Инструкции за активиране на Мер Ка Ба полето

Друнвало Мелхизедек


             

Инструкции за активиране на Мер Ка Ба полето
Точно както Слънцето, и ние трябва да дишаме и да излъчваме живот към всичко около нас. И от живота около нас да получаваме своята енергия. Започнете с избиране на специално място в дома ви, което ще бъде използвано само за тази медитация. Определете пространство, през което никой няма да преминава и да ви пречи. Малък олтар със свещ и една възглавница, върху която да седнете, са напълно достатъчни. Превърнете това място в нещо свято. Тук ще изградите живата Мер Ка Ба около тялото си и ще осъществите съзнателен контакт с Духа.

Веднъж всеки ден навлизайте в тази медитация, докато не дойде времето, когато ще започнете да дишате съзнателно и с всеки дъх да си спомняте съкровената връзка с Бог.

забележка 1: Ако сте били на Земята, а не сте дошли наскоро от някъде другаде, то вашата Мер Ка Ба е в спящо състояние от 13 000 години. Много далече е времето, когато тялото ви за последен път е изживявало това състояние. Тези дихателни упражнения наново ще изградят живата Мер Ка Ба около вас. На практика те функционират на подобен принцип като колелото, което отново и отново трябва да бъде засилвано, за да продължава своето движение. При Мер Ка Ба настъпва момент, когато повтарящото се въртене става вечно и не е нужно да се използва процеса на засилване. Това състояние на Мер Ка Ба ще наричаме “постоянна Мер Ка Ба”, което означава, че този човек е напълно осъзнат, със съзнателно дишане. И обратното - човек, който непрекъснато осъзнава дишането си, е такъв с постоянна Мер Ка Ба.

И за да изясним това:
Предложеното тук всекидневно упражнение е метод за създаване на живо Мер Ка Ба поле около тялото. Ще дойде ден, когато упражнението вече няма да е нужно и на негово място ще дойде съзнателното дишане. С това положение е свързан един лесно разпознаваем проблем - гласът на вашето его може да каже “О, аз съм сигурен, че моята Мер Ка Ба вече е постоянна”, докато всъщност това съвсем не е така. Ако прекратите упражненията прекалено рано, вашата Мер Ка Ба след около 48 часа ще престане да живее (тоест енергиините полета ще престанат да се въртят). По какво тогава можем да разпознаем дали полето е постоянно? При някои хора това е трудно за отгатване, тъй като в началото енергията на Мер Ка Ба е много ефирна. Но ако се занимавате с упражнението повече от една година и установите, че често през деня осъзнавате Мер Ка Ба полето около себе си, може с голяма степен на сигурност да се предположи, че то е постоянно. Ако през този период вече сте осъществили контакт с Висшия си Аз , може просто да попитате. Ако прекратите упражненията и установите, че няколко поредни дни не осъзнавате Мер Ка Ба около вас или не си спомняте за нея, трябва да започнете отначало с практиката си. Докато не дойде денят, в който ще започнете да дишате съзнателно и да осъзнавате непрекъснато движението й.)

За да започнете с медитацията, първо седнете удобно и се отпуснете. Всяко положение на тялото при упражнението е възможно, стига гръбнакът да е изправен, може би да заемете поза лотус или полу-лотус или да седнете на стол. Започнете като първо се откъснете от проблемите на деня. Дишайте леко и ритмично, напълно отпуснати. Усетете дъха си и движението му в тялото. Когато почувствате, че сте напълно релаксирани, насочете вниманието си към чакрата на Христовото съзнание, която се намира на сантиметър-два над линията на гърдите ви, и започнете да отваряте сърцето си. Чувствайте любов. Любов към бог, любов към всичко живо около вас. Дишайте ритмично, при което вдишването и издишването са с еднаква продължителност, и осъзнавайте дъха си, чувствайте любовта, която обзема вашето същество. Когато усещането на любов е във вас, вие сте готови да преживеете Мер Ка Ба. Защото степента, в която можете да изпитвате любов, ще бъде степента, в която ще активирате и изживеете Мер Ка Ба.Кратко описание на медитацията Съществуват седемнадесет дъха, които водят до завършване на целия процес. Първите шест са за уравновесяване на полярностите и установяване на хармония във вашите осем центъра и за пречистване на тези осем центъра. Следващите седем са съвсем различни и служат за възстановяване на праничния поток и за създаване на Сферичното дишане в тялото. Четиринадесетият дъх е много особен. Той променя баланса на праничните енергии в тялото, така че вашето съзнание се премества от третото към четвъртото измерение. Той е и Дъхът на Безвремието - непрекъснатото изживяване на Единството. Последните три дъха създават наново противоположно въртящите се полета на Мер Ка Ба в и около вашето тяло.

Слънчев тетраедър - върхът е към небето Върхът му е на една ръка разстояние над главата. Основата му минава през коленете ви, когато сте изправени, когато сте седнали потъва по надолу, размерът му остава същия. Всяка една от страните му е равна на другите, дължината на едната страна е колкото разгънатите ви встрани ръце. При мъжете върхът на основата сочи напред, При жените върхът на основата сочи назад.

Земен тетраедър - върхът му е към Земята Върхът му е на ръка разстояние под стъпалата когато сте изправени, когато сте седнали потъва по-надолу. Всяка от страните му е равна на другите, абсолютно идентичен по размер със Слънчевия тетраедър. Основата му минава хоризонтално през слънчевия сплит или гърдите (зависи от пропорциите на тялото) При жените върхът на основата сочи напред, При мъжете върхът на основата сочи назад.Двата тетраедъра съществуват заедно в човешкото тяло,
комбинирани се наричат звезден тетраедър.

Звездният Тетраедър:

при мъжете                         при жените

Част 1: Първите шест Дъха


Следващите указания са разпределени в четири области - Ум, Тяло, Дъх и Сърце.


ПЪРВИ ДЪХ: Вдишване

Сърце: Отворете сърцето си и чувствайте любов към целия живот. Това е и най-основната част от всички. Отворете се за енергиите на любовта, съберете най-ценните си преживявания и фокусирайте любовта им в този момент, преживявайте я и се потопете в нея. Фокусирайте преживяването на настоящия момент, защото той е Любов.

Ум: Осъзнайте Слънчевия тетраедър (върхът сочи нагоре към слънцето, основата минава през коленете в изправено положение, при мъжете върха на основата е насочен напред, при жените върха на основата е насочен назад). Вижте Слънчевия тетраедър изпълнен с блестяща светлина да обгражда тялото ви. (Цветът на тази изгарящо бяла светлина е цветът на светкавицата, която прорязва небето. Ние работим не само с цвета, но и с енергиите на светкавицата.) Представете си визуално това, колкото се може по-ясно. Ако не ви се отдава просто знайте и чувствайте, че е около вас.

забележка 2: Ще се нуждаете от един малък триизмерен звезден тетраедър, за да можете да си представите фигурата. Звездният тетраедър е фигура, съставена от два проникващи един в друг тетраедри. Шестолъчната звезда на Давид е нейна двуизмерна проекция. Направете макет на пирамида с триъгълна основа (тетраедър), при което всички страни са еднакви. Така изглежда и тетраедъра около вас. Размерът му е наистина голям, всяка от страните е със същия размер каквото е разстоянието между протегнатите ви встрани ръце. Върхът на горния тетраедър е една ръка разстояние над главата ви, основата му минава през коленете. При жените триъгълната основа е насочена назад, при мъжете напред. Долният тетраедър е насочен надолу и върхът му се намира една ръка разстояние под стъпалата ви. Когато седите, той отива още по-надълбоко в Земята. Основата му преминава в областта на гърдите, в слънчевия сплит. Триъгълната основа на долния тетраедър при жените е насочена напред, а при мъжете назад. Двата тетраедъра проникват един в друг и заедно образуват Звездния тетраедър. Отделете достатъчно време, за да го видите в ума си. Може да използвате шнурове поставени на земята, за да осъзнаето размера му около вас. Това ще ви бъде от огромна полза. В обучението от Flower of life използваме модел на 3D тетраедър в реални размери, за да може да се фиксира формата му около тялото.

Когато визуализирате вашите тетраедри, не си ги представяйте някъде далеч от вас, вижте ги около вашето тяло, с вас вътре в тях. В противен случай ще бъдете отделени от полето на Мер Ка Ба. Вашият дух трябва да изгради връзка с действително съществуващото поле, а за тази цел трябва да осъзнаете това поле.

Вие имате различни възможности, за да установите контакт с полето. Някои хора могат много добре да визуализират, други не, но затова пък могат да чувстват. Двата пътя са еднакво добри. Да се вижда, зависи от лявото полукълбо и е свързано с мъжката енергия, да се чувства - с дясното полукълбо и женската енергия. И двата начина функционират, кой ще бъде избран няма никакво значение. Някои хора използват и двата способа, това също е наред.

Тяло: Започнете с вдишването и направете мудра с всяка ръка, при която палеца и показалеца се докосват. Върховете на пръстите се докосват съвсем леко, не допускайте другите пръсти да се допират помежду си или с някакъв друг обект. Дланите на ръцете са обърнати нагоре.

забележка 3: Мудрата е специално положение на ръката. Много духовни учители ги препоръчват при работата си, тибетците и индийците също ги използват. Чрез тях във вашето тяло се включват определени електрически полета. Когато се смени мудрата, се променя и потока на енергия.

В тялото съществуват осем електрически полета, които се движат в синхрон с осемте главни енергийни центъра (чакри). На това място е сложно за обяснение, но за да бъдат достигнати тези осем полета е необходимо да се включат шест от тях. Подобно на глобалната позиционна система, с чиято помощ може да сe определи всяка точка на земната повърхност. Тази система се базира на тетраедъра - ако се установят три точки от него, то и четвъртата може да се локализира. По същия начин, когато три електрически полета са уравновесени, се уравновесява и четвъртото. Или когато шест от точките на звездния тетраедър са определени, могат да се определят и другите две (над главата и под стъпалата). Затова за осемте енергийни центъра в тялото има шест Дъха за установяване на равновесие (и за пречистване).

Дъх: Дишайте през носа (с изключение на изрично посочените места). Вдишайте първо в стомаха, след това въздухът достига диафрагмата и накрая изпълва гърдите. Правете това с едно бавно движение, не с три. При издишване задръжте неподвижно гърдите и отпуснете корема, за да излезе въздухът или задръжте корема и издишайте през гърдите. Най-важното при дишането е да бъде ритмично, тоест вдишването и издишването да бъдат с една и съща продължителност. Започнете с продължителност от седем секунди вдишване и седем секунди издишване, както е в повечето тибетски техники. Когато се запознаете добре с тази медитация, ще намерите своя собствен ритъм. Дишането може да бъде толкова продължително, колкото чувствате за необходимо, макар че не трябва да е по-малко от пет секунди, освен ако нямате някакъв физичеки проблем, тогава го правете колкото можете.

Първото вдишване се състои едновременно от:
Дъх: пълно вдишване за седем секунди, при което участват корема, диафрагмата и гърдите.
Сърце: Любов.
Тяло: Мудра от палеца и показалеца.
Ум: Изпълнете със ярка ослепително бяла светлина Слънчевия тетраедър.


ПЪРВИ ДЪХ: Издишване

Сърце: Любов към всичко
Ум: Осъзнайте Земния тетраедър (върхът му сочи към Земята, при мъжете върхът на основата сочи назад, при жените върхът на основата сочи напред). Вижте го/почувствайте го изпълнен с ослепително бялата светлина.
Тяло: Мудрата остава непроменена.
Дъх: Не правете пауза между вдишването и издишването. Вдишвайте за седем секунди и веднага след това започнете издишането. Когато завършите издишането отпуснете тялото си и задръжте дъха си за около пет секунди.

След това направете следното:
Ум: Осъзнайте основата на Земния тетраедър, която преминава хоризонтално през тялото ви на около 7.5 см под Христовата чакра някъде през слънчевия сплит. С един бърз импулс изпратете тази триъгълна повърхност надолу. Вижте как енергията от Земния тетраедър се изпразва надолу към центъра на Земята (така цялата негативна енергия и негативни емоции свързани с тази мудра и чакра отиват в Земята). Вижте движението на светлината, как триъгълната основа се смалява, светлината изтича през върха, преминава до повърхността на Земята и отива в центъра й. Синхронизирайте това движение с частта за тялото.
Тяло: Цялата медитация може да се прави със затворени или с отворени очи. След като сте завършили издишането и сте задържали дъха си за около пет секунди съберете леко очите си едно към друго (съвсем леко, не е нужно да ставате кривогледи, това синхронизира действието на мозъчните вълни на двете полукълба), след това погледнете нагоре (към тавана, към небето). Със степента на поглеждане нагоре не трябва да се прекалява. Когато го направите, сигурно ще усетите леко изтръпване или погъделичкване в областта на третото око. След това бързо погледнете надолу към Земята. Когато синхронизирате това движение с изпразването на светлината от Земния тетраедър, ще почувствате все едно електрически ток преминава през гръбнака ви. Физическото движение на очите,която се нарича пулсация, и менталната представа трябва да станат едновременно - когато поглеждате нагоре, осъзнайте повърхостта, преминаваща през областта на слънчевия сплит или гърдите ви, когато поглеждате надолу - вижте как тази повърхност се смалява по пътя си надолу към земята.
Това комбинирано упражнение ще изчисти негативните енергии и емоции от съответното електрическо поле и чакра, съответстващо на мудрата.

Първи дъх: издишане
Дъх: издишане за седем секунди
Сърце: Любов
Тяло: същата мудра
Ум: изпълнете със ярка светлина Земния тетраедър

Първи дъх: задържане
Дъх: задържане за около пет секунди, след това:
Тяло: леко съберете очите едно към друго, погледнете нагоре, след това бързо погледнете надолу
Ум: при поглеждането нагоре осъзнайте основата на Земния тетраедър, при поглеждането надолу вижте как светлината от него се изпразва надолу и отива в Земята (моля прочетете забележка 4)

Следващите пет дъха са същите като първия, само променете мудрата на ръцете:
Втори дъх: палец и среден пръст
Трети дъх: палец и безименен
Четвърти дъх: палец и малък пръст
Пети дъх: палец и показалец (като първия дъх)
Шести дъх: палец и среден пръст (като втория дъх).

забележка 4: Не се притеснявайте за негативната енергия, която попада в Земята. Майката Земя е в състояние без проблеми да асимилира тази енергия и да я преработи за своите цели. Ако се намирате на някой етаж в блок и под вас има други хора, тогава трябва да се отнесете по-отговорно към изхвърлената енергия. Ако тази енергия остане на някой по-нисък етаж и попадне в досег с друг човек, тогава тя ще се закачи за него и ще му причини щети. Затова е необходимо следното: Ние още не сме обяснили подробно как да работите със свръхестествените способности (сидхите, които произлизат от задвижването на енергийните полета около тялото ви), затова трябва да ни се доверите. Вие трябва за себе си да виждате и знаете с абсолютна увереност, че тази негативна енергия попада в Земята и че не може да се закачи за друг човек, че изминава своя път до и в Земята без да вреди на никого.

Препоръчително е първите шест дъха да бъдат практикувани поне за седмица преди да се премине към втората част.ЧАСТ ВТОРА: Следващите седем дъха


Възстановяване на Сферичното дишане
Тук започва една съвсем различна серия от дъхове. Няма нужда да си представяте Звездния тетраедър. Трябва само да виждате прана канала през тялото си, който преминава от върха на Слънчевия тетраедър до върха на Земния тетраедър. Или от една ръка разстояние над главата ви до една ръка разстояние под стъпалата ви. Дебелината на прана канала е точно колкото кръга, направен от докосването на вашия палец и среден пръст (втора мудра)(Тъй като всеки човек е различен, всеки трябва да определи за себе си този размер.) Прана канала е като флуорисцентна тръба с кристални върхове, които влизат в горния и долния край на Звездния тетраедър. Прана навлиза от една безкрайно малка дупка на всеки край на тръбата.


СЕДМИ ДЪХ: Вдишване

Сърце: Любов. Съществува една още по-рафинирана техника, с която можете да започнете след като усвоите достатъчно добре цялата медитация (моля прочетете забележка 5)
забележка 5: Ако искате можете да следвате следващата техника. Ако имате чувството, че не е нужно, тогава я оставете и използвайте стандартната процедура. Преминете към нея само когато не е необходимо да се концентрирате излишно, за да преминавате стандартните стъпки. Надграждащата техника гласи: Заместете чувството на любов, което преживявате, със следните седем чувтва или признаци на Духа, и които трябва да останат с вас до края на медитацията:


женски модел :

мъжки модел :

ДЪХ 7: Любов

ДЪХ 7: Състрадание

ДЪХ 8: Истина

ДЪХ 8: Смелост

ДЪХ 9: Красота

ДЪХ 9: Мъдрост

ДЪХ 10: Доверие

ДЪХ 10: Истина

ДЪХ 11: Хармония

ДЪХ 11: Единство

ДЪХ 12: Мир

ДЪХ 12: Любов

ДЪХ 13: Страхопочитание/Благоговение


Моделите на преминаване нямат общо с физическия пол, а с енергиини/емоционални характеристики. Добре е да се започне първо с женския модел, като по-лесен за възприемане, и след това да се премине към мъжкия.

Този модел е нужен,за да можете да преминете през една звездна врата, която се намира в съзвездието Орион, и която съответства на определено ниво на космическото съзнание. Само този, който преживява тези качества на Духа, може да премине на това ниво на съзнание. Този модел съответства на едно ефирно енергийно поле, което в бъдеще ще ви бъде от полза. Ако сега не го разбирате, ще го проумеете по-късно.

Ум: Визуализирайте или почувствайте тръбата, което преминава през вашето тяло. В момента, в който започвате вдишването при седмия дъх, вижте как ослепително бяла прана енергия започва да тече по нея (едновременно от двата й края - надолу от върха на Слънчевия тетраедър и нагоре от върха на Земния тетраедър). Точката, в която се срещат двата потока трябва да бъде осъзната ментално; това е едно много дълбока и значима наука за възприемането на реалността, която е известна в цялата Вселена. При тези указания ще ви бъде показано само как да преместите Съзнанието си от третото измерение в четвъртото, така че да можете да се преместите заедно със Земята, когато тя се въздигне.
В този случай двата потока в прана канала се срещат в областта на пъпа ви - или по-точно казано на височината на пъпа вътре в тялото, където се намира прана канала. Веднага след срещата им се образува малка сфера с големината на грейпфрут на мястото на третата чакра, където са центрирани потоците. Всичко това става за един кратък момент. Докато продължавате със седмото вдишване, се увеличава размерът на малката сфера.

Тяло: По време на тази серия дъхове (от 7 до 13) използвайте една и съща мудра за двете ръце - палеца, показалеца и средния пръст се докосват, китките са нагоре.

Дъх: Дълбоко йогийско дишане, както беше обяснено в първата част, седем секунди вдишване, седем секунди издишване, дъхът не се задържа никъде. Прана потокът от двата края по никакъв начин не трябва да променя своето движение, не трябва да се влияе нито от вдишването, нито от издишването, потокът по тръбата е непрекъснат и натрупването му в сферата също е непрекъснато. Докато дишате по този начин ще запазите пълно съзнание, когато преминавате през смъртта или от едно ниво на съществуване на друго.


СЕДМИ ДЪХ: Издишване

Ум: Сферата от блестяща енергия на нивото на пъпа продължава да расте. До момента, когато напълно сте издишали диамтърът й става около 20-22 см.

Дъх: Нека дъхът ви излиза от тялото съвсем естествено, не напрягайте дробовете си. След като е излязъл целият веднага започнете следващото вдишване.


ОСМИ ДЪХ: Вдишване

Сърце: Любов

Ум: Прана сферата увеличава своята енергия и размер.


ОСМИ ДЪХ: Издишване

Ум: Прана сферата продължава да расте, докато на края на издишането достига максималния си размер. Той е различен за всеки човек. Тъй като електромагнитните полета около и в тялото се намират в пряка пропорция със самото тяло, трябва да направите следното: насочете китката си перпендикулярно на ръката си и докоснете с пръст пъпа си, максималният размер, който може да достигне прана сферата е от началото на ръката (без китката) до лакътя.(определете размера й преди упражнението, по време на медитацията спазвайте съответната мудра). По-голяма от това тя не може да стане, това е постоянният й размер, дори когато по-нататък получим друга сфера от нея.


ДЕВЕТИ ДЪХ: Вдишване

Ум: Сферата не може да расте повече по големина, сега прана енергията започва да се концентрира вътре и да става все по-ярка и по-ярка.

Дъх: Осъзнавайте непрекъснатия поток енергия.


ДЕВЕТИ ДЪХ: Издишване

Дъх: Прана сферата продължава да увеличава концентрацията на прана и яркостта си.


ДЕСЕТИ ДЪХ: Вдишване

Ум: Когато вдишате при десетия дъх, концентрацията на прана е достигнала своя максимум. Някъде по средата на този дъх в момента на достигане на този максимум, ще се промени цвета и вида на енергията в кълбото. Блестящо-бялата прана ще стане като Златното сияние на Слънцето. Сферата ще се превърне в малко златно слънце от лъчиста светлина. Когато завършите десетото вдишване, тази нова енергия ще достигне една още по-висока концентрация. В този момент прана сферата е готова за трансформация.


ДЕСЕТИ ДЪХ: Издишане

Дъх: Направете малка дупка с устните си и издишайте силно през нея. Обърнете внимание на стягането на мускулите на корема, които изхвърлят струята за една секунда. В първия момент на това издишане ще усетите как сферата вътре във вас избухва. Отпуснете се и издишайте останалия въздух във вас през отпуснатите ви устни. Прана сферата се е разширила до Сферата на Леонардо. Обърнете внимание, че оригиналната прана сфера е все още вътре във вас на нивото на пъпа ви, дори е още по-ярка. Сега имате две сфери, една в друга.

Ум: Прана сферата на нивото на пъпа ви експлоадира и образува нова по-голяма сфера, чиито размер можете предварително да определите като изпънете ръцете си в положение на 10 и 2 часа, размерът й е до върховете на пръстите ви. Сега вашето тяло е напълно обградено от едно огромно кълбо от блестяща златна светлина. Вие сте се върнали към древния начин на Сферично дишане. На този етап кълбото все още не е стабилно. Затова ще трябва да го стабилизирате с няколко допълнителни дъха (11,12 и 13 дъх)


ЕДИНАДЕСЕТИ, ДВАНАДЕСЕТИ И ТРИНАДЕСЕТИ ДЪХ:

Вдишване и Издишване
Ум: Отпуснете се и оставете визуализацията. Просто чувствайте прана потока през вашето тяло, който преминава през прана канала от двата върха, събира се в точката на пъпа и се разпръсква до голямата сфера. Чувствайте светлината и енергията.

Дъх: Дълбоко ритмично йогийско дишане. На края на тринадесетия дъх вие сте стабилизирали голямата сфера и сте се приготвили за важния четиринадесети дъх. На това място е важно да отбележим, че оригиналната малка сфера все още се намира вътре в голямата и дори е станала още по-наситена с енергия. От тази вътрешна сфера може да се изтегля прана за различни цели, например за лечение.Трета част: Промяна на поляритета на съзнанието


ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ ДЪХ: Вдишване

Сърце: Безусловна любов.

Ум: По време на предишните седем дъха вашето внимание е било насочено в точката срещу пъпа, където се срещат двата потока. В началото на четиринадесетия дъх преместете мястото, където сте поставили ума от тази точка до мястото на Христовата чакра или Сърцето (ниската сърдечна чакра от Египетската чакра система) - зад гръдната кост. Голямата сфера около вас, наричана също и Лунна сфера, заедно с малката сфера вътре в нея, се придвижват по прана канала нагоре до новото място на среща на прана потоците. Лунната сфера запазва своя размер, като от новото и положение той съвпада с протегнатите ви встрани ръце. Въпреки че е много лесно да се направи, това е едно екстремно мощно движение. Когато дишате от точката на сърдечната чакра във всички посоки, съзнанието ви се премества от земното съзнание на третото измерение към Христовото съзнание на четвъртото. Ще отнеме известно време докато усетите последиците, но ще бъде необратимо ако продължите с това упражнение.

Тяло: Използвайте следващата мудра до края на медитацията:


           

При мъжете: поставете лявата ръка върху дясната, дланите нагоре, палците се докосват леко:фиг.1
При жените: поставете дясната ръка върху лявата, дланите нагоре, палците се докосват леко:фиг.2

Това е мудрата на хармонията, при която се синхронизират енергиите на третото око и сърцето.

Забележка 6: Тъй като преди известно време Слънцето смени светлината си, което беше съпроводено и в промяна на сексуалната енергия, много от вас могат да установят, че техният поляритет също се е изменил. Тъй като точното положение на ръцете при тази мудра не е от такова значение за медитиращия, изберете тази, която чувствате че е по-подходяща за вас.)

Дъх: Дълбоко ритмично йогийско дишане докрая на четиринадесетия дъх. Дишайте от новия център на Христовото съзнание, без да предприемате действителните стъпки за активиране на Мер Ка Ба (това изискване е валидно дотогава, докато не установите контакт с вашия Висш Аз). При издишването осъзнавайте потока на енергиите в прана канала, тяхното събиране в малката централна сфера и разпръскването им във всички посоки в Лунната сфера.


Междинни дъхове: Превключете на по-плитко отпуснато и ритмично дишане. Дишайте релаксирано, така че да се чувствате спокойни и отпуснати - насочете вниманието си единствено към осъзнаване на енергиите в тялото си, които преминават по прана тръбата отгоре и отдолу, събират се в ниската сърдечна чакра и се излъчват до голямата сфера. Просто чувствайте, бъдете. Не мислете, не се напрягайте, дишайте и седете. Разпръсквайте енергиите по описания начин, така че да се слеете с живота около вас, възстановете отново връзката си с живота около вас. Чувствайте единството, което този начин на дишане ви припомня. Чувствайте любов към Цялото, към реалността, която е бог. Останете в това състояние минимум 10 минути. Нормалното време е от 15 минути до 1 час. След като излезете от медитацията, се опитайте да си спомняте състоянието на единство през целия ден, осъзнавайте посочения поток на енергиите когато можете.

Забележка 7: Ще ви отнеме много години докато установите съзнателен контакт с вашия Висш Аз, от когото да получите позволение да продължите със следващите стъпки и да активирате вашата Мер Ка Ба. Тъй като в последните години Земята започна своя преход към по-високо ниво на съзнание, ще ви бъде позволено да продължите с действителното активиране на полето от светлина.ЧЕТВЪРТА ЧАСТ: Създаване на МерКаБа


Кръгове в кръгове, Ангелското Творение

         


Досега се казваше да не се пристъпва към тази последна част от медитацията преди да е установен съзнателен контак с Висшия Аз и от него да е получено разрешение за това. Сега ние ви даваме разрешение да продължите, но бъдете отворени за комуникация с висшите си нива на съзнание. Към тази последна част трябва да подходите много сериозно, защото енергиите, които ще потекат през тялото и духа ви са с огромна сила.


ПЕТНАДЕСЕТИ ДЪХ: Вдишване

Сърце: Безусловна Любов към целия живот.

Ум: Осъзнайте целия звезден тетраедър. Той се състои от слънчевия тетраедър (насочен нагоре, мъжка енергия) и от земния тетраедър (насочен надолу, женска енергия), заедно те образуват триизмерната Звезда на Давид. Сега се съсредоточете върху това, че има три такива Звезди, които имат еднакъв размер, заемат едно и също място около вас, но в действителност съществуват независимо един от друг. Всеки Звезден тетраедър има точно същия размер като останалите и всеки Звезден тетраедър има свои собствен поляритет - мъжки, женски или неутрален. Всеки от тях се върти около себе си по една и съща ос - енергийния канал вътре във вас.

Първият Звезден тетраедър е с неутрална природа. Буквално това е тялото като такова и той е закрепен неподвижно в основата на гръбначния стълб. Този Звезден тетраедър не променя никога своето положение (с изключение на някои редки случаи, на които тук няма да се спираме - например хомосексуализъм, преживяна тежка травма в детството, която е предизвикала желание за принадлежност към другия пол). Неподвижният Звезден тетраедър обгръща тялото по начин, който съответства на пола на човек.

Вторият Звезден тетраедър съответства на мъжкия аспект на енергията и е с електрическа природа. Той е менталното ниво. Заема същото място като първия, с тази разлика че се върти в посока обратна на часовниковата стрелка, с други думи наляво, когато гледате отгоре.

Третият Звезден тетраедър е женската енергия и е с магнетична природа. Това е емоционалното тяло на човек. Върти се в посока на часовниковата стрелка, или надясно когато гледате отгоре.

Забележка 8: Това е едно от най-големите недоразумения, които възникват по отношение на трите Звездни тетраедъра: не е ясно, че съществуват три такива, а вместо това се работи само с един, при който слънчевия тетраедър(горния) се върти в едната посока, а земния (долния) в другата:

--- ТОВА Е ГРЕШКА,
която не може да причини действителни щети на тялото, но спира по-нататъшната еволюция на духа. Това движение създава определен тип МерКаБа, която ще ви заведе в един обертон на третото измерение на тази планета, който от хилядолетия е използван от шамани и лечители както за добиване на сила и за лечение, така и за водене на астрални битки. Но нищо повече, определено няма да ви позволи да достигнете до висшите нива на духа, към които в този период се е устремила Земята. Също така по този начин се завъртат звездните тетраедри, ако се занимавате с дейност в този обертон, т.е. ако практикувате някои от така наречените "магически" ритуали. Ако сте разбрали инструкциите по този начин и сте активирали полето с това движение, трябва да започнете отначало с медитацията.)

Правилното движение е следното:   емоционален                             физически                             ментален          
по посока на часовника                  неподвижен                    обратно на часовника
директно познание на Вселената        индивидуална мъдрост        Безсмъртие на съзнанието     


Винаги програмирайте полето в тези три плана.
* Звездни тетраедри, наситени с прекрасния 11ти Лъч *
Забележете, че и трите звездни тетраедъра заемат едно и също пространство и верикалната им ос е прана канала, минаващ през средата на тялото

При вдишването кажете наум ключовите думи “Равна скорост”. При тях двата въртящи се Звездни тетраедъра ще се движат по еднакъв начин в подходящите посоки. Вашият дух знае точно какво е вашето намерение и ще направи това, което му кажете. “Равна скорост” означава, че за едно пълно завъртане на единия ще съответства едно пълно завъртане на другия. Ако единият се завърти десет пъти, то и другият ще се завърти десет пъти, но в противоположната посока.

Тяло: Продължете да използвате мудрата на хармонията - едната ръка върху другата, палците леко се докосват.

забележка 9: може също така да преплетете пръстите на двете ръце като палците се докосват по същия начин)

Дишане: Възобновете по-дълбокото ритмично йогийско дишане - 7 секунди вдишване, 7 секунди издишване.


ПЕТНАДЕСЕТИ ДЪХ: Издишване

Ум: Двата Звездни тетраедъра започват да се въртят. Около тях се образува енергиина сфера от светлина. Сега техните външни ъгли се въртят точно с една трета от скоростта на светлината. Най-вероятно няма да можете да видите това, но със сигурност ще го усетите с тялото си. Вие активирахте мотора на МерКаБа. Все още няма да ходите никъде, въпреки че ще изпитате много силни чувства. Това състояние може да се оприличи на кола със запален мотор, но все още стояща на едно място. Това е много основен момент в активирането на МерКаБа полето.

Дишане: Направете малка дупка с уста както при десетия дъх и издухайте въздуха през нея. Докато правите това, вашият дух ще задвижи срещуположно въртящите се Звездни тетраедри.

забележка 10: След като създадете полето на МерКаБа около вас и практикувате тези стъпки в продължение поне на две седмици, можете да преминавате през тях и без да издишвате въздуха по този начин. Вашият дух е научил какво е намерението ви. Ако все пак държите да го правите с този вид издишване, всичко е наред.
ШЕСТНАДЕСЕТИ ДЪХ: Вдишване

Ум: Това е и най-особеният от всички дъхове. При вдишването кажете наум: “34/21” или “34 наляво 21 надясно”. Това е код за вашия дух, при който двата Звездни тетраедъра ще започнат да се въртят в отношение 34 към 21, което означава, че когато Звездния тетраедър за менталното ниво (обратно на часовниковата стрелка - наляво) се върти 34 пъти, то Звездния тетраедър за емоционалното тяло (по часовниковата стрелка - надясно) ще се завърта 21 пъти. Дори когато по-късно те се ускорят, ще остане същото отношение.

Дишане: Дълбоко, ритмично йогииско дишане.

забележка 11: Защо се взимат точно числата 34/21. Както знаем от глава 8 на Древната Тайна на Цветето на Живота, това са числа от редицата на Фибоначи (1 2 3 5 8 13 21 34 55 89...) Всички отношения в природата са основани на Златното сечение. Различните честоти и отношения между честотите предлагат достъп до различни измерения. Това обяснява нещата донякъде, но защо точно 34/21? Всяка чакра има своя собствена честота на въртене. Чакрата, в която се центрирахме в четиринадесетия дъх, Христовата чакра, и от която ние дишаме, има честота на въртене 34/21. Чакрата над нея - 55/34, а тази под нея, слънчевия сплит, - 21/13. Засега не е нужно да знаем всички тези неща, тъй като когато установим контакт с Висшия си Аз или когато достигнем четвъртото измерение, цялото необходимо знание ще ни бъде дадено.


ШЕСТНАДЕСЕТИ ДЪХ: Издишване

Ум: Когато издишвате двата Звездни тетраедъра започват да ускоряват своето движение от една трета на две трети от скоростта на светлината. Когато се приближи скоростта от две трети от скоростта на светлината във вашето тяло се появява един феномен: заради бързото темпо от осемте праклетки (в основата на гръбначния стълб) се образува диск с диаметър от 20 метра. Енергийната сфера, която е центрирана около Звездните тетраедри, заедно с този диск образуват форма около вашето тяло, която прилича на летяща чиния. Тази енергийна матрица се нарича МерКаБа. Това поле все още не е стабилно. На този етап и сами можете да почувствате, че се люлее във всички страни и затова е необходим седемнадесетия дъх, за да го стабилизирате.

Дишане: Също както при предишното издишване образувайте с устни малка дупка и със свистене изхвърлете въздуха през нея - тогава се увеличава и скоростта на движение на тетраедрите.


СЕДЕМНАДЕСЕТИ ДЪХ: Вдишване

Сърце: Не забравяйте - по време на цялата медитация чувството на безусловна любов трябва да е вътре във вас, иначе всичко ще бъде без всякакъв резултат.

Ум: При вдишване дайте кода “Девет десети от скоростта на светлината” Така казвате на вашия дух да ускори движението на Мер Ка Ба до 9/10 от скоростта на светлината, така че срещуположно въртящите се полета да бъдат стабилизирани. Същото отношение от 34/21 между срещуположно въртящите се Звездни тетраедри ще се запази и при тази по-висока скорост. Освен това този код има и друго действие. Триизмерната Вселена, в която живеем, е фиксирана на скорост 9/10 от скоростта на светлината . Това е скоростта на всеки електрон във всеки атом. Това ще ви позволи да разберете МерКаБа в третото измерение, без да сте имали опита от четвъртото. В началото това е много важно.

забележка 12: Има учители по света, които са решили за себе си, че могат да преподават на хората начини за засилване на Мер Ка Ба с по-голяма скорост от тази на светлината. Това си е тяхно решение, но според мен това е особено опасно. В повечето случаи Висшият Аз няма да позволи това да се случи, дори и въпросният човек да следва точни указания. Ако все пак се случи, МерКаБа на някой да се задвижи със скорост по-голяма от светлината, то този човек ще престане да съществува на този свят и ще се появи някъде другаде във Вселената.

Ще дойде време, когато това ще бъде допустнато, и ще бъде означено като Осемнадесетия дъх.

Дишане: Дълбоко, ритмично йогийско дишане


СЕДЕМНАДЕСЕТИ ДЪХ: Издишане

Ум: Скоростта на въртене на срещуположните полета се ускорява до 9/10 от скоростта на светлината и стабилизира МерКаБа.

Дишане: Издишването е същото като при предишните два дъха - издишайте силно през устата след като сте оформили малка дупка с устните. Сега вие сте във вашата стабилна, хармонизирана с това измерение на духа МерКаБа. С помощта на Висшия ви Аз ще разберете какво всъщност означава това.

След като сте приключили с цялата серия от дъхове, технически погледнато можете да станете веднага и да се върнете към ежедневието си. Ако направите това, се опитайте колкото е възможно по-дълго време да мислите за дишането си и потока на енергиите в тялото ви, докато не дойде момент, в който да осъзнаете, че животът е една безкрайна медитация с отворени очи и че един и същи свещен дух прониква във всички неща.

Желателно е, обаче, да останете още малко в състояние на медитация, може би от около 15 минути до един час. Докато сте в това състояние на контакт с МерКаБа всички ваши мисли и емоции ще бъдат хилядократно по-силни. Сега е времето за позитивни утвърждавания и визуализации. Говорете с вашия Висш Аз, опитайте се да установите връзка с него в този особен момент. За другите възможности на МерКаБа ще говорим допълнително в главата за свръхестествените способности.


ОСЕМНАДЕСЕТИ ДЪХ:

Този специален дъх няма да бъде изложен тук. Вие трябва да го получите от Висшия си Аз. Това е дъхът, който със скоростта на светлината ще ви заведе до четвъртото измерение (или някое още по-високо ако Висшия Аз така желае). Той се базира на все по-малки честоти, които ще ви ускорят със скоростта на светлината (по-висшите измерения на духа вибрират с по-малки честоти, по-низшите - с по-големи). Тогава вие ще изчезнете от този свят и ще се появите в друг, който за известно време ще бъде ваша родина. Това не е краят, а началото на непрестанно разширяване на съзнанието, което ще ви обедини отново с Източника. Аз ви моля да не експериментирате с този дъх, това може да бъде много опасно.

Когато дойде времето за това, вашият Висш Аз ще ви припомни как става това. Не мислете за това, ще стане когато е необходимо.

Има хора, които преподават функционирането на осмнадесетия дъх. Аз не мога да ви кажа какво да правите и какво не, но ви моля да бъдете предпазливи. Много от тях говорят как могат да ви пренесат на друго ниво и след това да ви върнат на Земята. Не забравяйте, ако практикувате осемнадесетия дъх, ще престанете да съществувате на това измерение. Идеята, че можете да посетите по-висши измерения и да се завръщате, и изключително неправдоподобна. Не че е изцяло невъзможна, просто вероятността за това е много много малка. Ако трябва да преживявате по-висшите измерения, тогава няма начин да се върнете обратно. Затова бъдете много предпазливи. Както вече беше казано, когато настъпи правилното време, тогава ще си припомните без каквато и да е чужда помощ какво да правите.