Резонанс и Светлина

медитация в чисто намерение


еднодневен семинар
от 10 до 16.30 ч.
Водещ: Георги Георгиев
записване email:
stgermain.bg@gmail.com'Резонанс и Светлина' е семинар на Георги Георгиев, роден от практическия му опит със Свещената Геометрия. Изучаването на цялата Сакрална Геометрия е безсмислено, ако тя не бъде разкрита вътре в съзнанието и преживяна директно и лично. Всички форми на Свещената Геометрия около нас са просто припомняне да се обърнем навътре.

'Резонанс и Светлина' е завършена практика и завръщане към Центъра. Практика, чрез която с няколко прости и кратки стъпки можем да пробудим своята собствена Сакрална Геометрия - Холограмата от Любов и Светлина и да я разширим до нейното следващо ниво.

Около всяко едно човешко същество, около всяко едно нещо, което ни заобикаля, около самото време и около самото пространство съществуват невидими полета от звук, вибрация, светлина и трептене, които ги изграждат. Дори 3-измерното пространство, в което се намират телата ни, планетата Земя и целия Космос, притежава такова поле. Съществува холограма от светлина и любов, която обгръща цялата материя и енергия в творението. Тази холограма е създадена от Безкрайния Дух, който е отвъд материя и енергия и по тази вибрираща матрица се движи всеки атом в пространството и тя организира самия поток на времето.

Когато нашият безкраен Дух избира тяло, в която да се прояви, част от него се ограничава в това тяло, но с изключение на тази миниатюрна частица съзнание, ние запазваме своята безкрайност и вечност. Холограмата на Цветето на Живота е формата, чрез която Духът ни навлиза от Великата Пустота в това измерение. Тя притежава специфична геометрична структура, която от своя страна създава фините тела, чрез които живеем на Земята, енергийните меридиани, чакрите - дори физическото тяло следва този модел.


Безкрайният Дух следва точно определени стъпки и ги изминава безброй пъти, за да прояви себе си във форма. С първото си движение създава Осъзнатост, с второто си движение - Любов, с третото - Светлината... В един момент създава това, което наричаме Семето на Живота и чрез него се "прикрепва" във формата. Семето на Живота еволюира в това, което наричаме Цветето на Живота и то описва напълно сегашното ниво на съзнание. Но отвъд него има толкова много. Следващият кръг от тези еволюционни движения позволява да се активира Тялото от Светлина - Мер Ка Ба. Същото тяло от светлина, чрез което пътуваме между измеренията и чрез което сме дошли на Земята много много отдавна.

И еволюцията не спира никога и никъде. Животът винаги търси нови пътища за развитие и експанзия. Отвъд Мер Ка Ба и Куба на Метатрон, който съдържа в себе си всички достъпни за момента нива на Съзнание, е Цветето на Съзнанието, чрез което сме едно с цялото творение. То няма край, но има начало - във всеки един - в теб, в мен, във всяко едно живо или неживо творение. В тази безкрайна матрица на Цветето на Съзнанието всеки един може да интегрира целостта на многоизмерните аспекти - всичко това, което сме във всяко измерение и ниво на Космическия Ден. И много повече - това е светлинната структура, холограмата от любов, полето от звук и вибрация, в което интегрираме своите способности на Съ-Творец - Архангелите и Космическите Лъчи. Това поле е вечно, неразрушимо и всеки може да достигне до него и така да навлезе в Континуума от Време и Пространство, който не е ограничен от определено измерение или ниво и в който интегрираме цялата духовна мъдрост, опит и който е безкраен резервоар от Любов и Дълбоко Състрадание. И макар всяко същество да има Център, от който се проявява в това измерение и своя Холограма на Съзнанието, тази холограма не е ограничена и няма край и прелива в общата холограма на Космоса. И чрез нея нашето собствено съзнание оттеква в безкрая и от безкрая на творението извикваме подкрепа.


Семинарът 'Резонанс и Светлина' е цялостна и завършена практика, чрез която всеки един може да измине отново и отново първите стъпки на Сътворението, да премине последователно от своя Център през Семето на Живота, Цветето на Живота, Куба на Метатрон и да се разтвори в Цветето на Съзнанието. Чрез тези стъпки най-изначалната връзка с божественото се самоутвърждава и засилва и човек навлиза в дълбок контакт със Себе си. Това е едновременно кратка и лесна практика, но няма думи, с които може да се опише дълбочината, до която може да доведе всеки един - в директен контакт с изначалния Център и след това пътуването продължава отново навън - към Пробуждане и Активация. Преоткриването на собствения Резонанс, който оттеква в Творението, е завръщане към корена на съзнанието и повторно излизане навън - към Вселената - по възможно най-естествения начин. Така всеки погрешен завой, който сме направили, просто биван забравен и всяко неестествено движение в съзнанието ни - отмито. Завръщането към корена е Възстановяване и Обновяване. И само на вълните на истинския и изначален Дух, който сме, можем да се Разширим и Потопим в Единната реалност.

    Практиката:

  • Етап I: Седем дъха, за да актуализираме вибрацията на Семето на Живота и да го разширим до Цветето на Живота
  • Етап II: Три дъха, за да се синхронизираме с Цветето на Живота
  • Етап III: Девет дъха, за да разширим Цветето на Живота в Цветето на Съзнанието

Такса за участие: 75 лв.
за записване email: stgermain.bg@gmail.com