Махатма Инициации
Аватарът на Синтеза


от 10.00 до 17.00 ч. всеки ден


Водещ: Георги Георгиев
Център Сен ЖерменМахатма Инициации е дълбок медитативен курс, който ще ви отведе в сърцевината на вашето светлинно тяло. Това космическо преживяване обхваща всички процеси по одухотворяване на материята, така както са предадени от Браян Гратън, личностният аспект на Махатма енергията. Огромното количество светлина, доведено до Земята, дава възможност за изграждане на пълна връзка с Божествената Същност и интеграция на вашите многоизмерни аспекти в единството между физическо и светлинно тяло. Колективното ниво на Съ-Създателите, нашите АЗ Съм Присъствия са осигурили достатъчно енергия за тези процеси и единствено от нас зависи дали ще намерим в себе си достатъчно готовност да преминем в ново съзнание.

Мисията на Браян Гратън тук на Земята беше да доведе Махатма енергия за нея. Този аспект от Източника представлява групово колективно съзнание, което отразява обратно към вас вашата космическа цялостност и поставя цялата светлинна работа на съвсем ново и качествено различно ниво.

Ако сте готови да интегрирате всички тези нива, които никога преди не са били достъпни за тази планета, и имате съгласието и съдействието на своята Висша Същност за това, заповядайте, за да преживеете всички стъпки за свързване с духовното светлинно тяло и да поставите началото на неговото изграждане.

За да разширим своите познания и преживявания отвъд предадената информация и енергия в книгите Махатма, ще преминем през следните медитации:

Медитации и активации

 • Махатма - Освещаване на Пространството
 • Колоните от Светлина
 • Махатма Утвърждения
 • Освещаване на Земята
 • Космическото Сърце
 • Интеграция на Тимуса
 • Микротронът I
 • Сливане със Свръхдушата
 • Навлизането на Божествената Майка
 • Сътворението на Перфектната Клетка
 • Микротронът II. Интегриране на системата от 12 чакри
 • ДНК, 12те спирали
 • Медитация на 12те чакри за Вселенското Ниво

Още информация за темите:

Падението на Атлантида
Махатма ЕнергиятаТакса за участие: 250лв.
за записване email: stgermain.bg@gmail.com