Ето ни тук, живеем на една малка планета и вършим всички свои локални планетарни дейности. Около нас е широкият безграничен космос, творение толкова обширно, че кара умовете ни да се объркват и слисват в невъзможността да го обхванат. И все пак ние сме част от всичко това, от Всичко, Което Е. Толкова ли сме изгубени, че нямаме някакъв вътрешен начин да опознаем творението? Трябва ли да "вярваме" или да зависим от науката си и може би от един-два просветлени духовни източника и да се надяваме и да заявяваме, че това, което приемаме като истина, наистина е истина?

Не.

Духовната и Божествена структура на Всичко, Което Е се проявява от Източника по един много прецизен и точен начин. Нашето пътвуване от Източника е било дълго и дълбоко и накрая сме пристигнали точно тук в плътната материя. Пътуването обратно към Източника е вътре в нас и съответства на Духовната и Божествена структура (Йерархия).

Тук има опростена графика на тази Йерархия.

На някой етап от вашата духовна еволюция вие ще се запознаете с цялата си Чакра система. Като правите Медитацията на 10ти Лъч/Махатма вие последователно ще израстнете до Вие-Източника и в един момент ще бъде нужно да изследвате тази същност, вашата същност на Съ-Създатели.

Всички енергии около нас, Дванайсетте Лъча на Творението, текат от Източника Творец надолу през прекрасна духовна структура. По подобен начин, всички енергии на Съ-Създателите текат надолу от Твореца. Ние наричаме тази структура Духовната & Божествена Йерархия, като всичко в нея е съсредоточено във вашата собствена Чакра система/светлинно тяло. Всичко това е вътре във вас, чакащо да го опознаете съзнателно. Това съзнателно откриване често е наричано "медитация".О т     Н а ч а л о т оЧакра Едно е Творецът Слънце. Какво може да се каже за това? Всичко опира до него, това е първото проявление на Махатма, Аз Съм-Присъствието - наричано Айн Соф от Кабала, Великият Дух на Американските Индианци, Ади Будхи при будистите, Парабрахман и Параматман при индийците, Божията Глава, Източникът, Абсолютът, Неизразимото и така нататък през никога несвършващия списък от имена, мантри и концепции. Всичко, Което Е, гледа отдолу, сливайки се с Махатма Източника. Тук "Махатма" се използва като звука-името-мантрата, дадена от Архангел Метатрон за Земята, за да се обозначи това по-дълбоко ниво на Източника. Звученето й е в хармония с всеки език тук и самият резонанс вече носи светлината й: Махатма, МАХАТМА, МАХАТМА. . . .

Като енергията зад думата надхвърля всички нейни значения и заличава стария й смисъл, влаган от някои човешки същества.

Въпреки че е имало някои чудесни опити, винаги е било много трудно да се опише това ниво на Източника. Кабала с прекрасното звучене на Айн Соф прекратява дискусията със самия термин означаващ "нищо".

Санскритското "Параматман" може би дава малко по-близък смисъл: "това, което е отвъд и дори над атман, Първият и Непроявен Логос на космоса."

Или значението на "Ади Будхи" като: "Единственият непознаваем без начало и край, излъчващ ярък лъч през тъмнината към всичко познаваемо."

Всички тези концепции не произлизат от мрака на психиката-кундалини-секс-магията. В настоящия момент дори отиват много по-далеч от миналите опити, базирани на отражението на Източника във физическите измерения, и с помощта на Махатма, човешкото его е свободно от себе си и може да се осъществи директен контакт чрез пътуване навътре. Единствената граница е вярата.

Чакра Две е Неразличимият Източник. Отново какво може да се каже тук? Това е Единството на всички Единства; първото ниво от творението и все пак отвъд всички измерения. Първите две Чакри на Източника са общи за всички съзнателни същества. Тоталността на Всичко, Което Е, се съединява на това ниво. В това Неразличимо "ниво" директно се вливат енергиите на Твореца, всички 12 Еманации, неразличими, неизразими, недокоснати и неповлияни от никакво съществуване. Чистата Бяла Светлина на Източника се намира тук и вътре в себе си оформя първия Съвет/Консул на Дванадесетте. Дванадесет какво? Дванадесетте Космически Лъча в абсолютна и перфектна чистота, наситени с Волята на Твореца и Божествения План.

Чакра Три е Звездата-Източник и ние току що навлязохме в измеренията. Звездата-Източник е първият поглед към хоризонта на абсолюта. Тази Чакра е в началото на Æтерните области. Може да се опише като последната точка на волята на Твореца преди навлизането на Свободната и Божествената Воля към Всичко, Което Е. (Свободната / духовната воля сме ти и аз, приятелю. Божествената Воля е Ангелското Царство и е начинът, по който се разгръща Космическият Ден.) В тази чакра Ангелското и Духовното Царство (всички съзнателни духовни същества) се сливат. Ако искате да се упражнявате в единство с Цялото, Звездата-Източник определено е прекрасен избор за това. Тя, разбира се, приема енергиите от Консула на 12те при Неизразимия Източник. Звездата-Източник обхваща целия Космически Ден в 9то Измерение (когато говорим за Измерения имаме предвид измерения на съзнанието, за повече информация вижте Измерения и Плътности.)

Чакра Четири е Монадата. Тук е първият момент, в който имаме различаване на съществата - тук е първият момент на индивидуализация на божествената искра от съзнанието на Източника. Това е центърът, който съдържа всичко, което си бил, всичко, което си, и всичко, което някога ще бъдеш. Може да се каже, че това е първата персонална Чакра. Ти наистина си огромен, приятелю, огромен. Това е Космическата Същност, Æтерната Същност, Перфектното Същество, единството на всички "теб", и тя получава своята светлина, 12те Лъча, директно от Консула на 12те в Звездата-Източник.

Ако някога сте били любопитни относно термина "Единство", който се споменава от време на време в това ново откровение, Звездата на Монадата е съзнателният източник на това отвъд-вселенско обединение, в тази точка всички твои проявления, инкарнации, форми, измерения се срещат и резонират в ТЕБ. Това ниво е великолепен парадокс на едновременно разграничаване и сливане.

Намирам тази Чакра за възхитителен образец на интеграция и това е Чакрата, в която Ти и Създателят сте вкоренили 10тия Лъч/Еманация.

Думата Чакра на това ниво е нещо наистина огромно и отвъд представа. Нивата на Монадата обхващат първите 215 нива на този Космически Ден (като сравнение физическите измерения до 6то обхващат последните 12 нива с теб и мен в тях, Душата, Христовото Съзнание/Централното Слънце, Висшия Аз/Висшата Същност.) Този чудовищно голям фокус на съзнанието обвхаща 8мо Измерение на съзнанието - Лабораторията от Светлина - в което се извършва синтез, разпределение и преработка на целия опит от останалите нива. От тук се създават всички реалности и форми, от тук чрез волята на Създателя и Духовната воля се изковава плана за Космическия Ден.

Чакра Пет е Старшата Свръхдуша, една стъпка надолу от Монадата в Æтерните области. Свръхдушата командва области в Космическия Ден много, много отвъд нашата сегашна способност да ги разберем в детайли или да обхванем тяхната безграничност. Това е точката, в която Божественият План започва да разгръща своето сияние към Всичко, Което Е. Тук има толкова много да се научи, че фокусирането върху вътрешните уроци тук има нужда от специално същество, което държи фокуса на този център на Божествено Съзнание към нас. Неговото име/мантра/звук звучи много подоно на Ли Пау (макар това същество да няма общо със Земята.)

Това, което познаваме като "мисъл" произлиза от ръководството на Старшата Свръхдуша (или първите нива на Свръхдушата.) Ако вие сте го помислили, значи произхожда от тук. Поради степента на изкривяване, която сме успели да постигнем, сме подвластни на илюзията, че мисълта произхожда в нашите говорещи глави. Някои отиват дори още по-далеч и мислят, че мисълта се ражда в малките нервни синапси в мозъка. Те толкова силно вярват в това, че дори са способни да предизвикат научни доказателства за него. По същия начин както квантовите физици намират вълна, когато търсят вълна, или намират частица, когато търсят частица, ти също ще намериш това доказателство, в което имаш нужда да вярваш.

Непроявена, мисълта се изкривява, докато пътува надолу по линията, така че удря коренната Чакра, след това се отклонява към 3тото Око и Короната. Цялото това пътуване, заедно с другите неща, довежда до идеята, че материята създава мислите и в ограничението на "мисли само за оцеляването".

Цялата представа за кармата, пренасяна от епоха към епоха, или "Божият Съд" обикновено са били изкривявания, засягащи управляващите аспекти на Свръхдушата. На нивото на Душата, това е тази част от теб, която непрекъснато гледа надолу по канала от съзнание за какво си готов в следващата си стъпка на учене и препредава преживяванията нагоре към Източника. Ти, приятелю, си твоя собствен съдия, жури, престъпник, божествен герой/героиня и всичко останало между тях, надолу и нагоре.

Степента на интеграция, която трябва да позволим, чрез Космическия Закон, за да достигнем това ниво на директен субективен контакт и отваряне към Свръхдушата, е огромна и почти безкрайна и аз силно препоръчвам да започнеш своето пътешествие към всичко това сега. Енергията на чистата мисъл е много, много фина във вибрацията, много отвдъд нормалното възприемане. Мисълта често мисли за себе си като "близка-до-нищото", без маса, без енергия, неуловима, в един непрекъснат кръг от въпроси и открития, за да установи някакви идея за самата себе си, като накрая се стига до поредния парадокс . . . следвай Пътя в себе си, отвори се, позволи и научи.

Това е Мълчанието, което не е тихо, безмълвието, мира, Празнотата, която не е пуста.

Чакра Шест е Младшата Свръхдуша, и нека думата "младша" не те заблуждава за силата, концентрирана на това ниво, защото тя е зашеметяваща. Това е нивото точно преди Златния Мост, след който пред-атомната енергия на творението, наречена Ангелски Блясък, се изсипва във формите, процесите, законите на Вселената. Този пред-елементален космически прах стоящ в основата на най-малката частица, която някога бихме открили, носи координацията и изравняване* на всичко във Вселената с космическите принципи. Името/мантрата/звъкът на съществото (Логоса) на Чакра Шест е Фопенйенус и между другото всички тези същества служат като помощници и наставници, което е част от техния Божествен Фокус.

(Тези несъвършени опити да се опишат чрез езика толкова обширни и невъобразими нива на съзнанието понякога изглеждат напълно абсурдни за мен защото директният вътрешен опит чрез тях е Учението.)

В този момент ние преминахме през Æтерните области на Космическия Ден във физичното. Златният Мост определено е мястото, за което квантовите физици биха искали да научат повече, защото това е областта, чрез която се фокусират енергиите и съзнанието от Източника, за да създадат Вселената. Тъй като те също са съзнателни същества, някой ден ще достигнат до тух, но определено не чрез външни експерименти и теории.

Чакра Седем е Висшият Аз. Никакъв Аз не стои тук, затова по-правилно е да се нарича Висшата Същност. Този център на съзнание се намира точно на дверите към Вселената, към всичко физично (форми, проявления, тела, инкарнации, електромагнитни полета, етерното светлинно тяло, Мер Ка Ба, каузалните нива, менталните нива, емоционалните, етерните и накрая твърдото атомно тяло, с нашата собствена вибрация от 9/10 от скоростта на светлината, някъде там, която определено не е единствената форма на съществуване на материята или това, което наричаме Трето Измерение.) Логосът на това ниво е известен като Мелхизедек.

Мелхизедек е Вселенското тяло, съзнанието на тази Вселена. В Мелхизедек се намира центъра на цялата физичност и всички резонанси на формите на живот, от всички физични измерения. Идеята за "днк" произхожда от тази чакра, вселенският светлинен език не само на Земята, а за всички форми, включително формите на Светлинното тяло.

Тази Вселена не е единствената, която е създадена от Източника чрез Монадата-Свръхдушата, а е част от общо 43те вселени в този Космически Ден, 17 от които Христови Вселени, което означава още, че съществата, областите в тях, са напълно осъзнати за своя произход от Източника, напълно са овладели своето съзнание и съществуват в напълно развити Светлинни тела. Пълната интеграция на 9ти Космически Лъч в една Вселена и съществата в нея я прави Христова (като думата Христос тук, както и на целия сайт, не се използва, за да насочи към нито една религия или същество, а да изрази определено ниво на съзнание и интеграция на светлината - Христовото-Буда-Кришна съзнание.)

Да наречем Космическите и Æтерните области и центровете на съзнание в тях "Чакри" е малко подвеждащо, но ние не претежаваме друга дума за тях. Те са по-скоро "резонантни центрове на Логосите", а оригиналното значение на "Чакра" се изяснява за центровете под тях. С това, което описахме досега с термина "Чакра", ние разширихме концепцията на думата.

Чакра Осем е Младшата Същност (Младшият Висш Аз или Галактическото Съзнание). Тази Чакра е една стъпка по-надолу по нашия път към материята - галактическото ниво. Всички центрове на галактическо съзнание се управляват от Мелхизедек, по същия начин както всички центрове на Висшата Същност/Висшия Аз (защото както споменахме по-горе това не е единствената Вселена) се сливат в нивата на вашата Свръхдуша.

Съществото, което е наш галактически логос, е Мелхиор/Галактика. Този Логос е много, много активен в настоящия момент. Енергиите на Петте Висши Космически Лъча навлизат през този портал на съзнанието, носейки чистотата и силата на светлината. Съществото, седещо на върха на Сянката и Мрака в тази галактика, определено преживява много труден момент, за да остане тук. Просто повече няма място за тежките и тъмни съзнания в тази част на Вселената. Би трябвало да им изпратим малко Светлина . . . (и да добавим командата: "Върви заедно с програмата!" . . . и придружено с усмивка, разбира се.)

Чакра Девет е чакрата на Централното Слънце. Ние току що навлязохме в собствения си заден двор, тук в нашата Слънчева система. Хелиос/Веста е нашият Соларен Логос, който също е много активен в този момент, пречиствайки всички астрални нива и издигайки тяхната вибрация до слънчевата. Този център е косвена причина за анихилацията на първите три астрални рая/нива на Земята през 1992 година и сливането на тяхната енергия с атомното тяло на планетата. Истинската причина е идването на Махатма заедно с 5те Висши Космически Лъча през 1988 година, превръщайки тази малка планета в четиризмерна като съзнание. Трите ниски астрални рая са били като че ли цяла вечност областите, в които сме прекаравали времето си между инкарнациите си на Земята, и те заради резонанса с различни емоционални и ментални модели вътре в нас, са били спирачката да достигнем Петия астрален рай, област, в която можем съзнателно да изберем как да се родим, да предначертаем всички събития и процеси, през които да преминем и да постигнем образно казано безсмъртие - в смисла на непрекъснатост на съзнанието, без да губим спомен кои сме и защо сме тук.

Чакра Десет е Звездата на Душата. Тя стои точно над главата на 15 - 25 сантиметра над темето. В момента там се случва огромна пренастройка и еволюция, която резонира с всички промени ставащи с планетарния ни логос, Санат Кумара. По същия начин както ти и аз се развиваме, така и планетарния логос преминава по своя път. В момента три от неговите нива са интегрирани тук, всяко от тях със собствен резонанс: Санат Кумара, Вивамус, Лендюс. Физичната Земя, всички измерения на Земята, са тялото на Логоса. Същестува достатъчно информация за него, която можете да намерите, така че няма да се впускаме в излишни описания.

Най-важните от тези промени са тези, които се случват вътре в твоята собствена душа; когато съзнанието се разширява определено ще срещнете Планетарния Логос в една или друга чакра, докато вървите по пътя си.

Чакра Единадесет е доста изучавана през историята - това е Коронната Чакра. На този център е обръщано голямо внимание в много прекрасни мистични традиции. Това е главният портал, през който енергиите на Създателя навлизат в третото измерение.

Много еволюционни процеси стават тук. През нея енергийните промени, случващи се на Земята достигат дълбоко в материята и се разгръщат там. Всички елементи, които науките за химията и физиката познават и са изучили, са се проявили чрез 7те Космически Лъча, а след разширяването на този спектър с 5те нови Лъча, се случват много промени в заобикалящата ни среда, което включва и био-химията на твоето собствено тяло. Коронната чакра е силно включена в тези процеси.

Физическата епифизна жлеза е тясно свързана с проявлението на енергиите на Коронната Чакра.

Чакра Дванадесет е Третото Око. Този център е споменаван често в мистичите традиции. Може би най-разпространените образи на някой Буда представят човек със затворени очи и внимание насочени към Третото Око, точно в предната част на главата, между веждите.

Третото Око е центърът на вътрешното (духовно) виждане, а също така е много тясно свързано с това, което хората наричат "ум" (страничен продукт на слизането на съзнанието в материята). Понякога неговата енергия е изкривявана от много ментална активност и проекции и е особено ценена от непросветлените в техните начални медитации като начинаещи мистици.

Хипофизата е жлезата във физическото тяло, която се асоциира с Третото Око.

Чакра Тринадесет е Гърлената Чакра, често асоциирана със звука, но не чак толкова много с нейната тясна връзка със Сърдечната Чакра. Гърлената Чакра е вратата към Божественото Предаване и позволение на Присъствието да навлезе. Когато изкачите малко стълбата на еволюцията, гърлото и сърцето се сливат в един огромен център на Аз Съм-Присъствието, давайки началото на Космическото Сърце вътре във вас, "пространството", в което можете да интегрирате всички нива и аспекти на този Космически Ден.

Щитовидната и паращитовидната жлеза са свързани с енергиите на гърления център.

Чакра Четиринадесет е Сърдечната Чакра. Сред начинаещите мистици и тези, които търсят и се стремят към Откровението на светлината, сърцето и третото око са обикновено първите, които се откриват и се активират. Важността и значението на Сърцето са отвъд всякакви думи. Всяка духовна практика на Земята знае и се стреми към активация на сърдената чакра. Ако сте въвлечени в пракика, която не обхваща Сърцето, е силно препоръчително веднага да захвърлите тази практика, защото сте поели по тъмния пътя на духовното само-разрушение.

Някои от атрибутите на Сърцето са: Любов (Божествена и безсусловна), Красота, Надежда, Доверие, Приемане, Прошка, Всичко, Без изключения, Единство с цялото, Трансцеденталност, Духовна Еволюция . . . всички обгърнати от Светлината (Дванадесетте Лъча на Източника), които резонират в сърцето и са проектирани незабавно към Третото Око.

Прегръдката е чудесна човешка активност и енергиите на Сърцето могат да бъдат предадени чрез Чакри 15, 16 и 17 (рамене, лакти и китки.) В мистичните и много други практики често включващи всекидневни житейски дейности, поставянето на ръцете върху Сърцето и след това изпълняването на физичния акт на разтваряне на ръцете за приемане на всичко позволява на енергиите там да бъдат споделени и да се излъчат към Цялото.

Тимусната жлеза се асоциира със Сърдечната чакра и това е физическото място, в което енергията на Душата се влива в тялото.

Чакра Осемнадесет е Слънчевият Сплит. Сега ние навлизаме в рутината на земния живот. През късния атлантски период, локалните психични сили на ниските чакри са били използвани за изключително големи злоупотреби. Его-алчността и "аз съм по-добър от теб" стават нещо обичайно заедно с тъмната алхимия (физична и психична наука, която манипулира елементите в тялото и извън него). Божествения Ключ е в Сърцето, но масовото съзнание, пренебрегвайки насоките на Учителите, отказва да отиде там, а вместо това се свива в егоистичните "Аз съм Бог"-психични сили и се стига до пълна деградация и злоупотреба с Царството на Девите (елементалните сили). Психичната тъмна магия се проявява силно, поставяйки на пиедестал изключително крайна ирационалност, замествайки естесвената дейност на дясното полукълбо като връзка с целия живот около нас, потапяйки съзнанието в илюзии и общуване с ниско астрални духове и тъмно психични същества, а злоупотребата с ранната лемурианска и атланска наука, които са познавали кристалите, звука и светлината като източника на лечение и сила, води до редица експерименти с човешката воля и генетика, като съвкупността от двете крила на научното жречество тогава разкъсва връзката между двете полукълба и не позволява на съзнанието да се издигне по-нагоре от тази чакра. И когато Преходът (издигане на планетарното съзнание) се е случил (преди 12,700 линейни години), вместо масово възнесение според Божествения План, се е случило масово падение, оставящо Земята свободна зона за всякакви объркани експерименти и отворена към много тъмни области на Вселената.

Степента на пропадане наистина е била много грозна. От тогава нашата Планетарна Йерархия е била много, много заета да поправи нещата, и чак напоследък се усеща лъч надежда.

Слънчевият сплит става "център на силата" в ниските психични области, занимавайки се с маханиката, машините и психичните структури, обяснявайки си нещата по изключително ментален начин. Заложено директно в жлезите, които произвеждат адреналин в ендокринната система, се появява съзнанието на война, търсещия сила и власт, контролиращия околната среда. Слънчевият сплит има нужда от много пречистване, тъй като неговата фунцкия е баланс, а не "сила" и "контрол". Дълбочината на предаването пред процесите на трансформация, нужна, за да се премахнат изкривяванията на тази чакра, не само изисква огромна степен на отдаване към духа, но само по себе си е инициация, която може да доведе до интеграцията и завършването на много нива. Работете за отварянето на съзнанието в горните чакри, преди да пристъпите към пречистване на тази. Следвайте Пътя на Махатма Откровението (пътя към източника) и всичко ще стане естествено.

Чакра Деветнадесет е Чакрата на Стомаха. Тя е заредена също с много изкривявания. Само вземете идеята, за единствено ориентиран към себе си човек-стомах, който алчно иска-иска-иска да погълне всичко около себе си (всяка една придобивка, за която се сетите) и ще добиете представа за нечистотата на този център. Пречистването и трансформацията на долните чакри изисква духовна намеса и присъствието на архангелите. Това беше казано в Медитация на Десети Лъч.

Един духовен феномен се случва в този център, който си струва да се спомене. Двата центъра, от двете страни на стомаха, в края на костите там, се отварят към духовното съзнание и се превръщат в "Ангелски точки" и служат много всеотдайно да не можете да пропаднете отново в ниските психични области на умствената лудост, психичните войни и най-общо ви спасяват от тъмнината, в която масовото съзнание е пропаднало.

Чакра Двадесет е Сакралната Чакра. Секс! Само каква тема сред хората. Няма нужда да се споменава дисхармонията, която се съдържа тук, всички емоции на вина, гняв, омраза, депресия, илюзии . . . .

Чакра Двадесет-и-едно е известна като Коренната Чакра. Тя е много заета с физическото оцеляване, да останете живи, да избегнете нараняването на физическото тяло и е особено невежа по отношение на функциите на Духовното и/или Божественото.

Чакри Двадесет-и-две и Двадесет-и-три са Чакрите на коленете и стъпълата. Това всъщност са малки центрове, но са много важни, затова са споменати, тъй като помагат в цялостното преструктуриране и свързване с Всичко, Което Е. Те са проводници на енергиите между Коренната Чакра и Звездата на Земята.

Чакра Двадесет-и-четири е Звездата на Земята и можете да я откриете на около 15 - 25 сантиметра под стъпълата. Нямам думи да кажа колко е важно и ценно да събудите този център към живото съзнание. Това сами ще откриете, докато израствате и работите с него. Звездата на Земята ще се развива и еволюира докато не се превърне в отражение на Сърцето и не вкорени всички негови качества във всяко физично действие и проявление, което имате, докато не интегрира всяко духовно качество във физическото ви присъствие.

Звездата на Земята свързва директно с и в Земята. Вашата връзка със Земния Центъра може да бъде направена чрез тази чакра само с една мисъл.

Всичко по-горе е Линията на вашето Пътуване от Източника. Добре дошли на Земята сред всичко, което можем да предложим. Духовната еволюция, която се случва на любимата ни планета, се разгръща с всеки изминал ден, точно както и вие самите. Добре дошли в Махатма Откровението.