З А В Е Т Ъ Т   Н А   Ш А М Б А Л А

от Едуин Бернбаум
www.thedailylama.net
В търсене на есенцията на Шамбала, независимо под каква форма, ние осъзнаваме, че тя се намира под света около нас. Това осъзнаване ни отваря към едно все по-разцъфващо усещане за святост във всичко, което срещаме. Хора и предмети, към които преди сме се отнасяли с безразличие или досада, стават източник на чудо и благоговение. Това, което преди е изглеждало мъртво и безсмислено, се превръща в живо и с мистериозно значение, което навлиза дълбоко в нас по неописуеми пътища.
След като станем съзнателни за святата природа на всичко около нас, преставаме да възприемаме хората и предметите като обекти, от които можем да се възползваме или които можем да употребим. Вместо това започваме да се отнасяме с радост към тях, заради тяхната истинска природа, и да се грижим за тях с уважение и респект.
Ако можем да пробудим това чувство на святост в света около нас, тогава можем и да донесем златната епоха от много митове и сънища.Първият завет е Възможността

Когато Божествената Енергия се излее надолу, Тя изгражда мост,
връзка между този, когото докосва и Вратата, от която произлиза.....
Тя пречиства и разгаря огъна на твоята същност.
Тя те кара да видиш себе си, твоето истинско лице и условията на твоя живот.
Тя ти позволява да видиш бъдещето, видението.....

И тази Възможност идва, за да можеш да преодолееш себе си, да оставиш товара на епохите.
Възможността идва при всички хора, за да пристъпят напред и да бъдат родени в духа,
или да прекрачат в потока от чистота
или да изкачат планината на трансформацията със своята група.

Възможността идва при всички посветени, за да преминат през огнените пясъци на пустините,
за да се освободят от материята..... да счупят бокала с масло в нозете на Създателя.

Възможността идва при всички нации, за да изчистят домовете си,
да разрушат стените на разделението.
Вторият подарък е просветлението

Разрушаването на "авидя" - невежеството.
Невежеството е идентификация, вкопчване, привързаност,
промяна на полярността от позитивна към негативна.
Невежеството е нулева комуникация с живота във вселената.
Невежеството е затваряне на същността и плуване без посока в океана.
Видя е познание, което води до просветление.
Познанието е израстване в светлината.
Ти няма нужда да се учиш да знаеш;
Ти знаеш, защото разцъфваш, освобождаваш се, осъзнаваш себе си.

Шамбала.....поздрави за теб.....

Енергията на Шамбала - Светкавицата - дарява просветление,
защото разрушава хилядолетното натрупване на мрака.
Тя разрушава оковите, които привързват Същността към материята.
Просветление.....когато всички твои светлини на цялото ти Същество
се разгорят в своята сияйност, цветове и великолепие,
когато създадат купа за благословията на Лордовете на Шамбала.
Просветлението е кураж, дързост, смирение и издържливост,
е благодарност, състрадание, простота и чистота.
Просветлението е раждането на душата.
Просветлението е способността да виждаш.
Просветлението е свързването с по-голямата Душа във всеки човек.

И Просветлението има своите етапи.
Има просветление на личността, душата и духа.
Има планетарни, соларни, галактически и Космически просветления,
Личностното просветление се случва, когато човек се свърже с
Трансперсоналната Същност вътре - Вътрешния Водач.

След това, наситен с великолепието на Вътрешния Водач,
човек се превръща в красота, във фонтан от мъдрост, в целия свят.

В третия етап на Просветлението,
човешката душа осъзнава себе си като Същността,
и овладява всичко, което не е - аз-а.
На този етап се превръща в източник на сила,
който му позволява да извърви пътя си.
Превръща се в източник на креативност и водачество.

При Планетарното просветление, както ни е казано,
неговата осъзнатост обхваща всички царства на Природата.

При Соларното просветление,
неговата осъзнатост обхваща всички центрове, които съществуват в Соларния Пръстен-Не-Преминава.

В следващия етап на Просветление, той навлиза в осъзнаването на живота в Галактиката.

При Космическото Просветление, той навлиза в свободата, екстаза на Пространството.

При всяко Просветление,
Монадата, истинският ти, като око, се отваря степен след степен
и се превръща във все-виждащото Око.

Просветлението е свободата на Безкрайността.
Просветлението е способността да внесеш Безкрайността в живота -
Да изразиш Безкрайността чрез всичко, което правиш.
Третият дар на Шамбала е Братството

Енергията на Шамбала е деструктивна за всички елементи на сепаратизма и отделянето.
Тя е деструктивна за всички, които носят в своите сърца и умове омраза, сепаратизъм, себичност.
Докато Новата Епоха увеличава своето сияние в сферите на нашия свят,
ще бъде все по-трудно да задържаш омраза и да имаш здраво тяло,
да искаш да се отделиш и да си себичен и да имаш здрава психика,
да притежаваш духа на алчността и експолатацията и да бъдеш съзидателен.

Огънят на Шамбала ще доведе енергията на Новата Епоха
и ритмично ще обгаря Земята.
Като огромен чук ще павира пътя за появата на Великия Аватар на Христовото Съзнание,
който даде командата за започването на тази Епоха:

Обичайте себе си така, както ви обичам АЗ...
Не съществува по-велика любов от тази, при която
човек поверява живота на приятелите си.


Този призив ще става все по-ясен в храма на душата,
и ще създаде толерантност, прошка, споделяне, кооперативност, разбиране и единство.

Шамбала, убежището - не съществува по-велик дар от дара на Братството,
в което светът ще бъде наш общ дом, наша градина, където хората няма да се нараняват,
където всички ресурси няма да бъдат похабявани за престъпления, войни, охрана, армия.....
а ше бъдат използвани за създаване на общо бъдеще, което ще бъде
управление на светлината, огромна катедрала на науката, велика сцена за изкуството.

И все пак ще имаме единно управление, което ще бъде Обединена Нация.

И Учителите в него ще създадат общо видение,
план за прогресивно разгръщане на човешката психика,
докато човек се свързва с безкрайния капацитет на Космоса.
И целта на Създателя ще води малката воля на човека
в създаването на великата симфония на красотата.

Само като едно Братство човечеството, като център в
нашата Слънчева система ще направи
първия истински контакт с другите еволюции в Галактиката.
И човекът ще може да припознае себе си в други хуманоидни форми.
Страданието и болката повече няма да бъдат учители за хората.
Радостта и устремът ще ги заменят.
Радостта е по-велика от познанието.
Радостта е мъдрост.
Възможност, Просветление, Братство - трите дара на Шамбала

Тези, които се стремят, няма нужда да чакат по пътя на времето;
даровете вече са пред тях.
С интензивно усърдие, като оставиш своя стар аз зад себе си,
с мотиви чисти и Божествени, достигни убежището на своята Вътрешна Същност и даровете ще бъдат там.

Вземи дара на Възможността
и днес реши да бъдеш невинен, даряващ, опрощаващ, радостен, вселенски - завинаги - и
ти вече започна да отваряш своя дар.

Човек по своята есенция е Възможността, отвореният път към Безкрайността.

Вземи дара на Просветлението, и днес мисли, чувствай и действай в светлината на Великото Присъствие на твоята Вътрешна Вселена.
Реши да виждаш нещата, такива, каквито са.
Промени ъгъла на своето наблюдение.
Опитай да видиш това, което наистина се случва в света.

Протегни ръка и вземи дара на Братството.
Всеки ден мисли, чувствай и действай сякаш всички човешки същества са твои любими братя.
Никога, Никога не казвай дума, която да ги нарани и която създава разединение.
Никога, Никога не поставяй себе си, своята раса, своята нация над интересите на човечеството.
Дай възможност на всеки да сияе в своята Светлина.
Дай светлина на всеки, за да види единството в душите на хората.
Тогава ти, като брат на хората, ще водиш човечеството към Новата Епоха,
в която човекът е пазителят на ближния си, в която радостта е дневната светлина,
и устремът към Съвършенство е професия на всеки.

Шамбала, Шамбала, великият Център на Силата, Слава и Благодарност за Теб!
Каква би била нашата съдба без Шамбала?
Тъмна нощ в океана без компас, без пътеводна светлина, без надежда за изгрев.

Шамбала, Шамбала, ние поставяме сърцата си на Твоя Олтар и даваме своята дума
да се стремим, да работим и да пожертваме ограниченията си по пътя към Вечността.