Практика: Махатма Инициации


с Георги Георгиев
За участие запазате своето място

Това двудневно събитие е предназначена да задълбочи практиката и преживяванията в Сърцето на всички, които вече са преминали семинарите Махатма Иницации I и II.

Заедно ще навлезем в Искрата на Христовото Съзнание и чрез нея ще достигнем до Звездата на Източника, за да проявим Космическото Сърце.Махатма е живото съзнание на АЗ Съм Присъствието на Създателя на този Космически Ден. Тази енергия съществува в ядрото на всяка друга енергия или съзнание в цялото Творение, без изключение. За нейното осъзнаване и преживяване се иска много припомняне, отдаденост и в началото - ежедневно фокусиране. Махатма енергията е състояние, когато светлинното тяло бъде пробудено с нея. Преди това пробуждане, тя може да бъде преживяна за кратко в медитация, в период на активна комуникация с божественото (но тогава е просто етап, който отминава), а понякога и дори случайно чрез Майката Земя. Целта на курса 'Махатма Инициации' е едно дълбоко и постоянно посвещение в тази енергия и съзнание, чрез които единството с Майката/Баща Бог да бъде преживяна като естественото състояние.

Практиката: Махатма Инициации е предължение на курса 'Махатма Инициации' и цели да припомни, разшири и дори за някои - да запали отново искрата на светлината. Махатма енергията, в която присъстват всички 12 Космически Лъчи и най-вече Десетият от тях, заедно с Духовния Микротрон е изцяло балансирана в себе си светлина, която може да доведе до края на цялата полярност в съзнанието - не само основните полярности, чрез които живеем: мъжка и женска, а полярното възприятие на света: светлина и сянка, добро и зло, любов и страх, харесване и нехаресване, болка и състрадание и т.н. Това се случва чрез Сливането с тази енергия. 'Сливането' е духовен процес, в който Енергията на Източника навлиза във физическата структура и етерното светлинно тяло, освобождава затвореното във формата съзнание и го разширява към Духовните Измерения, като в същото време анихилира чрез обединение всички полярни форми на енергията, която в миналото е била интегрирана от съзнанието.

Когато всяка отделна част от спектъра е върната обратно към центъра и е доведена до състояние на единство, Съзнанието на Източника и нашето собствено АЗ Съм Присъствие се разширяват и растат, и могат да навлязат цялостно в чакрите, в етерните полета от светлина и дори в клетките на физическото тяло и ДНК/РНК спиралите. Този процес на 'Сливане' ни дава възможност да излекуваме разделението между Първичната Душа и Създателя.

По време на тези практики ще се спрем на част от медитациите, през които преминахме на курса 'Махатма Инициации' I и II