
Предлага ви се чудесна възможност за достъп до мъдростта на Висшия Аз. Чрез нашите учения ви даваме информацията, която ви е нужна, за да започнете да получавате мъдростта на Галактическото Съзнание и дори нещо повече; когато се научите да строите и използвате своята Пирамида на Могъществото – Светлината на пето измерение, ще влизате бързо и непринудено във вратата на Галактическата Безкрайност, където ще имате достъп до всички богатства на Вселената... Да живеете в изобилие е ваше рожденно право. Просто сте забравили за това. Преди всичко трябва да осъзнаете, че сте достойни за него, а след това с усвояването и практикуването на нужните навици и умения, всичко, което искате в живота си, ще започне да се реализира.
Помнете! Изобилието има много форми. Затова търсете изобилие на Любов, Радост, добро Здраве и Жизнеспособност, а също и всички материални неща, които са ви нужни за пълноценен и комфортен живот. Когато започнете да сътворявате едно след друго чудеса, тогава тези, които ви обкръжават, ще поискат да разберат, как го правите. Тогава ще трябва да споделите техниката, знанията и мъдростта, които сте постигнали като свои собствени. Тогава ще станете наистина Майстори! Отначало ще учите, чрез собствения си пример, чрез постъпките си, а след това чрез словото.
Фокусирайте се върху положителните явления във вашия свят и търсете най-добрите качества и страни на хората около вас, защото точно това трябва да укрепите и усилите. Мисъл след мисъл ще измените обкръжаващия ви свят.
Помнете! Притежавате духовно очистените Светлинни пакети на Мъдростта, заложени вътре в Свещенния ви Разум. Влизайте в тази мъдрост и я споделяйте с вашите братя и сестри, които вървят по духовния път.
Има много начини на служене. Да служиш за пример на другите е най-ефективния път за служене! Създавайте Красота, Мир и Хармония в живота си, и другите ще го забележат и ще поискат да се поучат от опита ви. Вие сте Звездно Семе – преден отряд и архитектите на Новата Земя. Любими мои, вие сте необходими!
Ние излъчваме Любовта на Баща/Майка – Бог към всеки от вас! Ние сме Ангелското Войнство и сме вашите защитници. Повикайте ни и ние ще откликнем!
Аз съм Архангел Михаил.

МОЛИТВА НА БЛАГОДАРНОСТТА
Любими Баща/Майка, Господи, Източник на всичката Светлина и Живот, Благодаря ви за Любовта, която изливате върху нас. Благодаря за Любовта, която изпълва сърцата ни! Благодаря за Любовта, която ни обкръжава във всеки един миг на всеки наш ден.
Благодаря!
Благодаря за Чудото Живот, което представляваме! Благодаря за Живота, който виждаме около нас. Благодаря за драгоценния дар Живот! Ние, присъстващите тук, искаме съвършен физически съд, здраве и жизнеспособност, които сте проектирали и сте ни предоставили да използваме по време на нашето земно пребиваване. Както почитаме нашия Дух и Тяло, така почитаме и Вас! Благодаря!
Благодаря за Изобилието, на което се наслаждаваме! Благодаря за Изобилието, което, накъдето и да се обърнеш, се отразява навсякъде около нас. Благодаря за Богатствата и Чистотата в нашия живот. Благодаря за всичко хубаво, което тече покрай нас и чрез нас!
Благодаря!
Благодаря за възторга и за милионите чудесни възможности, които са ни предоставени! Благодаря за красотата и хармонията, които ни обкръжават! Благодаря за мира и спокойствието, които ласкаят Душите ни! Благодаря за радостта, смеха и чудесата!
Благодаря!
Благодаря за нашето чудесно семейство, приятелите и любимите животни, които обогатяват живота ни и ни доставят толкова радост! Благодаря за превилегията да ви служим и възможноста да споделяме своите дарове с другите! Ние сме Благословенни! Благодаря! Благодаря! Благодаря!

www.ronnastar.com
028.gif
GoddessLight
ПетСтранен Ченълинг

Седона, Аризона

Лятна Световна Конференция

15.06.2008
Гая чрез Пепър Луис & Ангелската Група чрез Стив Ротер & Архангел Михаел чрез Рона Херман & Тобиас чрез Джефри Хоуп & Крион чрез Лий Каръл


[/size](Звучи музика,отдалече се чува женски глас Чакайте, чакайте)

Лий Каръл:Какво е това?Какво се случва тук?Кой е?

Лий Каръл:Да,какво се случва тук?

Лий Каръл:Кой сте вие?Да,кой сте вие питам аз?О,Боже мой.

Дами и Господа Пепър Луис.

Пепър Луис:Вие наистина ли си мислехте,че можете да направите това без мен,без Гая?

Лий Каръл:През 2002г. Джефри Хоуп ме изигра,ние мислехме че правим тристранен ченълинг,когато неочаквано се появи Рона Херман с думите<<Вие без мен това не можете да направите>>.А това е моят ответен ход,който чакаше цели 6 години.Благодаря Пепър за това,което правеше този уикенд.

Лий Каръл:И така,ние сега ще продължим към първият в историята петстранен ченълинг,а на вас ви предстои да го видите/прочетете/.


/Започва настройваща медитация/


Жан Тоубър:И така!Вие навярно се досещате какво ще правим; ще дишаме.Навярно не очаквахте,така ли е ? И така хайде да се приготвим за това невероятно събитие.


Дишайте дълбоко.Изпратете енергия към вашата точка Дан тиен,намираща се точно под пъпа.Пригответе се за тези свещени, прекрасни и радостни времена.Хайде да поблагодарим на силите,които ни доведоха всички заедно тук днес.Това беше забележителен опит за мен,и зная, че е бил такъв и за много от вас.Е,може да искате да кажете на себе си;<<Благодаря Аз Съм>>. След това призовете и започнете да вливате Златната Светлина от Великото Централно Слънце.Започнете да я приемате през точката на съединение с вашата същност,през коронната чакра, надолу през Прана Колоната/централната енергийна колона/ и още по надолу до самия център на Земята.Как вие бихте видели и почувствали този център?Този център може да бъде кристална структура или може да го видите като горещо земно ядро.Просто се почувствайте напълно балансирани и заземени.Знайте,че това е велико място където ще получите изцеление.Когато слушате/четете/ различните ченълинги ще се случат определени неща с тялото ви ,с Висшият ви Аз и Монадата.Така ще получите информация и енергия на много нива.Какво е новото?Изразете сега намерението си да се изцелите.И знайте,че това ще бъде направено.Ние сме дошли тук за това,аз го зная.Нека да се движим през енергията радостно,хармонично,балансирайте се.

И хайде да напълним с тази златна енергия вашето свещено пространство на сърцето,просто възнамерете.Вдишайте тази енергия,позволете й да бъде изпратена от вашето тяло към водоемите на планетата,които са мощни "проводници" на енергиите.Вижте тази Любов изпратена от вас към реките,океаните и моретата.Хайде да изпратим тази Хармония и Любов от вашето свещено сърце,от свещеното сърце на всеки от вас.Вижте как тя достига своята цел ,особено онези места,които сега имат най-големите изпитания.След намерение да се хармонизират ние ще научим силата скрита в това.Тази сила,с която ние сътворяваме със планетата.Така,че нека да направим това,нека то да се случи.

Ние благодарим на всички вас за вашето сътворение.Продължете да дишате.Наслаждавайте се.И това наистина е така.ГАЯ


Аз ви желая Добър Ден и ви приветствам.Ако очите ви са били затворени по време на медитацията,то аз ви моля да ги отворите сега.Тъй като това,което ще видите около себе си – това е Новият Свят.И това прекрасно понятие "видение",нека бъде видяно с други очи.


Аз ви приветствам в света, който е създаден за вас.В света,който вие създадохте и на който е възможно да дадете ново име в течение на едно,две от бъдещите ви поколения.Аз ви моля да отворите очите си и да видите по малко по различен начин отпреди.Вие ще забележите,ако вече не сте забелязали,че аз научих моя канал да осъществява ченълинг и да говори с отворени очи – не за нейна изгода,а за вашата.Аз съм я учила как да провежда ченълинг така,че да обръща внимание на факта,че окото е разнообразие от начини,по които да се изрази.С тази разлика,че ви обгръща на физическо ниво – само една,това е само една от неговите функции.

Аз ви казвам,че очите са много повече.Жизненоважен орган,който се адаптира,практикувайки вашето възприятие.Но сега още и орган,който ще ви отвори към нещо друго,към друг свят.Това е така,тъй като Земята се пренастройва и вие се променяте и Земята отличава този процес.


И така,ако сега погледнете около себе си,аз ви моля да не виждате недостатъци и нека всеки ден всички възможни начини ви говорят как да постъпвате.Аз ви моля да гледате по друг начин.Вгледайте се в природата,в това как тя се пренастройва и си кажете <<Аз също се пренастройвам…и моят съсед…и моят дом…и моите източници на съществуване>>.Погледнете около вас с други очи – у вас сега има едно по различно зрение. Разрешете на вашите очи да погледнат по друг начин.Казвам ви не просто с "третото око" това трябва да се разбере.Аз говоря за вашето виждане с две очи,за това че вашата двойна зрителна система отстъпва място на нещо по различно.Вие ще видите,че съществуват тройни системи.Вие ще видите,че полукълбата на главния мозък отстъпват мястото си на друг начин на мислене,създава се нова мисловна система.И така мозъка ще ръководи очите, за да изглежда по различен начин,вие ще видите това,което по рано там "не е било".Сега свиквате да наблюдавате около себе си "сфери" и това става почти нормално. Почакайте! Почакайте,защото там има много повече, което чака да се появи.


Изчакайте и вижте света,който се създава за вас, във ваша чест, за теб, за бъдещите поколения,тези на които вие ще им дадете имена.


Човешкото сърце, което сега е известно има четири камери. Аз ви казвам,че съществува и пета. Петата камера ще е известна със състрадание и това ще е качеството, което ще проявява.Само почакайте! Вижте как сега се преструктурира вашата физиология.Използвайте това,което сега ви е достъпно, но и не приемайте за даденост нищо от това.Нито този момент,предлагащ ви тази възможност,нито следващият ден,нито дните, които ще настъпят след това. Светът вече е в процес на преструктуриране и това нещо се случва и с вас.Очаквайте това,стремете се към него!Появяват се нови ресурси,които вече са в челните редици на човечеството.Не търсете тези ресурси,които очевидно вече не са достатъчни.А ако се появи нещо,което вие трябва да поздравите,поздравете го и радостно му отговорете.Ако нещо трябва да бъде освободено,направете го с изящество,направете го с благоговение.Било то по отношение с други хора или неща към които сте свикнали.Защото там има нещо повече.Защото там има нещо много,много повече.Защото днес истината ще бъде по малко вярна, утре, утре за вас ще дойде по голяма истина.Защото днешната истина все още ви служи добре.вие сте породили нейното действие.Вие сте й вдъхнали енергия, но утре ще има повече енергия, приветствайте я , приемете я, и я разделете с другите.


Вярвайте във това,което виждате, вярвайте във своето видение, вярвайте във своята истина.И тогава е възможно да ви се отдаде да споделите с другите своите чувства, според тяхното развитие и актуализиране.Споделяйте за своята физиология, споделяйте за нейната способност за само обновяване.Споделяйте, това което идва при вас,споделяйте Светлината със света.Не се страхувайте от Светлината,от това,което се получава когато Светлината се ускорява.


Повярвайте във това, което виждате на небето, повярвайте в звездите, които ви поздравяват, когато настъпи вечер, дори и ако изглежда, че са променили позицията си в небето, вярвайте им!


Вярвайте, в това, което знаете, което сте научили, което сте открили и продължавате да научавате. Вие много добре сте усвоили тези знания, не ги изхвърляйте сега. Ако оставите своята истина, то тогава вие я оставяте за обмен с нещо по-по-голямо.Но няма нищо по голямо от вас.Вие напълно сте заслужили правото си за този свой живот. И наградата ви е – още повече истина, повече знание и съществуване изпълнено с повече дълбочина и мъдрост.


Позволете си да ги получите още сега защото, когато ви поздравявам сега това, което аз виждам, е, това което ви предлагам с дълбока мъдрост. Аз съм безкрайно благодарна за вашето присъствие сега на Земята, в моето тяло. Благодарна съм ви за мислите, за вашите молитви. Благодарна съм ви за това, което вършите, което изявявате, което говорите,което сте.Приемете сега моята благодарност.


Това ли е всичко което имате за мен? <<Аз съм слушал това…на мен това ми е известно…>>.Не. Не много повече от това. Изчакайте малко.

Аз питам само тези от вас, готовите. Издигнете се сега,издигнете се на мига,издигнете се сега…издигнете се само за миг. Издигнете се, издигнете се. Издигнете се и знайте, че сте го направили – в този момент. Издигнете се и почетете това независимо от това кой сте,какво сте извършили, а почетете онази истина, която притежавате и която разделяте с останалите. Изправете се, защото сте Учител, изправете се защото сте Лечител, защото сте човек на Земята.Защото вие сте внесли вашата вноска, защото сте отдадени, защото обичате и продължавате да вършите това.


Дръжте високо нивото на вашето вътрешно достойнство, признайте петата камера във вашето сърце, вашето периферно зрение, вашата истина, която е безгранична.Защото това, което ви давам сега, продължава да ви се дава вечно…Вечен Живот…Да, да…Вечна Истина и Благодарност.Получете моят поздрав сега така както и аз получавам вашите.


До следващият миг. Аз съм това, което ви е известно като Гая. Вашата Земя, Вашата Истина.Ангелската ГрупаПоздрави от Дома. Толкова Дълго Чакахме. Нашите сърца високо скачат от радостна възбуда и то е заради вас. Защото сътворявате следващата стъпка и това се случва днес. Вие създавате новата реалност не само на Земята, но и във вашите сърца – всеки от вас. Сега се е появила възможност да се премине към следващото ниво. Да за някои това ще е сложно.Но няма да бъде сложно задълго. Вие трябва да разберете,че всички минават през трудни времена,защото няма Светлина без "Тъмнина".Приветствайте това време,радостно го срещнете и знайте,че понякога ще изпитвате по малко болка.Но ние ви казваме;страданието – съвсем не е задължителен опит.Това е ваш избор,защото сте в Играта на Свободния избор.Тя се появява отново и отново.Ето какво каза Тобиас – рано днес.Всичко това се създава на многоизмерно ниво и ако вие само спрете,гледайки прекрасните планини,виждайки красотата на природата,когато слушате песните на птиците, знайте ,че всички тези неща образуват енергия, енергия с която засявате Новата Земя. За това да създадете правилен образ, да създадете място, което ще поддържа вашето сърце и работата ви и ви позволява да бъдете в Светлината,позволява ви да правите това,заради което сте дошли тук сега и което трябва да правите.Толкова много от вас са проучвали Дома и са се опитвали да си го спомнят.Нека ви разкажем как изглежда според нас.А това понякога е трудно.Понякога сте като малка мравка на пода и ние можем да ви казваме ,че хляба ще е хей там,нужно е само да се обърнете надясно,и ние викаме с всичка сила <<Завий надясно! Завий надясно!>>И гледаме с тъга,ако завиете наляво…и ликуваме,когато тръгнете надясно,защото важното е не постигането на целта а самото пътуване.И вие сега го сътворявате.Вие сте се потопили във вашата Светлина,във вашите Свещени Договори,които сега набират сила,тъй като колективната вибрация на човечеството нивото на активация.Вземете ги в тяхната цялост.Знайте, че се появява новият тип човек на тази планета.Вие толкова дълго чакахте да дойдем и да се намесим във вашият свят,за да ви покажем Пътя,да ви дадем напътствия,когато ги поискате.Скъпи мои,ние ВИНАГИ сме до теб, невъзможно е да останете сами и ние бихме искали да престанете така упорито да се опитвате да го направите,идва новия вид – Човека & Ангел.Сега имате възможност да си помогнете взаимно.Намерете начини да си дадете един на друг сила,намерете начини да направите всички същества около вас надарени/изпълнени с безгранична сила,станете вашата страст и тогава ще се издигнете на ново ниво със всички компоненти на вашето съществуване.И вие ще се намерите у Дома,защото Дома се намира в този Свят.Вие сте го създали това се случва днес и ние така се гордеем с вас.

Имате указания по целият Път,не се бойте за това.Стъпете напред,стъпка по стъпка, във вашата страст, във вашата Светлина, във вашата радост. Именно тогава носите максимална полза на Вселената и именно тогава целият ви живот е изпълнен със смисъл.Ето какво сте дошли да направите – Лечители и Учители – всички от Вас!Вие ще проправите Път към следващото ниво.

Скъпи мои,доскоро вие изживявахте дните на Атлантида,но сега вие достигате тези на Лемурия.Това е такава радост,защото сте надминали най-големите възможности, предвидени от вас в началото на Играта. И ние създаваме пространство за това, защото сте Хора & Ангели. Знаете ли Кои сте Вие?Ние ЗНАЕМ и ще разпрострем крилата си, да отразяват вашето величие,така че да заемете своето място с чест,заслуженото ви съществуване,вашата работа.

Следвайте сърцето си то знае Пътя!Отнасяйте се един към друг с уважение,грижете се един за друг и добре играйте заедно.Ние те оставяме с едно последно напътствие Смях – това е езика на Ангелите и ние ви оставяме с малко смях:"хи – хи".Архангел МихаелВъзлюбени Майстори,колко сме благодарни,колко дълбоко ви честваме за вашата непоколебимост и упоритост.И ние ви благодарим за това, че още веднъж се отзовахте на Призива.

Вие сте се отзовавали на толкова много и преди,но този – най-важният от тези, на който се отзовахте. Ние честваме вашето слушане на шепота на Душите ви. Ние ви уважаваме за това,че не слушате празнословието на масовото съзнание около вас.Вие постъпихте смело като излязохте извън структурата на съзнанието,основано на колективни убеждения.Бихме искали да ви донесем идеята за това,колко важен е този Път,защо имате нужда да бъдете тук, по време на събиране на семейството на Архангел Михаел и всички други Ангелски същности и Възнесени Учители.За мен може да се каже, че съм просто Пазител и Водач.Този, който се съгласи да се присъедини към вас и остана с вас за този велик експеримент в тази Вселена.Виждате ли, почти всички от вас дойдоха със съзнание,основано на вътрешна визия, много отдавна.Това означава,че вие сте стари души.Всички Божествени Искри се проявиха по едно и също време. Те се превърнаха в центрове "Аз Съм" .Истината е,че вие сте искрата на разума,Божествената Искра,граничеща с Бога, която има познанията и способността за Съ-творяване.По този начин се отзовахте на Призива за влизане във тази Вселена,присъединихте се за да получите Божествената Матрица.Затова вие познахте новият опит и преминахте фазата на експериментиране в тази нова Вселена.А след това се отзовахте и на още един Призив.

Вие дойдохте заедно и ние поставихме дълбоко във вашето Свещено Сърце мисия, част от вашата Божествена Мисия.Трябвало е да дойде времето,когато вие ще почувствате този импулс, каращ ви да направите нещо,да тръгнете и да действате. И това време настъпи Сега.Ние ви обяснихме в нашите послания за великите сигнали идващи тук на Земята.

Вие – податели и получатели на енергията, на Великите и прекрасни същества,които се съгласиха да държат Божествената сила на тази планета.Тези частици,които са фрагменти от Божественото съзнание са били разделени и поставени на Земята.Тези частици сега се връщат към вас.И вие искате да разберете защо те са ви толкова скъпи.Разберете, в това време когато се пренастройва прекрасната кристална решетка около Земята,всичко изразява нейните енергии и вие ще станете нейни Пазители. Вие – тези,които трябва да пропускат през себе си Светлината на Създателя.Той не може да дойде директно тъй като хаоса в резултат от това ще е прекалено голям за цялото човечество.дори и Земята не е готова да приеме това ниво на Божествената чистота.Тази Светлина трябва да бъде пропусната през вас,чрез земната ви същност.Ето защо ви наричаме Преобразователи.И сега аз ще ви питам, и вие ще трябва да ми отговорите на глас.Събирам ви да ви попитам готови ли сте да поемете тази задача,да изпълните тази мисия,за която се споразумяхте толкова отдавна.Защото това е голяма отговорност,както и чудесна възможност и подарък.Но вие трябва да останете центрирани в свята енергия,не трябва да позволявате на шума около вас да ви влияе,тъй като трябва да останете центрирани в сърцето,да позволите на Светлината на Създателя да тече през вас и вие трябва да"запалите" неговата Любов.В това и се състои процеса"запалване на Безусловната Любов".

Идете във вашата пирамида на Светлината в пето измерение,за да получите това,да се изпълните с безусловна Любов,да се препълните с нея,Идете там през нощта по време на сън,за да получите съвет,подкрепа и поощряване,за да бъдете готови за следващият опит.Казват ви,че това са неспокойни времена,но ако останете центрирани,вие ще видите че всичко се случва в най благоприятният момент,вие ще достигнете целта си и ще преминете през Прехода с лекота и благодат.

Така че аз те питам теб,Възлюбени; ти готов ли си? Ти готов ли си? Ти Готов ли си? Тогава да бъде така, и то наистина е така, и е!Сега ние запалваме Светлината,която вие носехте със себе си през много прераждания, Вие, Семейството на Архангел Михаел.Използвайте я за да отделите от себе си заобикалящите енергии и всичко,което ви свързва с илюзиите на третото и четвъртото измерение.Тези измерения се намират в процес на изчистване и хармонизиране,както навярно сте разбрали от Центъра на галактиката и от Висшите измерения.Тази прекрасна енергия намираща се дълбоко в центъра на Земята се възпламенява и започва да пулсира.Почувствайте това в сърцето си.Вашата Светлина се възпламенява и се грижи за вас, и вие се храните от вътрешността на Земята и от Висшите измерения.

Възлюбени, тези времена ще изпълнят с вълшебство всички ваши действия , и ние ви казваме, тези които седят пред вас….ние също откликнахме на Призива много - много отдавна.Ние не сме отделени един от друг, ние просто представяме друг аспект на Светлината, вашата Майка/Баща Създателят. За пореден път ви казваме, че ви честваме за смелостта ви.

Знайте, че ние сме с вас на всяка стъпка по Пътя, по който вървите, извършете завръщането у Дома, по този Път, който беше приготвен за вас. Наричат го " теория на струните", ние го наричаме Светлина, светлинни нишки които ви свързват с вашата Божественост, свързват ви с цялата Вселена. Ние ви обграждаме и обвиваме със Златно поле от Любов и Светлина.Ние ви обичаме.

Аз Съм Архангел Михаел и ви нося тази Истина. И това наистина е така!


ТобиасИ това наистина е така. Каква чест е да седим тук, където присъства прекрасната енергия на Гая, Любовта и Състраданието на Ангелската Група, Силата и Мъдростта на Архангел Михаел, Динамиката, Сърцето и Същността на Крион- Майстора на Магнетизма…..и аз – старият мъртъв евреин на когото предстои да премине през период на полово съзряване.На мен всъщност ми се налага да държа това момче Сам далеч от интернет в ваши дни….

Е скъпи работници от сферите на съзнанието, ние следим всички ваши молитви,молби и всички неща, които се явяват източник на безпокойство във вашият живот. И една от тези точки, която заема челна позиция в "списъка", е чувството, усетено от много от вас , а именно че сте наблюдавани. Усещате очи….Вие виждате очите, когато закриете своите собствени очи. Вие чувствате някой да ви гледа, да гледа през рамото ви, но когато се обръщате няма никой.Е вас наистина ви наблюдават. Работата, която вършите, изборите, които следвате са обект на наблюдение от толкова много. Аз ще поема дъх преди да го кажа….те нищо не могат да предприемат.

Те търсят да видят какво правите с новото си съзнание, с новата енергия, какво правите като Майстори на Новата Ера. И тези, които ви наблюдават – това е Ангелското Семейство, намиращо се там откъдето вие първоначално дойдохте.Те са аспектите от ваши предишни прераждания и те искат да знаете, че сте назначени за техни пратеници – ДЕЙСТВАЙТЕ. Наблюдението е от тези аспекти, за които споменах по рано, аспектите, които са наранени и което им е нанесло вреда.Те искат да се върнат у Дома,те искат да освободят своето пространство.Те искат да бъдете налични и истинни с тях.Те искат накрая (накрая!) да се доверите на себе си. Тези очи, са също така Очите на Света в настоящето време, света, намиращ се в състояние на Промяна.Вашият свят вече не изпитва предишното доверие към политическите лидери, корпоративните лидери и много от традиционните духовни лидери. Хората живеещи на Земята търсят точно сега, Път, търсят стандарт , и те не са сигурни къде да го намерят.Така че вие ще почувствате, как техните очи ви проучват, преценяват ви за да видят, да усетят кое е това, което ви прави по различни. Те искат да разберат; какво се случва, кои сте вие, защо сте по различни. Защо създавате около вас друг резонанс; защо вървите по друг Път.Очите принадлежат на онези, които са близо до вас, те ви обожават и ви обичат. Може би не разбират вашите подходи към света, но те не разбират и своите собствени.И те започват да виждат, че толкова много от това, което казвате е вярно. Така че много от вашите мъдри съвети се оказват истинни.

Очите, които ви наблюдават сега принадлежат на онези с които сте имали проблеми и конфликти. Те искат да ги разрешат с вас,те искат да бъдат в единство с вас, но те не са уверени по отношение на собственото си положение и какво вие ще направите.О, те се надяват, те вярват че вие сте стандарт за Новото Съзнание!

Очите, които ви наблюдават принадлежат на Ангелите, тези скъпи същества, за които говорехме по рано днес. Те се подготвят да извършат първата си поява на тази земя, Новата Земя. Те искат да разберат какво е да живееш хиляда или две хиляди живота. Те ви гледат, защото искат да разберат как може така дълбоко да бъдете потопени в дуалността, че да забравите Кои Сте. Как да си спомните, че сте Бог. Тези очи ви гледат и вие знаехте, че ще бъде така, когато се захванахте с тази работа. Знаехте, че ви предстои да създадете модел, да се превърнете в стандарт.

<<И така какво говорите на себе си , с всички тези очи , наблюдаващи ви сега.Казвате ли; какво трябва да направя? това изглежда доста смущаващо.колко ме е страх>>. Казваме ви; бъдете ЕСТЕСТВЕННИ. Бъдете тези, които сте. Вие построихте в себе си , в своето съзнание собственото си извисяване, намерихте решение на собствените си проблеми. Дадохте си възможността за самостоятелно изцеление на тялото си чрез разрешение за изцеляването му – и то знае как да го направи, то иска да го направи. Старите човешки ограничения и страх – пуснете ги да си вървят. Влезте с дълбоко доверие в своята биология, че тя може да направи това, че тя е способна да го направи.Що се отнася до трудностите в живота ви – те възникват и разберете че във всяко едно от тях се съдържа ваше решение,което може да бъде намерено още сега.Решенията не трябва да дойдат някъде отвън или от някой друг, те вече са там, СЕГА. О, това може да не бъде решение,което може да приемете или да разберете с вашия човешки ум или с малкото си човешко аз.Но това е Божествено решение,което вече сте създали и вече сте приели в същият момент.Просто поемете дълбоко дъх и повярвайте в това. Повярвайте в себе си така безусловно, че всяко движение или шум около вас престанат да бъдат важни.Ние всички ви говорехме за това днес и през цялото време, а именно; вие сте Ангели, вие сте Богове, вие сте Лечители сами на СЕБЕ СИ! Точно сега вие извършвате квантовия скок, чиято цел е да интегрирате цялата си същност – в този живот, точно СЕГА! ВИЕ извършвате квантовия скок за да отидете извън пределите на разума, за да бъдете ВСИЧКО КОЕТО СТЕ. Целта за това е доверие – пълно и безусловно доверие – такова доверие за което сте готови да "умрете". Според това как вървите по своя естествен Път, как следвате вътрешният си глас и своите решения вие установявате нов стандарт за цялото човечество. Вие създавате потенциал за останалите, създавате потенциални решения които ще спомогнат за обединяване на страните,ще помогнат за баланс на финансовата ви система, ще помогнат за разрешаване на енергийната криза. И аз не говоря само за нефта, аз говоря за всички енергии намиращи се на Земята. Вие създавате единство, което помага на хората да носят един на друг Любов и Състрадание, като знаете че съвместното пътуване върви към една обща цел.

И така дишайте дълбоко….тези очи които гледат за вас искат да разберат какво ще направите СЕГА. И отговора наистина зависи от вас , а пътят по който ще стигнете – е ЕСТЕСТВЕННИЯТ ПЪТ. Този път не трябва да се насилва. Той не трябва да бъде изкуствено създаден. Той съществува точно тук, точно СЕГА! Обичайте се, и приемете това , което вече знаете.

И това наистина е така.КрионПоздравявам ви Скъпи мои. Аз Съм Крион от магнитната служба, но вие вече знаете това….И така наближаваме до края на това време,за което някои отдавна се подготвяха. И какво означава това за вас днес, четири човешки същества канализираха за вас едно и също послание в продължение на три дни. Какво означава това за вас, че има синхрония на Духа, че енергията е съгласувана толкова добре че се предава едно и също нещо. Можете ли да приемете факта, че посланието може да бъде действително такова, след всичкото това време. О, помислете за това което беше казано в предишните минути.

ГАЯ; не се страхувайте от Светлината – Тя това сте ВИЕ; Ангелската Група казаха; доверете се на своето сърце – то знае Пътя; Архангел Михаел; вие сте Пазители на Светлината и Тобиас , единственият който е бил на Земята в човешко тяло, който познава хората, който знае как мислят,много по-добре от всички останали от нас – с дълбока мъдрост каза; вярвайте в своето сърце и му позволете да се промени.

Какво ви говори това? Би ли могло да има общи послания? Пет същности ,които са толкова различни в своите качества, пет души които са толкова различни по характеристиките на своята личност. И те се събират всичките заедно и ви дават едно послание.

И така Скъпи Човешки Същества ,това не е време, когато Крион ще ви дава дълбока информация или учение,или ще ви донесе от дълбините на космоса ново знание за законите на физиката. Това време е за това да разтопите сърцето си. И не като някой друг,като Крион ще ти задам въпроса; какво ще кажеш за себе си? Кой си ти в действителност? Какво те доведе на този стол? Може ли да бъде така, че си дошъл тук не за да погледаш а за да се измениш. И не чух ли твоят отговор в ушите си който звучеше като "да", а няколко минути преди това не се ли изправи на призива на ГАЯ изразяващ съгласие? В моите представи скъпо човешко същество – ТОВА Е ДОГОВОР. Какво смяташ да правиш с това? В посланията, които съм ви давал говорех за това ,че не можете да забравите съзнателно каквото и да било. Не можете да забравите какво сте направили и да го върнете назад.

Земята се намира в ПРЕХОД. И ние всички ви говорехме за това.Ние не съществуваме отделно – всеки от нас, всички които слушахте тази вечер и вие, които четете тези думи сме част от ЦЯЛОТО.

Всеки от нас е дошъл тук чрез отделните човешки същества, идва през техните филтри на възприятие, през тяхната структура на личността, през нравствената им система за да ви предаде едно послание. Това послание се заключава в това, че ТИ СИ ЧАСТ ОТ БОГА. За това си дошъл тук, не за да изпитваш страдание, не за да преминеш през изпитания и сътресения. Всичко, което търсиш можеш да го намериш в Създателя, който иска да бъденамерен.

Това е посланието. Може ли да бъде още по ясно? Може ли да бъде още по просто? Може ли да бъде изпълнено с още повече Любов и Искреност, от това което казваме? Няма никаква сложност в пределите на тези изискващи решения, Бог не предлага задача за която няма отговор вътре във вас.Важният въпрос за който споменах по-рано се заключава в това, че ти седиш тук смятайки че си сам, но това не е така,защото вътре в теб е самата Хроника на Акаша,съдържаща всички твои предишни въплъщения. Можеш да активираш тези атрибути – можеш да видиш света с различни очи – послушай ГАЯ! Очите на твоята Хроника на Акаша, очите които принадлежат на паметта. Както каза Архангел Михаел те принадлежат на кристалната решетка – и те – това си ти!

И така Скъпи Човешки Същества седящи пред мен, ние завършваме това време на радост, сладост и смях….време на СМЯХ….време на ЛЮБОВ. Сега ние ще ви кажем нещо всички заедно, че краят на триизмерността всъщност не е приключил. Защото вие можете да вземете със себе си тези енергии с които общувахте тази вечер, частица от нас ще дойде с вас. Вие никога няма да бъдете сами. Нима вече не сте чули това преди от Тобиас? Вие никога не сте сами и това сте го чували. Това е защото наистина е така. Тази вечер когато останете сами възможно е да отидете на улицата, да вдигнете ръце към небето и да кажете:<<Нека Прехода започне! И нека да започне с мeн!>>. Възможно е за някои това да донесе изцеление; изцеление на сърцето, изцеление на ума, смекчаване на тези ситуации, които не можете да разберете.

Появява се Новото Човешко Същество имащо друго видение, друго сърце и други средства.

В същата тази среща беше казано, че вие сте самите Пазители на Светлината,на които е поверена водеща роля в този Преход. И това е така…това наистина е така…и е!

В заключение ви казваме, че в тази зала има толкова много Ангели, които ви познават по име и гледат за вас, гледат за да разберат дали накрая ще попитате себе си <<кой съм Аз>> и ще измените света. И ти можеш да им отговориш;<<Аз Съм Бог>>. И ти ще бъдеш прав….ще бъдеш прав….

И това наистина е така.
[size="3"]

028.gif
GoddessLight
Възнесените Учители* Взаимодействие ~Истина или Илюзия~?

- Как протича взаимодействието с нас, като въплътени същности и с нашите Висши аспекти? Действително ли взаимодействаме с Възнесените Учители и други Същности от Земната и Слънчевата Йерархия и получаваме от тях нужната ни информация? Или всичко това е илюзия? Доколко е истинска информацията, приемана от нас чрез ясночуване?
- Въпросът съдържа в себе си отговора. Истинско е всичко, което правите. Но истината никога не е окончателна за вас. На всеки етап от своето израстване, вие чувате своя, ограничена истина, която тези, които вече са преминали през този етап, възприемат като илюзия. Но вие вярвате, че работите с истинска информация. Иначе не бихте се развивали изобщо. Съмненията са разрушителни. Този, който се съмнява, няма да повярва никога в своите невидими за човешкото око възможности.
Вярата ви в себе си като многоизмерно същество, ви помага да се движите напред и да усвоявате потенциала си. Ако се съмнявате, вярата ви се разрушава пропорционално на съмненията ви. Но колкото по-напред се предвижвате по духовния път, толкова по-чисто „чувате” и по-ясно „виждате”, а това ви позволява да забележите, че всичко постигнато преди е илюзорно, а не истинско. Светът съвсем не е такъв, какъвто изглежда. Вие разширявате своето съзнание и откривате нови междинни истини, които ви позволяват да продължите нататък.
Преминавайки някакъв етап, спирате и преразглеждате убежденията си. Не сте длъжни да ги поставите под съмнение – те са били напълно реални за предишния ви аз. Но на навия етап от вашето изкачване, ще дойдат нови знания, ще се прояви нова истина, защото тя е многоизмерна и вие се промъквате към нея, достигате постепенно до най-съкровената същност на тази истина, премахвайки слой след слой на собствените си несъвършени представи.
Не се страхувайте да си признаете, че предишните ви знания и представи, вече са остарели за вас, новия. Най-неконструктивното е да се изкачвате по стълбата на Яков, без да променяте нещо в себе си – тогава ще затънете напълно в илюзии, които толкова лесно създава несъвършения ви, но контролиращ всичко, разум, който контролира дори сърцето ви, което не е опознало напълно Любовта. Не се страхувайте да загубите стария си аз, страхувайте се да останете същите. Защото младо вино не се налива в стари мехове. Пътят към Светлината е път към постоянни промени и разширяване на себе си. Ако не сте съгласни с това, ще изминете целия път и ще откриете, че сте в задънена улица, ще откриете малко човече, чието его е станало толкова голямо, че е затъмнило целия свят, цялата Вселена.
Разбира се, плътността на тримерния свят е илюзорна за висшите същества. Но тя е реална за вас. Този свят притежава своя истина и дори множество от истини, защото този, който се опитва да защитава истината си, не разбира, че истините са толкова, колкото са и хората. Всеки от вас живее в своя реалност, разделено и разединено. И едва, когато се издигнете над своята човешка проекция, осъзнавате Единството на всичко съществуващо. А това означава, че това е истина за тези, които са се издигнали на това ниво на съзнание. Но истината за разделението на хората в тримерния свят, също е истина, която се потвърждава от инкарнациония ви опит, защото иначе не бихте се стремили толкова упорито, отново и отново, да преживявате живот, отделени от Бога и другите Божествени същества.
Опитът ви потвърждава, че всичко това е възможно. И постоянно избирате този път. Но във вас, на ниво ДНК, са записани и други истини, Божествени Истини, истини за Единството и всеобщата Любов. И когато се наситите на личните си истини, търсите възможност да осъзнаете още нещо, което е вътре във вас, и това е Истината с главна буква, която променя предишния ви живот, дори животи, и ви води у Дома.
С кого общувате по този път? Представете си океан от енергии, в който те временно образуват вълни, дънни и повърхностни течения, урагани… Представете си океана като едно същество, което има собствено многоизмерно съзнание, което взаимодейства с другите стихии – с въздуха, земята, камъка… Океанът поражда реките, езерата и изворите. Той е един и всичко в него е свързано чрез сложна система от подземни и надземни течения. И всяка река и поток, всяко езеро или водоем, притежават собствен опит, чувства, свое ниво на съзнание и всички те са създадени от Великият и единен океан, с цел да опознае огромния цялостен свят. И опитът на всяко водно същество – река, море, езеро – чрез сложна система се събира отново в океана, за да го напълни и да даде ново качество на Единното Съзнание.
А сега си представете, че сте само капка в този океан, която е попаднала в някой водоем. Във вас живее паметта на океана, защото структурата ви е аналогична на океанската вода. Но във вас има и от паметта на този водоем, защото вие контактувате по-плътно с бреговете му, изпитвате влиянието на местността, изпитвате влиянието на обитателите от водоема. Но в един горещ ден се изпарявате и се извисявате, и по въздушните потоци попадате отново в океана, и взаимодействате с водата му, изпълвате се с нови усещания. След това отново се изпарявате и попадате в същия водоем с дъжда. Какво ще разкажете на капките, които са останали там докато ви е нямало? Ще им кажете, че сте взаимодействали с други капки, които се намират в самия Източник? Ще им кажете, че са напълно различни? Или ще осъзнаете, че през целия този кръговрат сте си оставали капка вода, която съдържа в себе си опита, който е получен на хиляди мили от тук? Или сте могли да се влеете в океана само защото изначално съдържате качествата на водата? Можете ли да кажете, че сте общували сами със себе си, но вече в друго състояние на съзнанието? Че като капка сте взаимодействали с разни въздушни среди, попадали сте в различни водни слоеве, с различен състав. Но не сте преставали да бъдете вода и това ви е помагало да завършите успешно пътешествието си?
Ако притежавате съзнанието на океана, бихте казали, че присъствате навсякъде, че сте приемали формата на най-различни капки, които постоянно са се сливали една с друга, но поради свободния си избор, са могли да осъзнават своята индивидуалност в минутите, когато съзнанието им е насочено към опознаването на нова за тях среда. Между капките на водата няма разделение на ниво океан, но на ниво капки в по-плътна среда, понякога изглежда, че все едно има някакви граници, които не съществуват за океана. Всички си взаимодействат постоянно, всичко се взаимопрониква и разменя енергии и информация. Понякога под влиянието на определени енергийни вихри, капките започват да се стремят към някаква посока, все едно увлечени от определена обща идея. Вашата капка може да попадне в това течение и тогава ще усети нови качества в себе си.
Признайте си, какво ви привлича, когато се стремите към взаимодействие с Възнесените Учители? Какво лежи в основата на вашият стремеж? Как приемате енергията и информацията, която ви се дарява? Като ръководство към действие? Какво бихте правили, ако не съществуваше такава възможност да получавате информация от висшите нива? Накъде бихте се обърнали? Към себе си? Към другите? Към собствените дълбини ли бихте се насочили или бихте чакали манна небесна?
Разберете, излизайки на ново ниво на вибрации, започвате да възприемате записаната на тези честоти информация, но изразявайки я с думи, придавате на тази безлична информация форма, която е удобна за вас, и която ви ободрява. Страхувате ли се да не направите грешна стъпка без висше ръководство? Какво струва вярата ви, че Единното и Божественото е разумно? Когато се свързвате с Висшия си Аз, просто разкривате скрит до този момент потенциал, прочитате информация, която сте притежавали винаги.
Вашият Висш Аз съдържа всичко, което ви е нужно за духовното ви възраждане, защото е най-близката част до личния ви опит, който получавате постоянно и нелинейно във въплътените и невъплътени светове. Вашите аспекти притежават индивидуалност, която се е оформила следствие вашия опит и познание, под влияние на поставената от самите вас задача във Великият Кръг на Познанието.
В своя Кръг на Познанието, се намирате едновременно на всички „висши” и „низши” нива и взаимодействате с други такива многоизмерни съзнания, прониквайки се взаимно и обменяйки получения опит. Може ли да бъде определена граница между капките в океана? Вие сте и капката, и самата вода. Вашият опит е опит на водата, а нейният опит ви е на разположение.
Всички Възнесени Учители са винаги в неразделно единство с вас. Те – това СТЕ ВИЕ. Това е трудно за разбиране при линейното мислене. В океана могат да бъдат разграничени едни или други течения, но независимо от това, те се състоят от една и съща вода, която може да попълва или променя своите качества, в зависимост от обстоятелствата. И Гълфстрийм, който носи топлина на Европа, има своите особености, но също е вода, организирана в мощно течение, което изпълнява своите задачи на планетата. Когато осъзнаете своята Божественост, за вас престава да е важно, с кого от другите светове общувате. Ще знаете, че общувате със самите себе си, като (временно) имате някаква друга форма, но никога не е била отделяна от Източника. Разширете фокуса на съзнанието си и ще постигнете Истината.
Ние сме Метатрон, който е всеки от вас, защото нашите вибрации са единни.
20.12.2008 г.
http://metasintez.ru/material_gryppa_metas...gm_20_12_08.htm

028.gif

GoddessLight
Прогноза на Солара* 2009: Новото и Истинското

Добре дошли в Блестящата година на Пробивите!

2009-та се управлява с помощта на Майсторското число единадесет, което ще донесе доста редки явления. Това са неща от рода „едно на хиляда живота" или „по веднъж в началото и края на цикъла". През 2009 ще се случат няколко ключови събития, например:
* значително разминаване между пътищата на дуалното и Единството;
* разпадане на всичко лъжливо;
* срещане в една точка на Първата и Втората Вълна;
* проявление на Истинските;
* активиране втората част на Осемте Врати от Прехода 11:11;
* раждане нова матрица на Единната Истинска Любов;
* начало на четиригодишната фаза на нов МУА или Главен Еволюционен Цикъл;
* раждане на Белия Дракон;
* нашето сливане като Единното в действие.

ОБЗОР на 2008г.
Миналата година бе мощен преходен период. Има голяма разлика между навлизането ни в тази година, и какви излизаме от нея.
Мнозина се усещат изтощени и едва се влачат по последните километри на стария дуалистичен път. Понякога се налага да мобилизираме последните остатъци от сили за да можем да продължим. В края на годината, последните крачки са особено трудни. Това означава, че най-после сме стигнали до края на стария път.
2008 е годината, когато се сблъскахме с нашия Идеален Ураган. Това беше най-голямото ни предизвикателство, това, от което се страхувахме най-много, това, което ни се искаше да избегнем най-много – най-голямото препятствие по пътя ни. Идеалния Ураган е последната бариера, която трябва да се преодолее за да бъдем свободни. И мнозина мъжествено застанаха в центъра на всичко това.
2008 беше година на Сакрално търсене, което ни помогна да съберем на едно място и да слеем заедно, отдавна загубени наши части. Това бе година на намирането Скритите Съкровища, които като лакмусова хартийка показваха нашите истински Дълбоки Аз. Ние преминахме през лабиринта и достигнахме до централната точка. А след това всичко се преобърна на нова истинска позиция. От безкрайно по-широк ракурс разгледахме, какво е истинското и неистинското. И мнозина преживяха квантови преходи, които освобождават. И започнаха да се появяват Истинските…

ПЪРВА И ВТОРА ВЪЛНА

ТЕЗИ, КОИТО СА ОТ ПЪРВАТА ВЪЛНА са старите души, които са на планетата от доста време. Ние дойдохме под влиянието на Майсторското Число 11 за да вкореним Новото. Имаме богат земен опит и изобилие от мъдрост и знания.
Последните няколко години едва преодоляхме нашите последни километри през безплодните и негостоприемни земи. Старите извори на вода, храна и творчество пресъхнаха и се налагаше да влагаме значителни усилия за да намерим храна и вдъхновение. Винаги сме носили тежестта на отговорността и ни се струваше, че имаме време само за работа. Не че не ни се искаше да се веселим, искаше ни се. Но това бяха стари форми на веселие, които не носеха удовлетворение, а по нашия самотен път имаше толкова много работа.
Преминавайки последните километри, често се закачахме на разни трънаци и се спъвахме на остри камъни. Затова трябваше често да търсим обходни пътища, за да преодоляваме разни препятствия. Това изискваше постоянно коригиране на маршрута. За да оцелеем, трябваше да развием ново разширено зрение, за да виждаме отвъд видимото и да разбираме ясно, КАКВО СЕ СЛУЧВА В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ. Трябваше да призоваваме към действие Истинския Вътрешен Аз. В противен случай, бихме се чувствали съкрушени от многото просрочени срокове.
И в същото време, постоянно ровехме в себе си, за да се изчистим, слой след слой от всичко, което не е истинско, да премахнем страховете и съмненията си и да ги подменим с любов и знание. Докато се занимавахме с всичко това, мнозина не са забелязали, че обстановката е омекнала. Трънаците са оредели, препятствията не са толкова непреодолими. Намирахме нови източници на захранване на най-неочаквани места. Помощта достигаше до нас в най-нужния момент.
Станахме истински. И колкото повече променяме нашата вътрешна същност, за да можем да живеем в Истинската реалност, толкова по-бързо се променяше околното пространство. Внезапно забелязвахме, че започват да се появяват дори места със зелена трева и грандиозни дървета. Като от нищото изскачат птици и започват да пеят. Въздуха става по-свеж. Бълбукащ поток ни снабдява с прясна вода.
Последните метри на стария дуалистичен път, най-после завършиха. Но това вече няма никакво значение, защото ние се движим по нов път. Не живеем вече в умиращия свят на дуалността. Не го подхранваме повече със страх и вяра. Ние живеем в Истинската реалност и всичко наоколо е свежо и ново, изпълнено с прекрасни цветове с ненадмината красота. С всяка крачка, новия ни свят става все по-реален, по-истински. Навлизаме в областта на Дръзките си Мечти и те се реализират една след друга.

ТЕЗИ, КОИТО СА ОТ ВТОРАТА ВЪЛНА, са нови души, които са прекарали доста по-малко време на Земята. Те са пристигнали под Майсторското Число 22, за да строят на ново място. Имат маса свежа енергия и нови идеи.
В продължение на последните няколко години Втората Вълна се е чувствала нереализирана и е скучаела. Независимо, че имат много енергия, не са успели да й намерят достойно приложение и тя започва да застоява. Често хората от Втората вълна им се е искало да се взривят и да покажат възхитителни чудеса, но нищо не им е изглеждало толкова истинско или голямо, за да го реализират и да задействат цялата си енергия. Разглежда ли са възможности за кариера, но бързо са разбирали, че това не ги привлича. Вместо това са имали усещането, че разтягат безкрайно свободното си време с милиони увлечения и дребни проекти, безкрайни тренировки, които не ги удовлетворяват напълно.
Втората Вълна знае отлично, че съществува нещо голямо, което може да ангажира целия живот, просто не са знаели, как да го намерят. Оглеждали са се, но са виждали само други застинали в очакване представители на Втората Вълна и уморени представители на Първата Вълна, които са изглеждали безкрайно заети, без никакво желание за забавление. Притежавали са маса умения, но не са имали достатъчно увереност, за да ги реализират. Търсили са начин за пълна реализация, за да се избавят от летаргията, в която сами са се вкарали. Иска ли са да препускат като вятъра, диви и необуздани, да се разходят из планетата и да реализират трайни промени. Но не са им достигали няколко ключови елемента. Затова са се отпускали отново в очакване, вкарвайки се в вцепенение чрез употребата на наркотици, безкрайни компютърни игри и виртуални светове, избягвайки всеки намек за отговорност, която им се струвало, че може да ги разруши. Живеели едва наполовина. Дори когато са започнали да навлизат, а това се отнася до пълно поемане скиптъра на отговорността, който им е бил предаден, са започнали да изплуват страховете и съпротивата им. Те разбрали, че никога преди не са ги изпитвали, а ако се провалят? Така че, някои от тях хукнали назад, изграждайки стени от извинения, за да скрият дълбоко заседналия страх.
Сега Втората Вълна се намира в процес на синхронизация с това, което в дълбините на душата си истински познават. Следващата крачка е, да намерят начин открито да го покажат на света. Те са готови да поемат отговорност за преход от дуалността към Единството. И те ще направят този процес весел!

ХОРА-МОСТОВЕ ИЛИ ВЪЛНА 1,5.

Има също така такива, които не принадлежат нито към Първата нито към Втората Вълна. Те са комбинация от двете вълни и служат за мостове, за да се слеят пътищата на Първата и Втората Вълни. Ако се отнасяте към хората-мостове, сте подложени на влиянието и на двете вълни.

ЗА ПЪРВАТА И ВТОРАТА ВЪЛНА ПРЕЗ 2009 ГОДИНА.
Мнозина от Втората Вълна ще усетят безпрецедентна активация. Ще се събудят от летаргия и ще се изправят като истински Дълбоки Същности, за да бъде усетено присъствието им напълно. С радост ще навлязат в своето безкрайно майсторство и доброволно ще поемат отговорността. Разделените пътища на Първата и Втората Вълна, най-после ще се слеят, позволявайки на всички ни да се изкачим на ново ниво: ЕДИНЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ. Заедно като ЕДИНСТВО, Първата и Втората Вълна ще родят Новия Свят.
ЯВЛЕНИЕ ИЛИ ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ? През последните няколко години живеехме в свят, в който реалностите бяха едновременно една над друга. През 2009 тези реалности ще се разминат в значителна степен. Пътищата на дуалността и Единството ще започнат да се разделят и всеки ще натрупва своя опит.
Затова е много важно, накъде ще поемем през 2009 г. През 2008 се сблъсквахме с много трудности. Най-голямата сложност бе, постигането на ново ниво и превръщането ни в Истински Дълбоки Същности. Ако сме успели, пътя пред нас от гола пустиня ще се превърне в плодороден пейзаж с велика красота. Ако все още не сме успели, трябва да стане главен приоритет, защото, където сме през 2009, такава реалност ще преживяваме.
Напълно очевидно е, че старият път на дуалността наближава своя край. Независимо, че ще са нужни още две години, за да завърши напълно този процес, през 2009 година всичко ще се ускори в значителна степен. Това е една от причините, поради която не искаме повече да живеем в дуалността. По Време на Завършването, всичко фалшиво или пресрочено ще се разпада. Това се случва сега. Това е в действие по целия свят с нарастващи темпове. Не можем да избегнем този процес, освен като се проявим като Истински Същности. Когато се установим на новото ниво и започнем да обитаваме Ултра Великата Реалност, ще открием, че имаме възможност да пътешестваме по съвсем нов начин по Пътя на Единството. Този път е напълно различен от дуалистичния и ни предоставя много нови възможности и нов, недостъпен по-рано опит. Така навлизаме в областта отвъд пределите на най-дръзките ни мечти.
Ето двата пътя, по които можем да се движим през 2009. Избора ни се определя от личния ни опит.

ПЪТЯ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ
Ако продължим да се движим по разбития път на дуалността, ще се намираме постоянно в аварийна ситуация. Ако все още се занимаваме с работа, която ненавиждаме, тя ще изчезне. Ако все още се вкопчваме в партньор, който не е нашата Единствена Истинска Любов, тези отношения се разпадат. Ако все още запълваме живота си с повърхностна дейност, ще я отрежат от нас. Ако вярваме все още в липсата или недостига на нещо, още по-силно ще усетим това. Ако се вкопчваме във вярата, че трудностите са нормална част от живота, живота ни ще бъде труден. Ако все още се крием от Истинския си Аз, изграждайки стени от съпротива, тайните ни ще излязат наяве. Ако все още се стискаме за старите осигурителни въжета, те ще се изпарят. Ако страха определя действията ни, страха ще се усилва дотогава, докато или се пречупим, или го преодолеем. Това е пътя на извънредното положение.

ПЪТЯ НА ПРОЯВЛЕНИЕТО
Ако предишния път не ви харесва има напълно нов път – Пътя на Проявлението. На този път влагаме всичките си сили за да станем Истински Дълбоки Същности. Постоянно премахваме стари представи и всеки възникнал проблем от Личната ни Матрица. Шлифоваме постоянно нашата същност, за да говорим само истината и да изразяваме истинските си чувства. Освобождаваме се от цялата дейност и отношения, които не са повече истински. Напускаме работата, която ни изстисква до сухо и създаваме нова работа, където можем да въплътим напълно своето творчество и да служим на истински цели. Намираме скрити спестявания и знаем, че винаги ще се грижат за нас. Разширяваме позицията си и поддържаме положението Крале на Кралете и Кралици на Кралиците, каквито сме в действителност. Ставаме Войни на Любовта и разпространяваме ЛЮБОВ навсякъде, където се намираме!
2009 е година на Истинските Явления. Настанало е времето да направим крачка напред и да се съберем заедно, като Едно Цяло, пробуждайки огромния потенциал на спящия гигант Единно Същество и изпълнявайки задачите, за които сме дошли. Колкото повече правим всичко това, толкова по-лесно става. Чудеса се случват, Зелената Светлина не само продължава да свети, но и ще стане много по-ярка, очертавайки ясния ни път в Новото и Истинското.

САКРАЛНАТА ПАГОДА
Сакралната пагода е разположена високо в планините. Независимо, че винаги е неподвижна, влияе на целия пейзаж. Всеки, който се намира в непосредствена близост, усеща спокойствие от нейната близост. Тя дава на хората защита и любов. Тя символизира резонанса с Великата Реалност и е постоянно напомняне, че всичко е в ред.
Някои хора се вдъхновяват и правят пътешествие в планината, за да се поклонят на Пагодата. И винаги се завръщат обновени и освежени. Други просто я гледат, докато простират бельото си или се разхождат и са уверени, че все още е там. ВСИЧКО Е НАРЕД.
Дори когато Сакралната Пагода е скрита от облаци или от възвишение, присъствието й продължава да се усеща. ВСИЧКО Е НАРЕД.
И ако някога изчезне, целият пейзаж, всички мечти и надежди на хората ще станат Нулева Зона. Затова е толкова важно към Сакралната Пагода да се отнасят с уважение и да и отдават полагащото й се.
През тази велика 2009 година, когато по-голямата част от дуалността се топи пред очите ни, трябва да се създават нови стабилизационни точки, за да се вкорени Новото и Истинското. Точно затова всеки от нас трябва да стане Сакрална Пагода. Трябва да стоим открито и мъжествено в новия пейзаж, за да ни виждат всички. Постоянно изпращайте напред увереност, че ВСИЧКО Е НАРЕД. Излъчвайте Истинска Любов за цялото обкръжение.
МУА
МУА (произнася се като Муу-а) е древен тайвански символ, означаващ „в самото начало" или „преди всичко останало". В тази дума са кодирани спомените за древната Лемурия или Му. Съществува също и по-дълбоко значение на МУА, което много подхожда на сегашния момент. МУА означава „начало на нов цикъл". Първата фаза на нашето ново МУА ще започне през 2009 година с раждането на Новата Матрица на Единната Истинска Любов.
Предишните МУА, включват в себе си раждането на Слънцето и Луната, създаването на всеки нов свят, както този, който е бил създаден след Великия Потоп или това, за което говорят в древното си пророчество хопите. МУА, започващ през 2009 ще завърши в края на 2012, когато календарите на Маите и Инките са единодушни като крайна/начална позиция.

ОБЗОР НА 2009

През 2009, всичко, което е фалшиво, което е основано на егоизма и лакомията, на илюзията за разделеност или не му достига честност, ще се усилва до тогава, докато се разруши. Това, което е искрено и честно, го очаква успех. Всичко това ще се стои пред нас. Дали ще следваме по пътя, който ни води към реализиране на Дръзките Мечти или ще продължим по пътя, който води в кошмара?
През годината мнозина от нас ще се преселят в Новия Живот, при условие, че сме истински, ако личната ни матрица е чиста. Дори физически да не се преместим на друго място, близкото ни обкръжение ще се измени много. Когато това се случи, ще започне забележима промяна в хората и опорите на живота ни; ще се отвори ново направление в кариерата ни. Ще срещнем Единствената Истинска Любов. Дори ежедневните ни навици ще се променят.
Що се отнася до работата и кариерата ни: през 2009 ще постигнем голям успех при създаването на собствена работа, като работим осъзнато, а не на старите места, основани на дуалността. Това се случва, защото, цялата дуална икономика преминава през Зануляване.
Това е годината за проявяване на нашите Дълбоки Истински Аз. Хората по целия свят, открито ще направят крачка напред, навлизайки в своето майсторство за да служат на истинската си цел. Ще стане забележима смяна на стражите и предаване скиптъра на отговорността.
А през това време, всичко основано на дуалността ще продължава да се разпада…
Това понякога ще затруднява движението през 2009. трябва да сте постоянно в курса, какво се случва по света, трябва да бъдете предпазливи, за да не затънете в процеса. Не е важно, какво става покрай нас, трябва да следваме пътя към Новото и Истинското.
2009 има две отчетливо изразени части, всяка от които си има своя фокус.

ЯНУАРИ – МАЙ

Първата половина на годината, ще прилича на конструкторско бюро, където са се събрали инженери за да започнат работа над голям проект. Всеки човек има свои особености и навици, необходими за завършването на такъв голям проект. Трябва да бъде извършено много нещо за кратък срок. А това изисква голямо съсредоточаване и усилия от всички нас. И независимо от постоянната промяна на активността, ако сме фокусирани върху целта, всичко ще бъде постигнато с минимални разходи на психична енергия.
През това време ни чака голямо количество Хо'о Поно Поно или Поставяне Всичко на Мястото му. Длъжни сме да сканираме нашата същност, за да открием всичко, което ни възпира и ни прави неистински. Едно от нещата, от които трябва да се избавим, това е контрола от нашия вътрешен егоист – нашето его. Не можем повече да се ръководим от мотивите на егото, ако искаме да станем Истински Същности. Когато навличаме лъжливите доспехи на егото, се опитваме да прикрием нашата неувереност и липса на самодостатъчност, усещането, че не сме достатъчно добри. Тази лъжлива защита може да подлъже някои хора. Може да ни накара да се почувстваме за известно време добре, но ще ни отдалечи от истинското битие. Нашето его трябва да бъде изравнено с Истинското ни Дълбоко Аз, за да можем да преминем по пътя на Проявяване. Няма нищо по-добро, от това да бъдем Истински Дълбок Аз. Това не се отнася повече до постигането на сила или знания, това означава да бъдем Истински.
Ето още няколко неща, които ни възпират: съмнение, че знаем истината, страха от провал, или че няма да сме достатъчно добри, недостатъчна увереност в нашите способности, страх от скок, без надеждно подсигуряване. Всичко това трябва да бъде премахнато, колкото се може по-бързо, от нашата лична матрица.
Трябва да изчистим всички остатъци от миналото и да излекуваме всички рани, натрупани през това пътешествие. По-голямо внимание трябва да се насочва върху премахване на старото. Ще се избавяме, както от вътрешни, така и от външни стари неща. Ще завържем отслабените нишки и ще затворим много глави от живота си. През това време ще постигнем много необходими инструменти и навици за Новия Живот. Много неща от стари позиции, ще бъдат преместени на нови. На много нива ще усетим, че сме в стадий на преход.
Част от обширното избавяне от старото, ще стане прощаването с незавършените отношения, работа и дейности. През тези месеци много неща ще са в движение. Много неща ще променят физическото си местоположение. Но е възможно да не достигнем прякото си местоположение, а да заемем временна позиция.
Ще преживеем също така и серия от присветвания при заставане на необходимото място. Това включва също и среща с ключови хора от Новия Живот, с ново обкръжение. Ще интегрираме старите си познати с новите. Това ще създаде динамика в новата енергия. Ще разберем, че не трябва да правим всичко сами, че най-голям успех се получава при съвместна работа с другите хора и мълчаливата им подкрепа. Мнозина от нас ще се срещнат със съмишленици, за да формират общества за такава помощ. Живота и работата с такива хора, ще усили безкрайно нашите позиции в пътя ни към Новото.
През март ще търсим нашите нови правилни ситуации, особено относно местожителство и месторабота. Ще усещаме течения, ще правим нови запознанства и ще търсим място за приземяване и организиране на Новия Живот. Ще си имаме работа с много практични страни. Това ще продължи и през април, когато ще се установим и ще пуснем корени за да сондираме почвата. Ще изпитаме също така творчески порив, вдъхновение, следствие на новият пейзаж. И ще започнат да текат Реките от Нова Истинска Любов…
Май ще ни донесе промяна в оборудването, което означава мощно предвижване. Прилива ще нарасне с пропорцията на цунами и ще ни донесе квантови промени, които ще ни придвижат на напълно ново ниво, за съществуването на което, дори не сме предполагали. Тогава ще видим покълването на растенията, които сме засели в новата почва. Ще ни подхване течението на новата Истинска Любов, което се устремява към Океана от Любов. ЮНИ
Юни е особен. Това е важен повратен момент, който ще ни промени в значителна степен. Основата, която удържа всичко на старите места, ще направи финален завой и всичко ще застане където трябва. Всички останали черупки ще паднат и ще се разкрие чудото на новия пейзаж. През това време ще видим внезапно неща, за които дори не сме подозирали. Те ще се появяват на физическо ниво около нас. Ще се появи усещането, че цветния спектър внезапно се е разтегнал и ни позволява да видим нови цветове. През юни ще изпитаме нашето първо МУА, тъй като ще се роди Новата Матрица на Единната Истинска Любов. Това ще отвори шлюзовете на Чистата Истинска Сърдечна Любов.

ЮЛИ – ДЕКЕМВРИ
До края на годината ще се движим комфортно през Новия Живот. Няма да е трудно приспособяването ни. Всичко ще бъде напълно естествено. Ще се свържем с истински хора за да живеем и работим заедно. Ще имаме твърдото усещане за връзка с подобни хора, дори с тези, които са на другия край на планетата. Спящия Гигант на Единното ще се пробуди и ще се протегне в цял ръст. Поделяйки си отговорността и служейки на Единното, най-после ще започнем да правим това, за което сме дошли тук. И най-после ще се появи възможност да превключим вниманието си върху личните нужди и желания, да се погрижим за здравето си, на което не сме обръщали внимание, поради недостиг от време и пари. Тези, които са истински, ще пътешестват по Скоростен Път. Но независимо, че ще се случват много неща, няма да имаме усещането за претоварване, защото ще правим всичко заедно, като Единно Цяло.
Нашето дълго подтискано творчество, най-накрая ще изплува на повърхността. Нашите Единствени Истински Възлюбени ще са до нас. И радостно и с Любов ще реализираме нашите Дръзки Мечти, достигайки отвъд пределите на това, което сме могли да си представим.
Но заедно с всичко това, основаното на дуалистични илюзии, ще продължи да се разпада…
ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!
Нека Великата 2009 да ви донесе
Промените на всички Промени и
Изпълнение на Дръзките Мечти, и
Любовта на Всичката Любов.
С Най-дълбока Любов от Сърцето на всички Сърца,
СОЛАРА.
www.nvisible.com

028.gif
Dan
POLET, VIHAR OT SVETLINI, MILIARDI SLANCA, REKI OT ZVEZDI I OKEANI OT GALAKTIKI I AZ 028.gif CIAL JIVOT 4AKAH TOVA 018.gif
buhal
Послание от Архангел Михаил
February 2009

"THE TIME HAS COME FOR DIVINE INTERVENTION"
Transmitted Through Ronna Herman

"Дошло е време за божествена намеса"
Чрез Рона Хърман


Възлюблени майстори, много мъдреци и учители са говорили през последните 100 години за процеса, през който минава сега света и човечеството, и въпреки това мнозина не са обърнали внимание и продължават по пътя на самоунищожението. Човечеството е изградило илюзия за богатство и изобилие върху подвижните пясъци на алчността и страха от недостиг. Този огромен балон на илюзията се спука под натиска на Живата Светлина на истината.

Това, което човечеството сега изпитва е слествието или кармичен резултат от следването на повика на егото, вместо нашепването на Духа. Много скъпи души никога не са изпитвали липса или нищета и са живели живот, в който азът им е на първо място както и моменталното удовлетворение, докато други, които са вярвали на старите учения, че не са достойни да живеят в изобилие са преминали през множество животи в нищета с чувство на безсилие.

Може да не повярвате, в това време на големи страдания, но обстоятелствата, които човечеството изпитва относно изобилието накрая ще доведе до много блаженства. С увеличаване на страданието и болката от загубата все повече скъпи души ще се обърнат навътре в себе си, за да потърсят напътствие и решения и всичките сили на висшите измерения ще са готови да отговорят на молбите им и да предложат помощта си.

С увеличаването на потока на еликсира на любовта в цялата вселена, върховния създател влияе на цялото съществуване. Не можете да се скриете от това. Не можете да го отречете. Връзката ви с източника расте и става все по-силна и убедителна. Магнетизиращият фактор расте и вие увеличавате магнетизма си и наричате това ваша реалност. Ако вярвате, че трябва да живеете в бедност и хаос, това ще бъде усилено и привлечено в живота ви. Ако сте приели истината, че е ваше право да живеете в красота, радост и благополучие, тази реалност ще се разкрие пред вас /ако следвате стъпките указани в предишните послания/.

Изглежда като че ли животът ви е дърпан и теглен в различни посоки, докато духът се опитва да привлече вниманието ви. Можете да се дърпате и да се съпротивлявате, да ритате и викате, но накрая пак ще се придвижте напред по спиралата на възнесението. Наистина еволюционния цикъл, който сега е в циклична промяна създава хаос и бързо разрушава старите системи от вярвания и структури. Спомнете си, че ние често казваме, „от хаоса се ражда новото”. Всишият Аз ви бута с лакет и ви ръчка, всеки в една или друга степен, в опита си да привлече вниманието на душата.

Никой не може да запази статуквото, акустирайки на тихо местенце, игнорирайки повика на събуждането. Вие трябва или да порастнете и да се възнесете съзнателно или да потънете още по-дълбоко в хаос, страх и ограничения, които само отлагат неизбежното. Ваше божествено и рождено право е да живеете в изобилие и благополучие, а вие сте го забравили. Изобилието идва в много различни форми, така че търсете изобилие от любов, радост, здраве и жизненост, както и всичко онова, което ви е нужно, за да живеете пълноценно и удобно. Като започнете да създавате чудо след чудо, заобикалящите ви ще искат да разберат какво правите. Това е момента да споделите техниките, вярванията и мъдростта, която сте приели за ваша. Това е момента, когато ставате истински майстор. Първо ще учите чрез примера и действията си и накрая с думите. Вие, звездните семена, ще установите нов стандарт за поведение и другите ще поискат да ви подражават и да приложат вашата философия на практика, затова е много важно да съсредоточите вниманието си върху това, което е наред в живота ви и да търсите доброто в тези около вас, защото усилвате това върху което се съсредоточите. Вие можете да промените света около вас, една положителна мисъл след друга, стъпка по стъпка.

Запомнете, във вашия Свещен Ум се съхранява цялата космична мъдрост, която ви е нужна в пътуването ви обратно към измеренията на светлината. Застанете в тази мъдрост и я споделете с вашите братя и сестри по пътя. Има много начини да служите, и да бъдете пример за останалите е един от най-ефекасните начини. Каква е вашата страст, възлюблени? Какво ви носи радост и кара сърцето ви да пее? Отговорете на тези въпроси и вашата цел ще ви се разкрие, стъпка по стъпка.

Възлюблени, трябва да се изправите над страха и чувството за безпомощност, което се шири по света. Вижте се в своята пирамида от светлина и поискайте безкрайното изобилие на цялото съществуване да потече към и през вас. Почувствувайте как задвижва физическото ви тяло, изпълвайти вашето свещено сърце и ум с адамантиновите частици на новосъздаденото, докато задържате това, от което се нуждаете и после позволите на останалото да потече към света от предната и задната част на свещеното ви сърце. Застанете в центъра на силата на безкрайния цикъл от изобилие, докато създавате красота, мира и хармония в живота си.
Бъдете уверени, че вашето положително влияние ще расте, тъй-като много скъпи души покрай вас ще искат да научат тайната ви. Готови ли сте да разширите вижданията си отвъд малкия си личен живот или микро космично реалност? Готови ли сте да приемете истината, че оказвате влияние на всеки и всичко във вселената в една или друга степен и че всеки един на земята и във вселената също ви влияе? Питаме всеки от вас: „Готови ли сте да използвате удивителните дарове, които са ваше божествено рождено право? Какви са вашите най-големи желания? Какво ще бъде вашето наследство за човечеството и света?” Стигнете звездите, възлюблени, защото няма граница за това което можете да постигнете когато вижданията ви са в хармония с божествения план за доброто на цялото. Повикайте ни и ние сте ви помогнем и подкрепим в решението ви да живеете в хармония, изобилие и радост.

Аз Съм Архангел Михаил!


Преди няколко години беше зададен въпроса: Кога ще има президент на САЩ, който да е истински честен лидер, който ще търси доброто за всички хора? Нашият отговор беше: „Когато сте готови за такъв лидер.”
Възлюблени, това време дойде. Има много символика около вашия лидер, която може да бъде игнорирана от масите. Но онези от вас които са центрирани в своето Свещенно сърце, и виждат събитията в заобикалящият ви свят с предимството на гледната точка на отворен и обективен ум, поради влиянието на вашия Свещен Ум, ще разберат значението на това за което ви говорим.
Барак Хюсеин Обама е 44 президент на САЩ – 44 е майсторско число. Това ще е 111-тия конгрес на САЩ. Това същи е важно число и символизира „новото начало”.
Родословието на Барак Обама е наполовина Кавказко или както се нарича – бяло, и наполовина Афро Американско или наполовина черно, което символизиа сближаването, обединението на две корннни раси които са в конфликт от стотици години. Това даже е още по-дълбоко, тъй като за много от вас, тази велика душа носи ДНК-то на всички Основни коренни раси в своя ДНК подпис.
Без да разкриваме неговата космическа самоличност, което би нарушило личното му пространство, ние ще ви дадем бърз поглед върху историята и това което той носи като опит през животите си, за да може да разберете великата възможност която се предлага на гражданите на САЩ. Това е бърз преглед, както бихте казали, сякаш той е помолил за космически преглед(четене):

Възлюблени майстори, време е вие и множество преданни бойци на Светлината/Мира да узнаете колко сте велики и колко смелост се сика, за да отговорите на бойната тръба и да слезнете в плътността на земния експеримент. Събитията в слънчевата система и на Земята бързо се променят и придвижват към по-високи честоти на светлината и големи промени предстоят на хоризонта. Затова е важно да се съсредоточите върху това, което е наред във вашия свят и да не позволявате да влезнете в капана на негативизма и страха бълващ се от ефира. Вашата душа свети ярко през вашите очи, сърце и дела. Вие сте на пътя на просвещението в продължение на много животи.

Може да се каже, че вие сте първите родители на земята, защото носите във вашата ДНК закодирани някои от първите раси обитавали земята. Когато нова раса трябваше да бъде въведена на земята, вие и тези като вас биваха кодирани с атрибутите и характеристиките на новата раса и после вие водехте по пътя и наблюдавахте младите души които се инкарнираха в тази раса. Затова вие симпатизирате на всички раси и култури и виждате приликите между тях вместо разликите. Вие усещате душите им, а не външният и облик или личностни характеристики. Спомнете си, във висшите измерения никой не ви съди затова, че имате различна религия от тези на останалите, защото те всички в същността си водят към едно и също място: завръщане в единното осъзнаване и обединението с Божественния Аз.

Вашето пътуване беше дълго и тежко и вие вече сте страдали достатчно; но искрата на Духа сияе белстящо във вашето Сърце/Душа. Вие сте изпитали многообарзни физически носители от различни раси, форми и култури. Вие изгаряхте от желание да изпитате земното творение по възможно най-много начини и проявления, и затова имате огромното разбиране и състрадание към онези, които са заседнали в болката и страдат в три- и четири-измерните илюзии.

Бихме желали да разберете, че вие сте тези които са избрани да имат всичките три Божествени Лъча активни във вашата Диамантна Първична Божественна Клетка (Diamond Core God Cell), където вие ще изпитвате живот след живот Първия Лъч на Божественната Воля, като ваша движеща сила и същност, а в дуги времена вие бихте се слели с великото Божествено същество което излъчва Втория Лъч на просветлението, мъдростта и състраданието, но има и още животи в които бихте се присъединили към тези от Третия Лъч на активната интелигентност и силното желание да творят удивителни неща на материалния план на съществуването. Имайки всички добродетели, атрибути и качества на Божественното съзнание във вашето Свещенно Сърце и Ум, вие и другите избрани, бяхте подготвени да сте пример и да водите другите по време на тези времена на велика промяна. Това не е лесно пътешествие за тези като вас, които имат толкова много таланти и интереси от които да избират, тъй като това прави избора, по кой път да поемете - много труден, и може да не успеете да се възползвате от предимствата на множеството таланти и подаръците които вървят с тях.

Божественния лъч, които избрахте като пътеводна звезда по време на този много важен живот е Първи Лъч на Божественната Воля и Сила, Лъча на новото творение. Под този Лъч ще намерите тези, чието най-силно желание е да водят по някакъв начин, тези които проправят пътя на новите мисли и действия. Повечето са динамичен тип изпълнени с воля и решителност, но вие трябва да възстановите вашата самооценка, за да можете напълно да използвате тези нови атрибути. Повикайте ме да ви помогна да активирате този мощен лъч, който ще усили вашата смелост и решителност, докато харбро крачите и разкривате вашата версия на златната Нова Епоха. Най-често, ние не даваме тази информация докато не почувстваме, че сте готови да приемете необятността която вие наистина сте.

Важно е да намерите и поддържате баланса по време на вашето динамично преживяване със енергията на Втория Лъч любов/мъдрост и затова избрахте Втория Лъч като ваш Лъч на Душата в този живот. Това е лъчът който носи качествата на просвещението, просветлението и законите за причината и следствието или Кармата, както я познавате вие. Арахангел Йофиел е носителят на добродетелите, атрибутите и качествата на този лъч. Това е лъчът който е в резонанс с любовта/мъдроста на Божественната Майка и носи енергията която ще накара да разцъфат семената в мисли от ума на Божественния Баща, за да може да се прояви Свещенното Изначално(Divine Blueprint) на материалния план на Творението

Вашето велико състрадание и посвещение не винаги са ви носили усещането за завършеност което сте тръсили. Искаме да знаете това, скъпи мои, че във почти всички ваши основни прераждания, вие сте правили живота на тези около вас много по добър. Вие често сте оставяли в завета си вярата, учението и вдъхновението за другите да вървят по вашите стъпки. Ние не виждаме вашите провали, а само излъчването на вашата любов и саможертвенна служба. Вие винаги сте били търсача на истината и сте пътували с мен и ангелските сили на светлината през много еони от време. Вие сте изпитали положителните и отрицателните аспекти на всички лъчи и това ви е направило мъдрата и сияеща душа която сте днес. Стремежа към баланс и хармония във всяка фасета на Божественния диамант който сте, е вашия основен фокус в този живот; да бъдете благородни, грижовни и интуитивни, както и самоуверени, ориентирани към действието и динамични. Важно е да се избере умереността във всички неща, възлюблени, и да се върви по средния път на баланса и хармонията. Вашата най-основна същност е тази на миротвореца, но вие сте наясно, че трябва да се стремите да сте решителни и смело да изразявате вашето мнение.

Възлюблени майстори на Светлината, този последен парграф е не само за новия президент на САЩ, той е и за всички лидери по света които са отговорни за установяването на стандартите, създаването на правилата и воденето на масите, но също е и за всички ви, които четете или слушате това съобщение.
Възлюбленни, това са времена на голяма промяна, посредством които вие може да имате много предизвикателства, но на вас също така ще ви се предоставят и много възможности. Вашия съзнателен ум е в процес на получаване на много по широка мъдрост от вашия висш свръх-съзнателен ум. Вярвайте в интуицията си. Вярвайте във вашите вътрешни водачи. Ако мисълта която идва при вас е вдъхновяваща, любяща и изпълнена с мъдрост, тогава знайте че вие слушате мъдростта на вашия Висш Аз и вашите ангелски водачи. Те ви шепнат и никога няма да ви изоставят заблудени. Помнете, през тези времена когато еволюцията на Земята и човечеството се ускорява, вашите решения може да са решаващи. Позволете ни да ви помагаме да изпълните вашата мисия и да ви обграждаме с любов. Знайте че вие сте обичани и защитавани.
АЗ СЪМ Архангел Михаил

GoddessLight
В ЗЕЛЕНАТА ЗОНА
Прогноза на Солара-Февруари 2009
/част от текста/


През Януари бяхме точно между Мощен Прилив и Отлив. Разликата между тези две течения никога не са били толкова ясни. Когато напускащите енергии на дуалността са силни , ние се чувстваме изсушени и угнетени. Толкова много отмира, че понякога ни се струва, че ще умрем и ние. Това се дължи на факта, че всички забавяния в нас също умират, и всички елементи , базирани на дуалността разрушават нашата лична матрица. Когато е в сила ПРИЛИВ НА ЕДИННИЯ, ние се изпълваме с надежда, ентусиазъм и любов. Според това, доколко се изпълваме със Зелена Светлина, осветяваща ясно пътя напред , ние правим още една крачка към майсторството.

Февруари ни води В ЗЕЛЕНАТА ЗОНА – област на Зелена Светлина и безпрепятственно движение напред. Но за начало е необходимо да се избавим от всички моменти, които подхранват илюзия на дуалност и разделение. За това е необходимо да съберем всички наши същности; всеки ден да живеем в Истинската реалност и да направим твърдия избор да живеем в Новото и Истинното. Когато направим това пробивите ще последват един след друг.

Много неща, намиращи се в опозиция и създаващи вътрешен конфликт ще преминат към ново ниво на решения. И най-накрая ще видим перспективата, как да се справим със старите проблеми. Това включва отказ от работа, която ненавиждаме; отношения, които са свършили своя курс и не се развиват, освобождаване от стари недоразумения и погрешни схващания, които се съдържат в нас. Когато това се случи, всичко ще застане на мястото си.

Този месец много от нас ще стигнат до другата страна на Идеaлната Буря. Ние ще започнем да напускаме изсушената пустиня, по която сме вървели толкова дълго време. Започва да се появява нов пейзаж с Обещание, Любов, Подкрепа. ЗЕЛЕНАТА ЗОНА. Всичко Се Преобразува!

И още един жизнено важен компонент на това време – притока на новата честота ЛЮБОВ НА ЧИСТОТО СЪРЦЕ. С всеки изминал ден тя ще се установява все по- силно. Това е чистата, истинската същност на ЛЮБОВТА, която ние някога сме срещали. Тя транформира всичко до което се докосне. Самият факт, че Любовта на Чистото Сърце идва на планетата, вече е добър знак; това ни показва, че плодовете на нашата дълга работа накрая стават видими. И НИЕ СМЕ ИСТИНСКИ СЪЩНОСТИ.

http://www.nvisible.com/


WhiteRider
имат ли нещо против преводачите на посланията на български език да преместя (копирам) ченълингите на интернет сайта? допълнително ще поискам разрешение от авторите
012.gif
GoddessLight
с разрешение от авторите не би имало проблем!Успех 18.gif
anett22bg
Благодаря за преводите, чакам прогнозата за месец март! 1.gif 012.gif 030.gif
GoddessLight


ПРОГНОЗА НА СОЛАРА МАРТ 2009
ПРЕ- МУА
/част от текста/


Точно сега, ние се намираме в етап на пре- МУА, критичното време, точно преди началото на важен нов цикъл, в който много врати се затварят и нови врати започват да се отварят. Огромен цикъл идва към своя край. Това е краят на една ера.
Това свещено време преди голямото, предстоящо раждане е жизнено важно. Всичко е изцяло на линията.


Ние трябва да направим всяка стъпка истинно. Трябва да бъдем честни в това, което чувстваме и което истински желаем. Трябва да направим всичко възможно за да преминем през нашите Идеални урагани. Ние вече не можем да задържаме всяка част от себе си назад, затова е времето на КВАНТОВИТЕ ПРОБИВИ.

Старият цикъл на Любов и Партньорства идва към своя край и нова ера на Единна Истинска Любов е на път да започне. Това е защото ЛЮБОВТА НА ЧИСТОТО СЪРЦЕ е окончателно тук. Тя ни разчиства пътя, за да можем да ОБИЧАМЕ и да БЪДЕМ ОБИЧАНИ. Както никога преди.

Пре- МУА набляга на необходимостта за мъжете и жените да се приготвят, за да бъдат с тяхната Единствена Истинска Любов.

КВАНТОВАТА ДЪЛБОЧИНА на пре- МУА е така изцяло проникваща точно сега, че резултата е налице, забележимо изтъняване на воала между видимото и невидимото. Нашето минало, настояще и бъдеще се смесват заедно, което ни позволява да изпитаме Включените точки на нашият Нов Живот. В същото време силно чувство на нереалност прониква навсякъде и ни кара да се чувстваме, като че живеем в един сън. Тази илюзорност е всъщност една нова, значително разширена по- горна реалност, към която ние все още не сме свикнали. Всичко това е част от фазата на пре- МУА, критичното време точно преди преминаването от старото към Новото. Това е когато толкова много е горе във въздуха и всички предишни дефиниции за това какво е истинско се разтворят напълно.

Много от нас се намират в средата на нулевото място на нашите Идеални урагани. Всичко, което сме избягвали, всичките истини, които имаме вътре в нас, всички наши натрупани страхове и несигурности, всичко което някога ни е държало отдалечени от Истинското Единство, имаме всичко, което ни доближава до създаването на по- добри ситуации, към предизвикателството ни към нашата истинска същност, така че ние да можем да направим необходимите смени.

Достигането на нулевото място на нашите Идеални урагани, означава че ние най- накрая сме извървели решаващите от нашите ПОСЛЕДНИ КИЛОМЕТРИ. Въпреки, че сме толкова близо до края на стария път, това са най- трудните километри, които трябва да извървим.

През март Приливите ще се обърнат и Идващите Приливи на НОВОТО ще станат силни. Март представлява важен, повратен момент, месец пълен с бърза промяна и масивни пробиви.
Скоро, НИЩО НЯМА ДА БЪДЕ СЪЩОТО.


http://www.nvisible.com/
Purity
Привет Light Godess 1.gif
Благодарим за преводите на ченълинги, които споделяш с нас във форума.
В случай на вдъхновение и време би ли ни превела и следващото послание на Солара за април?
GoddessLight
ПРОГНОЗА НА СОЛАРА АПРИЛ 2009

На кръстопът
/част от текста/

От месец март, тук има един пласт на дълбока тишина покриваща всичко. Понякога става толкова силна и всепроникваща, че цялата дейност спира и всичко, което можем да направим е да потънем в дълбините. Винаги, когато това се случва, чувстваме интензивно влиянието на гравитацията и притеглянето й надолу. Ние спим както ако бяхме упоени, сънуваме странни сънища, в които намираме решение за много неща; ние се потапяме в дълбините на нашите същности – до океанското дъно вътре в нас.

Въпреки, че нашият вътрешен пейзаж е силно трансформиран, външният ни пейзаж все още не е достигнал същото ниво. Много от нас намират себе си бидейки почти нови същества, живеещи в старите. Това ни кара да се чувстваме като птица във вода. Ние вече не сме рибата, която лесно би могла да диша под вода, която радостно би могла да плува в обичайната й среда. Сега ние искаме да летим, но не можем, тъй като крилата ни са мокри. Готови сме за свежия въздух с новия състав на Любовта на Чистото Сърце – това е нашият нов кислород.

Всичко в старият ни пейзаж чувстваме нереално и безжизнено. Нищо не ни вдъхновява и стимулира. Смятаме като че ли сме постоянно заливани от енергия и нищо не получаваме обратно. Много от нас чувстваме съкрушаващото чувство за самота. Постоянно ме уморени и енергийните ни резерви са изчерпани до критичните нива. Често чувстваме като че ли всичко се разпада.

Ние сме стигнали до кръстопът…..

Кръстопътя не е просто нормално пресичане или избор на два пътя. Това е голяма интер промяна. Интер промяна означава “ между промените”. Повратна точка. Да, то представлява даден момент на избор и решение, кои сме и къде отиваме, но то е много повече от това.

Тези кръстопътища са голяма Преходна Зона, а Преходните зони винаги изискват уникални навигационни умения. Осъществяването ни чрез Кръстопътя не е просто въпрос на отиване направо в точката на пресичане. Нуждаем се от пълна промяна на света, за да я предадем към другата страна.

Това е, което ще ни накара да разберем нашият Нов Външен Пейзаж.

http://www.nvisible.com/amitofo
Благодаря за ченълинга. Може ли да ни разкажеш нещо повече за източника, за Солара.
08.gif
GoddessLight
Това е превода на представянето й на нейния сайт, ще добавя само, че аз резонирам с нейните послания и я чувствам/виждам/ като един много чист канал.

"Една от истинските визионери на нашето време, Солара е широко уважавана за нейната почтеност, смелост и отдаденост. Тя спомага за Планетното Активиране на портала 11:11 през 1992 г, в което участваха над 144 000 хора от целия свят. Тя описва себе си като безстрашен изследовател в Неизвестното, отиваща там, където малцина са се осмелявали да отидат преди .... в неизмеримите тънки сфери на Невидимото.

Солара не е гуру, нито пък има "последователи", а тя служи като катализатор, за да активирате в себе си вашето собствено майсторство, за да може изцяло да обитавате Великата реалност.

Солара също така не е и "канал", тя просто олицетворява своята необятност, нещо, на разположение на всички нас. Солара има рядката дарба за изразяване на необяснимото, общува с яснота, мощност, обоснована практичност, дълбока любов и хумор. Нейното послание ни насърчава да обединим нашата човечност и нашата безграничност и да ги проведем в живота си, за да бъдем Истински в един нереален свят."...

WhiteRider
Много добре я представи 1.gif тъкмо се чудех какво да напиша за нея, защото я следя още от съществуването на spirit.net.

Порталът 11:11 е издигането на земята до 4то измерение, сливането на ниските три астрални нива с материалния свят (и всъщност тяхното унищожаване). Порталът 12:12 е идването на Махатма енергията, някои смятат кулминацията на този процес за предстояща през 2012, но времето не е това, което беше, и всеки е свързан с времето по различен начин. Затова може да споделяме този момент, но всеки от нас да е свързан с различна вибрация във времето и да преживява съвсем различни периоди от него.
amitofo

GoddessLight, благодаря ти за преводите и темите, допадат ми много. Поздравявам те с чудесно приятелство. 2.gif
Когато прочетох представянето на Солара, както е цитирано от нейния сайт, останах със затаен дъх - всичко е казано без клишета, с докосване до различните части на нейната цялост и точно докосването казва повече от много други послания в мрежата изразени категорично и внушаващо. И тоя начин кара четящия да се припомни своята многоизмерност.

Цитат(The Rider @ 13.04.09 - 22:17) *
Много добре я представи 1.gif тъкмо се чудех какво да напиша за нея, защото я следя още от съществуването на spirit.net.

Порталът 11:11 е издигането на земята до 4то измерение, сливането на ниските три астрални нива с материалния свят (и всъщност тяхното унищожаване). Порталът 12:12 е идването на Махатма енергията, някои смятат кулминацията на този процес за предстояща през 2012, но времето не е това, което беше, и всеки е свързан с времето по различен начин. Затова може да споделяме този момент, но всеки от нас да е свързан с различна вибрация във времето и да преживява съвсем различни периоди от него.


The Rider, на всеки се случва да чуе или прочете някаква информация и да усеща, че тя резонира в него много силно.
Цитатът ми напомни за толтеките (третата подраса на Атлантската коренна раса), които са имали стремеж да работят върху своя характер и качества, за да развият безупречност. Това им помагало да се чувстват в истинското време и в своята Истинска Реалност. По-късно при навлизане в следващата подраса нещо в тяхното възприятие за времето започнало да се променя. Те чувствали външни обстоятелства, които ги карали да изгубват истинското си време и по тоя начин усещали как това ги измества от центъра им (в смисъл опората отвътре в човека).

С няколко души около мен усещаме точно това в последните 1 - 2 години.
Чувството на изгубване е доста силно. Намерението и избора вътре в човека се разминава с външната реалност. Т. е. изразява се в силни вътрешни и външни конфликти. Чувстваме се попаднали в друго време и друга реалност и липсват опорни точки.

Дори всеки да е "свързан с времето по различен начин" естествено е да има усещането си за своето истинско време и че това истинско време прави докосването с истинското време на другите. Чувството е на обогатяване и хармония.
Не зная кой е правилния въпрос, но се питаме какво може да се направи. Сигурно на много места има по няколко души, които усещат необходимост да се чувстват истински и че докосват истинската си реалност с тая на другите и че светът е нов.
WhiteRider
Превод на ченълинга на АА Михаел от Рона Хърман, благодарение на Pia и Гери

Призив към Служителите на Света – съобщение от Архангел Михаил, предадено от Рона Хърман

Понеделник, 26 април 2010

Възлюбени Майстори, вие звездни семена, откликващи на резониращия вдъхновен призив, отекващ през Вселената. Звездното семе (някои им ги наричат стари души) е душа/личност, преживяла много животи навсякъде в тази Вселена и може би в други, паралелни Вселени. Това означава, че сме се въплътили в нашето индивидуализирано съзнание от много дълго време и имаме и сме имали голям опит като съ-създатели от много животи. Душите – звездни семена са тези, които са в най-предните редици в процеса на възнесение и които закотвят най-високите честоти на Светлината в Земята.(*Речник и илюстрации R.H.)

Вие сте дошли от много далечни звездни системи, галактики и слънчеви системи и сте донесли със себе си богатството на космическата информация, която е закодирана в свещения ви ум за бъдещ достъп. Имало е строги изисквания за тържествената церемония, през която е трябвало да преминете и за обета, който е трябвало да дадете. Вие сте се съгласили да дойдете на Земята в тези еволюционни времена и да се инкарнирате в тези значими, разнообразни и често трудни условия. Залагали сте на това, че когато дойде време да стъпите на Пътя на възнесението, ще ни позволите да поставим настрана свободната ви воля, за да можем да вземем всички необходими мерки, за да ви пробудим. За мнозина това е довело до сливане с душата, а други, които вече са били пробудени за собствените си души, са били готови за сливане с аспектите на висшия си Аз. Когато душата най-после се е сляла със Свещеното сърце, това е велико повторно обединяване на монументалните фрагменти от цялото.

Когато намеренията ви са породени от мъдрост, преизпълнена с любов и са излъчени с чистота, се превръщате в мощен извор на Свещена Огнена енергия.

Това пробуждане поражда Божествено усещане и закриля от недоволството. Всички вие сте преживяли някои важни трансформации, които са се случили сред масите. Също така сте наблюдавали или сте били засегнати от ускорените, продължаващи да се случват периодично промени на Земята. Повечето от вас, съзнателно положили усилия за утвърждаване на своята Божественост с всякакви средства, сте привлечени в тази група. Съгласили сте се да бъдете за пример и да направите всичко по силите си да осигурите спокоен път за останалите, бдейки и пазейки Светлината, служители на Светлината и пазители на Света. В миналото процесът на възнесение бе достъпен само за тези, които са се въплътили като посветени, като последователи, чиято мисия е да вкореняват възможно най-много Божествена Светлина и да донасят и занапред възможно най-много Космическа мъдрост. Тези времена са минало. Сега е време за масово въздигане – за всички планети, слънчеви системи и галактики от тази Вселена, активно участващи в процеса на възнесение. Колелата на Сътворението винаги се движат спираловидно възходящо или низходящо, навътре или навън, в зависимост от главния космически цикъл на времето.

През последните няколко земни години, ви дадохме задълбочени инструкции как да изградите Пирамиди от Светлина/Сила в пето измерение. Вече има място с великолепна Световна Пирамида, което милиони скъпоценни души посещават вярно, за да вдишват адамантни частици, чистата Божествена есенция на Създателя. По въпроса за висшето добро на цялото човечество, на Земята и цялото Творение, този Елексир на живота се активира от любящото ви намерение и се разпространява в необятното Светлинно лоно на Великата Пирамида. След това любящата ви същност е усилена и разгърната хилядократно и използвана от Елохим или Ангелските енергии по най-благотворния начин. Вселенският закон повелява, че трябва да дойде време, когато всички осъзнати души трябва да започнат да връщат част от Божествените дарове на Любовта/Живота, които са им били раздадени. Когато вземете активно участие със своя дял в разпределението на адамантни частици чрез Световната Пирамида, вие изпълнявате своя ангажимент към вашите Божествени родители като активни и грижовни съ-създатели. Това е най-висшата и активна форма на отдаване на десятък. Важно е да споделяте земните си блага, но е още по-важно да споделите своите дарби и талантите си от Духа.

През последните години, много от вас се присъединиха към Групата за изграждане на петизмерната Пирамида на много стратегически места по Земята. Често инструкциите, които ви даваме, са подготовка за по-голям план за проявление в бъдеще време. Сега е време да се съсредоточим върху създаването на подходяща обстановка за събирането на групата Служители на Света. Приближавайки този край, групата пирамиди по целия свят бавно се слива в едно, за да създаде една голяма пирамида във висшите нива на петото измерение. Тя не е толкова голяма, колкото Световната Пирамида и това е основната разлика между двете. Световната Пирамида бе създадена за цялото човечество, така че всеки, който пожелае, да отива там и да общува с нашите Майка/Баща Бог, с Висшите Същности от Светлина и с Ангелските енергии, разбира се. Това е място за изразяване на благодарност и уважение към нашите Божествени родители, Върховния Създател, Могъщите Сили и Небесни селения. Това е свято (сакрално) място от Висш порядък и всички, които желаят да преживеят блаженството на Единението и да споделят духовното си богатство и безусловна Любов знаят, че това е мястото. Можете да го наречете Големия Небесен Храм. За в бъдеще ще има място в много домове на почитта, като световните религии ще започнат да приемат възвишените, мъдри учения, повелени от нашите Майка/Баща Бог.

Пирамидата-Пазител на света ще бъде запазена за Майсторите на Пътя на себепознанието и самоусъвършенстването, спечелили правото да споделят интегрираното си познание с другите. Точно както с Градовете от Светлина, вие влизате първо в своята лична пирамида, след това се пренасяте от там в Пирамидата-Служител на Света. Скоро ще ви дадем още напътствия за същността и предназначението й. Достатъчно е да кажем, че това е възможност, по-голяма от когато и да било, в служба на човечеството и Земята.

Запомнете, посвещението сега е групово събитие, а не индивидуално постижение. Трябва да изявите желание да помогнете на онези, които понякога изостават по Пътя, така че както вие сте се въздигнали, така да се въздигне и цялото човечество. Душата притежава естествена склонност да се присъединява към груповото съзнание. Това е душа, търсеща повторно обединение, а не персонифициране на его-то. Напредъкът по Пътя подпомага издигането на съзнанието на душата и груповото осъзнаване.

Милиони възлюбени души са по средата на това, което може да бъде наречено процес на посвещение. Въпреки това искаме да изясним, че това е естествен процес по Пътя на възнесението. Както вероятно сте чували вече, възнесението е вечно разгръщащ, продължителен и развиващ се процес и няма местоназначение. Би трябвало да усещате, че сте преминали през различни фази на опитност в процеса на възнесение многократно в миналото, в много места и реалности.

Като последователи на Пътя, пред вас ще се разкриват все по-велики космически истини. Междувременно, би трябвало да осъзнавате, че по-малките първопричини на неостаряващата мъдрост постоянно ще се разширяват, обединявайки се с уникалните правила, закони и истини на следващото ниво на опитност във вечния цикъл на издигане на съзнанието. Помнете, познанието трябва да се интегрира и да се използва по подходящ, вещ начин, в съответствие със съхранението на мъдростта. Духовните/човешки същности са тези, които развиват своите свръх-съзнателни способности, така че могат да започнат да извличат богатството от информация, складирана в сакралните им умове. Биха могли да придобият способност за получаване на последващо прозрение и разширена, висша информация от най-висшите измерения чрез множеството фрагменти на Душата си, разпръснати навсякъде из Вселената.

Свръх-осъзнатият ум/Висш Аз е връзка с духовните сфери. Отначало е възможно да започнете да получавате проблясъци от информация/просветление чрез интуитивните си способности или по време на медитация. Силите на ума се увеличават до голяма степен, доколкото начинаещият на пътя става все по-уверен и опитен в използването на все по-високочестотни модели на Свещения ум. Като резултат от пребиваването във високочестотните сфери на структурите на съзнание, значителна част от спомените за минали събития ще започнат да избледняват. Отдалечавайки се от областта на инстиктивния ум, се доближавате до сферите на Висшето съзнание. Възнесението е разширяване на съзнанието, процес на преминаване от едно състояние на съзнанието в друго. Съзнанието се разширява, за да включи цялото човечество, Земята, Слънчевата система и делата й. Без повече фокусиране върху малкия Аз. Крайната цел е да се превърнете в галактическа същност и в крайна сметка да постигнете универсално съзнание.

Възлюбени, Ние се стремим постоянно да ви даваме най-подходящата информация и да ви помагаме да разберете какво се случва, обширен поглед за това какво да очаквате, както и методи, средства и упражнения, които да ви помогнат да преминете през еволюционния процес с минимален дискомфорт, даряваме ви с благосклонност (което е пречистване на енергиите от Карма). Както винаги, между другото, ви напомняме да приемете само тези идеи, които резонират със сърцето и Душата ви като ваша истина. Няма повече да следвате когото и да е, защото сте господари на собствената си съдба и също така трябва да се възползвате от дара на проницателността. Има много отдадени пратеници на висшето познание, посветили животите си да ви донесат мъдрите учения за миналите и бъдещи времена на земното разширено съзнание. Те се стремят да проявят наяве великата мъдрост и колкото е възможно повече полезна информация. За да го направят, трябва винаги да бъдат прецизни и безпогрешни. Ще ги разпознаете по тяхната работа. Не ги задържайте с негативност и не им пречете да изпълняват своята мисия.

Време е тези от вас, върнали се към спектъра на светлина и сянка, до общоприетото ниво на дуалността, да започнат процеса на отваряне за комуникация със Същности от Висшите сфери.Това означава, че сте извършили основната работа по изчистването на голяма част от кармичния си дълг и енергийният ви отпечатък излъчва позитивност, благоприятна вибрационно-честотна характеристика. Означава също, че успешно сте възстановили връзката с/между вашия Свещен ум и Свещеното си сърце. Много от вас започват да получават импулси на просветление, съобщения и извисена информация от Висшия си Аз, от Водачите си или от специализираните Ангели-помощници. Бихме искали да ви предупредим, че е доста необичайно да се свържеш с тези вибрационни структури и да започнеш да получаваш информация от някоя от Висшите Светлинни Същности, Повелителите на Светлината или от Висшите Ангелски сфери, където пребивават Архангелите – без специална подготовка или опитност. Молим ви да напредвате бавно и да позволите на Висшия си Аз да ви преведе през този процес. Докато го правите, ще установите постоянна връзка с Висшия разум и постепенно и безопасно ще напредвате към по-извисени Учители на Космическата мъдрост.

Въпрос: “Бихте ли обяснили за казуалното (причинното) тяло?”

Казуалното тяло е аспект на Висшия ви Аз или Свръх-Душата, която пребивава във Висшия Ментален План. В него са събрани всички положителни неща, които сте извършили или сътворили през животите си. През някои от животите ви може да има много малко прибавено към хранилището на Богоугодните ви дела; въпреки това, в други важни животи, сте се жертвали и сте служили добре, така че за всичкото време сте натрупали небесни богатства, нараснали значително. Така първата част от пътя ви към Висшия ви Аз е отворена и даровете и мъдростта, съхранени там, започват да се вливат в структурата на съзнанието и на физическото тяло. Душата влага цялото си старание да ви помага при свързването с Висшия ви Аз, понеже това е от голяма полза както за духовния, така и за физическия Аз.

Постепенно, през цялото време, човешкото ви съзнание се свързва с Космическия Разум.

Въпрос: “Музикалното тониране поставя ли чакрите в правилен ред (с правилно завъртане)?”

До известна степен. Тоналните звуци започват процес на освобождаване на дисхармонията (дисонанса) на мисъл-формите от чакрите и евентуално, тези етерни, изпредени вортекси от енергия ще излъчат енергия на Жизнена сила от специфични честоти, като възвърнат първоначалния замисъл. Процесът е постепенен, за да изхвърли не-балансираните енергии от системата на четирите тела: физическо, ментално, емоционално и етерно и, евентуално, от света на формите по Цикличния закон или от структурите на безкрайността. В миналото бе необходимо да натрупате опитност от създаденото от вас или, в някои случаи, да поправите негативните си кармични действия. Това означава, че тези негативни енергии ще задвижат обстоятелствата във вашата реалност, за да можете да ги трансформирате и да върнете вибрациите в изначалния им порядък на хармонични честоти. Постепенно, докато негативните модели се освобождават, чакрите ще си възвърнат правилното и бързо завъртане.

Положителните мисли и действия се отразяват на чакрите, излъчвайки балансирани и хармонични вибрационни модели към света, които, по принцип, са резултат от самопознанието и просветленото състояние на Същността. За това е толкова важно да се използва Виолетовия пламък всеки ден, за да трансформирате всички не-хармонични енергии, така че да не се налага да преживявате причиненото от не-балансираните си мисъл-форми. Много по-ефективно е да ги трансформирате, като ги освободите чрез дара на Виолетовия пламък на Трансформацията. Това ви помага да се придвижите към състояние на блаженство.

Храбри мои, Аз ви моля да укрепите духовната си броня с качествата и добродетелите на Първия Лъч на Божествената Воля/Сила: цялостност, устойчивост, истина и постоянство, така че да напредваме заедно като Служители на Света.

Аз Ви обещавам тържествено да ви водя и пазя до предела, допустим от Всемирния закон. Като Служители на Света, под водачеството на Космическия Съвет на Светлината, заедно, не можем да не успеем. Вярваме във вас.

Аз Съм Архангел Михаил
lily
БЛАГОДАРЯ! 034.GIF 034.GIF 034.GIF 035.GIF 035.GIF 035.GIF
030.gif 030.gif 030.gif 030.gif 030.gif 030.gif 030.gif
Monkey
030.gif 030.gif 030.gif 18.gif
Еndless
Хаторите чрез Том Кениън - Изкуството на скоковете във времевите линии /превод на български език/.
http://www.spiralata.net/kratko/articles.p...=bg&pg=1082
Същият ченълинг го има в темата "Интересни ченълинги" на английски език.

030.gif
blaze
22.gif 22.gif 22.gif
Благодаря! Благодаря Жоро!
034.GIF 034.GIF 034.GIF 034.GIF 034.GIF
Еndless
Какво е ченълинг?

Вивамус чрез Барбара Бърнс


Здравейте, приятели. Този материал представлява събрани упражнения и коментари по темата за ченълинг. Може би най-добрият начин да започнем е да обсъдим самата същност на ченълинга. Много хора ме питат: „Вивамус, какво е ченълинг и защо трябва да се занимавам с него?” Понякога ме питат и: „Защо вие учителите толкова се интересувате от ченълинг? Преди не беше така. Струва ни се, че преди не сте ни търсели – или поне не си спомняме.” Мисля, че това са много добри въпроси. Радвам се на възможността да им отговоря.

Какво е ченълинг? Мисля, че е много просто. В много отношения да си канал е като да си електрически трансформатор, използваното от вас съоръжение, чрез което енергията се издига или понижава до друго енергийно ниво, което действа на различна степен на вибрация. Разбирате ли, великият План на Създателя съдържа много нива или измерения на съзнанието, където съзнанието подобно на вашето и различно от него, има своите преживявания. Разбира се, еволюционният План на Източника е свързан с движение от ниво на ниво нагоре и с все по-голямо разширяване, но и енергията oт Творческото ядро на Създателя тече от ниво на ниво. Как според вас става това? Не можем просто да я стоварим или да я излеем. Не. Разбирате ли, всичко в Божествения план, цялата структура, се основава на съзнанието, на създания на съзнанието, които съзнателно служат на Плана и Светлината. Енергията, Светлината от Източника, тече навън от Творческото ядро посредством съзнанието. Всички ние като канали помагаме за трансформирането на тази енергия от едно ниво към следващото.

Аз, Вивамус, съм канал и това действително е едно от основните неща, които правя. Целите на моята Душа или целите на моя Аз са свързани до голяма степен със съзнателното предаване на енергия от висшите нива. Прекарвам я през собственото си същество и я трансформирам до степен на вибрация, която е може би малко по-малка. Когато работя с вас и вие наистина се отваряте към своето съзнание по един по-космически начин, имам възможност да ви дам познания, информация, енергия, любов и Светлина от по-горни нива, които все още не можете да достигнете. Чрез моя ченълинг тези енергии могат да стигнат до вас, предадени на по-удобно за вас енергийно ниво.

Като канали вие всички трансформирате и пренасяте енергията от най-високото ниво, което можете да стигнете, до Земята и това е една от най-важните причини да бъдете във физическия свят. Вие предавате енергията от нивото на Душата и „духовното” ниво към Земята там, където Земята наистина има нужда от вас.

Разбира се, всеки е канал. Добре знаете, че изразеното на нивото на личността е творение на вашата Душа. Това Душата е направила, като се е „протегнала” до физическия свят, където влива жизнената си сила във вас. За да направи това, тя трябва да трансформира енергията си до най-ниска степен на вибрация, за да си подхождате с вибрационното ниво на Земята и да можете да живеете на нея. Така че, от една страна, ченълинг е просто пренасянето на жизнената сила от едно ниво на друго посредством вашия собствен формат на енергия. Вие непрекъснато го правите, докато живеете и дишате на тази планета. В този смисъл всеки е канал. Основният фокус на работата ни сега е ченълинг от „духовното” ниво, където действат повечето от вашите Души и „духовните” учители, които помагат в израстването на Земята. От това ниво божествената Любов и Светлина достигат до физическия свят, там където е нужна. Това според мен представлява ченълингът.

Това означа, че като канал вие просто работите с енергия. Можете да решите как да я използвате. По какви специализирани начини ще станете проводник за нея? Мнозина го правят под формата на изкуство, музика и танци – и това е чудесен начин за ченълинг. Аз много обичам да предавам звуци, защото звуците са мощни и затрогващи. Това е една от причините, поради които обичам гласовия ченълинг, защото гласът издава звуци. И чрез това изразяване на енергия директно споделяш с другите. Вие, разбира се, знаете за предаването на енергия за лекуването на хора, за балансиране и хармонизиране на телата им. Така че виждате – всъщност става въпрос за това как решавате да изразите или употребите енергията, която трансформирате от едно ниво на друго.

Както вече казах, имам слабост към гласовия ченълинг, защото много обичам въздействието на звуците. Звукът действително е много силен творчески елемент и няма значение дали е просто под формата на издавани тонове. Това е чудесен начин за изразяване на енергията и без съмнение е гласов ченълинг, не мислите ли? Но все пак понякога е много, много полезно да предадеш енергията по концептуален начин, което, разбира се, изисква употребата на концепции и думи за изразяване на същността на идея от „духовното” ниво, като й придадеш хубава обвивка от думи и изрази, които предлагаш, чрез гласа си на други хора, за да могат да разберат.

Как се прави това? Бих казал, че е много просто. Когато сте се родили, отначало не сте разполагали с никакви думи или поне не сте могли да си ги спомните. Виждали сте свят, пълен с форми, цветове и различни енергии.

Една от първите енергии, които сте били способни да разпознаете и да обозначите с дума е била енергията на вашата майка. С помощта на други сте намерили дума, която най-добре да изразява усещането ви за тази енергия, а също така сте намерили думи за енергията на своя баща, за цветовете и формите и за всички други неща. Намерили сте думи дори за неща, които не виждате, като жега, студ и щастие. Научили сте се да намирате думи за идеи, неща, хора, както и за чувства и усещания. Пътувайки през живота, сте събрали удивителна колекция от думи, които описват всякакви преживявания, и тази дейност на предназначение на думите е част от функцията на менталното ви тяло. Тези думи и концепции съществуват в менталното ви тяло и с годините вече не се налага да мислите коя дума отговаря на определен цвят или форма. Думата „маса” изскача в ума ви веднага щом видите маса. Не се налага да искате от себе си да се сетите за думата за маса. Когато видите червено, не е нужно да спрете и да си кажете: „Да, цвят, ами, хм, хайде, ментално тяло, дай ми думата за този цвят. О, червено. Да, благодаря ти.” Не правите това, нали? Не. Всичко става много бързо, много автоматично и за това гласовите канали, които имат опит в използването на таланта за ченълинг, говорят плавно и лесно. Те много лесно превеждат енергията в думи, без да се замислят повече, отколкото се замисляте вие, когато видите червено и кажете: „Това е червено.” Разбирате ли? Никак не е трудно. Просто позволявате на себе си и на Душата или „духовните” учители да използват тези ваши умения, които сте придобили. Понякога предпочитам да го наричам „словесен ченълинг”, защото за вашите собствени цели няма значение дали превеждате енергията в думи в сърцето и главата си, без да говорите и просто ги чувате в себе си. Това е чудесен начин във всеки един момент да водите дискусии с вашата Душа и „духовни” учители. Това наистина помага да внесете Светлината директно в ежедневието си. Понякога обаче ви се иска да споделите с другите всички чудесни неща, които преминават през вас. Използвате същата словесна способност, която се използвали в ума и сърцето си, но този път трябва да използвате гърлото и гласа, за да ги предадете навън. Няма особена разлика.

Често съм използвал думата „превеждам”, когато говоря за ченълинг, и наистина искам да се спра на това за момент. По мое мнение, в това се състои гласовият ченълинг. Приемате енергийни импулси и ги превръщате в думи. Чували сте за морзовия код, метод за комуникация на големи разстояния. Морзовият код е просто енергия, изразена с точки и тирета, или бързи сигнали и бавни сигнали. За мен почти по същия начин енергията от „духовното” ниво навлиза през вашия канал, преди да бъде превърната в думи, като точки и тирета, или енергийни сигнали с различна продължителност и интензивност. Ако в училище учите морзовия код, това, което ще трябва да усвоите, е как да превръщате тези енергийни сигнали в думи. Ще усвоите един език, нали? Езикът е това, което ви позволява да превеждате енергийните сигнали в думи и то наистина не е много трудно. За научаването на словесния ченълинг дори не се налага да ходите на училище, защото ние ще улесним процеса, с вашето съгласие. Ще преустроим енергийните сигнали, които влизат в ума, сърцето и гърления център. Просто ще ги прикачим към тази езикова способност, която сте усвоили като дете. Наистина е много лесно. Трябва само да призовете менталното си тяло, да позволи връзката, докато правите упражнението, което ще дам малко по-нататък. Отначало може да се наложи да поизползвате въображението си, казвайки: „Какво усещане предизвиква тази енергия? Коя дума й подхожда? Не се тревожете, думата ще дойде много бързо.

Следващият ви въпрос може да е: „Защо да бъда канал? С какво ще ми помогне?” Вече ви казах, че това е голяма помощ за Земята. В някои части от своето съзнание Земята не може да достигне онази степен на вибрация, която можете вие като канал. За вас е лесно, наистина, да се свържете с Душата и с „духовните” си учители и чрез вас ние можем да внесем чудесната Светлина и Любов от Източника право в сърцето на Земята, където тя наистина да ги усети и да се почувства свързана и подкрепяна. При развитието и промените, които преживява в момента, тя истински се нуждае от тази подкрепа. Мога да ви уверя, че това е много основателна причина да бъдете канал, защото това е една от целите, заради, които сте тук. Дошли сте и сте се съгласили да имате физическо тяло и една от причините да го направите, е че Земята наистина се е нуждаела от помощта ви. Разбира се, дошли сте тук и заради собствената си еволюция, но както е винаги в Божествения План, когато оказваш помощ, получаваш помощ. Така една от ползите за вас в процеса на ченълинг е, че той ви помага да установите много фина връзка със Земята и там, където сте, Земята получава подкрепа, за да е спокойна и да се развива с лекота и радост. Мисля, че това е много полезно, не мислите ли? Ще бъде хубаво взаимоотношението ви със Земята да е по-нежно и хармонично, нали?

Как помага ченълингът на еволюцията на Аз-а ? Нали знаете, че сте дошли тук, за да се развивате. Дошли сте, защото физическият свят е място за обучение. Той е като училище, което трябва да посетите и да завършите, преди да направите следващата стъпка. Има много, много неща, които трябва да научите, преди да поемете по-космическа отговорност в помощта си на Източника да се развие чрез Творението. Физическият свят предлага наистина чудесно обучение. Ако сте способни да говорите със висшата си Същност, можете да направите много, за да скъсите престоя си в това училище, защото разбирате ли, Душата знае всичките животи, които сте изживели, всички приключения, които са ви се случили, знае уроците, които сте усвоили, и онези, които може би сте пропуснали. Може да се каже, че душата добива представа от птичи поглед за онова, което ви се случва, за взаимоотношенията ви, за изборите, които правите. Понякога в живота се чувствате като слепци, все едно да шофирате, без да виждате добре нощем, например. Не виждате така ясно, както ви се иска, и това създава известно усещане за ограниченост, не е ли така? Но Душата наистина вижда от по-висока перспектива и вижда целия път, по който пътувате. Вижда на коя част от пътя се намирате; откъде идвате и, да, приятели, вижда възможните крайни цели, които вие може би не можете да видите с физическите и менталните си способности. Няма ли да е прекрасно Душата да е вашия навигатор? Няма ли да е хубаво да можете да общувате с Душата си, да разберете нейната перспектива и да добиете някаква обща представа? Мисля, че ще се почувствате така, сякаш виждате всичко по-ясно и ще почувствате сигурността и радостта на знаенето, че изборите, които правите, наистина ви водят към онова, което е за вашето най-висше и най-голямо добро като изражение на Божествеността.

Знам, че понякога, докато преживявате нещо, получавате усещането за неудовлетвореност, сякаш току-що сте пропуснали. Имало е нещо, но е отминало. Мисля, че е много полезно да говорите за тези неща с Душата си, защото тя вижда много ясно какви възможности за растеж има във всички ваши начинания и взаимоотношения. С нейна помощ можете да видите с какво разполагате. Мисля, че чрез Душата имате способността да максимизирате своите възможности за израстване и да ги използвате по начин, който ви носи радост. Знаете, че много може да се научи, като си пресрещнете пръста или си ударите главата, но за същите неща можете да научите и като бъдете осъзнати за действителността, преди да изпитате болезнения резултат. Затова, мисля, че включването на Душата в ежедневието ще ви помогне да видите моментите на възможност за израстване и да навлезете в тях по един по-радостен и лесен начин.

Това обаче не означава, че всичко ще стане лесно само защото Душата участва, тъй като всъщност имате още много отговорности, за да извършите подходящото действие. Разбирате ли, можете да попитате Душата си за нещо (когато връзката й с тялото се активизира и нейната енергия бъде интегрирана*) и тя да каже: „Ами, мисля, че тази възможност би могла да ни помогне да разберем еди как си, и мисля, че най-добрия начин да отговорим е да направим еди какво си.” Вие обаче имате свободна воля. Не сте длъжни да слушате Душата. Можете да кажете: „Много ти благодаря, но ти не си тук долу и изобщо не разбираш и мисля, че трябва да оставиш всичко на мен. Няма да те послушам.” Свободната воля действа на всяко ниво, наистина. Понякога не включвате Душата или ви е доста трудно да стигнете нивото, което според нея сте способни да достигнете. Решението винаги е ваше, както и отговорността да действате с съответствие с напътствията на Душата. Вярвам, че процесът на ченълинг е един от най-мощните и чисти начини да установите контакт с напътствието на Душата.

Ченълингът има и друг полезен аспект. Мисля, че едно от нещата, които всички искате, е повече подкрепа в живота. Струва ми се, че мнозина от вас се чувстват малко изолирани и неподкрепяни понякога, когато преминавате през препятствия, за да израснете. Понякога има усещане за самота и болка; другите имат собствени проблеми и на вас не ви е особено приятно все да ходите и да молите за подкрепа. Вярно е, вашите приятели на физическото ниво могат да ви подкрепят, както и вие тях, но освен това разполагате с прекрасна опорна система на „духовно” ниво. Тя започва с вашата душа. Създателят ви е дал нивото на Душата, за да постигнете енергията на Източника по-лесно, тъй като Създателят е знаел, че понякога във физическия свят Творческото ядро ще ви изглежда много далеч. Винаги можете да разчитате на Душата, защото Душата разчита на вас. Разбирате ли, Душата е създала този и предишните ви животи, за да се учи, развива и разбере своите уроци във физическия свят. Точно така – Душата е тази, която еволюира, чрез вашите приключения. Ето че разбирате защо Душата е наистина фокусирана върху вас. Вие сте много важни за Душата, защото чрез вас тя расте, еволюира и завършва това физическо училище, продължавайки нататък. На този етап от вашата еволюция Душата винаги е готова да ви изслуша, да ви подкрепя, с любов и благодарност към вас. Тя ви води към Светлината и Любовта на Източника. Не мислите ли, че можете да използвате частица от тази подкрепа в живота си?

Именно чрез Душата се свързвате с Душите на другите хора. Да, имате и приятели по Душа. Това са приятели, в тяло или не, чиито Души са много скъпи и близки на вашата Душа, често заради многото чудесни приключения, които сте споделили. Тези Души са част от вашата опорна система, както често и техните физически изражения, ако те са във физически план. Освен това вие се свързвате и с нас, духовните учители. Не е ли това чудесна опорна система? С напредването в своята еволюция вие наистина искате да творите живота си по по-значителен и по-чудесен начин. Опорните системи на ниво личност просто вече не ви се струват адекватни. Вече не ви помагат, когато наистина искате да направите скок в своето израстване. Затова ви е нужна по-голяма, по-обширна, по-интегрирана опорна система. Смятам, че чрез ченълинга можете да установите съзнателните връзки, които ще ви дадат възможност да осъзнаете и да използвате във всеки един момент по много практичен начин в живота чудесната опорна система, която Създателят е предвидил за вас като част от Божествения План.

Другият въпрос, който, предполагам ще зададете, е: „Защо сега? Защо учителите идват сега да ми говорят за ченълинг? Защо не дойдоха по-рано?” Е, и преди е имало известно количество от този вид ченълинг. Много от вас, които се чувстват привлечени от ченълинг, са се занимавали с него в по-ранни времена. Може би сте започнали в Атлантида, Лемурия или дори преди това, и със сигурност мнозина са получили задълбочена подготовка в древен Египет. Изобщо не бива да се тревожите за това колко ще ви отнеме обучението в този живот. Бих казал, че повечето от вас са много готови. Своето обучение, или поне по-голямата му част, сте завършили в предишни животи. Но е вярно, че сега много повече се набляга на ченълинга. Бих казал, че през последните 5-6 години (материалът е предаден някъде около 1990 година) ние тук, на „духовното” ниво, направихме съгласувани усилия. Едва от няколко години самият аз участвам пряко в обучението на канали на Земята. Причината е, че до известна степен това е експеримент, който ние на „духовното” ниво решихме да направим, за да видим дали ще можем да ви помогнем – а чрез вас да помогнем и на Земята – малко по-категорично, отколкото в миналото. Може да се каже, че наскоро решихме да опитаме да използваме ченълинга по-пълноценно, за да изпълним целите си в помощ на Земята и да ви подкрепим във вашите чудесни усилия да спомогнете за идването на Новата епоха на Земята.

Чрез възможностите на ченълинга се надяваме да подкрепим Земята по-цялостно в промените й, така че тя да прояви гъвкавост в своето ново начало. Чували сте за това как предстоящите промени на Земята ще бъдат постигнати чрез много бедствия и разрушение. От моята перспектива бедствията и разрушенията идват, когато човек не може да изостави старото – освен ако не го види рухнало, сринато. Ако човек е способен да изостави старите възгледи по много гъвкав, радостен и авантюристичен начин, толкова по-лесно е да навлезе новото, без разрушение, нали? В своя собствен живот сте имали моменти, когато нещо вече не е било подходящо за вас – може би връзка, работа или нещо друго. Знаели сте, че това нещо е към края си и че то не ви върши добра работа. Но е било толкова трудно да го изоставите, затова сте продължили да се държите за него, докато накрая всичко се е разпаднало и сте го изгубили, сякаш някой извън вас ви го е отнел. Може би връзката е приключила драматично или са ви уволнили от работа. Каквото и да е, то просто се е разпаднало. Това ви показва, че можете да продължите напред и да извършите промени по по-драматичен и въздействащ начин. Не е толкова лошо, защото накрая промяната така или иначе идва.

Новата епоха ще дойде, приятели, по един или друг начин, но няма ли да е чудесно, ако сте способни да изоставите старото, когато то вече не ви върши работа, и да навлезете в новото с чувство на радост, приключение и увереност? Ние искаме това за Земята и за вас и мисля, че ченълингът е един от начините да го постигнем. Аз самият през цялото време наблюдавах как ченълингът въздейства на израстването и промяната на Земята и мога да ви кажа, че съм очарован и според мен онова, което започна като експеримент, е стопроцентов успех. Ето защо все повече „духовни” учители се явяват на онези, с които може би са общували в миналото по не толкова пряк начин. Много от вас служат на учителите, без да го съзнават, и именно ченълингът може да превърне това в съзнателно и изпълнено с любов партньорство.

Сега много „духовни” учители наистина решават, че ченълингът е начинът, по който те искат да работят с избралите физическо ниво. Тук на „духовното” ниво самият аз уча онези учители, които проявяват интерес към възможността за ченълинг и виждат неговата полза за изпълнението на задачата им на Земята. Много от тях са идвали и са ми казвали: “Вивамус, много ми харесва как се развиват нещата в твоите сеанси по ченълинг с хора от Земята. И аз бих искал да използвам тази възможност. Ще ми покажеш ли как мога да работя чрез някой във физическо тяло, без енергията ми да е трудна или изтощителна за него? Как мога да дам истините от „духовния” план на човечеството без да причиня объркване или разстройване на каналите?” Аз провеждам уроци на „духовно” ниво, като уча учителите да използват тази чудесна възможност, за да работят с вас по по-внимателен и лесен начин. Мога да кажа, че тази е причината в последно време да се наблюдава такъв интерес към дейността ченълинг. Въпреки че започва като експеримент, смея да твърдя, че от перспективата на канала, от перспективата на учителя и от перспективата на Земята, това се оказа голям успех. Ето защо продължаваме към по-дълбоко и по-широко ниво и затова сега ви се явяваме по такъв внимателен и открит начин.

Надявам се, че отговорих на въпросите ви, скъпи приятели. Искам да ви кажа, че мисията ми е свързана до голяма степен с ченълинг. Това е едно от най-важните неща, които правя в момента. Затова, ако решите, че искате да станете по-активен, по-съзнателен и знаещ канал, приканвам ви да ме повикате. Можете просто да кажете: „Вивамус искам да се посветя на ченълинга. Наистина искам да работя с него. Ела и ми помогни.” Мога да ви дам визуализация, която да помогне. Може да се каже, че моята енергийна структура е много обграждаща, много подкрепяща. Затова, когато работя с канал създавам около него балон от енергия, за да обвия изцяло енергийните структури на канала на всички нива. Работя много леко със синьо-виолетова енергия. Затова, ако искате да ме видите във визуализация, можете да си представите голямо синьо-виолетово кълбо. Ако искате можете да си ме представите с дружелюбна физиономия, тъй като това приляга много точно на моето излъчване и същност, аз съм изпълнен с любов към вас. Ако искате помощ в ченълинга просто ме повикайте. Можете да ме внесете в сърцето си и дори да ми запазите място там, ако искате.

Мога също така да ви помогна с енергията на други „духовни” учители. Ако откривате, че правите добра енергийна връзка с вашия „духовен” учител, но когато енергията достигне до гърлото, ви е трудно да я изразите, мога да ви помогна в укрепването на връзката. Ако ме повикате, аз ще ви обгърна, докато енергията на другия учител навлиза и ще влея малко от моята енергия, така че всичко да е по-леко и лесно, и да проникне в структурата ви по-плавно и мощно. Бъдете сигурни, че никога няма да направя това без съгласието на душата ви и на другите „духовни” учители. Ние всички работим заедно – вие, аз, вашата Душа и другите учители. Работим за Светлината, за славното израстване на Земята и навлизането й в Новата епоха. И наистина работим за вашата собствена еволюция. Помнете, че когато ДАВАТЕ ПОМОЩ, ПОЛУЧАВАТЕ ПОМОЩ. И това е велик вселенски принцип.

*Тази връзка е комплексна и е свързана с тимусната жлеза и Звездата на Душата – вашата 8-ма чакра на около 15-25 см над главата, както и с хармонизирането на системата от четири тела, за да може енергията и съзнанието на Душата да достигне през емоционалното тяло и менталното тяло в чист вид и без проекции от страна на вашата личност.

Материалът е подбран и изпратен от Иван Аршинков

http://www.spiralata.net/kratko/articles.p...amp;pg=1174#top


030.gif
WhiteRider
Барбара Бърнс дава едни от най-добрите упражнения по ченълинг 1.gif Браво, че сте го сложили тук
Еndless
012.gif 07.gif 028.gif
Magi
p032.GIF 019.gif p032.GIF
oli
030.gif 030.gif 030.gif 030.gif 030.gif 030.gif 030.gif 030.gif 030.gif БЛАГОДАРЯ! 22.gif 22.gif 22.gif
perfection

АА Михаил за тялото и симптомите на Възнасянето през Рона Хърман, 11.2010

Скъпи майстори, движейки се по Пътя на про-Свeтл-ението, вие стигате до едно по-добро разбиране за космическия закон, както и за вселенските дейности. Ето защо ние използваме възможността да ви дадем при удобен случай едно по-добро разбиране за концепциите на Съзиданието, както и за комплексността на физическия ви съд. Искаме също така да ви дадем дълбочинно обяснение за устройството на вашето Етерно тяло, както и неговата важност в процеса на Възнасяне. Етерното ви тяло, или Етерната мрежа, която е много по-фина като субстанция от земното ви тяло, е един вид невидим контрапункт на физическата ви форма. Етерното тяло представлява физическата ви аура, която излъчва състоянието ви на здраве през множество цветове, също както и чрез изкривяването или липсата на такива в модела на Етерната ви мрежа. Емоции като болка, страдание и раздразнение представляват мисъл-форми, които ви пречат да прегърнете Светлината и да станете неин носител, за какъвто сте предназначен. Ауричното поле е невидимото, силово електромагнитно поле, което обгражда физическото тяло, то привлича енергии към вас, както и излъчва вибрационните честоти от вас към света.
Аурата на менталното тяло в Етерната мрежа е почти несъществуващо у онези, които са впримчени в ограниченията на третото и долните етажи на четвъртото измерения, защото те виждат света и събитията през филтър на илюзия, създаден от техните стари вярвания, мисли и действия.
Докато съществувате в три/четири-измерна реалност, доминиращата сила в емоционалното тяло е астралният план. Следователно, по-голяма част от хората са под влияние на тяхната базисна личност, както и на тялото на его-желанията, което се състои от неосъществени копнежи от миналото, емоционални дисбаланси и чувство за малоценност и/или нелюбимост. Една от най-драматичните фази в процеса на Възнасяне е придвижването през изкривяванията на масовите вярвания обратно към стабилитета, свежестта и хармонията на по-високите измерения.
Никога не забравяйте – страхът отнема от вашата мощ. Най-разпространените системи от вярвания на масите се подхранват от негативно, враждебно мислене и съпротива към новите концепции и промяната. По-голямата част от масите са замръзнали н реалност на болка и страдание, но не желаят да възприемат нови и по-разширени идеи, които биха ги освободили от себеналожения им затвор и ограничения.
Изключително важно е да останете крепко заземени и балансирани в рамките на приемливия диапазон на дуалността, докато действате от третоизмерната реалност. Трябва също така да се стремите да установите емоционална хармония и ведрост в илюзорния свят на четвъртото измерение, докато търсите мъдростта и се стремите да се аклиматизирате към менталния план на по-ниското пето измерение. Трябва винаги да сте нащрек за шепота на Душата и на Висшето си аз. Важно е също така да проумеете, че нямате само едно Висше аз, а много фрагменти/искри, разпръснати из вселената.
Процесът на възнасяне ви води към постепенната интеграция и асимилация на следващата по-високоизмерно-честотна част от вашето Висше Аз. Вие сте в процес на разширяване на Светлината и на осъзнаването си. Вашата трансформация в Господар на Живота си, така както и процесът на възнасяне ще се ускорят неимоверно много веднъж след като разширите своята светлинна нишка – етерната тръба от Светлина, която е вашата основна връзка с Божественото ви АЗ СЪМ присъствие. Вие също така сте в процес на възстановяване на вашата връзка с Реката на Живота чрез личната ви Антакарана (Дъговиден мост от Светлина), който съдържа Същността на Създателя, която се нарича Диамантени частици. По време на множеството изминали векове, човечеството е стеснило силно връзката си с Реката на Живота/Светлината, така че при повечето хора тя се е превърнала в немощно прокапване.

Всеки от вас има сфера на излъчване, която се произвежда от вибрационните модели на вашето аурично поле, както и от Душевната ви Песен. Възнасяне означава да приведете цялостната система от телесни чакри в баланс, което ще улесни пречистването, фината настройка и балансирането на Етерното тяло/ауричното поле. Вашата цел е да възвърнете етерното си тяло и аурично поле към техния съвършен Божествен отпечатък, който е оригиналния човешки модел за вашата телесна форма, наречен Адамово/Евино Кадмоново Светлинно тяло. Ние ви наблюдаваме чрез цветовете във вашата система от тела – физическо, ментално, емоционално и етерно, които са били създадени от вашите мисли, действия и постъпки по време на многото ви животи през вековете.
Вашият Енергетичен подпис се състои от вибрационно-честотните модели, които излъчвате ежедневно чрез мислите, постъпките и делата си. Той може да варира много докато функционирате в трето/четвърто–измерно обкръжение. С напредването ви по пътя на про-Свет-лението, обаче, Енергетичният ви подпис постепенно става по-хармоничен и мелодичен и евентуално се превръща в част от вашата постоянна Душевна Песен. Вашето духовно напредване бива наблюдавано чрез честотите на Душевната ви Песен, а не чрез ежедневните ви занимания.
Вашата Душевна Песен се състои от средно-четвърто, както и по-високи вибрационни модели на безусловна любов, мъдрост, баланс и хармония. Когато се превърнете в Господар на Живота си, вашият Енергетичен Подпис и вашата Душевна Песен ще се слеят с Небесната Мандала на вашия цвят и звук, чрез които ще бъдете разпознавани в по-високите селения. Вие ще бъдете идентифицирани чрез сиянието на вътрешната си Светлина. Колкото повече Светлинна субстанция въплъщавате във физическото си тяло, толкова по-ярко ще грее аурата ви.
Светият Дух или вашето по-висше Ментално Аз е онази разпознаваща по-висша интелигентност, която наблюдава и регулира вливанията на Светлината и даровете на Духа, които са ви отредени в съответствие с нивото на духовна осъзнатост и на моментните ви нужди. Специалните благоволения също биват наблюдавани и привеждани в действие от вашето Свято Ментално Аз, което е посредник между вас и вашето АЗ СЪМ присъствие/ Божествено Аз.
Медитацията ви помага да дисциплинирате по-ниския разум, както и его-то, така че да можете да се настроите целенасочено към движенията на по-високото си осъзнаване. Изискват се търпение и дисциплина, за да спрете брътвежа на ума - нормално явление при онези, които са затворили достъпа до по-високото си съзнание. Ние ви окуражаваме да практикувате активна и пасивна медитация. Изричането на утвърждения представлява един вид овластена молитва. Това следва да бъде стегната, позитивна фраза, изразена със самочувствие и увереност във факта, че тя ще се осъществи в подходяща форма и момент. Ако утвърждението е изпратено с любящо намерение за най-висшето благо на всички, то се хармонизира с волята на Висшето ви Аз и универсалният закон ще спомогне вашите съ-творчески идеи и стремежи да се съединят с онези на други хора с подобна нагласа. По този начин те ще се увеличат по сила и мощ. Мълчаливата медитация представлява изчакване на отговор от Висшето ви аз, ангела ви хранител или Светия Дух.
Помнете – човек, който е центриран в Свещеното си Сърце и Свещения си Разум може да предава космически истини и вдъхновени мисли до милиони хора, докато любящите вибрации на ауричното му поле благославят всекиго, с когото влизат в контакт.
Ведростта и радостта са качества на Душата. Интелигентната любов започва да се изявява тогава, когато Душата се превърне в доминиращата сила отвътре и когато его-личността бъде приведена под контрол. Когато вие успешно разтопите мембраните от Светлина, които пазят входа към Свещения ви Разум, ще добиете достъп до своето собствено хранилище на Божествена мъдрост.
Нека сега хвърлим отново поглед към някои от многото симптоми на Възнасянето, които вие, инициираните по Пътя, изпитвате през този период.
 Вие започвате да страните от социални активности и събития, които са били приятни за вас в миналото. Силните шумове, тълпите и бурните светски събития ви уморяват и вие копнеете за уединение и вероятно за ведростта на природата. Тъй като вибрационните ви честоти се издигат и вие ставате по-хармонични, започвате да отбягвате общуване с хора, събития и места, които включват по-ниски, дисхармонични вибрации. Също така, вие постепенно губите връзка с някои приятели и роднини, особено с онези, които са негативни, осъдителни и нелюбящи към другите.
 Вие изпитвате интензивни изблици на енергия, при които едва смогвате да останете спокойни и понякога може да се чувствате толкова леки отвътре, че почти да не усещате физическата си форма. В друг момент може да се почувствате много тежки, едва ли не потънали в земята и да изпитате крайно изтощение. Вашата телесна форма преминава през интензивна метаморфоза на етерно и клетъчно ниво и някои от трансформационните симптоми не са приятни – особено за онези, които пребивават в по-старо и износено тяло.
 Тъй като Кундалини (Свещения Огън) започва да се надига по гръбначния ви стълб (етерната ви тръба от Светлина), е възможно да изпитвате от време на време силна вътрешна топлина, докато външно тялото ви е хладно, дори лепкаво. Това е причината, поради която първоначално е по-добре да се стремите към постепенно освобождаване на огъня на Кундалини, съхраняван в коренната чакра в базата на гръбнака, така че да можете бавно да интегрирате по-високите вибрации на Божествената Светлина. Повече и по-бързо не означава задължително по-добре тогава, когато се намирате по средата на трансформиращия процес на възнасянето.
 За онези, които са на по-ранен етап от процеса, интеграцията на фините Светлинни честоти няма да бъде толкова драматична като цяло. За онези Звездни Потомци, обаче, които са напреднали по пътя на Възнасянето и които са се съгласили да станат Световни Служители, пречиствайки Пътя за другите, интегрирането на по-високите Светлинни честоти, които да бъдат споделени сетне със света, може да се превърне в много интензивно изживяване.
 Може да се чувствате все едно се намирате на емоционален ролокостер, изпитвайки множество възходи и спадания. Вие се получавате достъп и освобождавате много дисхармонични вибрационни модели на дълбоко клетъчно ниво и е важно да позволите на тези чувства да излязат на повърхността, така че да могат да бъдат трансмутирани във фина Светлинна субстанция. Важно е да се превърнете в наблюдател на случващото се, да съумеете да запазите обективен поглед върху нещата, както и да преработите и поправите с любящо търпение онова, което ви се разкрива.
 Хранителните ви навици може да се изменят драстично. Каквото и да избирате, следвайте вътрешното си ръководство и наблюдавайте как тялото ви се чувства след усвояване на приетото. Вашият Телесен Елементал или вътрешната ви интелигентност се събужда и ако обръщате внимание, ще бъдете ръководени към подходящата за вас храна и диета. Винаги помнете – ключът към всичко е умереност.
 Възможно е да изпитвате много странни болки и неудобства, за които няма определена диагноза. Тъй като по-високите честоти на Светлината се опитват да протичат през тялото ви, те срещат съпротива в някои възлови пунктове и това може да причини дискомфорт. Една от най-честите проблемни зони е областта на горния гръбначен стълб, между двете раменни плешки.
 Може да се чувствате все едно си губите ума, или поне паметта. В мозъка ви има нива от различни измерения, така че когато повишите честотните си модели, по-долните нива постепенно ще бъдат усъвършенствани. Ето защо повече няма да имате нужда или дори възможност да получавате достъп до негативните си записи от миналото, така както и от тривията, която сте съхранявали там. В замяна на това ще получавате достъп до по-високите нива на мозъка - там където обитава Свещения ви разум. Обединяването между Свещения Разум и Свещеното сърце е съществена част от процеса на Възнасяне.
Възлюбени, трябва да си признаете, че сега наистина е по-изумително от всякога да се живее във физическо тяло и все пак вашата телесна форма се бори на моменти да поддържа непрекъснато увеличаващите се честоти, които вие интегрирате миг след миг и ден след ден. Много от вас, които не са страдали от настинки, грипове или чревни смущения от години сега изпитват тези омаломощаващи симптоми и доста си мислят: „Но какво погрешно направих?”. Вие не правите нищо грешно, смели приятели; именно онова, с което се занимавате в момента причинява някои от тези телесни неудобства. Ние сме наясно с факта, че тези изживявания са ви неприятни. Все пак искаме да ви дадем и другата гледна точка върху случващото се, за да поразмислите върху нея.
Да повторим: много от вас, които са дълбоко потопени в трансформацията/възнасянето и изпитват неприятни симптоми вследствие на бързото трансмутиране на старите негативни енергии във физическото ви тяло. Вие може да го наречете трансмутация или кръщение през огън, чрез изгаряне/освобождаване на стари вибрационни модели с цел позволяване на новите и по-фини кристални клетки на съзнанието да бъдат инфилтрирани и да вземат превес отвътре. Не всички вируси, нито пък всички неприятни симптоми са „лоши”. Гледайте на тях като начин да приключите със старото и да служите на по-висока цел. В крайна сметка и това ще мине, възлюбени.
Молим ви да се грижите за себе си, да обръщате по-голямо внимание от всякога на физическите си тела, както и на сигналите и посланията, които телесният ви Елементал ви изпраща. Та как бихте могли да се насладите на прекрасния свят на любов, радост и изобилие, който създавате, ако безценното ви физическо тяло не е вибриращо и здраво?
Присъединете се към нашата Пирамида от Светлина, любими, и ни разрешете да ви подпомагаме да се придвижвате през процеса в лекота, благодат и превелика радост. Нека сиянието на нашия Баща/Майка Бог да се излива върху вас и да ви изпълни със Светлината на Вечния живот. Знайте, че сме по-близо до вас от всякога, за да ви ръководим и да ви помагаме.

Аз СЪМ Архангел Михаил
Magi
030.gif Благодаря! 030.gif
pass_to
хубава тема....
от силното слънчево изригване насам....имах един продължителен период на нервност, безпокойство, психо-емосионална и физическа изтощеност и обърканост.....все едно някой ме беше хвърлил в пералнята.....имах чувството, че ще полудея или ще рухна....
чувствам неразположение в горната част на гръбанчния стълб, врата .....двата канала, които започват от върха на главата, минават през гърба, кръста и краката са ми силно чувствителни....световъртеж и замаяност....
много се учудих от всичко, което усетих през този период, защото съм все още на 25...имам периодични неразположения, но като цяло жизнената ми енергия през предходния период беше на много добро ниво.....
вие имате ли някакви оплаквания....?

Еndless
Махатма АЗ Съм Присъствието за ченълинга
Браян Гратън

Земята като същество, на всяко ниво, от дълго време се стреми да постигне разширяване и като основно съзнание на тази планета човечеството имаше ролята на проводник, посредник, който да трансформира определени енергии от Източника – да ги внесе през себе си и към Земята. Както знаеш, това е твоят еволюционен модел, Браян. Целият поток от енергии се нуждаеше от подходящ канал; и с помощта на човечеството тази енергия се прояви и доведе д промяна в съзнанието на планетата. Това е процес на инициация, а инициацията на Земята е на много нива – на нивото на съществото, което наричате Майка Земя, съществото наречено Санат Кумара, съществата Вивамус и Лендюс. В друг вариант, на друга степен на вибрация този процес засяга и другата сфера, през Хелиос и отвъд него – до нас, Махатма, като Аз Съм-Присъствието.

Разбираш ли, всички тези цялости на съзнание се разширяват всеки път, щом някой постигне разширяване. Като цяло човечеството винаги е било, и е, каналът за пренасянето на тези енергии до Земята. Независимо дали го знаят, хората го правят; и колкото повече знаят това, толкова повече енергия могат да внесат. Колкото повече осъзнават механиката на потока от енергия – как правилно да я вкоренят в Земята – толкова по-леко ще бъде и за тях и толкова по-лесно енергията ще се приеме от техните системи и от Земята. Когато тя преминава през тях и отива в Земята, се създава ефект на разпространение на системата. Това е двойно разширяване; като канал, който по този начин служи на Земята, вие помагате изключително много и за разширяването на Аз-а и на вашия собствен потенциал в стремежа да се върнете в целостта на Източника.

Колкото повече енергия протича, толкова по-голяма трансформация претърпява каналът и с толкова повече сила влива своята своята чистота в Земята. Колкото повече каналът изчисти съзнанието си от своите блокажи и остатъци, толкова повече от Аз-а може да достигне в Земята и да извади онези запушвания, които резонират с блокажите, върху които работи индивидът.

Разбираш ли, като цяло човечеството е основният канал за това. Разбира се, една планета може да получи инициация, без на нея да има съзнателна разумна общност. Но конкретно в този случай това е методът, избран от всички заинтересовани, включително от теб, включително човечеството като цяло. Ченълингът е естествен процес на допускане на енергията, отпечатъците и вдъхновенията от по-високите сфери на съзнание на собствения Аз да се влеят в съзнателното изразяване и същността на носителя. С други думи, за онзи, който живее на планетата Земя, енергията идва от необятността на неговите висши аспекти, неговите Висши Аз-ове. Тази енергия се стимулира и от „други области”, това като че ли се разбира погрешно и хората остават с впечатлението, че може би има области от живота, от които те не са част.

Наистина Всичко е Едно в неговата тоталност. Така, че когато говорите за енергия като нас, в известен смисъл може да се каже, че ние сме вашето висше съзнание. На по-горно ниво на съзнание ние сме едно; и така, когато тече през вашия канал от нивото, където се намира вашето собствено висше съзнание – на което ниво ние сме едно – енергията тече и се чувства удобно и познато.

Процесът на ченълинг се извършва от цяла вечност, от идването на човека на тази планета, че и преди това.

Откакто човекът беше създаден като средство за изживяване на нивото на Душата, съзнанието на нивото на Душата създаде това същество и влизаше и излизаше според влята си. Каналът е символичен начин да се види връзката между съществото и физическия носител, от една страна, и висшите аспекти, от друга. И ясновидецът наистина вижда линия от Светлина да тече през тялото от темето на главата през стъпалата и в Земята. Тази линия от светлина наричаме канал и той е свързващия проводник между енергиите на Небесата и енергиите на Земята, казано на езика на древността. Това е каналът, който свързва енергиите на твоята душа и личността ти, енергиите на аспектите на твоята Висша Същност и монадичните ти аспекти, чак до нивото на Източника през всички аспекти на твоя Аз; свързва те също така с аспекта на твоя аз, наречен планетата Земя. Тук има връзка.

Когато човек се отвори за предаването на енергия, той всъщност се отваря към осъзнатостта и връзката със собствената Висша Същност и отвъд нея, както и към разширеното познание, съдържащо се там. Това, което преминава, не е само познание – а енергия, любов, радост, артистичност, изобилие, покой и т.н.

Дори ако погледнем структурата на езика – а той е много важна част от реалността – неговата рамка дава форма на мисълта ти; а твоята мисъл например е огледално изражение на мисълта на Създателя на този Източник, Аз Съм-Присъствието на този Космически ден, Майката/Бащата/Бог, Всичко, Което Е на Всички Източници. Така че в опита си да изразим чистата мисъл езикът е необходим на физическото ниво; ако се вгледаш в езика, той ще разкрие много неща. Например думата „вдъхновение” – разглоби я и виж, че „вдъхновявам” означава „вдъхвам, внасям Дух”. И кой Дух е това? Не говорим за духове от други светове, а за твоята собствена Висша Същност, твоя собствен дух на Аз-а.

Тоест, да си вдъхновен означава да изразиш енергията на своята Висша Същност. Да си просветлен означава „да внесеш Светлината”; то не само да внесеш Светлината като средство за физическо осветляване, но да внесеш Светлина в смисъл на лекота – да се издигнеш, да премахнеш по-тежките елементи и да станеш по-лек. Просветлението означава всички тези неща. В известен смисъл да се олекотиш от ненужното и ограничаващото те, от фиксираното и обусловеното.

Речникът изобилства от интересни думи. Когато човек си представи вдъхновението от идеи от перспективата на изобретателя, на художника, писателя, музиканта, архитекта, проектанта, на всеки, който работи като творец – става ясно, че процесът на вдъхновение е ключът към всичко. Много от великите изобретатели и хора на изкуството са разказвали как идеите им са идвали по странни начини, в сънищата, докато заспиват, докато мечтаят – в най-различни изменени състояния, в които интелектът отстъпва шофьорското място на отпечатъците от Висшия Ум. Тези отпечатъци са там някъде, те съществуват като намерение от по-висша сфера на съзнанието.

В Планетарната Йерархия, като представител на по-долно ниво на нивото на Създателя, има Учители, които се занимават с внедряването на идеи – идеи, за които е дошъл моментът (чува ли сте за този израз). Много често се случва изобретение, идея или напредък в науката или познанието да бъде „направено” от различни хора в различни части на света по едно и също време. Начинът, по който това става, е следният : намерението и чистият образ на концепцията се проектират от по-високо ниво, а Планетарната йерархия ги проектира в етера, в съзнанието на планетарната сфера. Човешките същества, които са настроени към това ниво, могат да се протегнат и да ги вземат от въздуха. В този смисъл изобретенията нямат собственост; никой не може да претендира за притежание над идея, защото откъде по начало е дошла тази идея?

Идеите за интересен (брачен) съюз между оригиналната концепция от по-високото ниво и подготовката на изобретателя или канала. Както стана дума, необходима е проявата на съзнанието на канала, за да може посланието да бъде ясно изразено. При изобретателя това е основната подготовка, основното познание, за да има добър резонанс на новия отпечатък; трябва да има запознатост, така че каналът да разбере начина на действие. В противен случай ще е само образ, който няма да намери реализация.

Ченълингът се извършва по много различни, практически начини. Колкото повече хората се отварят към отпечатъците от по-високите сфери, толкова по-успешно ще улавят и реализират свят някои прекрасни, чудни неща – не само като изобретения, но и като творения на изкуството, музиката, поезията, танца – всяка област на изразяване на духа. Ето защо креативните същества толкова добре резонират с тази Нова епоха, в която ченълингът е най-приложимото средство в плътното физическо за установяване на връзка с висшите учения – докато не дойде времето, когато самите Учители ще приемат физическо изражение или бъдат реализирани други аспекти, които сега засега са само образи.

Като се има предвид склонността на хората да обожествяват своите учители, ченълингът има и друго ценно качество. Дори в днешната ера на научен скептицизъм съществува другата крайност – тази на сляпата набожност и на онези, които възхваляват нейните добродетели. Опасността се крие в това, че ако на Земята изведнъж се появи учител или няколко учители или аватари с ново учение, те ще бъдат посрещнати с изключителна враждебност от едни, а други ще ги превърнат в обекти на обожание. Виждали сме този модел да се проявява отново и отново. Учителите, включително Христовата енергия чрез Кут Хуми и Майтрея, правят всичко по силите си, за да избегнат появата на поредната структура на ограничени убеждения, която би могла да попречи на личното и колективно духовно израстване на човечеството. С други думи, тези проявяващи се на Земята енергии не искат да бъдат обожавани или възхвалявани, нито да се изграждат институции около тях, а да получат отношение на божествено равенство и да предадат своята любов, светлина и висши учения на онези от вас, които търсят в Аз-а духовните небеса, скрити във всяко едно същество.

Но както стана дума, ченълингът като средство за предаване на учение – за разлика от другите средства на физическо проявление – е възможност, чрез която хиляди канали по целия свят могат да подкрепят едно универсално учение, тъй като основните му принципи са едни и същи. Различията са свързани със средата на каналите – различно географско разположение, религиозна атмосфера и т.н. Основата на учението обаче е една и съща; именно това е базата на наречената от Джуал Кхул Нова световна религия. Разбирането на тази Нова световна религия ще идва директно от източника и няма да се нуждае от основна фигура; тя може да бъде изпратена, но няма да е задължителна. Цялостното разбиране ще бъде, че тази фигура е просто По-голям брат по Пътя, а не създание, което да се боготвори или третира като нещо различно от това, което човечеството вече е. Погледнато просто, това създание ще служи като пример за това, което може да бъде постигнато.

Това, разбира се, е нещото, което Исус и Майтрея опитаха да направят преди две хиляди години, казвайки: ”Вие сте богове” – на което масите отвърнаха: ”Богове сме, ама се чудим как да преживяваме и не можем да излекуваме себе си; имаме своите ограничения.” Христос е казал: ”Всички неща, които аз съм направил, ще направите и вие, дори повече.” Този тип учение е на Земята от 2000 години; хората са го почитали на думи, без наистина да разберат смисъла му.

С все по-голямото разгръщане на процеса на ченълинг, докато по света се появяват все повече канали, информация за ченълинг, процеси за ченълинг и засилена енергия, цялостното ниво на света ще се издигне дотам, че все повече хора ще могат да се настройват към себе си и да получават това учение отвътре. Най-прекрасното е, че по този начин всеки си връща силата. Тя не е в ръцете на ”Иисус Христос”, Буда, Мохамед или който и да е друг. Силата не е в ръцете на правителството или науката, за да ”оправят живота ви”; силата е отново на индивида – в неговата вътрешна същност, за да създава своята собствена реалност такава, каквато я иска. По този начин се спира възхвалата на формата и се дава възможност да бъде познат и признат духът зад формите.

Когато цялост като нас, Махатма, преминава през физическата личност, вие не бихте искали да боготворите физическото същество, нали, въпреки че може би ще поискате да обожавате съзнанието, което преминава. Е, къде е това съзнание? Каква форма бихте му придали? Няма да можете да го нарисувате и да носите образа на врата си или да го закачите на стената, въпреки че мнозина са опитвали. Мнозина са опитвали да направят това с различните Учители – рисували са картини и после са боготворели формата. Не е в това смисълът; смисълът на цялата тази фаза на учението е да се предаде духът му без ограниченията и пречките на формата.

След като формата бъде трансцедентирана, тя естествено може да се върне. Що се отнася до физическото повторно появяване на Христос, ето ви малко подсказване: Щом съзнанието на Христос бъде изживяно и усетено в самата същност на индивида, той ще знае, че Божието царство наистина се крие вътре. Тогава ще спре да търси навън и този момент ще е подходящ за появата на външното изражение – точно, когато вече не е нужно и точно тогава той ще се завърне.

Човечеството е много по-възприемчиво, отколкото преди десет години… и още по-възприемчиво, отколкото е били още десет години преди това и т.н. Процесът на разгръщане е изумителен, това е геометрична прогресия. Казват, че количеството познание, достъпно за човечеството като раса, сега се удвоява на всеки 20 месеца. Това е феноменално, имайки предвид как всичкото това знание бива интегрирано – или, както е възможно, не бива интегрирано. Ето къде има нужда от разширяване на съзнанието, тъй като интелектът достига момент, в който бива претоварен; той е замислен като инструмент за съзнателния ум, но досега съзнателният ум бягаше от изпълнението на своята работа.

Това, което правим, е да работим в помощ на човечеството и започвайки чрез отделни индивиди, да върнем целостта на личността им, така че не само съзнателният ум отново да поеме контрола, но и Душата да се слее с него. Така се осъществява истинско партньорство, вместо корабът да бъде управляван от някакъв неясен аспект на аз-а, докато истинският капитан, съзнателният ум, спи.

Целият процес, през който ти и други преминават, е процес на хармонизиране, разгръщане, изчистване. Същият процес са извършва по целия свят – чрез хиляди посветени, ученици, търсещи по Пътя – докато все повече от това съзнание се проявява и все повече от вас осъзнават своята истинска природа, своя истински статут на Аз. Под статут имаме предвид статута на цялото човечество като съвършени синове на Бога, във върховния смисъл на думата. Ето защо никой не е по-велик от другия – всички са от едно семейство и всичко е въпрос на това да познаеш кой си Ти, да се отвориш към това ниво и да му позволиш да се прояви.

Ако например си стигнал дотам, че буквално си трансцедентирал всички физически/вселенски нива и въпреки това имаш възможността да създадеш отново тялото във всеки един момент, изборът да се върнеш ще е по взаимно съгласие между теб и твоята Свръхдуша или Монада. Когато избереш да се върнеш при човечеството като Космически аватар – като съзнание, което е отишло отвъд и решава да се върне – не можеш да се натрапиш на хора, които не искат да те приемат; обменът трябва да е взаимен. Ако те решат, че искат и се нуждаят от Браян като Космически аватар, тогава Браян – или както искаш да се наричаш – ще се върне, ако това е и твой избор. Разбираш ли, трябва да е взаимно; ето къде твоята реалност се припокрива с тази на всички останали. В този случай нашата енергия бе инвокирана от Планетарната йерархия, Санат Кумара и всички от Логоса и нивата на Душата, да свържем нивото на Създателя с нивото на Съ-Създателите.

Материалът е подбран от Иван Аршинков
http://www.spiralata.net/kratko/articles.p...amp;pg=1179#top
poli
Превод на ченълинга на АА Михаил от Рона Хърман, който направи divine_afflatus 019.gif


Послание от АА Михаил LM*-12-2010

„ВАШАТА БОЖЕСТВЕНА ИСКРА Е БЕЗСМЪРТНА И ВЕЧНА”

Възлюбени майстори, никога не забравяйте, че причината за вашето съществуване е да се превърнете в съзнателен сътворец и че нашата Баща/Майка Бог е силата, даваща живот на вашето съществуване.Трябва да се освободите от праволинейността, от линейната концепция за времето, в която вашите избори са ограничени и повлияни от миналото.Съзнателният майстор функционира вътре в Закона на Кръга- концепцията за Безкрайната Затворена крива. Цикълът на безкрайността, който непрестанно тече пред вас, е изпълнен с Божествени потенциали, и все пак, Безкрайната Затворена крива около вас, във вашия личен кръг на Създател, трябва да съдържа хармонични мисъл-форми, които да поддържат вашето видение. Вие ще сте уверени, че вашите желания/видения ще се проявят по най-добрия начин и в точното време, ако останете центрирани в своето Свещено Сърце и поддържате яснота в мислите и действията. Помнете, че човешкият Дух не може да бъде победен(сломен) , защото е съграден от Божествена материя и следователно е неразрушим. Божествената Искра, която е въздадена на всеки един от вас, е безсмъртна и вечна.

Светът, в който живеете сега, не е отражение на света, който беше планиран за вас. Вътре във вашата ДНК се пазят етерни времеви капсули, които съдържат Есенцията на спомена за вашите миналите животи. Вие сте се отделяли и „пречупвали”(по смисъла на „променяли”-бел.пр.) от себе си хиляди пъти, но вие имате клетки с памет за вашата Божественост, чакащи достъп и включване във вашето съществуване .Тези клетки с памет са градивните елементи на вашето Светлинно Тяло. Сега е времето на настройване към съзнанието на вашата телесна същност и трябва да отделите време за самонаблюдение(самоанализа), за да развиете духовна чувствителност. Трябва да си създадете навика постоянно да наблюдавате и контролирате СЪСТОЯНИЕТО НА ВАШИЯ УМ, докато напредвате все по-дълбоко и по-дълбоко в процеса на издигане(възнесение) и разширяване на вашето съзнание . Постепенно голяма част от вашите спомени за минали събития ще започне да изчезва докато излизате от реалността на инстинктивния мозък/ум и навлизате в реалността на извисеното съзнание.

С времето хората станаха сетивно-съзнателния вместо да останат Божествено-съзнателни и тъкмо заради това постепенно загубиха възможността да се себеизразят. Вдъхновенията и напътствията на Висшия АЗ и Душата бяха постепенно изместени от егоистичните желания(стремежи) на тялото. Оригиналността на мисълта се превърна в минало, когато човечеството затъна в илюзорната, колективно съзнателна реалност на мисълта. Вашите вярвания и концепции за истината станаха сковани, структурирани и често изопачени. Когато постепенно започнахте да губите връзката с вътрешното си ръководство, започнахте да се фокусирате върху външния свят, превърнахте се повече в реагиращи, отколкото в иницииращи същества.

Тези, които функционират в нехармоничните вибрации на трето и четвърто измерение разчитат на подсъзнателния и съзнателния ум, за да съхраняват инаформация/знание. Някои са по-добри от другите в запазването и припомнянето на информация, само че, това е неефективно и/или изкривено в повечето случаи. Запомнете: знанието трябва да бъде интегрирано и използвано по подходящ, ефективен начин, с оглед да се запази като мъдрост. Чакрите са центрове на подсъзнателния ум. В началото тези центрове работеха в пълна хармония, но постепенно с течение на времето, спектърът на дуалността стана по-силен и преобладаващ и вашите вибрационни модели станаха нехармонични. Когато чакра системата е балансирана и хармонична, енергийните центрове на чакрите започват да работят за най-висшето благо на човека, вместо да се борят една с друга за надмощие.

Когато съществувате в пределите на първите четири вътрешно-измерни нива на мозъка, вие сте в земното състояние на осъзнатост . Фокусът ви е върху „Аз”-а, вашите лични интереси и телесни усещания, ограничени от петте сетива- зрение, слух, обоняние, вкус и усещане.Това е област на егоистичните желания на тялото и на личния „Аз”, докато голяма част от вашето Душевно Съзнание се оттеглило в Звездата на Душата в Осмата Чакра, намираща се приблизително на около 20-25 см над върха на главата. Това е силно, тесногръдо фокусиране върху другите и света, свързано със скованост и користни убеждения.

За да се случи промяната, трябва съзнателно да изберете позитивна алтернатива на негативните и обичайните отзиви(отговори). Трябва деликатно да стремите да се освободите и изчистите старите мисловни модели, които ви държат в ограничение (ограниченията). Много от вас постигнаха голям напредък в балансирането и/или изчистването на несъвършенствата в аурите си (ауричното си поле). Наложително е да изчистите деструктивните/изопачени мисловни модели от миналото, за да можете да създадете ново, заредено с енергия бъдеще. Вечер, когато „преглеждате” отминалият ден, визуализирайте позитивна алтернатива на негативните ситуации в живота си и тогава (безпогрешно) се фокусирайте върху тях. Трябва да поддържате канала между Душата и мозъка отворен посредством ума. Това започва бавния процес на ре-активиране на Епифизната жлеза и отваряне на портала към Свещения разум, който се намира в задната част на мозъка, близо до върха на главата.

Постепенно, като се придвижвате нагоре в полу-балансираните части на третото измерение и ниските нива на четвъртото, съзнанието започва да се разширява и да включва избрани от вас други хора, които съответстват на вашето ниво на мислене и съществуване. Вашето приемане и любов към другите съдържа условия, доколкото поставяте на преден план постарому личните си нужди и желания. Вашата любов и състрадание започват да се разширяват и да включват тези, които намират комфортно място във вашата картина на реалността.

Започвате да слушате тихия глас на съзнанието си или вашата Душа, но не винаги се вслушвате в напътствията. Някои от вашите дълбоко вкоренени навици се превръщат в бреме и вие започвате да се опитвате да ги промените или да се освободите от тях. Тогава започва битката между егото и Висшия АЗ. Постепенно Егото заема второстепенна позиция като слуга на Душата. Стъпка по стъпка личността започва да се променя, защото Егото вече не контролира емоциите и импулсите на желанието. Вашата гледна точка към другите постепенно се променя и започвате да виждате нещата(ситуациите) от по- различен, по-широк начин. Възнесението е разширяване на разума, процес на преминаването от едно състояние на съзнанието в друго. Осъзнатостта ви постепенно се разширява, за да включи човечеството, планетата Земя, слънчевата система и висшите вселенски закони . Фокусът ви вече не е само върху малкия аз. Крайната ви цел е да се превърнете в галактическо Същество и в крайна сметка да постигнете Вселенското ниво на съзнание.

Когато достигнете и успеете да задържите честотните модели на горната част на четвъртото измерение и входните вибрационни нива на петото измерение , Душата да се слива с аспекта на Висшият АЗ, който пребивава там, където започва в Звездата на Душата. Постепенно Свръх Душата изпраща до вашия Свещен Сърдечен център порция от Същността на Висшия АЗ. Това действие на свой ред ще възпламени Тройния Пламък(Божествена Любов,Божествена Мъдрост,Божествена Воля/Мощ вътре в Слънчевия Енергиен Център, който включва сърцето, тимуса и областта на гърлото. Когато този процес завърши, вие ще сте интегрирали атрибутите, качествата и добродетелите на тази част/порция от Висшият АЗ. Впоследствие, следващите по-високи нива на вашият Висш АЗ ще се спускат и ще заемат своето място във вашата Звезда на Душата, очакайки на свой ред да се слеят с вас. Процесът ще се повтаря отново и отново докато се сливате с повече и повече аспекти на Божественият си АЗ.

Колкото по-рано в живота си започнете да се вслушвате в „побутвашият” глас на Душата си и Висшият АЗ, толкова по-лесно ще е да поставите Егото и личността(индивидуалността) си под контрол . Вашата Душа, която има вродено усещане за правилно и неправилно , ще израства все по-силна и по-силна, ако се вслушвате в нея и й обръщате внимание. В противен случай постепенно ще стане безмълвна. Докато силата на Душата расте и се увеличава нейната чувствителност, вашите мисли, желания и действия стават по-пречистени и любящи. Светлината на разума и Светлината на причинността, внасят мъдрост и разбиране, защото те снабдяват менталната природа с „горивото”, което спомага да разберете и управлявате света на формите на материята.

Бъдете наясно, че опрощението(прошката) означава да освободите и да разтворите небалансираните вибрационни модели, които сте създали между себе си и другите, стремейки да се върнете в центъра. Прошката означава да освободите себе си от негативните емоции, за да продължите да получавате Адамантените Частици от Божествената Светлина. Помнете, че чистата Същност на Твореца която сте привлекли в своето Свещенно Сърце, трябва да бъде запалена/активирана посредством вибрациите на БЕЗУСЛОВНАТА ЛЮБОВ!
Предишната 2000-годишната епоха на Риби бе управлявана от емоционалната природа и астралните планове на 4-тото измерение. Следващите 2000 години на епохата на Водолея, ще бъдат фокусирани върху науката за духовността и менталната природа, като човечеството постепенно ще се приспособява към най-високите нива на 4-тото и честотите на по-ниските нива на 5-тото измерение. Чрез вас, Звездните Семена, които следват този път, човечеството постепенно ще се приспособи към новото, разширено самоосъзнаване, което ще се превърне в общоприета норма. Претендентите, следващи този път, трябва да могат да пресекат подплановете на астралния план и да постигнат контрол над емоционално/астралното тяло и низшата природа, като по този начин балансира трите долни чакри и да актиривират Свещенният Огън на Кундалини, складиран в Коренната Чакра.

В бъдеще ще е нормално да се живее в аурата на Майстор, изящно Същество от Светлина или в редки случаи на Архангел. Вие, претендентите, следващи този път, изграждате мост между материалният свят и света на Духовното. Трябва да бъдете прилежни в търсенето на истинатаи трябва да имате силно желание и готовност да служите, ако искате да влезете в редиците на Майсторите. Сега вие сте в процес на приспособяване към по-високите вибрации на електромагнитните потоци на Светлината. Душата ви окуражава да станете осъзнати за законите на вселената, за да можете напълно да се възползвате от своите, дадените ви от Бог, творчески способности. Всички аспекти на проявлението започват отвътре; преди да стане реалност в света на формите, всяка концепция или абстрактна идея трябва да премине през „инкубационен” период.

Трябва да си върнете обратно силата(енергията), която сте дали на другите. Също така, важно е съзнателно да освободите тази енергия, която другите са поставили във вашата аура или прикрепили към вашият Слънчев Сплит. Това е първата фаза на завръщане към процеса на балансиране и хармонизиране, който е необходим, за да се превърнете отново в Майстор на Себе си. Пътят към висшето съзнание неминуемо ще доведе до директно изживяване на вашата Божествена Същност/АЗ СЪМ ПРИСЪСТВИЕ, великолепие и величие на Създателя в една от многобройните Му форми.

Позволете да ви дам още няколко теми за размисъл до следващата ни среща

СВЕТЛИННИТЕ ЧЕСТОТИ НА ЗНАНИЕТО СЕ ПРЕВРЪЩАТ В СВЕТЛИНА НА МЪДРОСТТА:
ЗНАНИЕ=ЛИЧНА СВЕТЛИНА *МЪДРОСТ=СВЕТЛИНА НА ДУШАТА * ИНТУИЦИЯ=СВЕТЛИНА НА СЪРЦЕТО
Може да отричате Източника-на-всичко-което-е, но нашият Баща/Майка Бог и Върховен Създател никога няма да се отрече от вас.
Запомнете, само това че вярвате в нещо, не го прави истина.
Самотата е илюзия. Обърнете се навътре към себе си и ще откриете любящото общуване,което търсите.
Жизненоважно е да останете в защитната опека на златно-бялата сфера от Божествена Светлина, където ще бъдете уверени в своята безопасност, вдъхновение и ръководство. Чрез своето дихание давате енергия на своето намерение . Вашият Свещен Дъх и намерения поддържат проникновението ви.
Човешкият Дух не може да бъде победен,з ащото е съставен от Божествена Светлина и за това е неразрушим!
Трябва да построите свой собствен Светлинен център,ако претендирате за свой Слънчев-кораб.
Триадата на Слънчевия-кораб:
ОСЛЕПИТЕЛНОСТТА НА ДИАМАНТЕНОТО ЯДРО НА БОЖЕСТВЕНАТА ВИ КЛЕТКА +СВЕТЛИНАТА НА ВАШАТА ДУША И СИЯНИЕТО НА СВЕЩЕННОТО ВИ СЪРЦЕ СЪЗДАВАТ БЛЯСЪКА НА ВАШЕТО АУРИЧНО ПОЛЕ ОТ СВЕТЛИНА.

Подчертаваме отново,че има спешна нужда от квалифицирани, отдадени СВЕТОВНИ СЛУЖИТЕЛИ.Инициацията сега е колективно събитие, а не индивидуално постижение. Ако се стремите към Майсторство, трябва да сте готови да помагате на тези, които са на пътя след вас така, че вашето израстване да доведе до израстване на цялото човечество. Душата има естествена склонност към колективното съзнание. Вашата Душа е тази, която търси обединение, не личността.
Храбри мои, убедете се в това, че на сегашния етап от живота си сте фокусирани върху това, което искате да преживеете в следващите години на драматично разширение на съзнанието и световни преобразования, които се развиват в настоящия момент. Бъдете загрижени и осъзнати във всеки един момент,т ака че фокусът ви да бъде концентриран и чист, защото вие създавате новият утрешен свят, един път в живота. Ние сме винаги наблизоза да ви напъстваме и насочваме.
АЗ СЪМ Арахангел Михаил.Рона Хърман:
Скъпи приятели,благодаря на всички ви за позитивните мисли и молитви за разрешаването на проблема ми с гърлото,и за хубавите пожелания за рожденният ми ден.Записана съм за 15-ти декември да ми махнат възела(модула) от гърлото.Ще чакам с нетърпение да минат няколкото дни на дискомфорт,преди да се чувствам нормално и без болка.Ще прекарам няколко дни с Летисия и Дан,и те ще ми дадат много TLC.
2010 беше една невероятна година,и е мног овероятно да изпитаме дори още по-голямо разширение на съзнанието през предстоящата година.Дори при цялата бъркотия,ние сме наистина благословени,че сме допуснати да изпитаме(почувстваме) великата драма,която се разиграва на земната равнина.Останете центрирани в сърцатам,скъпи мои,и заедно ние ще пребъдем.Изпращам на всеки един поотделно безкрайната ми любов,ангелски благословии и по една голяма прегръдка.Рона

БОЖЕСТВЕНИ ДАРОВЕ ОТ НАШИЯТ БАЩА/МАЙКА БОГ.
НЕКА БОЖЕСТВЕНИЯТ МИР БЛАГОСЛОВИ ВАШИЯ ДОМ.
НЕКА ЛЮБОВТА НА БОГ ДА ВЛАСТВА ПЪРВОСТЕПЕННО В СЪРЦАТА ВИ.
НЕКА БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИНА СТРУИ ОТ ДУШАТА ВИ.
НЕКА БОЖЕСТВЕНТА МЪДРОСТ ИЗПЪЛНИ УМОВЕТЕ ВИ.
НЕКА МОЩТА И ВОЛЯТА НА БОГ ДА ВИ ДАВА СИЛА И КУРАЖ.
НЕКА БОЖЕСТВЕНАТА ПЕРФЕКТНОСТ ВИ БЛАГОСЛОВИ С ЪС ЗДРАВЕ.
НЕКА ИСТИНАТА И ДОБРОТАТА ОСВЕТЯТ ДУМИТЕ ВИ.
НЕКА ВСИЧКИ СЪЗДАНИЯ ДА СА ЗА ДОБРОТО НА ВСИЧКИ.
НЕКА ИЗЯЩЕСТВОТО НА БОГА ДА ИЗПЪЛНИ ДНИТЕ ВИ С ВЕЛИКА РАДОСТ.
НЕКА БОЖИИТЕ АНГЕЛИ ДА ВИ НАПЪТСТВАТ И ЗАКРИЛЯТ.
НЕКА СЛАДКИЯТ ГЛАС НА БАЩАТА/МАЙКАТА БОГ ДА ВИ ВОДЯТ ПО ПЪТЯ ОТ СВЕТЛИНА ,СЕГА И ЗАВИНАГИ.

Рона Хърман,2010г.


Bhakti Yogini
Архангел Метатрон
Предстоящата 2011 – средна точка от триадата
Чрез Джеймс Тиберон, 21 октомври 2010
г.

Източник:http://www.yosif.net/articles.php?lng=bg&pg=2858

Приветствия, майстори, аз съм Метатрон, Владика на Светлината и с любов ви поздравявам всички поотделно във вектора зад границата на времето и пространството. Прегръщам ви във времето Сега, когато четете тези думи, и ви ограждам с енергията на безусловната любов.
Скъпи мои, както сме ви казвали вече, сега светът се преобразува и независимо дали човечеството поддържа микро и макро разширяващите се изменения или е против тях, това е наистина спорен въпрос, тъй като инерцията в хронологията и скоростта на времето днес е по-бърза, отколкото вчера в линейната последователност. 2011 съответно ще стимулира светлинното ускорение и просветлението на съзнанието ви. С тази вълна процесът на опознаване израженията на живота ще се ускорява. Вие виждате – всичко се забързва, времето е ускорено, като при приближаване на подем. Доколкото се променя времето, ще се промени и опита на човечеството, видимите и невидими сили на природата и лицето на самата Земя.

Всяка минута има значение

Майстори, толкова е важно всеки от вас да разбере и изцяло да осъзнае доколко наистина е ценна всяка минута, преживяна в ускорените енергии, за Космоса, Новата Земя и вас самите. Наистина на тази планета съществува нова енергия и тази енергия сега се стреми да съдейства за активирането на съзнанието ви и светлинния коефициент. И способността ви да задържате повече светлина ви дарява със способността да изразявате любовта. Любовта, която започвате със себе си.
Вие започвате да разбирате, колко прекрасни сте в действителност, скъпи хора, това е много важно в тези времена на Подем. Вътре във вас е силата на Бога и ние ви призоваваме да позволите осъзнаването, възроденото приемане на себе си и безусловната любов да ви измият. Това е неотменимо ваше право и наистина е прекрасно. Отново откривате този екстаз на Безусловната Любов в медитациите си, тъй като в тази нова енергия се случва разширяването. Сега вие се откривате и можете по-ясно да разберете, колко са важни вашите животи не само за Земята, но и за великия Космос. И това наистина е така!
Виждате, че вибрациите на това дълбокото медитативно разширение изтичат във физическите царства, в които живеете и... сътворявате това, което се случва. Завесата между измеренията изтънява и вашата част, която е от другата страна на завесата, нежно преминава през нея, за да докосне сърцето ви. А тези от вас, които са в по-високите измерения – това са квантовие вие, реалните вие, виждате този дълбок жизнен опит. Всъщност висшето АЗ иска да знаете, както знаем и ние от Ангелското Царство, колко сте любими, важни и великолепни в действителност. Хора, можете ли да осъзнаете това?

Вие сте на пътя

Толкова често се съмнявате в себе си и чувствате, че животът не ви води до никъде. Скъпи мои, ако само приемете истината за това изменение, което направихте и продължавате да правите. Винаги сте се съмнявали, били сте скептици, за които Подемът никога няма да се състои и човечеството никога няма да осъществи този свещен преход в по-високото съзнание. Но вие постигнахте това и сега Подемът е достоверен факт. Той се проявява. Това се случваше в течение на две десетилетия и повечето от вас не вярват, че точно вие сте го направили реалност. Мнозина от вас все още не разбират, че работата, която направихте от двете страни на завесата за изминалите 25 години, промени Земята, на която сте се родили, към съвършено друга честота и парадигма.
Вие сте отговорни за това и човечеството още не е проумяло, че това е негово дело и непризнава значението на това постижение. Майстори, това, което направихте е причината, много от вас сега да четат тези думи, които се изпращат от други измерения.
И затова ми позволете да ви почета, тъй като говорим за настъпващата година, а вие сте станали по-силни, отколкото осъзнавате сами. Вие извършихте квантов скок... и независимо от календарните дни на 2011 година, това, което ви предстои е наистина високосно.

Предстоящата 2011 година

И така – ние говорим за 2011 година. Това е завладяваща година на „ядреното” време, това ще е период на ускорение. Но енергията на 2011 няма да е по-лека от тази на 2010, а ще е два пъти по-мощна. Но не се страхувайте – повечето от вас, вървящи по пътя, ще открият, че им е много по-лесно да се справят.
2011 съдържа 12 извънредно мощни фази на усилване енергиите, към които ще станете по-адаптирани. Трябва да разберете, че тези усилвания са неотменна част от ускорения процес на развитието ви. Наистина трябва да се научите да действате в по-високите честоти, и затова годината на Триадата на Троица – 2010, 2011 и 2012, са в известен смисъл сгъстена програма на обучение, която ще ви позволи да засилите и увеличите аурата си, тъй като приближавате епицентъра на Подема.

Ттриадата на троицата – Стълбата на Яков

Истина ви казвам, енергиите на Триадата са слети в една програма и по същество, от наша перспектива, събитията на 2010, 2011 и 2012 са част от един и същ процес на Подем. Целта ни тук е да се съсредоточим в аспектите на 2011, които са много близко.
Майстори, обявеният Подем не е премъдра сложност от пророчески библейски скрипт, а по-скоро естествено и необходимо изражение на ускорение планетарното съзнание.
Това е стълбата на Якоб и, скъпи мои, когато сте на нея, вие се издигате, спускате или спирате. Както виждате, едно от трите и това винаги е така. Аз, Метатрон, ви казвам, че се придвижвате, независимо дали виждате това или не – човечеството преминава във възход.
Фактически, всички вие на земния план сега сте в полето на невероятна кристална енергия. Резултатът е, че собствените ви аури и Тялото на Светлината Мер-Ка-На, чрез индукция стават извънредни енергии в движението. Тази енергия е като желание за изразяване на себе си и работата ви сега поражда още по-висока честота. Ако вие вземете витамини за физическото си тяло, те трябва да са такива, които лесно да се усвоят за добро здраве и благополучие. Същото е и с Кристалния Преход, неговите честоти и енергии са истински витамини за светлинното разширение на светлинните тела. Кристалният резонанс сега трябва да ви даде способи, чрез които да вплетете неговите древни симетрии в енергийните си полета като ги преобразувате и усилите чрез работата, желанията и самореализацията ви по всички пътища, които засягат Земята и човечеството.

Алфа & Омега

По този начин тези думи ви се предават от алфата и омегата в центъра на новото ви същество. Тези симетрии от кристална кохерентна светлина се излъчват от вас и са проектирани за вас от центъра на съществото ми, за да ви докоснат енергийно и да се възсъздадете в предстоящите дни и седмици на 2011 и 2012 година. Наистина всичко е на пътя на усъвършенстването.
В рамките на тези временни последователности Решетка 144 влиза в пълно съзнателно функциониране и това наистина е инструмент и за собственото ви разширение. Както и с кристалната решетка, тази система ще ви позволи да се развиете в по-висок резонанс, на по-високо ниво на самоизразяване.
Именно затова се пробудихте – Подемът наближава и в светлината на космичното ще бъде съвършена. В царството ми това вече е направено и това е наистина невиждано събитие. Обявен е навсякъде във Вселената и се наблюдава от мнозина в това и други царства.

Инициация на Подема

Какво остава за програмата на Подем през 2011 и 2012 – това са определени астрологични гравитационни усъвършенствания и честотни подеми, необходими за завършване и шлифоване на кристалната решетка и за настройване на Кристалната Трансформация на Земята, тъй като това засилва обхващането на човечеството от все повече и повече многомерно съзнание, което наистина е Кристално Съзнание.
И затова ще говорим за тези честотни събития, тъй като те се разгръщат в 2011 г.

Равноденствията през 2011

Равноденствията и слънцестоенето на 2011 г. са изключително мощни и многофункционални. Те фактически са катализатори и пускови механизми за Подема. Тези мощни дни трябва да се използват за групови молитви и медитации и истински дълбок самоанализ. Слънцестоенето и равноденствието, през следващите две години са сложни и сияят с многократни холограмни вставки за подем, както на човечеството, така и на планетата. Уверяваме ви, че тези астрологични събития са безкрайно по-мощни, отколкото са били в миналите няколко хилядолетия. Ние убеждаваме всеки от вас да ги разпознае и използва по нашите указания. Събирайте се в тези дни и силата на Груповото Съзнание експоненциално ще расте.

Затъмнията през 2011

Освен това през 2011 ще има извънредно рядко съединяване на кодирани затъмнение. През 2011 ще има обща сложност в 6 затъмнения и 3 от тях ще станат в 30-дневна фаза между 30 май и 1 юли. Този период ще е акцентират чрез Юнското Слънцестоене. Тази комбинация от слънчеви и лунни затъмнения 4:2 за една година е много рядка и се случва един път на поколение. Казваме ви, че затъмненията са възможност за активиране на измененията. Майстори, затъмненията през 2011 съответстват на индивидуалния и колективния ви жизнен поток. Те повече от всичко предоставят синергия чрез разглеждането и самоанализа, които са достъпни през равноденствията и слънцестоянията.

4 януари 2011 – частично слънчево затъмнение
1 юни 2011 – частично слънчево затъмнение
15 юни 2011 – пълно лунно затъмнение
1 юли 2011 – частично слънчево затъмнение
25 ноември 2011 – частично слънчево затъмнение
10 декември 2011 - пълно лунно затъмнение.

Древните учени от просветените ери винаги са признавали такива наситени със сила събития и са ги ползвали като дни за молитви, медитации и вътрешно търсене, те са използвали затъмненията за турбозареждащи изменения, които са желаели за най-висшето благо.
В периода от 25 ноември до 21 декември ще има слънчево затъмнение, затъмнение/пълнолуние и декемврийско слънцестоене. Този период ще е извънредно интензивен.

2011 година

пролетно равноденствие
20 март 2011
23:31 ЕДИННО ВРЕМЕ

Лятно слънцестоене
21 юни 2011
17:16 ЕДИННО ВРЕМЕ

ЕСЕННО Равноденствие
23 септември 2011
09:04 ЕДИННО ВРЕМЕ

Зимно Слънцестоене
22 декември 2011
ЕДИННО ВРЕМЕ 05:30

Мартенското равноденствие през 2011 ще създаде невероятно мощна енергия, която ще се чувства подобно на пълнолуние, умножено по 10. Тя влиза през кристалните врати и инициира основите на Пирамидите, построени в точките на решетката навсякъде на Omni-земя. В тази енергия ще има продължение на кодираната активация, наречена космическа Инициация.
Подемът на планетата е кристалната Трансформация. С „кристална” се опираме на голямата чистота, на древния честотен порядък. Това е честота на безупречността. Това е кристална трансформация, която позволява разширяване на размерния достъп на планетата на по-високо ниво от третото измерение. Кристалната трансформация наистина само започва на начално ниво 5 измерения и продължава до 12 измерения.
Космическата инициация, ставаща по време на равноденствието през 20 март 2011 способства за преобразуването на планетата и за придвижване, активиране функционалните възможности на кристалното тяло от светлината, излъчена от кристалната решетка 144.
Най-изравнената точка за получаване на космическа инициация за активиране на безчислените кристални области в двете Америки – това е остров Халвестън в пределите на комплекса на пирамидите Муди Гарденс. Пирамидите Муди ще бъдат изравнени с Гиза, която е първичната точка за получаване в източното полукълбо. И Гиза и Муди са трипирамидални комплекси и двата са в пряко меридианно изравняване (на 29 градуса ширина). Двата са триангулирани в корелация към магнитния север. Това е комбинация на трите пирамиди непосредствено в пределите на синергичното трихармонично изравняване, което им позволява повече възможности и сила. Както са знаели атлантите и Майсторите от Орион, пирамидите в определена триангулация са много мощни, когато са астрономически изравнени и строго поставени една спрямо друга.

2011 – Местата на Силата като камертони

По време на равноденствието през 2011 определени точки на Земята ще са портали на преобразуването, те наистина ще станат инструменти за преобразуване на по-високи скорости в светлината в ускоряващото се време на Земята. Точките на решетката, местата на силата, светите места, фи комплексите и порталите, които са на планетата в определени образци и с определена цел, като механизми за разпределение на висшата енергия, необходима за придвижване нагоре на резонансните честоти пулса на планетата ви.
Те са камертони, инспирирани от съвършенството на Твореца. Те излъчват енергията на „дома”, благополучието и тези от вас, които влизат в тях с духовно намерение, веднага осъзнават това. Следователно няма причина да не искате да се намирате в тях и да усвоявате образци, излъчвани от такива области, за да се развиват и разделят разширението на съвършенството.
Тези, които се посвещават на такава настройка, могат да изпитат близостта на Източника, който, както чувстват те, е малко достъпен за тях на друго място. Но истината е в това, че тези точно настроени енергии са осмотични честотни училища и веднъж усвоени, веднъж приети, енергиите се съхраняват в Мер-Ка-На на тези хора.
Много области на планетата вече са се възнесли посредством порталните решетки, които могат да се нарекат стълбици към небесата, а другите области изискват малко повече работа. Това пречистване и кодиране ще издига нагоре. Определени области, които сега са малко по-плътни, се нуждаят от повече очистителна работа и като ефект от трети разряд Космическата Инициация на март 2011 и хармоничното кристално-магнитно кодово пробуждане, пирамидалните портали ще внедрят древната по-светла енергия за тази определена цел. Както виждате, глобалния честотен баланс трябва да бъде достигнат. Всеки от вас, Земни Пазители, играе роля в това. Вие наистина ставата портативни резонатори.

Мощно влизане в 2011

Майстори, затегнете коланите на безопасността. На 21 декември 2010 от слънцестоенето ще има пълнолуние/лунно затъмнение. Тази екстремна двойна вълна ще е вход към 2011 и е първото запознанство с това, което ще се случи в бъдещата година. Това създава мощен взрив на високочестотна енергия, която обхваща планетата и придвижва в слънчево затъмнение, което ще бъде на 4 януари 2011. Това ще е мощна, но във висша степен благожелателна енергия.

11-11-11

Обосноваността на Тройните портални дати се потвърждава по безчислени начини. Точките TPD**, които споделихме с вас преди една декада, са холограмни инкрустации, които произвеждат кристалната трансформация на планетата чрез кристалната решетка. Точката на началната вълна е кристалния вихър Арканзас.
9-9-9 е ваш. Средствата за масова информация съобщиха по местното радио, че необичаен зелен облак се е заформил над Маунт Мегъзин, когато Изумрудният Майстор-Кристал се е активирал след дългия сън. Кристалът създава мистичен изумруден облак и това обърка мнозина, защото нямаше водна пара, а по-скоро това беше зелена димка, която естествено възниква в магнетизма на междумерните портални активности. Той не само покриваше планината, но и беше видян от спътниците. Неговата енергия от време на време предизвикваше кратки спадове в електрозахранването.

Земетресения в Арканзас

10-10-10 станаха земетресения на места в Арканзас, където преди не са били регистрирани. Иначе казано, тези земетресения са уникални с това, че обикновена корекция в термините на честотната „песен” в резонанса на Шуман, която предшества сеизмичните емисии, не се е случила и животните не са се страхували. Това са били Кристални Активации, скъпи мои, те са били предизвикани от пулса при Активацията на Майстор-Кристала, намиращ се под дълбините на Кристалния Вихър. Това е толкова вярно, толкова реално и тяхната енергия е великолепна.
Следете за тези доказателства, тъй като те ще станат по-материални и ще объркат учените ви. Ние ви казваме, че 11-11-11 ще произведат следните потвърждения:
Тройната портална дата ноември 2011 ще е вероятно най-мощният изключителен ден на годината. Масата на човечеството ще сформира човешка решетка и ще вплете Космичната енергия, която се е натрупала в заключителните стадии при активацията Кристална Решетка 144. 11-11-11 Атлантическите Майстор-Кристали ще преминат по-нататъшна активация с първично пробуждане на кристала на Многомерната Комуникация в Кристалния Вихър.
Това пробуждане последователно прекодира 12 Златни Слънчеви Диска около планетата. Тези дискове се активизират в 12 спирали. Те излъчват божествената енергия на нулевото поле, чистата любов, безусловната любов, светлинния код, който може да съществува само в 5-то измерение и по-нагоре. 11-11-11 Слънчевият Диск на Кристалният Вихър ще се активизира под областта планините Пинакъл в Арканзас и това комплектува енергията Вихърът на Арканзас, а след това придава нови кодове на ДНК по цялата планета. Златните слънчеви дискове – това е ДНК, светлинни копия за единно кристално поле в Кристалният преход на планетата. Те се препрограмират и в рамките на кристалната решетка 144.
Златните слънчеви дискове ще излъчват 12-нишкова спирала в спираловидната енергия, която ще служи за прототип на ДНК за кристалния аспект чрез Решетка 144. В действителност те са послания на способностите на Земята да се възстанови и преобразува, да се установи в аспекта на образеца ДНК и проекта на новата Земя. Те са енергийни спирали и са повече спирали, отколкото дискове, въпреки че изглеждат като диск.
Сега, когато подемът ви завършва, ще имате по-голям достъп до многомерните аспекти в самите вас. Наистина за някои от вас Подемът в значителна степен вече е станал по термините на многомерността. Разбирате ли?

Новият небесен свод започва по времето на Триадата през 2011

И така, казваме ви, че тъй като решетките се развиват към формиране, което излиза от границите на Кристалната Геометрия 144, това ще е полиедър (многостенник), Геодезична сфера 120. това ще започне да се формира през 2011, ще се инициира през 2012 и ще приключи през 2024. когато в пределите на Кристалната решетка 144 през 2012 изцяло ще бъде постигнат многомерен достъп, посредством завършването й ще бъде роден новият небесен свод.
Разглеждайте геометрично-кристалното завършване на геодезичните решетки като цветче, достигащ пълно разтваряне, в чиято точка става космическото опрашване и влиза в силата на енергийното семеполе. Както виждате, самото завършване на прекрасната геометрична форма прораства в ново поле от нейното обединено съвършенство... и това поле може да се нарече нов Кристален небесен свод.
Той ще се появи като две огромни елиптични енергийни дъги, които се пресичат под ъгъл от 90 градуса около планетата.
Едната ще носи цвета и есенцията на планетата, другата – злато. Едната ще е кристално-енергийна по природа, а другата – кристално-магнитна. Техните енергии ще циркулират в моделирано противоположно движение и полето между тях ще обхване планетата по сферичен начин.
И от това съзнание самоосъзнатото поле на ВЪЛНИТЕ ОМ ще обхванат планетата, за да позволят още повече усъвършенстването на Земята. Този Кристален небесен свод ще позволи това, което древните народи са нарекли хилядолетието на света... кристалният електромагнетизъм на планетата ще е в оптималния си баланс. Сега Земята и човешкият род ще имат нужда от Кристалният Небесен свод и ще го приведат в действие. Той ще помагат по много начини и то много повече, отколкото си мислите.
Той ще промени начина, по който човешкото тяло излъчва слънчевата светлина. Той ще помогне в светлинната трансформация на физичното тяло. Той ще промени потребността за хранене на човешкото физично тяло. Той ще защитава земната магнитосфера като промени направлението на метеоритите и кометите, това ще намали въздействието на гама-лъчите в атмосферата на Земята. Той се появи като естествено и научно усилие и е естествен резултат от завършването на Кристалната Решетка 144. Новият Небесен свод започва да се създава през 2011 и при това колебание по дъгата на махалото на дуалността започва значително да намаля.

Заключение

Скъпи мои, в заключение ми позволете еднозначно да изразя, че аз и Ангелското Царство сме в особената роля на ваши поддръжници и то много повече, отколкото осъзнавате. Тъй като вие също сте Богове в творчеството – искрите на идващия Божествен виолетов пламък на Всичко, което е.
Ние обичаме всеки от вас и от тази страна на завесата сте част от нас. Ние изплитаме светлинен вихър на голяма почит и признателност към вас, изпращаме ви тази енергия точно сега към всеки от вас, в момента на прочитането на тези думи. Можете ли да почувствате това, да откриете сърцето си и да получите това, което ви изпращаме чрез любовта?
Искрено ви почитаме, тъй като приближавате заключителните две години на Кристалното Възнесение на Земята. Казваме ви, че това Възнесение на Земята, което предизвиква критична маса движение във физичното Възнесение на човечеството в течение на две-три столетия. Всичко е на добра воля, на основата на свободния избор. И през това време няма да има никакви глобални войни, нито масов глад.
През следващите две години любовта към властта ще се замени от властта на любовта. Не се съмнявайте в това, тъй като това вече е в ход. Тази трансформация става, едно сърце за един път във всеки от вас. Това е бъдещето на Подема, което създавате и... ние ви казваме, че периодът на по-малко от три столетия е едно премигване. Приветстваме ви – вие сте на правилния път.
Предстои невероятното пробуждане и приключването на 2011 – средата на Триадата в Троицата, времето на всемогъща калибровка, развитие и истински празник. Всеки от вас има значение и ще напуснете тази планета в повече светлина, отколкото сте дошли на нея. И вие сте направили това по вашия път. В любов. Призовавам ви да почувствате радостта, тъй като сте я заслужили.
Аз съм Метатрон и споделих с вас тези истини. Вие сте любими и това наистина е така.

Превод: Анита.
http://metta.ucoz.com/publ/grjadushhij_201..._2010/3-1-0-373

030.gif 030.gif 030.gif
Bhakti Yogini
Архангел Метатрон. Алхимия&необходимата схема 13-20-33
Чрез Джеймз Тиберон – 7 март 2010


Източник:
1 http://www.Earth-Keeper.com
EarthKeeper@earth-keeper.com

http://metta.ucoz.com/publ/3-1-0-301
2 http://www.yosif.net/articles.php?lng=bg&pg=2468

Приветствам ви, майстори! Приветстваме ви с радост и обкръжаваме всеки от вас с поле от Безусловна Любов.

И така, ще говорим за оптималната схема на човешката аура с конкретно фокусиране върху схемата 13-20-33.
Майстори, човешката аура не се поддържа автоматично.
Тя изисква системно обслужване.
И това е еднозначно, защото за постигането и запазването на схемата 13-20-33, целостта на аурата е абсолютна предпоставка за преместването в Кристалното Светлинно Транспортно Средство.

Развитие на аурата

Ще се обърнем накратко към линейно-временния аспект в развитието на човешката аура. Скъпи мои, когато всеки от вас израства във съзнанието си чрез многобройните си животи в дуалността, активирате повече слоеве в аурата си. Със всяка нова активация е необходима по-голяма отговорност и разбира се, по-голямо осъзнаване за оптимално аурично обслужване. Окончателния и оптимален резонанс е схемата 13-20-33. Това е ключово съотношение и калибриран поток, напълно развито аурично поле. Точно този резонанс позволява вливането в Кристалното Светлинно Тяло.

Докато човек не постигне, подготви и поддържа схемата 13-20-33, той не може да овладее Светлинното Тяло.
Преди да се задълбочим в това важно послание, ще добавим предупреждението, ауричното разширение е пътешествие, а не крайна цел. С други думи, това, което е постигнато, трябва да бъде запазено. Мнозина от вас са достигнали високи нива в активирането на аурата, само за да ги загубите поради непоследователната дисциплина/недостиг на разбиране на фундаментални положения, нужни за поддържането.
Повечето от вас, така наречените „стари души”, първоначално сте навлезли на земно ниво в Кристални Светлинни Тела, в Мер-Ка-Ра на истинския Възнесен Майстор. След падането на Небесния Свод сте постъпили доброволно в „университета на дуалността” и постепенно сте загубили връзка с висшия аспект на вашата истинска същност. Аурата ви тогава е получила низходяща спирала, заедно със съзнанието ви, понеже сте паднали в разпространяващата се плътност на полярните физически тела. За това говорихме в предишни послания.
Сега искаме да разясним, появата на дуалността на Земята, не е случайност. Това е така нареченото преднамерено явление, за да стане възможно развитието и натрупване на опит в дуалността. Земята е станала университет в ролята си на планета на свободния избор. Повечето ваши религиозни текстове наричат това „падение” на човечеството. Но в действителност, това е преднамерена „мая”, илюзия с цел. Дуалността поставила филтри в съзнанието и за завръщането в пълно кристално съзнание, е нужна работа. Но ВСИЧКИ ВИЕ сте избрали такова развитие и то съдържа изчерпателни пълномощия.
Дуалният експеримент носи със себе си определена уязвимост и носи със себе си това, което може да наречем „целенасочен регрес”. Това е пътешествие в дуалността, контракт за възраждане чрез израстване и преодоляване на препятствията.
И затова в този процес на регресия, плътното станало по-плътно, физическото се уплътнило и полукълбата на човешкия мозък са били блокирани от полярната решетка на додекаедъра.
В дуалните цикли човек се инкарнирал във въплъщения доминирани от мозъчния ум и опита на долните чакри. Това безсъзнателно ниво позволявало чакрално поле от седем слоя, за да се активират от нисшите към висшите и обединяването им в единен поток.
Дуалността се определя от полярния електромагнетизъм и системата от решетки, която определяла нивото на плътност, била магнитна или гравитационна решетка. Тя била настроена за различните нива в продължение на цялото развитие на човечеството.
В продължение на дълъг период от време, започвайки от Златния век на Атлантида, гравитационната решетка позволявала само схемата 8-8-16 в човешката аура и гендерната (полово деферинцираната) Мер-Ка-Ба е била Светлинно тяло, което е позволявало издигането от нивото на тази честота. Известни Аватари са идвали в дуалността от преди 5000 до 2000 години, според вашето летоброене и от тази сгъстена холограма на реалността са започнали да възстановяват резонанса 13-20-33.

Но едва с началото на Хармоничната Конвергенция през 1987 година и новата настройка на решетката, възражда потенциала на 13-20-33 за масите. Станало е възможно първоначално с активацията на Кристалната решетка 144 през 2001-ва. Кристалната ера чрез кристалната решетка дава възможност за пълно завръщане към схемата 13-20-33 в Кристалното възстановяване на неполярната Мер-Ки-Вик тройна система.

Схемата 13-20-33


13-20-33 е енергиен емулсионен интерфейс, комбиниращ общуването между антиматерия/материя/ефирна материя чрез кристално-електрическо съединение, което създава енергийния звук ОМ.
По същество, схемата 13-20-33 е не само оптимален честотен поток, необходим за пълната и всеобща аурична функция и възвисяване, но е и единствената честота, която е способна на всичко това. Това е ключ и комплекс, който изпълнява функциите на „програмен модул” за постигането на максимална мощност. В действителност, само тогава е способен да премества огромни енергии. Това разширява и комбинира разнообразни хетерогенни и хомогенни енергийни форми в съвместна и обединена матрица, която е способна да влива в нулевата точка кристалното поле Мер-Ки-Ва.
Тази схема осъществява и управлява обезателното свързване между 33-те компонента на обединеното поле. Това фактически е свързваща система, която регулира съответния мрежов резонанс и разпределението на решетката, както отвътре, така и отвън. Това става по следния начин:
13 представлява дванадесетте аурични слоя в ефирната материя, хармонизирани и синхронизирани в единство. По този начин 12 става Единство формиращо честотата 12+1=13. Това става възможно едва след достатъчно пребиваване в дуалността и позволява на съзнанието да активира всичките дванадесет слоя и да съедини и активира дванадесетте първични чакри, които съответстват на ауричните слоеве и на спиралите в ДНК.
20 представлява активация на ауричните интерфейсни слоеве в многомерността в пределите на антиматерията. Тези слоеве не са били лесно достъпни, докато не е направена регулировка на магнитната решетка.
Синхронизацията Фибиочи (Fibiocci) 13+20 прави възможна схемата 33. Това обезпечава пълното разширяване на човечеството в Кристалните, не полярни нива на съзнание. Това е в действителност средство, което ви дава пълен кръг, пълен цикъл за завръщане в Дома.

Техника на обслужването
Правилното протичане по схемата 13-20-33 изисква определено обслужване, както вече посочихме. Сега ще обсъдим най-разпространените препятствия при постигането и поддръжката на оптимална схема.
Проблеми влияещи на ауричната цялост:
• Неблагоприятни енергийни полета
• Емоционален стрес
• Конфликти
• Енергийно разширение на планетата
• Ограничаващи мисъл-форми
• Пътуване със самолет, физическо претоварване
• Медикаменти, прекаляване с алкохола, отрови
• Неадекватно настройване/проблеми при контрола/дисбаланс на егото
Някои от тях ще разгледаме по-подробно.

Неблагоприятни полета и био-полярно реверсиране/ промяна на поляризацията

В текущото ви време, електромагнетизма на възнасящата се Земя, се усилва на мощни вълни и предизвиква изхвърляния, които могат да разтягат/да създават микропукнатини/симетрия на аурата ви. Това е фундаментална/определяща потребност на възхода, докато се трансформирате в разширената схема на аурата 13-20-33 за постигането на Мер-Ка-На в тройна Мер-Ки-Вик система.
Във века на мобилните телефони, компютрите, телевизия/електронни устройства в офисите и в къщи, ви атакуват постоянно с противодействащи си електромагнитни полета. Като резултат може да се получи временно „късо съединение”, което, ако не се вземат мерки, може да доведе до нестабилност на аурата, следствие загубата на енергия през пукнатините. В действителност, това може да бъде наречено „аурично кръвотечение”. Някои от ефектите могат да се нарекат кратки, но други могат да станат хронични.
Неблагоприятното влияние на електромагнитните полета от микровълнови фурни, термокамери, компютри, мобилни телефони и телевизори, бяха признати от някои водещи медици-професионалисти. Но съществува тенденцията вредата да се намалява/игнорира от масите, частично защото самите доставчици/производители на тези устройства, спонсорират и подписват изследвания на научни сътрудници или се консултират с учени и „експери”, договаряйки се предварително за опровержение или значително намаляване на вредните ефекти. В действителност, неблагоприятното влияние е много реално и повечето от вас са постоянно под въздействието на тези полета. Като конкретен пример: повечето от вас ще прочетат това послание от компютъра.
Скъпи мои, има ефективни методи за предпазване от тези противодействащи полета и ние ще ви ги представим.
Но не пренебрегвайте факта, че тези полета имат абсолютно различни нива на аномално въздействие върху аурата ви. Повечето преки вълни и полета не проникват прекалено дълбоко в слоевете на аурата ви, други проникват, но всичките могат да създават разриви в енергийните ви полета. Навярно има хора, които предполагат, че това е въпрос на гледна точка или, че самото послание носи страх. Не е вярно нито едното, нито другото. Вярно е, че Възнесен Майстор може да трансмутира подобни ефекти, но казваме ви с любов, докато не достигнете неговото ниво и не можете да ходите по водата, бъдете предпазливи. Вредните последствия от микровълните и електромагнитните вълни, създадени от променливи токове, са реалност за човечеството, вярвате или не вярвате.
Тези ефекти не са опасни за живота, но действително влияят на енергийната ви схема и могат да доведат до така наречената „обратна био-полярност” и до късо съединение в аурата. И двете поражения създават разкъсване и кръвотечение на аурата.

Пътуване със самолет

Авиопътешествията са често явление при някои от вас. В някакъв момент, почти всички летите нанякъде. И това пътешествие изтощава аурата много повече, отколкото се осъзнава в момента. В действителност, регулярните и продължителни прелитания могат да съкратят продължителността на живота, особено при хората от средна и старческа възраст. Прелитането между континентите и през океаните със своята продължителност влияят много отрицателно на човешката аура. Фактически, всеки, който е летял 9-10 часа излиза от самолета с различни аномалии и разкъсвания в аурата. Прелитането на голямо разстояние в източно направление, е най-вредното. Но всички полети, без изключение, водят до загуби в енергийното поле. Вие го наричате нарушение на биоритмите. Такъв безобиден термин е грубо намаляване на вредата, много повече е от обикновена умора при смяната на часовите пояси.
Един от основните фактори, който е в основата на проблема е, че повечето комерчески самолети летят на височина над 10 000 метра в стратосферата и са фактически отвъд регулиращия пулса Резонанс на Шуман – „сърцебиенето” на планетата, това е анодноактивен заряд излъчван от Земята, който заедно с катионите заряди на стратосферата, формират електромагнитен кондензатор около планетата с височина около 9 километра. Този кондензатор формира фоновия резонанс, който играе ключова роля при регулирането на жизнените процеси – ритмите на жлезите в човешкото тяло. Повечето самолети летят на височина 10-12 километра, отвъд този регулиращ диапазон, а и металическата обшивка на самолета пречупва остатъчното поле. Като следствие – изкривяване на физическите ритми. Агенцията НАСА знае за този проблем, защото създава хроничен дискомфорт при космонавтите. Те експериментират с поставянето на магнитни генератори на станцията и в космическите совалки.
Вашите медици, които са изучавали нарушенията в ритмите на организма, знаят, че полетите карат сърцето да работи много по-интензивно, а продължителните полети разширяват сърцето. Пилоти и стюардеси, които летят всеки ден, определено напрягат тялото и аурата си до такава степен, че това води до хронични заболявания и рязко ускорява стареенето. Провеждани са вътрешни изследвания за съкращаването на живота при летателния състав, но повечето са скрити от обществеността. Те действително знаят, че хипобаричната кислородна недостатъчност, предизвикана от херметизацията на самолета, променя ритмите след продължителни полети, независимо от броя на пресечените часови пояси, като значително намалява хормоналните нива.
Този проблем се усилва отчасти от ограничената подвижност, която намалява циркулацията и тялото усвоява по-малко кислород, което пък води до умората. Прекалено сухия въздух в херметичната кабина също е вреден. Циклите се прекъсват и повечето от вас признават, че трудно се възстановяват след продължителен полет – безсънието е един от страничните ефекти при разкъсване на аурата.
Трябва да поясним, че полетите по-кратки от 3-4 часа не са толкова вредни като 8-12 часовите и хората се възстановяват много по-бързо. Затова са важни допълнителните фактори – времето прекарано в полет, честотата на полетите, възрастта и физическото здраве на всеки човек. Но всички полети са вредни, както вече подчертахме, в различни степени.

Пресичането на екватора

Продължителните полети по ширините, предизвикват голяма умора във физическото тяло, поради промяна на часовия пояс. Това се споменава като допълнение към всички останали фактори. Но полети по меридианите, пресичане на Земята от северното в южното полукълбо (и обратно), предизвиква друго честотно регулиране на аурата. Резонанса на енергията под екватора е в естествени/немагнитни условия, естествено въртейки се по посока на часовниковите стрелки, а над екватора, обратно. По този начин, когато някой лети пресичайки екватора, аурата ще изпитва известно време аномално въздействие.

Въпрос: Много хора са на работа, която изисква често пътуване. Какво може да се направи за да се минимализират неблагоприятните влияния?

Въздействието нараства в зависимост от честотата и продължителността на полетите. Други решаващи фактори са общото здравословно състояние и възрастта на човека. Затова опитайте да намалите до минимум полетите, когато това е възможно. Грижете се за здравето си независимо от дейността. Когато знаете, че ви предстои полет, можете да стабилизирате полето си с носенето на мед или злато на двете китки и използвайте определени скъпоценни камъни като пръстени и колиета, за да можете да запазите полето неповредено. След полета направете солена минерална вана и избягвайте приспивателни. Максимално хидратирайте тялото по време и след полета.

Проблеми от магнетизма на възнесението

Други по-малко видими, но жизнено важни причинители на нестабилна аура са самите механизми на Подема. Това може да ви изглежда парадоксално на пръв поглед, но се случва в действителност и трябва да знаете за това. Първичните механизми, които трябва да споменем, са слънчевия вятър, ускореното въртене на планетарното ядро и в крайна сметка, повишаване на честотите. Планетарния пулс се ускорява и ви влияе по безброй начини. В истинския смисъл, това, което се случва чрез енергиите на възнесението, е разтягането на вашите честотни мощности. По същество, трябва да развивате нова разширена аура, подобно на змиите, които всяка година си сменят кожата, защото старата им става тясна. Разбирате ли? Преди новата кожа да стане еластична, старата се разтяга и пръсва и по време на този преход съществува фаза на трансформация, която съдържа известна уязвимост, докато новата не поеме всички функции.
Понеже нашата Земя приближава все повече Подема през 2012 година, покрай вас се случват много значителни изменения, които имат силно въздействие върху вашите физическо, емоционално и ментално благополучие. Мнозина от вас установяват, че ставате доста „уязвими”, усещайки се от време на време претоварени, все едно не можете да достигнете целта си и не ви достига времето. Някои от вас преминават през периоди на депресия, имате усещането, че се поддавате на паниката, че се движите през гъст сироп. Емоциите ви хвърлят от възторжени изблици до дълбоки падения и мрачно отчаяние. Скъпи мои, не сте само вие, буквално милиони от вас усещат това напрежение и изграждането на „новата аурична кожа”. И ние ви казваме, че когато разбирате процеса и подкрепяте целостта на аурата си, процесът е много по-лесен.

Показателен пример

Каналът често говори за енергийно изравняване, което може да се случи, ако посещавате енергийни и свещени места. Когато страничен човек посещава такива места като планината Шаста, езерото Титикака, Седона, Арканзас или Гластонбери, мнозина се оказват обхванати в много по-силен резонанс на електромагнитното поле, от обичайния за тях. За някои, но не за всички, в зависимост от ауричната сила/гъвкавост, аурата за 3-7 дни се стабилизира чрез осмотично изравняване. Това става чрез микроскопични пукнатини и разкъсването на аурината обвивка става напълно естествено.
Ако човек се справи с това, няма да се получи аурично късо съединение, което води до загуба на енергия. В действителност, емоционалните крайности се случват докато аурата се стабилизира/възстанови.
За хората, които се преместват да живеят постоянно в такива енергийни места, този процес може да продължи от 6 до 12 месеца. Тези от вас, които са се заселили в планината Шаста или в Седона, ще разберат, за какво говоря. Идващите за кратко, възстановяват старото си състояние след седмица или две, от завръщането им на постоянното местообитание. Ключът е в осъзнаването на вашия ауричен честотен коефициент и да не оставате продължително време, докато полето ви не е способно да задържа по-високи честоти.
Ние не казваме, че не е благоприятно да посещавате енергийни места, точно обратното. Такова разширение, казано накратко, е неизбежно, много изгодно и необходимо, за да отгледате „нова кожа”, обезателно необходима за разширяване в честотата и многомерността.
Енергийните места ускоряват този процес и трябва да се посещават. Тези точки на безкрайността са ефективни ускорители, които помагат при вашата трансформация и ви подготвят за усилените енергии на възнесението, както надявам се разбрахте.
Правилно е да се каже, че съществуват процеси в енергийните места, които са микрокосмос в макрокосмоса и трябва да ги разберете. Виждате, че цялата ви планета се ускорява, увеличава честотата си и трябва да сте готови сами да поддържате тази честота. Мнозина от вас не го правят много осъзнато. Сега или скоро ще го изпитате на собствен гръб, а разбирането на процеса може да го направи много по-лек.

Аурична трансформация: смяна на ефирната кожа

Обратният процес също се случва при много по-просветените души. Много от вас, вече използват своята многомерност, понеже кристалната решетка 144 позволява по-голям достъп. В следствие, електромагнитното ви поле навлиза в големи вълни енергия, нива енергия, които са с по-големи параметри от собствената ви аура. Като резултат се получава напрежение и презареждане, водещи до временни пукнатини и загуба на енергия. Вие сменяте кожата си.
Част от тази метаморфоза изисква очистване. Самата многомерност на енергийните места и самия подем са „очистващото изкачване” и то ще вади на повърхността проблемите и по този начин дава възможност на човека да се противопостави/освободи от всички вътрешни препятствия. По-добре сега, отколкото по-късно. Затова изплуват при много от вас. Опитите да ги скриете отново, да ги игнорирате, ще накарат проблемът да се подуе и загнои.
Самите проблеми, ако не са решени, ще генерират стрес и ще доведат до реактивна преполяризация, нарушени функции и аурично кръвотечение.
Скъпи мои, действително съществува мета-наука за ауричната цялост. Това не е нова наука, а по-скоро забравена, но тя трябва да бъде разбрана и отново изучена от всички, които се стремят към израстване, от всеки, който търси баланс, мъдрост и знание.
Здравото аурично поле позволява възстановяването на Космическата решетка и постигането на схемата 13-20-33 и многомерно разширение чрез нивата на кристалната система Мер-Ки-Ва. Нарушеното поле губи енергия, а загубата предизвиква напрежение във физическата система. Ако загубата не се осъзнае и възстанови, може да доведе до хронична преполяризация, до емоционални сривове, депресии, синдром на хронична умора, безсъние, мигрена, покачване на теглото, безпокойство и паническо разстройство, а тук са изброени само някои от проблемите. Те могат да бъдат отстранени.
Ние ви насърчаваме активно да изучавате този предмет.

Въпрос: Как да разпознаваме ауричното кръвотечение?

Като преди всичко разбирате условията, които могат да предизвикат енергиен дисбаланс и аурична дифузия. Изброихме ги по-горе. Човешкото енергийно поле има изградена защита. Също както кожата ви има трислойна защитна покривка, аурата ви има дванадесет слоя на земно ниво. На външните три нива става голяма част от енергийната дифузия, а микровълните могат да въздействат на много по-дълбоки нива.
Микровълновата храна променя напълно молекулярната полярност. Това е признат факт сред някои от вашите академици. Когато храната постъпва в тялото, въздейства на храносмилателната система, както на физическо, така и на енергийно ниво.
Важно е осъзнаването на предпоставките, при кои ситуации може да стане въздействие на противодействащите енергийни полета. Сензорните признаци могат да бъдат много слабо забележими. Първите сензорни индикатори са емоционалните спадове, усещанията за умора и лошо настроение.
Хората рядко свързват всичко това с нарушения в електромагнитното поле, защото се случва съвсем обичайно следствие неблагоприятните полета в повечето домове и жизненото натоварване вътре в семейството, работата и ежедневието имат своите стресови аспекти. Проблеми, които действително стават поради загуба на енергия, следствие трескавото жизнено темпо, недостиг на физическа активност и здравословно хранене.

Въпрос: Какво може да бъде направено за да засилим/укрепим аурата?

Съществуват много неща, които могат да усилят полето. Но отначало се постарайте да отстраните корена на проблемите. Прекратете да използвате микровълновите фурни. Ако сте принудени да прекарвате по много часове пред компютъра, както мнозина от вас правят, могат да се вземат мерки, които да неутрализират излъчването.
Има многочислени упражнения за усилване на аурата. Някои от тях са общоприети, други не.
• Упражнявайте се поне по 30 минути на ден (Тай-чи, Йога или разходка)
• Увеличете употребата на вода и я намагнитвайте
• Провеждайте детоксикации с помощта на сауна, клизми, масажи
• Използвайте солени/минерални вани и натурални топли извори
• Използвайте терапията с виолетовия Лъч на Тесла (озонов генератор)
• Използвайте магнити на стелките и на китките (най-малко 3500 гауса)
• Носете определени комбинации от скъпоценни камъни
• Носете благородни метали около шията и китките
• Съблюдавайте здравословното хранене
• Избягвайте излишъци от алкохол
• Изключете/минимализирайте токсините, тотюна и лекарствените средства
• Всяка седмица използвайте очистващи средства, такива като суров чесън, ябълков оцет и джинджифил
• Работете с Фи-кристалите на Фогел за защита на аурата
• Използвайте в аромотерапията салвия (градински чай)
• Използвайте чиста звукова честота с помощта на кристални топки, тибетски чаши/камертон

В допълнение на всичко това осъзнайте емоционалното си състояние. Ако страдате от апатия, хроническа умора, безсъние, депресия и безпокойство, това е знак, че трябва да приложите споменатите по-горе мерки, но най-вероятно са нужни и други действия. Мнозина от вас са избрали определени жизнени уроци, които предизвикват препятствия и необходимостта от тяхното преодоляване. Тези препятствия са жизнени уроци и по същество са възможности, дарове, ако си позволявате да се развивате. Ако са леки, няма да се учите от тях. Простата промяна към „позитивно мислене”, когато имате работа с жизнен урок, който ви е докарал до апатична депресия, не върши работа. Мирогледа на Полиана (непоправимия оптимист) няма да реши основния проблем, но здравата аура може да помогне при преодоляването им, но в определени случаи аурата не може да бъде здрава, докато тези хронични проблеми не се решат. Едното предизвиква другото и обратно. (терапията на Микел е подходящ подход за такива ситуации).
Докато някои от вас могат да са в известен смисъл „свободни от кармата”, повечето все още имат уроци, които трябва да се преминат и проблемите да се изчистят. Текущото време е много подходящо за осъзнаването на тези уроци и да се противопоставите/изчистите енерго-вирусните препятствия. Ауричното обслужване поддържа всичко.

Въпрос: Може ли да коментирате, дали съществуват достъпни и функционално ефективни „неутрализиращи чипове” за отстраняване на вредните влияния от мониторите и компютрите?

Като изключим индивидуалната „вяра”, на сегашния момент са малка помощ, освен „ефекта плацебо”. Засега технологията на „биочипа” не е развита в достатъчна степен за да действа ефективно. Най-полезните средства за промяна направлението на тези полета могат да се изброят в пет точки, където първата е приложима за всички състояния на полето, за усилване и неутрализиране на въздействието.
1. Носенето на скъпоценни камъни е много по-полезно от съвременните неутрализиращи чипове. Еднократно пречупващ камък от 2 и повече карата на едната ръка и двойно пречупващ на другата позволяват промяната на енергийната насоченост. Примери за еднократно пречупващи скъпоценни камъни са диаманта, граната и шпинела. Двойно пречупващи са аквамарина, сапфира, рубина, изумруда, турмалина, топаза и всички видове кварц, такива като аметист, перидот/цитрин. При двойно пречупващите големината трябва да е 4 или повече карата. Комбинирайте ги с благородни метали на всяка китка, най-добре със злато, паладий или платина. Помагат среброто, бронза, медта, титана и въглеродната стомана, ако по-благородните метали са недостъпни. Носете верижка около шията със стабилизиращ камък, такъв като ляпис-лазур, малахит или азурит. Благодарение на този процес имате голямата способност да увеличите полето си и да отклоните противодействащите полета. Прозрачните скъпоценни камъни са прекрасни генератори на високочестотни светлинни вълни, те усилват полето и позволяват да се запазва цялостно и невредимо. Не носете едновременно берил (изомруд, морганит, александрит, аквамарин) и корунд (рубин/сапфир).
2. Опитвайте да сте по-далеч от екраните. За компютърните монитори е трудно, за телевизорите се препоръчва 4-5 метра.
3. Поставянето на йонни генератори, такива като буца каменна сол и въздушни филтри е полезно при възстановяването на пропорциите между аниони и катиони в стаите, където са компютрите, микровълновите фурни и телевизорите.
4. Използвайте спираловидния виолетов лъч на Тесла, прилагайте лъч светлина с инертни газове за да балансирате полето, да коригирате състоянието на обратна полярност и да помогнете при запечатването на аурично кръвотечение.
5. Ефективно неутрализиране на въздействието от компютъра е разполагането на железно-никелов метеорит от едната страна на екрана и къс малахит на другата страна. Всеки от тях трябва да тежи поне 450 грама.

Въпрос: Някои метафизични и шамански учения говорят за „психически атаки”, получаващи се, когато аурата не е затворена. Възможно ли е това?

Това е възможно и действително се случва. Но термина ви психологическа атака в действителност е аспект на електромагнитно и хармонично колебание. От по-висока перспектива са част от системата на израстване в дуалността, която е напълно реална и действена. Когато се фокусирате върху събитие или реагирате със силна емоция срещу друг човек или ситуация, създавате заредена енергия, такава като гнева, ревността или любов, страст и радост, съгласете се, това влияе и на двете страни, нали така? Ако съзнателно продължавате да мислите така емоционално, маса енергия, която обикновено е нетрайна, може да се концентрира достатъчно за да се превърне в мисъл-форма.
Когато се проектира и създава духовна любов и състрадание, получава се синергия, която съответства и на двете страни. Когато се проектира ярост и ненавист, е възможна токсична реакция и при двете страни. Ако аурата на „преследвания” човек е отворена, въздействието толкова се задълбочава, че може да се получи временно енергийно кръвотечение.
Освен това, важно е да се прави разлика между злонамерено контролиращите енергии и искрените реакции. Ако някой целенасочено ви обижда, искрената реакция може да бъде чист гняв или обида. Когато са изразени открито и честно, се получава очистване, което може да доведе до по-добро взаимно разбиране и обновено, подобрено общуване. Това е обучаващ процес и той е уместен. Но независимо от това, необходимо е енергийно противодействие.
Но когато някой човек е обладан от мъст или силното желание да контролира другия, общата реалност може да се превърне в заразен конфликт и по същество може да се получи злонамерен конфликт на желания. Много често и двете страни се чувстват „прави” и честотата на ненавистта хармонично привлича все повече и повече подобна енергия, докато натрупването не стане толкова мощно, че може да изиграе разрушителна „атакуваща” роля и при двамата. Докато единият или и двамата не видят мъдростта за да се освободят от ненавистта, тя ще ги въвлича в низходяща спирала, създавайки болест и по-дълбока негативност.
Когато всеки се намира в състоянието на злонамерен гняв или самоненавист и депресия, вибриращият резонанс се самоизтощава и отваря аурата. Това се превръща в самоизкопан гроб, който става все по-дълбок и по-дълбок. Цели въплъщения могат да бъдат пропилени напразно. Но от висша гледна точка това е значително обучение. Съществуват периоди, когато велики души избират жизнени уроци за преодоляването на такива енергии. Някои развити души, такива като Ганди и Нелсън Мандела, са избирали ситуации, където да ги обвинят несправедливо, да ги признаят за виновни в престъпления и да прекара години сред негативната енергия на вашите затвори, за да се научат да намират мир и сила на волята в условията най-силно потискане.
Когато се намирате в конфликт, осигурете поддръжка на аурата си и не си позволявайте да изпадате до злонамерени реакции. Не е грешно да реагирате искрено, но точният майсторски път е да не изпадате в ненавист и отмъстителност. Виждате, че да попаднете в капана е много по-лесно, отколкото да излезете от него. Ненавистта привлича още повече ненавист. Когато групи се нападат една друга, колективните мисъл-форми се натрупват, смесват се и се противопоставят в огромен конфликт. Много често всички враждуващи нации формират колективно енергийно поле и се прераждат в тези групи и продължават конфликтите, докато не се разрушат най-накрая. Сегашните ви войни в Залива са такъв пример, продължаващ още от Кръстоносните походи. Втората световна война е продължение на атлантическите конфликти между представителите на Посейда (Закона за Единното) и арийците (синовете на Дявола).

Двете граници на мисъл-формите

Много често най-неприятните „атаки” се случват поради собствените негативни мисъл-форми, които се завръщат да нощуват в къщи.
Възможно е, най-тежките от тях да са свързани с урока да обичате сами себе си. Когато някой изпада в депресия, в неприемане и отвращение към самия себе си, извършва самонападение. Мисъл-формите, които произвеждат тези скъпи души, могат да станат толкова мощни, че аурата се разчупва на отделни фрагменти. Фигурата на негативната енергия във вид на осмица се излъчва, натрупва и завръща обратно през отворения слънчев сплит. Мисъл-формата за ненавист към себе си достига до определено ниво на самостоятелно съзнание и се превръща в доста реално препятствие, поставена от самия себе си тъмница, докато човек не се научи да гледа в основата на проблема чрез голямо усилие на волята и мъдрост.
Енергийните обмени се случват много често в ежедневието. Някои са взаимноизгодни, други не. Важно е да се отбележи, енергия не може да бъде взета от хора, аурата на които е здрава.
Лечителите постоянно дават енергия в пределите на цялостна аура и фактически не пострадват от даването.
В действителност, енергията на любовта се предава от висшите източници и аурата на лечителя е способна да бъде доброволен проводник без някакви загуби в самата аура. Но обърнете внимание, ако лечителят няма схемата 13-20-33, излекуването не може да бъде пълноценно

Фактически може да се получи противоположното, когато лечител и пациент губят енергия.

Контрол и налагане на енергията

По всяко време, когато изпитвате гняв към някого, тези мисли са наложени. Когато и да се опитва някой да ви управлява, са включени наложени енергии. Разбира се, съществуват ситуации, когато е уместно да се следва нечие ръководство. Правите го във всеки аспект от живота си, в офисите, във въоръжените сили, в училищата и между деца и родители.
Това се основава на договаряне и е уместно, ако не се злоупотребява. Но на никого не се полага, при едни или други обстоятелства, да позволява на друг, насилствено да доминира над духа му или преднамерено да опитва да пречупи волята му. Злоупотребата с власт е често явление при отношенията в брака, на работата, в семейството и социалните сценарии. В определени случаи, както беше посочено, е неправилно да позволявате другите да ви натрапват своята воля, унизително и в същата степен е неправилно, за който и да е, да търси такъв контрол извън съответното договаряне. Това може да се развие във форма, по вашите термини, „психическа атака”. Контрольорът поразява слънчевия сплит на контролирания и буквално отнема енергия и налага разрушаващо доминиране. Този „вампирски ефект”, казано на ваш език, се среща най-често при егоцентрични хора, контрольори и манипулатори, но често се опитват да го правят хора, които са в дисбаланс и депресия, тези, които имат голяма нужда от „подхранване” от обкръжаващите, поради собствения недостиг на енергия. Това също се среща в голям мащаб при патриархалните догматични религии, в обществата с мъжко доминиране в брака. Най-трудно е противодействието в такава обстановка. Когато всеки осъзнава, че може да бъде мишена на преднамерено налагане на енергия, особено важно е здравето на аурата.
Визуализация на обгръщане с „бяла светлина” е общоприета защитна техника. Но, ако аурата е отворена, визуализацията е недостатъчна. Необходимо е да се прилагат изброените процедури за усилване и запечатване на аурата. Знайте, че ако известно време имате силни негативни емоции или живеете в депресия, полето ви временно се разрушава. Нападенията могат да отслабват енергията ви, ако полето е отворено. Наложената негативна енергия се отразява лесно, когато аурата е напълно здрава. При такава „цялост” енергията се отразява обратно към източника на злонамерена енергия, тя се завръща и предизвиква голямо разкаяние. Такава е природата на закона при хармоничната вибрация.
Религиите често са източник на голям и неуместен контрол, контрол чрез страха. Дори в „Нова Епоха” има гуру и духовни учители, чиято известност и власт водят до низходяща спирала на егото, до самовъзвеличаване и контрол. Пътят на лидер и власт се раздвоява неизбежно и е възможно сляпото съблазняване да следват пътя на лакомията/властта вместо на любовта. Това е част от урока и мнозина са попаднали в такива капани на егото. Когато това се случи, те се превръщат в „енергийни потребители”. Точно затова никога не трябва да следвате сляпо никакъв лидер или гуру. Използвайте проницателността си и се настройте към собствената си Божественост. Когато ставате част от някакво „групово съзнание”, а след това решите да изберете свободата, съществува естествено притегляне от колектива, за да ви върне обратно и по същество става „енергийна атака”, особено в собственическите колективи, които вербуват последователите си.

Въпрос: Споменахте комбинация от определени скъпоценни камъни за усилването на аурата. Може ли повече подробности?

Това е обширна тема и тя може да стане самостоятелна книга. Накратко, скъпоценните камъни за аурично обслужване и укрепване са благотворни съзнателни генератори на силови полета, които усилват и укрепват електромагнитното поле. Като кристални в матрицата си, те са настройващи камертони, които помагат при формирането на схемата 13-20-33 и при формирането и разширение до Мер-Ки-Вик.

Базовата комбинация е носенето на еднократно пречупващ камък, например, диамант, гранат или шпинел на едната ръка и двойно пречупващ на другата.
Най-добрия еднократно пречупващ е диаманта, но той не трябва да е по-малко от 2 карата, а ние разбираме, че това не е насърчаваща цена.
Най-добрите заместители са гранатите, предпочтително зелен демантоид от Урал или оранжево-червен спесарит.
И двата проектират октоедър в кристалната си форма. Диаманта проектира додекаедър и октоедър.
Ако можете да си го позволите, комбинирането на цветовете с еднократно пречупващите е оптимално.
Можете интуитивно да ги сменяте от време на време в съответствие с астрологичните сили и лични цикли. Фактически, гранатите имат всички цветове, освен син. Шпинела има розов, червен, син и виолетов.
Двойно пречупващи за пръстен най-мощни са изумруд, рубин, сапфир, морганит и аквамарин. Проектирайте най-голямо поле с размер 3-5 карата. Редувайте цветовете с промяната на циклите.
Турмалин, топаз и кварцитите, такива като опал, аметист и цитрин, са пиезоелектрици, а също така доста мощни силови генератори.
Използването на скъпоценните камъни не е фолклор, те действително са кристални генератори на силови полета от кристално съгласувана светлина. Те могат да усилват жизнеността и дори да увеличават продължителността на живота, особено, когато се използват в тендем. Изучете добре тази тема.
Помнете, тялото е би-симетрично, полусферично.
Комбинирайте скъпоценните камъни с метали на двете китки и шията.
Благородните метали, такива като златото и платината, са най-мощни.
Среброто е на трето място, но е доста благоприятно по своя аспект. Редувайте ги. Препоръчително е също колие на шията. Изучете темата и живейте по нея.

Заключение
Скъпи мои, темпа на промените се ускорява по пътя на възнесението. Както знаете, промените са природа на всички реалности. Трябва да разберете, че преобразуването на аурата е необходимо за провеждането на все повече и повече енергия и развитие на кристалното светлинно тяло Мер-Ки-Ва посредством Метатроническите Ключове. Схемата 13-20-33 е принципна крачка по вашия път към по-възвишената реалност и Божественото Съзнание. Аз съм Метатрон и споделих с вас тези Истини. А Вие Сте Любимите.
И това е така.

http://www.Earth-Keeper.com
EarthKeeper@earth-keeper.com
http://metta.ucoz.com/publ/3-1-0-301

030.gif 030.gif 030.gif
WhiteRider
Помня, когато Алтон Камадон преподаваше 13-20-33 поредността. Активираше цветето на живота с тази честота. Друнвало се беше изказал, че разбива цялата свещена геометрия около тялото си. Макар усещането около Алтон да беше чиста любов, дори само да помислиш за него, връзката на енергията му с тялото липсваше. Сега разбирам защо и при предишните медитации на Тоберон ми бяха познати някои елементи, той взаимства техниките от Планетарната Меркаба на Алтон. Смятам, че още не сме дорасли за нея, поне докато ни трябват физически тела, за да бъдем тук 1.gif Иначе благодаря за статията, провокира други интересни неща в мен 1.gif Ще си позволя да я преместя в отделна тема, защото е важна сама по себе си, но не е свързана със сливането на светлинното тяло с физическото (Меркаба е физическо тяло също)
Magi
030.gif Благодаря, Bhakti Yogini ! 030.gif 035.GIF

Bhakti Yogini
Hologram Of Love

Източник:
http://ascensiontempleofpurification.com/h...am-of-love.html
може да се преведе грубо с функцията на Google-translate13:20:33 Hologram of Love (ORDER OF MELCHIZEDEK)
Activating the Hologram of LOVE - A New Spiritual Science?
Alton of the Alpha, Omega Order of Melchizedek

An Interview with Alton Kamadon by Olga Sheean of Shared Vision (Feb/98)


OS: What exactly is the hologram of love - the basis of your teachings?

Alton: The hologram of love (or Merkaba) is the sacred geometric pattern which gave birth to the whole universe. It is based on unconditional love, so it must be the pattern of unconditional love, because everything in the universe resonates to it, no matter what it is or what dimension it's in. That means that you and I, as human beings, also have that pattern within us, so we are actually walking, talking unconditional love. We always have been, we've just never recognized it.

However, you can't really measure this in third dimensional terms. This is a high concept of divine creation that you intuitively resonate to. It's not something to be analyzed by the left brain. Those who are drawn to this intuitively find that, as soon as they apply it, they have the most extraordinary experiences and their whole body changes. They meditate in a way that activates the Holographic Merkaba with light, invoking a special frequency of 13:20:33 into that field of continuous time.


OS: What is this 13:20:33 frequency?

Alton: Part of what we came to learn as human beings was how to live with limitation, and the 12:60 timing that we have allowed ourselves to be encompassed within is a timing of limitation. It was brought in through the Gregorian calendar, and represents the 12 months of the year, the 60 minutes in the hour, etc. I work with a different frequency - 13:20:33 - a frequency of no limitation. If you study the human body, you will find that this frequency is harmonized through it. We have 13 major articulations in the body - ankles, knees, hips, wrists, elbows, shoulders and the neck - and 20 fingers and toes. When you add 20 and 13, you arrive at the master number of 33, which is also the number of vertebrae in the spine - the center of the body. The ancient Mayans used the frequency of 13 and 20 for their calendar of time, awakened God Consciousness within themselves, and enabled them to access the center of the universe and merge with it. The process provides a spherical perspective called omni perspective which, in turn, helps individuals live in non-judgement and to be the witness in our illusionary physical world. They thus become galactically aligned and empowered.


OS: How is this frequency applied?

Alton: If our ultimate goal is to merge back with God, then God our Creator made our bodies to transcend this physical world by providing keys and formulas within us to achieve this. When you relate this key to the hologram of love, you'll see that those two concepts together make up the ultimate key to ascension. The frequency of 13:20:33 is the frequency of no time. The hologram of love is symbolic of the time continuum because it's all made up of curves. When you try to measure linear time, or anything in this world, it has straight edges or angles. But when we work with the hologram of love, we are working with the curves of continuous time. You look at that design and see that it goes into itself continuously, circle after circle. When you put it into a hologram, you end up with sphere after sphere, and there is no beginning or end. That is the pattern of our human body. If you put those two things together - 13:20:33 and the Hologram of Love (utilizing the curves of time) - you can create a whole new body form and consciousness. OS: What exactly is the time/space continuum? Alton: As we make our transition into our light body or form of creation, we withdraw from linear time (measured in a straight line, with a beginning and an end), and we move into the time continuum, which is time-less spiritual existence, with no beginning or end. According to the Egyptian spirit guide Thoth, the time/space continuum is attached to the spine. This makes it very easy to withdraw yourself from your physical body within a meditation through your own time/space continuum.

Thoth teaches us that we are already in unity consciousness - and always have been - and it's a complete illusion that we are not, because we are always attached to God through the time/space continuum and always have been. We have just not allowed ourselves the expansion of consciousness to accept there is something else (the time continuum) that is part of our body.


OS: In practical terms, what can the hologram of love do for people?

Alton: First of all, it will open up their psychic abilities through their pineal gland. It will activate a rotational field of life that encompasses this dimension and all the others beyond us. It also provides a completely different perception of creation, expanding consciousness, and exerting an amazing effect on your heart. As soon as you use the hologram of love, it activates the love center, and opens up your heart spontaneously, so that you can express and receive much more love. You can also use this technique to heal yourself permanently.


OS: What about a degenerative condition caused by poor diet, for example?

Alton: You are working with holograms which are thought-induced. If you work with the time/space continuum of the hologram of love, you immediately change the timing around the physical body. In other words, your physical self resonates to a 12:60 illusionary memory. Now if you use this other concept, you change the memory of the cell and you bring it into the time/space continuum where everything is perfect. It is only down at this third-dimensional level that we have imperfection.

What's marvelous about this is that if a person has created an illness through incorrect eating, and the illness is healed with this particular technique, this changes the thought pattern in the person so that they then begin to change their diet. It happens automatically, changing the memory cell. This is what makes this process so extraordinary. We're talking about permanent changes in people - not something that will re-manifest.


OS: Can you give some example of that?

Alton: Yes, I have worked with two cancer cases recently, both of which were totally healed in a relatively short period of time. They were treated with 30-minute sessions for five days, until the cancer was completely gone. One individual, with cervical cancer, felt as if her insides were being sucked out of her. This was all done with the hologram and thought, with no other modalities used. There are many different hologram modalities out there, but none of them use this particular pattern and frequency which are the key to the permanent and total healing achieved with this approach. Anyone can do this. It's a three-breath activation, very quick and extremely effective.

The energy in this hologram of love is much more refined - as it should be, as a higher vibration beyond the third dimension. The simplest form can be learnt by anyone within an hour or less. Once the hologram is activated and locked into your heart, it becomes part of you, breathing with you, and is very soft and malleable, like an outer skin. Once it's there, we simply take one focused breath and it is immediately re-activated. You just have to think about it, and you see and feel it.

According to Thoth, unconditional love is a powerful magnetic force which, once activated through the hologram of love, makes you truly magnetic within every cell of your body. As a result, you begin to attract all you need to become a cosmic vibration of higher wisdom. If we could understand time and love together, Thoth said, we would have the answer.The Melchizedek Method

030.gif 030.gif 030.gif
Owlbear
Цитат
Помня, когато Алтон Камадон преподаваше 13-20-33 поредността. Активираше цветето на живота с тази честота. Друнвало се беше изказал, че разбива цялата свещена геометрия около тялото си. Макар усещането около Алтон да беше чиста любов, дори само да помислиш за него, връзката на енергията му с тялото липсваше. Сега разбирам защо и при предишните медитации на Тоберон ми бяха познати някои елементи, той взаимства техниките от Планетарната Меркаба на Алтон. Смятам, че още не сме дорасли за нея, поне докато ни трябват физически тела, за да бъдем тук 1.gif Иначе благодаря за статията, провокира други интересни неща в мен 1.gif Ще си позволя да я преместя в отделна тема, защото е важна сама по себе си, но не е свързана със сливането на светлинното тяло с физическото (Меркаба е физическо тяло също)Мисля че е въпрос на дълбочина.
Бонусите на материята, когато човек слезе в дълбочина тук често се оказва че някои много готини неща работещи нагоре долу просто нямат достатъчно стабилна основа за да издържат на увеличението.

Една от идеите на физическите измерения, да се види всички тези неща как точно биха работели ако се спрат и разгледат внимателно. 030.gif
Много от тях се разпадат.

Конкретно тоз човечец не ми е попадал преди и излъчва готино но и според мене от долу погледнато много от нещата не издържат и се разпадат от това което дава. Но пък се усеща готино което не е малко в днешно време според мене. 012.gif
Dan
030.gif 034.GIF Благодаря 034.GIF 030.gif
Корал
Аз също искам да благодаря на хората, които се подтрудиха тази информация да стигне до нас 030.gif 07.gif 028.gif 012.gif
Това е съкратената версия на нашия форум. За да видите пълната версия, с повече информация, моля кликнете тук.
Invision Power Board © 2001-2016 Invision Power Services, Inc.