Сънища на Сърцето

творене чрез образи


'Сънища от Сърцето' е семинар посветен на вътрешните образи, сънища и видения. Чрез пътя на сънуване от сърцето всеки един може да се свърже отново с тази част от себе си, която преживява света наоколо, вместо да мисли или да разсъждава за него. В нашите преживявания всички ние сме равни. Във всеки един от нас съществува тяло на сънищата, което е различно от физическото тяло. Макар да е ефирно и невидимо за по-голямата част от хората, то участва наравно с физическото тяло във всички преживявания, които имаме на Земята. Откриването му и разбирането му може да направи човек изключително съзнателен.

Сънуването от Сърцето е древна медитативна система, при която многопластови и многоизмерни образи се активират във Вътрешното Пространство, за да предизвикат промени във вътрешната и външната реалност. Практиките на спускане на образ в Сърцето продължават около 2 - 3 минути, като се следват специфични инструкции за това. "Правилото" тук е 'Колкото по-кратко и фокусирано - толкова по-интензивно'.
За да активираме образи в Сърцето, трябва да достигнем или отворим Тялото на Сънищата. Тялото на сънищата е ниво на съзнание, до което всеки може да се докосне, да разкрие и да живее от него. Всички наши преживявания, емоции и мисли съществуват на много нива и образите са едно от тях. 'Сънища от Сърцето' не се занимава със сънищата, които имаме, когато спим, а със самия акт на сънуване на реалността. Мозъкът сънува, когато тялото спи; Сърцето сънува, когато тялото е будно. Но ние не сме съзнателни за тези дълбоки процеси. Когато навлезем в тях, можем да разберем цялостно как изграждаме всяка една ситуация, как създаваме различни взаимоотношения с другите и как нашите собствени мисли и емоции променят енергията около нас. Един единствен образ, създаден несъзнателно, може да тласне отношенията ни с другите в определена посока или може да създаде поредица от събития, които рационалният ум не може да си обясни.

Тялото на сънищата, енергийният ни двойник, етерната нервна система, която буквално пренасяме от живот в живот на Земята, може да бъде разбрана. Сънуването на реалността, начинът, по който съзнанието ни се докосва до външната реалност и тя бива променяна, както и пътищата, по който ние се променяме чрез преживяванията си могат да бъдат изследвани. И чрез самото навлизане в този по-дълбок пласт от нас, ние израстваме.Тялото на сънищата съдържа в себе си всички многопластови и многоизмерни образи, чрез които възприемаме света около нас и чрез тях, външното и вътрешното се обединяват в едно. Всяко събитие, всяка емоция, всяко вътрешно преживяване съществуват освен като енергия и като специфичен образ. Когато образът се промени или се обърне в чиста светлина, събитието, емоцията или преживяването се променят - това е есенцията на цялата трансформационна работа чрез Сънищата на Сърцето.

Когато слушаме ученията на Майсторите, когато следваме някое учение, ние използваме предимно рационалната си част. Търсим потвърждение на своите истини, учим, смятаме, че се развиваме, следваме. Никой Майстор не желае да бъде следван, а разбран. Никое учение не трябва да бъде наизустявано и не трябва да бъде възприемано като набор от правила за живеене. Всеки човек в различна степен вижда това, което иска да види в своя наставник, гуру, Учител и така пропуска цялото познание за Пътя. Пътят е индивидуален и уникален. Когато човек преоткрие своята цялост, тогава той става равен на всеки един Майстор. Ние не трябва да следваме, а да бъдем откриватели. Не трябва да повтаряме нечий чужд път, а да вървим по своя собствен.

Сънищата на Сърцето, вътрешните образи ни помагат отново да се завърнем в съзнанието на детето. Детето, което не познава този свят, не знае нищо за него, но в същото време го преживява дълбоко и цялостно. Това е нова възможност и нов начин за живот.

Всички практики за съзнателно сънуване от Сърцето продължават само няколко минути. Всъщност, ако се практикуват по-продължително, те губят своя ефект и сила. Именно затова са изключително лесни за приложение в ежедневието. Те са ключове, чрез които можем да променим за миг своята енергия и тази на дадена ситуация.

Какво може всеки да очаква след курса? Един от най-силните ефекти след преоткриване на тялото на сънищата е, че човек започва да има изключително дълбоки и интуитивни сънища докато спи. Самото качество на сънуване се променя и вместо това да сънищата на подсъзнанието, повторение на събития от ежедневието, един изцяло нов свят започва да се разкрива пред нас. В будно състояние човек започва да възприема всяка една ситуация и среща с друг чрез образите, не само на вербално и рационално ниво. Всеки участник ще научи как да си взаимодейства с тези образи и как чрез тях да лекува, надгражда или дори променя това, което му се случва. Всяка една от основните практики, колкото по-дълго бива практикувана, толкова по-дълбок ефект започва да има и след няколко месеца човек все повече и повече разгръща своите съзидателни способности.

  Практиките, които ще правим, са насочени в следните посоки:

 • ...
 • Семинарите Сънища от Сърцето I и II са с различни практики и медитации и не е нужно да бъдат преминати в определен ред. Всеки може да се запише на които и да е от двата семинара.

  Пречистване на миналото и обновяване на себе си

 • Четирите области на Вътрешното Пространство
 • Общуване с "вътрешните сенки"
 • Образи за управление на личната енергия
 • Освобождаване на ситуации
 • ... както и над 20 други практики в Сърцето

Такса за участие: 225 лв.
за записване email: stgermain.bg@gmail.com


Продължителност 3 дни - всеки ден от 10 до 17 часа - мястото е Център Сен Жермен, като ще бъде отворено след 9.20 ч. Носете си задължително бележник или тетрадка, ако имате маска за медитация - вземете я.